Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hipertansiyon Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

2 Hedef Primer hipertansiyon gelişiminde böbreğin temel rolünü öğrenmek
Ülkemizde hipertansiyonun sıklık, tanı, tedavi ve kontrol durumunu bilmek

3 Traube-1856 BÖBREK HASARI HİPERTANSİYON İdrar miktarında azalma
Arteriyel sistemde sıvı volümü artışı

4 Starling-1909 Total vücut sodyum ve su dengesi
renal arteriyel perfüzyon basıncı sayesinde ayarlanır

5 Çift böbrek-tek darlık
Goldblatt-1934 Hipertansiyon böbrekteki mikrovasküler hastalığa bağlıdır. Çift böbrek-tek darlık Hipertansiyon

6 Arthur C. Guyton (1919-2003 Basınç-Natriüretik yanıt
5 4 3 2 1 Tuz duyarsız duyarlı Na Alım ve Atılma (xnormal) Normal Hipertansif 50 100 150 Ortalama arteriyel kan basıncı (mmHg)

7 Böbreğin rolü-deneysel kanıtlar
Spontan hipertansif Dahl tuz duyarlı Milan HT Prague HT Normotansif sıçanlara böbrek transplantasyonu Normal sıçan Spontan hipertansif böbrek transplantasyonu KB normalleşmesi Hipertansiyon Böbreğin genetik özelliği kan basıncı düzeyini belirler

8 Böbreğin rolü-klinik kanıtlar
Ailesinde HT öyküsü olan donörlerden yapılan böbrek transplantasyonunda, ailede HT öyküsü olmayanlardan yapılanlara göre kan basıncı düzeyi daha yüksek, HT donörlerden renal greft alan hastalarda, normotansif donörlerden alanlara göre kan basıncı düzeyi daha yüksek, Normotansif donörlerden renal greft alan primer hipertansiyonlu zenci hastalarda kan basıncı normalleşmiş. Kan basıncı düzeyi greft böbreğin intrensek özelliklerine bağlıdır

9 Basınç-natriüretik yanıt (Guyton)
Normal Perfüzyon basıncı 100 mmHg Na atılımı 150 mEq/gün 5 4 3 2 1 Tuz duyarsız duyarlı Na alım ve atılımı (x normal) Normal Hipertansif HT Sağa kayma (preglomerüler vazokonstriksiyon) Sağa eğim (tübüler reabsorpsiyon artışı GFR azalması) 50 100 150 Ortalama arteriyel kan basıncı (mmHg)

10 Böbrek hastalığı-RAAS-HT
Böbrek hastalığında ortaya çıkan dolaşkan ve özellikle intrarenal RAAS aktivasyonu hipertansiyon gelişiminde rol oynar.

11 Böbrek-HT Lokal intrarenal RAAS Dopamin Kallikrein kinin sistemi
İntrarenal NO azalması Kan akımının otoregülasyonunda bozulma Edinsel tübülointersitisyel hasar

12 Edinsel tübülointersitisyel hasar
Sıçanlarda AII infüzyonu (iki hafta) Fenilefrin Yaşlanma Kronik hipokalemi Mikrovasküler+TI hasar ve tuz duyarlı hipertansiyona yol açar.

13 Obezite-Böbrek-HT Obezite Hipertansiyon RAAS SSS Böbreğe fiziksel bası
Leptin Hiperinsülinizm Böbreğe fiziksel bası İntrarenal basınç artışı Tübüler Na reabsorpsiyonu Basınç-natriüretik yanıtın bozulması İntrarenal RAAS aktivasyonu Hipertansiyon

14 Özet Primer hipertansiyon, genetik, çevresel ve intrauterin çevresel faktörlere bağlı olarak, böbreğin normal kan basıncı düzeylerinde su ve sodyumu vücuttan uzaklaştırmasındaki primer ya da sekonder yetersizliğe bağlıdır. Patogenezde santral sempatik sinir sistemi, endokrin faktörler, büyük arterler ve mikrodolaşım da rol oynar.

15 Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması PatenT2
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği

16 Çalışma Kapsamındaki 26 İlin Dağılımı

17 Yerleşim Yeri

18 Cinsiyet

19 Yaş Grupları

20 Hipertansiyon Tanısı

21 Hipertansiyon Prevalansı

22 Yaş Gruplarında Hipertansiyon Prevalansı

23 Hipertansiyon Farkındalık Oranı

24 Antihipertansif İlaç Kullanımı

25 Kontrol Altında Hipertansiyon

26 Hipertansiyon ve Beden Kitle İndeksi

27 Beden Kitle İndeksi ve Hipertansiyon Sıklığı


"Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları