Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAS, EKSTREMİTE ve İSKELET SİSTEMİ MUAYENESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAS, EKSTREMİTE ve İSKELET SİSTEMİ MUAYENESİ"— Sunum transkripti:

1 KAS, EKSTREMİTE ve İSKELET SİSTEMİ MUAYENESİ
Sağlık Slayt Arşivi: Dr. Faysal GÖK

2 SUNUM PLANI KASLAR İSKELET EKLEMLER EKSTREMİTELER OMURGA

3 KAS, EKSTREMİTELER ve İSKELET SİSTEMİ
Bu sistemlerin muayenesi diğer sistemlerle birlikte değerlendirilir. Muayenede 3 yöntem İNSPEKSİYON PALPASYON KAS GÜCÜ VE HAREKET GENİŞLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4 KASLAR Kasların muayenesinde kasların gucu kasların kitlesi ve
kasların tonusu degerlendirilir Bunlarda hastanın yaşına Cinsine Yaşam alışkanlıklarına Beslenme durumuna göre değişiklik gösterir.

5 KASLAR MUAYENE Kas kitlesiİnspeksiyon-Palpasyon
Atrofi kas kitlesinde azalma (ikinci nöron ve periferik sinir lezyonlarında) Hipertrofi kas kitlesinin buyumesi (sporcularda) psodohypertrofi primer kas hastalıklarında ve metabolik kas hastalıklarında (gilikojen depo hastalıgı)

6 KASLAR MUAYENE Kas tonusuPalpasyon
Eklemlerin pasif hareketlerine karşın kasın gösterdigi direnc olarak tanımlanır Hipotoni Kas tonusunun azalması Bazı metabolik ve degeneratif hastalıklarda santral ve periferik sinir hastalıklarında görulur Hipertoni Kas tonusunun artması Spastisite kas gruplarında pasif hareketlere baslangıcta direnme fakat bir anda acılma Rijidite kas tonusunun cok artması (bazal ganglion hastalıkları ) Fasikülasyon

7 KAS KUVVETİNİN DERECELENDİRİLMESİ Kas gucunun degerlendirilmesi Sistemik ve Simetrik yapılmalıdır
0 kasılma belirtisi yok 1 hafif kasılma belirtisi var eklem hareketi yok 2 yer cekimi ortadan kaldırıldıktan sonra tam kas hareketi 3 yer cekimine karşı tam kas hareketi 4 orta derecede direnc ile birlikte yer cekimine karşı tam kas hareketi 5 tam direnc ile birlikte yer cekimine karşı tam kas hareketi

8 KAS GUCUNUN KAYPI Parezi: Kuvvet kaybı
Monoparezi: Bir ekstremitedeki kuvvet kaybı Paraparezi: Her iki alt ekstremitedeki Hemiparezi: Vücudun bir yarısındaki Pleji: Tam kuvvet kaybı olarak tanımlanır. Kuadropleji: Dört ekstremitedeki kuvvet kaybıdır.

9 İSKELET YAPININ DEGERLENDIRMESİ
İskelet sistemi inspeksyonla asimetri ve deformite yönunden degerlendirilir fonksyon kaybı yonunden araştırılır Travma hikayesi olan çocuklar inspeksiyon sonrasında mutlaka palpe edilmelidir. Palpasyonda lokal duyarlılık, krepitasyon ve şişlik oluşabilir. İnspeksiyonda hareket kısıtlılıgı saptanır

10 İSKELET YAPININ DEGERLENDIRMESİ
KEMİKLERDE SIK KIRILMA Kırıklar travma haricinde kistlere, tümörlere veya sistemik bir hastalığa bağlı oluşabilir. Osteogenezis imperfekta Hipofosfatazya Fibröz displazi

11 İSKELET YAPININ DEGERLENDIRMESİ
KEMİKLERDE BÜYÜME VE GENİŞLEME Enfeksiyon Periosteal kanama (Skorbüt) Kemik kist ve tümörleri Kallus formasyonu (Kırık sonrası) A hipervitaminozu Konjenital sifiliz İnfantil kortikal hiperostosis

12 İSKELET YAPININ DEGERLENDIRMESİ
KEMİK TÜMÖRLERİ Patolojik kemik kırıklarına neden olabilir. En sık görülen malign kemik tümörü osteosarkomdur. Benign kemik tümörü ise osteokondromdur.

13 İSKELET YAPININ DEGERLENDIRMESİ
OSTEOMYELİT Kemik dokusunun iltihabı demektir. Genellikle stafilokoklara bağlı gelişir. Uzun kemiklerin metafizinde oluşur. Tbc, sifiliz gibi spesifik etkenlerlede gelişebilir. Radyolojik bulgular 2-3 hafta sonra çıkar. Komşu deride ödem, hiperemi, hassasiyet oluşur.

14 İSKELET YAPININ DEGERLENDIRMESİ
SKORBÜT C vitamini eksikliğinde kemikler palpasyonla ağrılıdır. Hasta ağrı nedeniyle kurbağavari, alt ekstremiteler fleksiyonda sırtüstü yatar. Psödoparalizi: Ağrı nedeniyle bu hastalar alt ekstremitelerini hareket ettirmezler.

15 EKLEMLER Eklemler vücut hareketlerinin yapılabilmesini sağlayan kemiklerin bağlantı yerleridir. Anatomik yapılarına göre 1. Sinoviyal Eklemler 2. Kartilaginöz eklemler 3. Fibröz eklemler

16 EKLEMLER Eklemlerin muayenesi simetrik karşılaştırmalı yapılmalıdır
Hareket kısıtlılığı Üzerlerinde şişlik Kızarıklık Hassasiyet Fluktuasyon

17 EKLEMLER Fonksiyonel 1.Evre: Fonksiyonel kusur yok,
2.Evre: Kendi işleri için yardımcı araç kullanır. 3.Evre: Giyinemez-Yıkanamaz 4.Evre: Yatalaktır-Tekerlekli sandalyededir.

18 EKLEMLER Hipermobilite eklemlerde beklenenden daha fazla harekete izin verme durumudur. Ehlers-Danlos send. Marfan send. Lowe send. Primer hiperparatiroidi Morquio send.

19 EKLEMLER Hareket kısıtlılıgı Mukopolisakkaridozlarda
Konjenital artrogripozis multipleks Akondroplazi send. Serebral palside

20 EKLEMLER Eklemlerde ağrı birçok nedenle olabilir.
Üst solunum yolu enf. (Postenfeksiyöz) Kollajen doku hastalıkları (JRA, ARA, SLE) Parvovirüs enfeksiyonları Allerjik reaksiyonlar Hipermobilite send. Ehler Danlos send

21 EKLEMLER Ağrı muayenesi pasif hareket veya
ekleme bastırılarak yapılır. Grade 1: Muayenede ağrı-İstirahatte yok Grade 2: Muayenede orta derecede ağrı Grade 3: Muayenede şiddetli ağrı vardır. Grade 4: Hekimin muayenesine izin vermeyecek kadar şiddetli ağrı vardır.

22 EKLEMLER Eklemlerde şişlik
Sıvı Kan (Hemartroz: Travma-Hemofili sonucu) Bursaların şişmesi Artrit Eklem şişliği olan hastanın eklem çevresi günlük olarak ölçülmelidir. Fluktasyon şişliğin önemli bir bulgusudur.

23 EKLEMLER Artrit: Eklemin çeşitli nedenlere bağlı inflamasyonudur.
Eklemde şişme Duyarlılık Lokal ısı artışı Hiperemi Hareket kısıtlılığı

24 EKLEMLER ARTRİT JRA (Gezici değil, küçük eklemleri)
Romatizmal ateş artriti (Gezici tiptedir) Septik artrit (Genellikle monoartriküler) Bağ dokusu hastalıkları (SLE, HSP, Serum hst. Dermatomyozit, skleroderma) Viral kökenli (EMN, Kızamık, Kabakulak) Reiter send: Artrit, konjuktivit, üretrit Nadiren Behçet hst, Sarkoidoz, Psöriazis

25 EKSTREMİTELER İnspeksiyonla muayene başlar (Yürüyüş) Palpasyonla
Nabazanlara Lokal ısı artımına Hassasiyete Krepitasyona

26 EKSTREMİTELER ANOMALİLER
Hemihipertrofi: Vücut yarısının diğer tarafa göre büyük olmasıdır. (Nörofibromatozis, Russel-Silver Send., Wilms Tm.) Polidaktili: Parmakların fazla sayıda olması Makrodaktili: El veya ayakta bir veya daha fazla parmağın diğerlerinden daha büyük olması (Maffucci send, Konjenital lenfödem) Brakiyodaktili: Parmakların normalden kısa olması (Turner send, Psodohipoparatiroidizm) Sindaktili: İki veya daha fazla parmağın deri veya kemik düzeyinde yapışık olmasıdır. (Kraniyosinositoz)

27 EKSTREMİTELER ANOMALİLER
Ameliya (Ektromelia): Ekstremitelerden bir veya birkaçını doğuştan yokluğu Fokomeliya: Ekstremitenin proksimal segmentinin oluşmaması Hemimeliya: Ekstremitenin distal kısmını yokluğu Mikromeliya: Ekstremitenin tamamının veya bir kısmının normalden küçük olmasıdır.

28 EKSTREMİTELER ÜST EKSTREMİTE
OMUZ Her yöne geniş ölçülü hareket, Vücudun en geniş hareket yapan eklemi, Çıkıkları sık görülür. İnspeksiyonda; şişlik, deformite, kaslarında fasikülasyon veya atrofiye bakılır. Diğer omuz eklemi ile kıyaslanarak eklem kapsülü içinde efüzyon, önde kabarıklık, üzerinde hiperemi yönunden degerlendirilir. Erb paralizisi:Yenidoğanda omuz hareketlerinin olmaması

29 EKSTREMİTELER ÜST EKSTREMİTE
DİRSEK Nötral pozisyonunda ön kol ekstansiyondadır Pronasyon, supinasyon ve fleksiyon yapar Eklemde sıvı toplandığında olekranonun her iki yanındaki çukurlar kaybolur. Tenisçi dirseği: Lateral humeral epikondilit Golfçü dirseği:Medial humeral epikondilit Konjenital ankiloz: Nadir görülür, dirsek hareketleri yoktur. Kubitus valgus açıklığı dışa bakan, kubitus varus açıklığı içe bakan açı oluşması (Trizomi 8, turner)

30 EKSTREMİTELER ÜST EKSTREMİTE
ÖN KOL Pronasyon ve supinasyon hareketi kontrol edilmelidir. Radius hipoplazisi-aplazisi diğer kemiklere göre sık, bu hastalarda KVS ve Hematolojik sistem incelenmelidir. Radiyoulnar sinositozis: Nadirdir, ön kolun pronasyon ve supinasyonu azalmıştır.

31 EKSTREMİTELER ÜST EKSTREMİTE
EL BİLEĞİ Nötral pozisyonda avuç içi aşağı bakmalıdır, Dorsofleksiyon (ekstansiyon), Palmar fleksiyon, Ulnar deviasyon, Radiyal deviasyon, çepeçevre dödürme hareketleri yapar. Volkmann Kontraktürü: İskemiye bağlı el bileği ve parmaklarda fleksiyon kontraktürü

32 EKSTREMİTELER ÜST EKSTREMİTE
EL ve PARMAKLAR Muayenede Başparmak diğer parmak uçlarına değdirilir Anahtar- kalem tutturulur Düğme iliklettirilir. Yumruk yaptırılıp açtırılır. (Fleks-Ekstan) Parmaklar açtırılır birleştirilir. (Abduk-Adduk) Klinodaktili: 5. parmağın mediyal veya laterale deviasyonudur. (Down Send) Kampodaktili: Konjenital parmakların kontraktürlü olması Araknodaktili: Parmakların ele oranla uzun olmasıdır.

33 EKSTREMİTELER ALT EKSTREMİTE
KALÇA EKLEMİ Vücudun ikinci büyük eklemidir. Muayenesine hasta odaya girerken başlanır. Çocuklarda topallama; Travma Snovyit Artrit-Artralji Dislokasyon Kırık Perthes Calve Leg hastalığı Hematolojik-Onkolojik nedenler Kollajen doku hastalıkları

34 EKSTREMİTELER ALT EKSTREMİTE
KALÇA Hareketleri:Fleksiyon, ekstansiyon, addüksiyon, abduksiyon, rotasyon DKÇ en sık rastlanan anomalisidir (Doğuştan) Kız çocuklarda 8 kat fazla görülür. Diz düzeyleri farklıdır. Her iki ekstremite uzunluğu farklıdır. Femura eksternal ve internal rotasyon yaptırılır. Ortaloni-Barlov testi DKÇ için yapılır.

35 EKSTREMİTELER ALT EKSTREMİTE
KALÇA Konjenital koksa valga: Femur kollumu ile diyafizi arasındaki açının normalden geniş olmasıdır. Konjenital koksa vara: Femur boynu ile diyafizi arasındaki açının normalden daha dar olmasıdır.

36 EKSTREMİTELER ALT EKSTREMİTE
DİZ Vücuttaki en büyük eklemdir. Nötral pozisyonu tam ekstansiyonudur. Hiperekstansiyonunda en fazla 5º hareket eder. Daha fazla hareketine genu rekurvarum denir. Muayeneye inspeksiyonla başlanır. Hasta yürürken, otururken, yatarken gözlenir. Eklemde sıvı toplandığında patella yanındaki çukurlar düzleşir. Sıvı fazla ise bombeleşme oluşur.

37 EKSTREMİTELER ALT EKSTREMİTE
DİZ Bulge muayenesi: Az miktardaki sıvının tespiti için Patella kırıklarında palpasyonla kırık hattı farkedilir. Med. Çapraz lig. Yıtılmasında dizin iç kısmında ağrı Genu valgum: (> <) X bacak Genu varum: (< >) O bacak Osgood Schlatter Hst: Tuberositaz tibia iltihabı Konj. Patella luksayonu Konj. Patella yokluğu: Nail-patella send., Hiperosteıektazi

38 EKSTREMİTELER ALT EKSTREMİTE
AYAK BİLEĞİ ve AYAK İnspeksiyonla muayeneye başlanır. Deformite, nodül, şişlik kontrol edilir. Palpasyonla ayak bileği ön yüzü, aşil tendonu ve topuk palpe edilir. Sırt üstü yatan bir kimsenin ayağı 20º dorsofleksiton, 50º plantar fleksiyon yapar. Açılarda ağrı varsa eklemde patoloji vardır. Bu bölgede artrit, burkulma, travma, ligament lezyonlarında ağrı olur.

39 EKSTREMİTELER ALT EKSTREMİTE
AYAK BİLEĞİ ve AYAK Tibiada psodoartrozu sık rastlanan anomalidir. Konjenital yokluğu nadirdir Ayak hareketleri Supinasyon, inversiyon, eversiyon Ayak anomalileri konj. Anomaliler içerisinde en sık görülenidir. En sık görüleni pes ekinovarus pes planus-pes kavusda görülen anomalilerdendir.

40 OMURGA Omurga anomalilerine fizik muayeneden çok radyolojik yöntemlerle tanı konulur. Çocuklarda muayenesi-değerlendirilmesi zordur. Yenidoğanda torasik ve servikal bölgede hafif konveksite vardır. Yürüme ile servikal ve lumbal konkavite oluşur. Baş ve sakrum aynı hizadadır. Omuzlar ve pelvisin heriki yanı aynı seviyededir. Prosessus spinozuslar kalemle işaretlenir yandan ve arkadan bakılarak deformite araştırılır. Servikal, torakolomber ve sakral vertebra hareketlerine bakılır.

41 Omurga Hareketlerinde
Kısıtlılık Ankilozan spondilit Tuberküloz spondiliti Disk hernileri Travmalar Tetanoz Vertebra osteomyeliti Peritonit Perinefritik apse Menenjit Boyun Hareketlerinde Kısıtlılık Yandakilere ek olarak Vertebra kırıkları JRA Tortikoliz Retrofaringeal apse Peritonsiller apse Ekstrapiramidal lezyonlar

42 OMURGA Vertebra Anomalileri
Vertebral sinositoz: İki veya daha fazla vertebranın birbirine yapışık olmasıdır. Spina bifida: Vertebral arkusların birbiri ile birleşmeyerek açık kalmasıdır. Skolyoz: Omurganın lateral kavislenmesidir. Kifoz: Torakal vertebraların normal konveksliğinin artması, anteroposterior açının keskinleşmesidir. Gibbus: Lokalize aşırı kifozdur. Lumbar lordoz: Lumbal bölgedeki normal kıvrımın dahada belirginleşmesidir. Sağlık Slayt Arşivi:


"KAS, EKSTREMİTE ve İSKELET SİSTEMİ MUAYENESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları