Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ege Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ege Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Ege Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
2009

2 Ege Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Bilgi, Bilgi Okuryazarlığı, Kütüphane, Kütüphane kaynakları, Kampus Dışı Erişim, Uygulamalar…

3 Bilgi Gelecekte “cahil” olarak tanımlanacak kişiler “okuma yazma bilmeyen” değil “bilgiye nasıl ulaşacaklarını bilmeyenler” olacaklardır. Alvin Toffler (1992)

4 Bilgi Nedir? Bilgi bilinen her şeydir.
Elektronik veya geleneksel ortamlara kaydedilmiş, anlamlı ve iletilebilir veriler topluluğudur. Kağıt veya başka ortamlar üzerine kaydedilmiş, anlaşılabilen ve iletilebilen veriler topluluğudur.

5 Bilgi Okuryazarlığı - Tanım
Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisidir. Bilgi problemlerini çözme becerisidir (ALA, 2000). Bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma, değerlendirme, etkin şekilde kullanma ve iletme becerisidir.

6 Bilgi Okuryazarlığı Geleceğin başarılı bireyleri, bilgiye ulaşabilen, bilgiye Ulaşmada teknolojiyi kullanabilen, problem çözebilen ve kendi Kendine öğrenebilen bireyler olacaktır. Bilgi toplumları artık, yasam boyu öğrenme becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bilgi çağında yetişen her öğrencinin/bireyin, öğrenmeyi öğrenme temel becerisine, yani hızla değişen bilgiye çeşitli kaynaklardan ulaşma, bu bilgiyi değerlendirme ve kullanma becerisine sahip olması gerekmektedir.

7 Bilgi Okuryazarlığı - Hedef
Hedef, Belli Özelliklere Sahip Bireyler Yetiştirmek Yaratıcı Aktif ve Katılımcı Eleştirel Düşünen, Sorgulayan Analiz ve Sentez Yapabilen İletişim Kurabilen Takım Çalışması Yapabilen Teknolojiyi Kullanabilen Bilgiye Ulaşma Yöntemlerini Bilen Yaşam Boyu Eğitime Hazır Öğrenmeyi Öğrenmiş

8 Bilgi Okuryazarlığı - Aşamalar
Düşünme: Problemin tanımlanması; Problemin çözümü için neler gerekli? Bu konuda daha önceden neler biliyorum?

9 Bilgi Okuryazarlığı – Aşamalar - 2
Plan: Soruları yanıtlamak için hangi kaynakların en fazla yardımcı olabileceğinin tanımlanması (Kaynak türü). Kaynak türlerini seçerken nelere dikkat edilmeli? Anahtar kelimelerin belirlenmesi beyin fırtınası (Bu konuda neler biliyoruz).

10 Bilgi Okuryazarlığı – Aşamalar - 3
Bilgi Bulma: --- Kütüphane kataloglarını kullanarak materyallerin künyelerine erişme; Kitaplara, dergilere, gazetelere ve diğer kaynak türlerine bakma. --- Görüşme yapma. --- Bilgisayar kullanarak bilgi toplama; Elektronik veritabanları CD-ROM’lar Elektronik Danışma Kaynakları İnternet vb…

11 Bilgi Okuryazarlığı – Aşamalar - 4
Hemşirelik Hemşirelik Eğitimi Hemşirelik Eğitiminde Bireysel Öğretim Hemşirelik Eğitiminde Bireysel Öğretim Yöntemi Hemşirelik Eğitiminde Bireysel Öğretim Yönteminin Etkinliğinin Ölçülmesi

12 Bilgi Okuryazarlığı – Aşamalar - 5
Değerlendirme : Toplanan bilginin değerlendirilmesi;Bilgiyi geçerlilik ve güvenilirliğe göre eleme: Bilgiler gerçeği mi yansıtıyor? (Araştırmalarda gerçekliği ispat edilebilir bir bilgi mi? Örnek; Karınca bir böcek türüdür). Bilgiler görüşleri mi yansıtıyor? (Herhangi bir kişinin düşünce ve görüşlerini mi yansıtıyor? Örnek; Karıncaların çirkin olduğunu düşünüyorum). Bilgiler güncel mi? İhtiyaç duyulan bilgi bulunabildi mi? Farklı bakış açılarını dikkate alma Konuyu tekrar gözden geçirme.

13 Bilgi Okuryazarlığı – Aşamalar - 6
Bilgiyi Organize Etme ---Ana fikir ve yardımcı fikirleri tanımlama, ---Olayları sıralama Konu ile alakalı ve alakasız unsurları ayırma (Bilgileri Sınırlama - Ayıklama), ---Kendi kelime ve cümlelerinizle bilgiyi yazma, ---Grafik ve tablolarla destekleme, ---Gönderme ve alıntıları metin içinde ve bibliyografyada gösterme.

14 Bilgi Okuryazarlığı – Aşamalar - 7
Uygulama: Raporun / Sunumun ne amaçla ve nasıl yapılacağına karar verilmesi. Raporun / sunumun hazırlanması.

15 Araştırmacıda Bulunması Gereken Özellikler
Açık fikirli olması, Farklı görüşlerde de mantık arayabilmesi, Kuşkucu olması, Gözlemlerinde bağımsız olması, Yeterli kanıt, bilgi olmadığında kararı erteleyebilmesi, Tüm değerlendirmelerini belli ölçütlere göre yapması, Çalışmalarında özenli olması, Olaylar arasındaki bağıntıları kurarak bunları değerlendirebilmesi.

16 Kütüphane Kütüphane ve üniversite eğitimi arasındaki ilişkinin gücü ve önemi, kütüphaneleri “üniversitenin kalbi” haline getirirken; üniversitelerin temel işlevlerinden olduğu kabul edilen eğitim, öğretim ve araştırmanın kütüphane ile bütünleşmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bir üniversitenin kalitesi, kampüsteki bilgi kaynakları ve öğrencilerin bağımsız, kendini öğrenmeye yönlendiren bireyler olmalarıyla ölçülür (ALA 1989).

17 Üyelik Kütüphaneden ödünç yayın alabilmek için üye olunması şarttır.
Ege Üniversitesi öğrencileri, öğretim üye ve elemanları ile idarî personeli kütüphaneye üye olabilirler. Üye olmak isteyen kullanıcıların kütüphaneye başvurarak "Üyelik Başvuru Formu"nu eksiksiz olarak doldurmaları ve "Taahhütname" imzalamaları gerekmektedir.

18 Kütüphane Kaynakları Basılı Kaynaklar. Elektronik kaynaklar.

19 Kütüphane Kaynakları - 2
Basılı Kaynaklar Kitaplar: Dergiler: 1187 dergi 2008 yılı 449 basılı dergi aboneliği Tezler Danışma Kaynakları Öğretim Materyalleri

20 Kütüphane Kaynakları - 3
Materyaller Dewey Onlu Sınıflama sistemi’ne göre sınıflandırılır, AACR (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları) sistemine göre Kataloglanır.

21 Konularına Göre Kitap Dağılımı
Yayın Sayısı Yüzdelik Dilim Genel Konular 3527 2,5 Din 2485 1,76 Sosyal Bilimler 34662 24,61 Dil 8577 6,09 Doğal bilimler 19330 13,72 Uygulamalı Bilimler 26741 18,99 Sanat 6763 4,8 Edebiyat 18002 12,78 Tarih, Coğrafya 20752 14,73  Toplam 140839 %100

22 Basılı Kaynak Tarama

23 Basılı Kaynak Tarama - 2

24 Materyal Ödünç Alma Süreleri
Öğretim elemanları gün süreyle max 8 kitap, Lisansüstü öğrenciler 14 gün süreyle max 5 kitap, Lisans öğrencileri gün süreyle max 3 kitap, İdarî personel gün süreyle max 5 kitap alabilirler.

25 Ödünç Materyal Uzatma İşlemleri
Bir yayın ödünç alındıktan sonra bir başkası tarafından ayırtılmamışsa 2 kez uzatılabilir. Uzatma yayının iadesine son 3 gün kala yapılabilir. Üzerinde borç olanlar ve daha önce 2 kez uzatma yapanlar uzatma yapamazlar.

26 Ödünç Materyal Uzatma İşlemleri - 2
Ödünç alınan yayınlar için süre uzatımı; Kütüphaneye gelerek, Telefon ile, , Kütüphane otomasyon sisteminden yapılmaktadır.

27 Ödünç Materyal Uzatma İşlemleri - 3

28 Süreli Yayınlar Kütüphanemizin 1. katında bulunan süreli yayınlar servisimizde yayınlar konularına göre alfabetik sistemde düzenlenmiştir. 1187 basılı dergi ve geriye dönük sayıları.. 2008 yılı itibariyle 449 basılı dergi aboneliği..

29 Süreli Yayınlar - 2

30 Süreli Yayınlar - 3

31 Süreli Yayınlar - 4

32 Kütüphane Kaynakları Elektronik kaynaklar E-Dergiler E-Kitaplar
Veritabanları E-Tezler

33 Elektronik Kaynaklar (e- dergiler)
Tek bir tarama ekranı üzerinden elektronik dergileri tarama olanağı sağlayan “Serial Solutions” elektronik servisi kullanılmaktadır. Kurumumuzun tüm veritabanlarını ve basılı kaynaklarını tek bir ara yüz vasıtası ile aynı anda araştırılabilmesini sağlayan federe arama çözümü alınmıştır (2009).

34 Elektronik Kaynaklar (e- dergiler – 2 )

35 Elektronik Kaynaklar (e- dergiler – 3)

36 Elektronik Kaynaklar (e- kitaplar)
Elektronik kitaplar: Kütüphane için; Daha fazla içerik/hizmet, Paranın daha iyi karşılığı, Raf yerinden tasarruf, Daha yüksek iç verimlilik, Daha fazla kullanım. Araştırmacılar için: Arama kolaylığı, Erişim rahatlığı. Atıf yapma kolaylığı gibi kolaylıklar sağlamaktadır.

37 Elektronik Kaynaklar (e- kitaplar – 2 )
EBRARY – e-kitap Springer Books – e-kitap Toplam = e-kitap

38 Elektronik Kaynaklar (e- kitaplar – 3 )
Abonelik sistemi 10 sayfa erişim EBRARY 10,000 e-kitap Satın alma Kitabın tamamı indirilebilir SpringerLINK-Kluwer Online

39 Elektronik Kaynaklar (Veritabanları)
36 Tam Metin 15 Bibliyografik 8 Açık erişim

40 Elektronik Kaynaklar (Veritabanları)

41 Kampüs Dışından Erişim
Network Yönetim Grubuna başvurun, ege.edu.tr uzantılı hesabı açın, Proxy ayarlarınızı yapın, Anasayfa Kaynaklara kampüs dışından erişin.. Ayrıntılı bilgi için:

42 Hedef üretken, sorgulayıcı, geleceğe üretken olarak atılmaya hazır bir genç kitle….

43 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Teşekkürler Ege Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009


"Ege Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları