Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması PatenT2

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması PatenT2"— Sunum transkripti:

1 Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması PatenT2
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2012

2 Amaç Türkiye’de erişkinlerdeki hipertansiyon prevalansı, farkındalığı, tedavisi ve kontrolü ile bunları etkileyen faktörleri saptamak Bulgularımızı 2003 yılında yaptığımız PatenT çalışması sonuçları ile karşılaştırarak, hipertansiyon ve tedavisi ile ilişkili ülkemizdeki gelişmeleri belirlemek

3 Yöntem Çalışma 4 tabaka rastgele küme örneklem yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 1. Tabaka: 12 Eurostat Bölgesi 2. Tabaka: Kent - kır 3. Tabaka: Yaş grubu 4. Tabaka: Cinsiyet Kan basıncı ölçümleri kola takılan otomatik kan basıncı ölçüm aleti kullanılarak, osilometrik yöntemle gerçekleştirilmiştir. Veriler Apple Ipad 2 ile elektronik olarak toplanıp, 3G altyapısı ile veri merkezine iletilmiştir. Çalışma, klinik araştırmalarda uyulması gereken tüm etik kurallara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

4 Yöntem Türkiye’nin 12 EUROSTAT NUTS bölgesi göz önüne alınarak, Türkiye’deki farklı popülasyonları temsil edebilecek dağılıma göre gönüllerin hangi illerden alınacağı tespit edilmiştir. İllerde gidilecek kümeler rastgele yöntemle belirlendikten sonra kümelerdeki başlangıç noktaları harita üzerinde işaretlenmiştir.

5 Çalışma Kümeleri

6 Veri Toplama Apple Ipad 2’de oluşturulan formlar aracılığı ile gönüllülerden alınan bilgiler internet üzerinden veri merkezine anında gönderilmiş, Veri yönetiminin ardından çalışma bulguları hızlı bir şekilde işlenmiştir.

7 Veri Toplama Veri toplama sırasında kan basıncı ölçüm sonucunun ve gönüllünün kullandığı tüm ilaçların fotoğrafları çekilmiş, Böylece formun doldurulduğu yerin koordinatları Apple Ipad 2 tarafından otomatik olarak algılanarak, denetlenebilmiştir.

8 Çalışmaya Alınma Kriterleri
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 18 yaşın üstünde olmak Yazılı onam vermek

9 Çalışma Dışı Bırakılma Kriterleri
Anket sorularını yanıtlayamayacak düzeyde bilişsel işlev bozukluğu olmak Gebe olmak Anketin yapıldığı hanede ziyaretçi olarak bulunmak İletişim bilgisi vermek istememek

10 Çalışma Kapsamındaki 26 İlin Dağılımı
Orantılı bir örnekleme ile 26 il ve kırsal alanı, çalışma kapsamına alınmıştır.

11 Yerleşim Yeri PatenT çalışması Yaklaşık 10 yılda Türkiye'nin kent kır dağılımı kent yönünde değişim göstermiştir.

12 Cinsiyet Patent'te cinsiyete göre düzeltme yapıldığı halde, Patent2'de bir düzeltmeye gerek kalmamıştır.

13 Yaş Grupları

14 Beden Kitle İndeksi (BKİ)
PatenT çalışması

15 Yaş Gruplarında BKİ

16 Hipertansiyon Tanısı

17 Hipertansiyon Prevalansı

18 Hipertansiyon Prevalansı

19 Yerleşim Yerine Göre Hipertansiyon Prevalansı

20 Yerleşim Yerine Göre Hipertansiyon Prevalansı

21 Yaş ve Sistolik Kan Basıncı

22 Yaş ve Diyastolik Kan Basıncı

23 Cinsiyet ve Yaş Gruplarında Sistolik Kan Basıncı

24 Cinsiyet ve Yaş Gruplarında Diyastolik Kan Basıncı

25 Yaş Gruplarında Hipertansiyon Prevalansı

26 Cinsiyet ve Yaş Gruplarında Hipertansiyon Prevalansı

27 Yaş Gruplarında Hipertansiyon Prevalansı

28 Orta Yaş Grubunda Hipertansiyon Prevalansı
XX PatenT çalışması

29 Cinsiyet ve Orta Yaş Grubunda Hipertansiyon Prevalansı
PatenT çalışması

30 Cinsiyet ve Geriatrik Yaş Grubunda Hipertansiyon Prevalansı
PatenT çalışması

31 Eurostat Nuts Bölgelerinde Hipertansiyon Prevalansı

32 Hipertansiyon ve Beden Kitle İndeksi

33 Beden Kitle İndeksi ve Hipertansiyon Sıklığı

34

35

36

37

38

39 İzole Sistolik Hipertansiyon Prevalansı

40 Yaş Gruplarında İzole Sistolik Hipertansiyon Prevalansı

41 Hipertansiyon Farkındalık Oranı

42 Hipertansiyon Farkındalık Oranı

43 Antihipertansif İlaç Kullanımı

44 Antihipertansif İlaç Kullanımı
XX

45

46

47

48

49 Antihipertansif Kullananlarda Yaşa Göre HT Kontrolü

50 Antihipertansif Kullananlarda Yaş ve Cinsiyete Göre HT Kontrolü

51 ANTİHİPERTANSİF İLAÇ SAYISI VE HT KONTROLÜ

52 CİNSİYETE GÖRE ANTİHİPERTANSİF İLAÇ SAYISI ve HT KONTROLÜ

53

54 ANTİHİPERTANSİF ALAN ERKEKLERDE KAN BASINCI DAĞILIMI, N: 256
%17.2 %0 %49.2 %33.6

55 ANTİHİPERTANSİF ALAN KADINLARDA KAN BASINCI DAĞILIMI, N: 523
%10.95 %1.15 %56.2 %31.7

56 Antihipertansif İlaçlar

57 *

58 Yaş Grubuna Göre Diüretik Kullanımı

59 Cinsiyet ve Yaşa Göre Diüretik Kullanımı

60

61

62 Hipertansiyon Farkındalığına Etki Eden Faktörler
p Odds Ratio 95% C.I. Alt Üst Yaş (Her bir yaş artışı) <0,001 1,053 1,040 1,066 Cinsiyet (Kadın olmak) 1,850 1,385 2,472 Yerleşim Yeri (Kent’te yaşamak) 0,008 1,473 1,108 1,958 Günlük ekmek tüketimi (Her bir tam ekmek) 0,777 0,678 0,891 Fiziksel Aktivite Düzeyi (Ev ve İş) 0,068 0,868 0,746 1,010 Ailede HT Öyküsü (Ailede HT öyküsü olmak) 2,173 1,644 2,873 Sigara (Sigara kullanmamak) 0,019 1,463 1,065 2,012 Doktora başvuru (Doktora başvurmuş olmak) 7,598 3,684 15,667 Diyabet varlığı (Diyabet hastası olmak) 3,287 2,258 4,785 BKİ Grubu (Aşırı kilolu veya şişman olmak) 2,374 1,648 3,420

63 Hipertansiyon Kontrolüne Etki Eden Faktörler
p Odds Ratio 95% C.I. Alt Üst Yaş (Her bir yaş artışı) 0,003 0,980 0,967 0,993 Cinsiyet (Kadın olmak) 0,019 1,471 1,066 2,029 Yerleşim Yeri (Kent’te yaşamak) 0,055 1,395 1,959 Eğitim düzeyi* 0,049 1,134 1,000 1,286 * Eğitim düzeyi: Okur-yazar değil, okur yazar, ilkokul, ortaokul, lise, yüksek öğrenim

64 Çalışmaya katılan gönüllülere,
Sahada çalışmayı yürüten sağlık ekibine ve ‘ya teşekkür ederiz.


"Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması PatenT2" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları