Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARMARA BÖLGESİNDEKİ TOPRAK ÇEŞİTLERİ VE VEJATASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARMARA BÖLGESİNDEKİ TOPRAK ÇEŞİTLERİ VE VEJATASYON"— Sunum transkripti:

1 MARMARA BÖLGESİNDEKİ TOPRAK ÇEŞİTLERİ VE VEJATASYON
A.)ZONAL TOPRAKLAR 1.Kırmızı Renkli Akdeniz Toprakları (Terra-Rossa) 2.Kahverengi Orman Toprakları 3.Podsolümsü ve Podzol Topraklar B.)İNTREZONAL TOPRAKLAR 1.Ana Materyalin Etkili Olduğu Topraklar 1.1.Kristalen Şist ve Asit İntrüzifler Üzerindeki Kumlu Topraklar 2.Kalsimorfik Topraklar 2.1.Vertisol’ler 3.Hidromorfik ve Organik Topraklar 3.1.Hidromorfik ve Gly Topraklar

2

3 Zonal Toprak;Ülkemizde düz ve hafif eğimli alanlarda iklim şartlarının etkisi altında oluşan fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından farklı horizonlar ve katlar gösteren topraklardır. 1. KIRMIZI RENKLİ AKDENİZ TOPRAKLARI ( TERRA – ROSSA ) Bu topraklar, Marmara Bölgesi’nin güney kesiminde görülmektedir.Kireçtaşı,marn,kil,konglomera ve gnayslar üzerine oluşmuş topraklardır. Toprağın rengi kırmızı,acık kırmızı ve sarı renktedir. Toprak iri taneli ve killidir. 2 .KAHVERENGİ ORMAN TOPRAKLARI Bu topraklar, Yıldız Dağlarında görülmektedir.Orman örtüsünün altında geliştiği için toprak organik madde bakımından zengindir ve koyu renklidir. Yağışın fazla olduğu eğimli alanlarda toprak asitli reaksiyon göstermektedir.

4 3 PODSOLÜMSÜ VE PODZOL TOPRAKLAR: Yıllık ortalama sıcaklığın 8°C’nin altında ve yıllık yağış miktarının 1000 mm üzerinde olduğu nemli ,çok nemli – soğuk ortamlarda kayın, sarıçam ve ladin ormanlarının altında gelişme göstermektedir. Yıldız Dağlarında ve Uludağ’ın yüksek kesimlerinde bu topraklara sıkça rastlanır. Bu topraklar fazla yağıştan dolayı fazlaca yıkanmışlardır. İntrezol Topraklar;Bu topraklar, ülkemizde aşınmanın devamlı olduğu dağlık alanlarda ve birikmenin hüküm sürdüğü alüvyal ovalarımızda ve dağların eteklerinde yaygın olarak bulunmaktadır. 1 ANA METERYALİN ETKİLİ OLDUĞU TOPRAKLAR: 1.1Kristalen Şist ve Asit İntrüzifler Üzerindeki Kumlu Topraklar : Gnays ,mikaşist, kuvarst, kuvarsit ve kuvarsit şist gibi morfik kayaçlar üzerinde oluşmuş topraklardır. Bu topraklara Yıldız Dağları, Güney Marmara Bölümünde , Bursa Uludağ’da sıkça rastlanır.

5 2. KALSİMORFİK TOPRAKLAR Kireçtaşı marn gibi kireçli ana kayanın etkisine bağlı olarak oluşmuş olan topraklardır. 2.1 Vertisol’ler ( Dönen Topraklar ) Killi kireçli depoların yaygın olduğu, Ergene Ovası, Bursa – Karacabey arasında rastlanır. Bu toprakların üst kısımları organik madde bakımından zengin olduğu için koyu renkli topraklardır. Bu topraklar tarım için elverişli değildirler. 3.HİDROMORFİK VE ORGANİK TOPRAKLAR Bu guruba giren topraklar yılın belli bir bölümünde veya tamamında su altında kalan sahalarda, ayrıca yüksek dağlardaki çukur alanlarda ve çayırlar altında oluşmaktadırlar. 3.1Hidromorfik ve Gly Topraklar Bu topraklar taban suyu seviyesinin yüksek olduğu Adapazarı ovalarında toprağın uzun süre su altında kalması ile oluşmuşlardır. Bu topraklar oksijensiz bir ortamda oluştuklarından dolayı genelde renkleri boz, yeşil, mavimsi renktedirler.

6 Güney Marmara kıyıları ile dağ eteklerinde tipik Akdeniz bitki topluluğu olan makiler ile zeytinliklere rastlanır. Bu bölümün güney kesiminde yer alan dağlık alanlar meşe, göknar, kızılçam ve karaçam ormanlarıyla kaplıdır. Bol yağış alan Karadeniz kıyısına bakan yamaçlarda ve Istranca Dağların'nda meşe ve kayın ormanları vardır. Marmara Bölgesi'nin iç kesimlerinde ormanlar yok edildiği için doğal bitki örtüsü bozkır (step) görünümündedir.

7 Bizi Takip Etmeye Devam Edin…


"MARMARA BÖLGESİNDEKİ TOPRAK ÇEŞİTLERİ VE VEJATASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları