Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adam, bütün bir haftanın yorgunlu ğ undan sonra pazar sabahı eline gazetesini alıp okumaya ba ş ladı ve "Bütün gün miskinlik yapaca ğ ım, beni bundan kimse.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adam, bütün bir haftanın yorgunlu ğ undan sonra pazar sabahı eline gazetesini alıp okumaya ba ş ladı ve "Bütün gün miskinlik yapaca ğ ım, beni bundan kimse."— Sunum transkripti:

1 Adam, bütün bir haftanın yorgunlu ğ undan sonra pazar sabahı eline gazetesini alıp okumaya ba ş ladı ve "Bütün gün miskinlik yapaca ğ ım, beni bundan kimse alıkoyamaz" diye düşündü.

2 Tam o sırada o ğ lu ko ş arak geldi ve sinemaya ne zaman gideceklerini sordu.

3 Adam, daha geçen haftadan o ğ luna sinema konusunda söz vermi ş oldu ğ unu anımsadı ancak hiç dı ş arı çıkacak hali yoktu. Bir bahane uydurması gerekiyordu.

4 Gazetenin promosyon olarak da ğ ıttı ğ ı dünya haritasını eline alıp yırtarak küçük parçalara böldü ve;

5 "E ğ er bu haritayı düzeltebilirsen seni sinemaya götürece ğ im." dedi. Sonra da keyifle gazetesini eline alıp: " Kurtuldum. En iyi co ğ rafya hocası bile bu haritayı ak ş ama kadar düzeltemez" diye dü ş ündü.

6 On dakika sonra çocuk ko ş arak babasının yanına geldi. "Babacı ğ ım, haritayı düzelttim. Artık sinemaya gidebiliriz de ğ il mi?"

7 Adam kulaklarına inanamadı. Yerinden fırlayarak o ğ lunun odasına ko ş tu. Gördü ğ ü gerçek olamazdı, buna inanmak çok zordu...

8 "Bunu nasıl ba ş ardın?!" diye sorunca, çocuk gayet sakin bir ş ekilde yanıt verdi. "Bana verdi ğ in haritanın arkasında bir insan resmi vardı...

9 İ NSANI DÜZELTT İĞİ M ZAMAN, DÜNYA DA KEND İ L İĞİ NDEN DÜZELM İŞ T İ …


"Adam, bütün bir haftanın yorgunlu ğ undan sonra pazar sabahı eline gazetesini alıp okumaya ba ş ladı ve "Bütün gün miskinlik yapaca ğ ım, beni bundan kimse." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları