Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ REFORMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ REFORMLARI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ REFORMLARI
PROF. DR. BİLAL ERYILMAZ

2 REFORMLARI GEREKTİREN FAKTÖRLER
Dış Faktörler Avrupa Birliği Süreci IMF ve Dünya Bankasının Etkileri Küreselleşme ve Rekabet İç Faktörler Kamu Mali Yönetiminde Kriz Yönetimin Hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik İnsan Kaynakları Yönetiminde Yozlaşma Artan yolsuzluklar ve kötü Yönetim uygulamaları Toplumsal Beklentiler:Yönetime katılma, sivilleşme, Hesap verebilirlik, Saydamlık ve Yerelleşme talepleri

3 TEMEL AMAÇ DAHA AZ MALİYETLE VE DAHA ÇOK SORUMLULUKLA ÇALIŞAN BİR KAMU YÖNETİMİ SİSTEMİ KURMAK KAMU YÖNETİMİ, KENDİ İÇ YAPISINI SORGULAMALI, PİYASALAR VE SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİDİR.

4 REFORMLARIN NİTELİĞİ Kapsam Ögesi İçerik Ögesi
Moral Öge: Toplumsal Beklentilere Cevap Verme Niteliği

5 KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM
Kamu yönetimi düşüncesinde ve örgütlenmesinde değişim Piyasaların Kamu Yönetimi Karşısında Özerkleşmesi Sivil Toplumun Yetkilendirilmesi ve Özerkleşmesi

6 REFORMLARIN AŞAMALARI
Birinci Aşama: Kamuda yasal-yapısal serbestleşme,sübvansiyonların kaldırılması ve tasarruf önlemleri ( ) İkinci Aşama: KİT’lerin Özelleştirilmesi, hizmetlerde etkinlik ve verimlilik politikaları ve Düzenleyici Kurullar Üçüncü Aşama: Hizmetlerde vatandaş odaklılık, hesap verebilirlik,yönetime katılma, yerinden yönetim, saydamlık ve performansa dayalı yönetim (2002 ve sonrası)

7 ÜÇÜNCÜ AŞAMA REFORMLARI
Sivilleşme ve Sivil Yönetimin Etkinliği Sivil otoritenin ordu üzerindeki etkinliği ve sivil toplumun güçlendirilmesi Askeri ve savunma harcamaları üzerinde sivil denetimin etkinliği, bütçe ve mali denetim alanında şeffaflık. Kamu mali yönetiminde performansa dayalı yönetime geçiş. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu(Aralık 2003) Yönetimde saydamlık. Bilgi Edinme Kanunu(Ekim 2003) Kamu yönetimi üzerinde etik denetim.Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu ( ) Kamu Yönetimi Reform Paketi

8 KAMU YÖNETİMİ REFORM PAKETİ
Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hak.Kan.Tas. Büyükşehir Belediyesi Kanunu ( ) Belediye Kanunu ( ) İl Özel İdaresi Kanunu ( ) Bu kanunların amacı,yetkilerin ve görevlerin dört idari düzeyde (merkez,taşra, metropol ve belediye) yeniden bölüştürerek performansın artırılması;hizmetlerde yerindenlik, etkinlik ve verimlilik, yönetime katılma, hesap verebilirlik ve hizmetlerin sonuçlarına odaklılık gibi ilkelerin hayata geçirilmesi. Ülkenin aşırı merkeziyetçi, katı hiyerarşik ve içine kapalı idari sistemini, adem-i merkeziyetçi, katılımcı, şeffaf ve sorumlu bir yapıya dönüştürerek modernleştirmektir. Bu reformların, yönetimler arası yeni bir mali çerçeve ile desteklenmesi gerekmektedir.


"TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ REFORMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları