Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ"— Sunum transkripti:

1 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ
T.C. KİLİS VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ AR-GE BİRİMİ KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ

2 Adam bir haftanın yorgunluğundan sonra, pazar sabahı kalktığında keyifle eline gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturmayı hayâl etti.Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve parka ne zaman gideceklerini sordu. Baba oğluna söz vermişti, bu hafta sonu parka götürecekti onu, ama hiç dışarı çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyordu. Gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti.Dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna uzattı: 2

3 “Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni parka götüreceğim” dedi
“Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni parka götüreceğim” dedi.İçinden de:“Oh be! Kurtuldum! En iyi coğrafya profesörünü bile getirseler bu haritayı akşama kadar düzeltemez. “ dedi.Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu koşarak babasının yanına geldi.“ Babacığım haritayı düzelttim. Artık parka gidebiliriz.”dedi. Adam önce inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de hayretler içinde oğluna bunu nasıl yaptığını sordu. Çocuk şu ibretlik açıklamayı yaptı:“Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan resmi vardı. “İnsanı düzelttiğim zaman dünya da kendiliğinden düzeldi.” 3

4

5 Problem çözme tekniklerini kullanma neyi gerektirir?
Sorunu tanımlama Çözüm odaklı olma İlgili ve bilgili kişileri bir araya getirme Takım çalışması yapma Ortak aklı kullanma Etkili iletişim kurma

6 Soruna çare bulursanız sorun, sorun olmaktan çıkar...
Karşılaştığımız sorunu sadece eleştirirseniz iki katına çıkar. Sadece sorunu düşünmekle yetinirseniz sorun yerinde sayar. Soruna çare bulursanız sorun, sorun olmaktan çıkar...

7 Takım Çalışması (Problem Çözme Ekipleri)
Bir Problem Çözme Ekibi (PÇE) aynı yerde çalışan, kalite yönetimi faaliyetlerini gönüllü olarak yerine getirmeyi amaç edinmiş en az 3, en fazla 8 kişiden oluşan küçük bir çalışma grubudur. PÇE bu çalışmaları yaparken periyodik olarak bir araya gelir. İyileştirmeye açık alanlar ya da sorunları belirler. Sorunların çözümünde problem çözme tekniklerini uygular.

8 Problem Çözme Ekipleri Toplantı Tutanağı
PÇE, yapılan her toplantının tutanağını düzenlemelidir. Bu tutanaklar PÇE’ nin faaliyetlerini ve gelişimini takip etmek açısından gerekli bir uygulamadır. Bir PÇE’ nin toplantı tutanağı aşağıdaki gibi olabilir.

9

10 ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI
İyileştirme ekibinin adı Kriter İlgili alt kriter no İyileştirmenin konusu İyileştirmenin amacı İyileştirme hedefi Yapılacak faaliyetler Koordine gerektiren birimler Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Durum ……… ekibi 6 b Öğrencinin geç gelmesi Geç gelmeleri önlemek Geç gelme oranını%50 iyileştirme 1- 2- Rehberlik servisi ()Tamamlandı ()Devam ()İptal edildi

11 PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ
Kuvvet/Güç Alanı Analizi Nominal Grup Tekniği Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Delphi Tekniği Histogramlar Dağılım Diyagramı İşletim Şemaları Kontrol Çizelgesi Kontrol Yaprakları Radar Diyagramı PUKÖ Döngüsü Beyin Fırtınası 5N ve 1K Tekniği Sebep-sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı Etkinlik Analizi İlgi Diyagramı İlişki Diyagramı Pareto Analizi Ağaç Diyagramı Akış Diyagramı

12 Fikir Üretme Teknikleri;
Problem çözme tekniklerinin kullanım amacına veya kullanım yerine göre sınıflaması; Fikir Üretme Teknikleri; 1. Beyin Fırtınası 2. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği 3. Kuvvet/Güç Alanı Analizi 4. Odak Grupları 5. Mülakat

13 Fikir Üretme Teknikleri;
1. Beyin Fırtınası yöntemi Bir sonuca yol açan nedenlerin belirlenmesinde bir kişinin düşünceleri, deneyimleri yetersiz kalabilir. Beyin Fırtınası tekniği Sebep- Sonuç diyagramı oluşturulması sırasında potansiyel düşünceleri ortaya çıkarmak için kullanılır.

14 TEKNİK NASIL UYGULANIR ?
1. Beyin Fırtınası yöntemi TEKNİK NASIL UYGULANIR ? PROBLEMİN KESİN TANIMI YÖNTEM KURALLARININ AÇIKLANMASI SERBEST FİKİR YARATMA FİKİRLERİN TOPLANIP YAZILMASI DÜZENLEME DEĞERLENDİRME EN İYİ / GEÇERLİ DÜŞÜNCELERİN TESPİTİ

15 Görüşlerin niteliğinden çok sayısı önemlidir ,
1. Beyin Fırtınası yöntemi Yapılacak beyin fırtınası oturumlarında aşağıdaki noktaların göz önünde bulundurulması yaralı olacaktır.      Her üyeye sırası ile görüşünü söyleme fırsatı verilir,     Görüşlerin niteliğinden çok sayısı önemlidir ,     Eleştirilere izin verilmemeli,     Çözüm arayışının ön planda tutulduğu rahat bir ortam oluşturulmalı…

16 İkinci oturumda , üyelere görüşlerin bir listesi verilir.
1.Beyin Fırtınası yöntemi İlk beyin fırtınası  oturumu sonrası, ortaya çıkan görüşlerin olgunlaştırılması amacıyla ara verilir. İkinci oturumda , üyelere görüşlerin bir listesi verilir. Yeni görüşler ortaya çıkmamaya başladığında  oturum sona erdirilir. Oluşturulan sebep- sonuç diyagramı üzerinde değerlendirme çalışmaları yapılarak en olası nedenler belirlenir.

17 1. Beyin Fırtınası yöntemi
Burada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. Problemin tanımı üzerinde herkesin hem fikir olmasının sağlanması gerekmektedir. Gurubun deneyimi veya kontrolü dışında kalan problemlerin çözümü için uğraşılmamalıdır.

18 BİR DÜŞÜNÜR GİBİ DAVRANIRSAK; GERÇEKTEN BİR DÜŞÜNÜR OLUR ÇIKARIZ…

19 Sürekli Geliştirme Teknikleri;
1. PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) Döngüsü 2. 5N -1K Tekniği Ne? Ne zaman? 3.Nerede ? Ne için? Nasıl? 2.Kim?

20 Sürekli Geliştirme Teknikleri;
1. PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) Döngüsü Sınıfta aktif dinleme İyi not tutma Serbest çalışmaya ve zamanı Etkin öğretmen kontrolü Öğrenci ile ekip çalışması Sonraki gelişim planı için üretilen yeni fikirler, Standart hale getirilecek uygulamalar Planım ne derece iyi işledi? Öğrenme süreç ve çıktılarını geliştirmek için ne tür değişiklikler yapabilirim? Planın tüm noktalarını uygulama

21 2. 5N -1K Tekniği Niçin yapılıyor? Niçin o şekilde yapılıyor?
1. Ne? 2. Nerede ? 3.Ne Zaman ? Nçin? 5. Nasıl? 6.Kim? NE? Ne yapılıyor? Ne yapılmalı? NEREDE? Nerede yapılıyor? Nerede yapılmalı? NE ZAMAN? Ne zaman yapılıyor? Ne zaman yapılmalı? NİÇİN? Niçin yapılıyor? Niçin o şekilde yapılıyor? NASIL? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılmalıdır? KİM? Kim yapıyor? Kim yapmalı?

22 5N 1K 2. 5N -1K Tekniği Ne toplanacak Neden toplanacak
1. Ne? 2. Nerede ? 3.Ne Zaman ? Nçin? 5. Nasıl? 6.Kim? Ne toplanacak Neden toplanacak Ne zaman toplanacak Nereden toplayacak Nasıl, hangi yöntemle toplanacak Kim toplayacak 5N 1K

23 Problem Analiz Teknikleri;
1. Akış Diyagramı 2. Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı 3. Pareto Analizi 4. Ağaç Diyagramı 5. İlgi/Yakınlık Diyagramı 6. Yoklama Kağıtları 7. Kuvvet/Güç Alanı Analizi

24 Sebep Sonuç Diyagramı Problem Analiz Teknikleri;
Bir olayın ortaya çıkmasına neden olan durumlar (sebep) ile ilgilenilen olayın (sonuç) şekilsel gösterimi sebep-sonuç (cause-effect) diyagramı olarak adlandırılan görünümleri nedeniyle Balık Kılçığı adıyla da anılır. Belirlenen sorun kalınca çizilen yatay bir okun ucuna yazılır ve onu ortaya çıkaran temel nedenler de ince oklarla buna birleştirilerek  Sebep- Sonuç Diyagramı oluşturulur.

25 Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı

26 Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı

27 Sonuç olarak belirlenen olay olumlu / olumsuz olabilir.
Olumlu olması durumunda arkasındaki nedenler açığa çıkarılabilecek, olumsuz ise düzeltici eylemlerin başlatılması gereği  ortaya çıkacaktır.

28 Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı

29 Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı

30 Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı

31 Problem Analiz Teknikleri;
Ağaç Diyagramı Problem Analiz Teknikleri; Ağaç Diyagramı (NASIL – NASIL ) (NEDEN – NEDEN) (NEDEN – NASIL) Belli bir amaca erişmek için izlenmesi gereken yolların, sistematik bir şekilde giderek artan bir detay düzeyinde grafiksel ifadesidir. Ne Zaman Kullanılır? Genel amaçların detayına indirgenmesi gerektiğinde, Bütün uygulama seçeneklerinin belirlenmesi gerektiğinde, Temel sebepleri belirlemek için, (örneğin, neden-neden diyagramı) (sebep-sonuç diyagramına alternatif) Fikirlerin net bir şekilde açığa kavuşması için,

32 NASIL - NASIL Çözüm/ Öneri Uygula ve Sonuçları İzle Ağaç Diyagramı
Öğrenciyi Uzaklaştıran Sebepleri İncele Öğretmenleri Eğit En Önemli 10 Sebebe Odaklan ve Önlem Geliştir Çözüm/ Öneri Uygula ve Sonuçları İzle Okul-Aile İlişkilerini Güçlendir Çocukların Öğrenme Heyecanını Artır Başarıyı Kalıcı Hale Getir Kaynak Planlamasını İyileştir NASIL ? NASIL ? NASIL ?

33 NEDEN - NEDEN Ağaç Diyagramı Çocukların Öğrenme Heyecanını Kaybetmesi
Tecrübesizlik Öğretmenlerin Tutumu Yeterli Bilgi Aktarmamasından NEDEN ? Okuma alışkanlığının olmaması Çocukların Öğrenme Heyecanını Kaybetmesi Arkadaşlarının Tutumu Dış etmenlerin daha çekici olması PROBLEM NEDEN ? Okulun Kaynaklarının Yetersizliği Araç-gereç Yetersizliği Öğrencilerin Araç-Gereç Getirmemesi

34 NEDEN - NASIL SORUN Ağaç Diyagramı NASIL ? Yapılacak Çalışma NEDEN
ÇÖZÜM Yapılacak Çalışma NEDEN ÇÖZÜM SORUN Yapılacak Çalışma NEDEN ÇÖZÜM Yapılacak Çalışma NEDEN ÇÖZÜM

35 Ağaç Diyagramı NEDEN - NEDEN

36 Ağaç Diyagramı NASIL - NASIL

37 Önerileri veya Nedenleri Önceliklendirme Teknikleri;
1. İlişki Diyagramı 2. Etkinlik Analizi

38 ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKMESİ
1. İlişki Diyagramı ÖĞRENCİLERİN TV BAĞIMLILIKLARI ÖĞRENCİLERİN İSTEKSİZLİĞİ ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLERİ YÖNLENDİRMEMESİ VELİLERİN DUYARSIZLIĞI KÜTÜPHANEDE KİTAP SAYISININ YETERSİZLİĞİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKMESİ ANNE VE BABALARIN OKUMA ALIŞKANLIKLARININ OLMAMASI KÜTÜPHANENİN FİZİKİ KOŞULLARININ YETERSİZLİĞİ KÜTÜPHANE GÖREVLİSİNİN OLMAMASI MADDİ YETERSİZLİKLER VELİ DESTEĞİNİN OLMAMASI OKUL İLE İLGİLİ DİĞER SORUNLARIN ÖNCELİK KAZANMASI

39 TEKNİK NASIL UYGULANIR ?
Soruna sebep olan unsurları ortadan kaldırmak için planlanan uygulamaların etkinliğini, gerçekleştirilmeden önce değerlendirmek ve hangi hangi öncelik sırasında yapılacağına karar vermek için kullanılmaktadır. 2. ETKİNLİK ANALİZİ TEKNİK NASIL UYGULANIR ? Etkinlik analizinde 4 etken dikkate alınmakta, ve her biri 0,1 ve 2 rakamları ile değerlendirilmektedir. ETKEN A-Uygulama kolaylığı Zor Normal Kolay B-Uygulama süresi Uzun Normal Kısa C- Maliyet Fazla Normal Az D-Sorun üzerindeki etkisi Etkisi yok Etkili Çok Etkili (İş güv.,Kalite,Verimlilik Maliyet azaltma, Diğer) Beklenen etki 5 veya daha büyük ise uygulamalar gerçekleştirilir.Uygulama önceliği beklenen etkinin büyüklüğü dikkate alınarak belirlenir.

40 Karar Verme Teknikleri;
1. Nominal Grup Tekniği 2. Çoklu Oylama Tekniği 3. Hedef Saptama (Benchmarking) Tekniği

41 1. Nominal Grup Tekniği Nominal Grup Tekniği Beyin fırtınası yada bir başka şekilde üretilen çok sayıda görüşü eşit katılımı sağlayarak önem sırasına göre sıralamaya “NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ” denir. “Bu teknikte grup üyeleri arasında etkileşim oranı oldukça düşüktür.”

42 TEKNİK NASIL UYGULANIR ?
1. Nominal Grup Tekniği TEKNİK NASIL UYGULANIR ? Beyin fırtınasında üretilen görüşler liste haline getirilir Her görüşe bir harf yada sıra numarası verilir Grup üyelerinin görüşleri puanlaması Puanların Toplanması Puan sırasına göre en büyük puandan başlayarak sırala

43 Nominal Grup Tekniği KURALLAR : 1. Nominal Grup Tekniği
HER GRUP ÜYESİ LİSTEDEKİ GÖRÜŞLERİN SAYISI KADAR PUANI VARDIR (13 GÖRÜŞ 13 PUAN) GRUP ÜYELERİ PUANLARI VERİRKEN KENDİSİ İÇİN EN ÖNCELİKLİ OLAN GÖRÜŞE EN YÜKSEK PUANI BİR SONRAKİNE BİR PUAN AZALTARAK PUANLAMA YAPAR

44 Nominal Grup Tekniği (Örnek 1/2)
Akademik Öğrenci Başarısızlığının Öğretmenden Kaynaklanan Nedenleri? A- Ders işleme tarzı B- Öğrenciyi yeterince tanımama C- Öğrenciyle olumsuz iletişim kurma D- Kendini yenilememe E- Hizmetiçi eğitimin sürekli olmaması F- Bireysel farkları dikkate almama G- Fakültelerin yetersizliği

45 Nominal Grup Tekniği (Örnek 2/2)
Akademik Öğrenci Başarısızlığının Öğretmenden Kaynaklanan Nedenleri? SIRA ALI AHMET AYŞE TOPLAM A 4 3 2 9 B 11 C 6 10 D 5 7 17 E 1 13 F G

46 Çoklu Oylama Tekniği Çoklu oylama tekniği karar verme tekniğidir.
Uzun bir liste halindeki görüşlerin, sistemli bir oylama tekniği ile yönetilebilir sayıda görüşlere indirgenmesidir. Böylelikle grup halinde üretilen görüşlerden hangilerinin daha öncelikli olduğu ortaya çıkarılmış olur.

47 Çoklu Oylama Tekniği KURALLAR : 2. Çoklu Oylama Tekniği
HER GRUP ÜYESİ LİSTEDEKİ GÖRÜŞLERİN ÜÇTE BİRİ KADAR GÖRÜŞ SEÇEBİLİR, GRUP ÜYELERİNE GÖRÜŞLERİ SEÇEBİLECEK KADAR ZAMAN TANINIR, GÖRÜŞLER SEÇİLİRKEN GRUP ÜYELERİNİN BİRBİRLERİNİ ETKİLEMEMELERİ SAĞLANIR OYLAMAYA GEÇMEDEN TÜM ÜYELERİN KENDİ GÖRÜŞLERİNİ SEÇMİŞ OLMALARINA DİKKAT EDİLİR, OYLAMA SONUCUNDA; GRUP SAYISI 5 VE ALTI İÇİN 2 VE 2 DEN AZ GRUP SAYISI ARASI İÇİN 3 VE 3 DEN AZ GRUP SAYISI 16 VE 16 DAN FAZLA OLAN 4 VE 4 DEN AZ OY ALAN GÖRÜŞLER LİSTEDEN ÇIKARTILIR 47

48 TEKNİK NASIL UYGULANIR ?
Çoklu Oylama Tekniği TEKNİK NASIL UYGULANIR ? Beyin fırtınasında üretilen görüşler liste haline getirilir Her görüşe bir harf yada sıra numarası verilir Grup üyelerinin listeden görüşlerin üçte birini seçmeleri istenir Sıra ile görüşler oylanır Grup sayısına bağlı olarak az oy alan görüşler listeden çıkarılır Görüşler puan sırasına göre yeniden sıralanır Bu işlemler istenilen görüş sayısı kalıncaya kadar tekrar edilebilir

49 Çoklu Oylama Tekniği (Örnek 1/4)
Akademik Öğrenci Başarısızlığının Öğretmenden Kaynaklanan Nedenleri? A- Ders işleme tarzı B- Öğrenciyi yeterince tanımama C- Öğrenciyle olumsuz iletişim kurma Ç- Kendini yenilememe D- Hizmetiçi eğitimin sürekli olmaması E- Bireysel farkları dikkate almama F- Fakültelerin yetersizliği G- Kendini sorgulamama Ğ- Çevreyi iyi tanımama H- Kıyas yapmama (iyilerle) I- Aileyi tanımama İ- Sınıfa hazırlıksız gelme J- Plansız çalışma K- Öğrencilerin nasıl izlenebileceğini bilmeme L- Bir grupla ders işleme M- Okul idaresiyle çatışma yaşama N- Öğretmen arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurmama O- Kaynak ve araştırma gereği görmeme Ö- Teknolojiden yararlanamama P- Sınıflar arası duvarlar R- Sınıfta otoriter bir ortam yaratma S- İstatistik bilmeme Ş- Korku kültürünün egemen olması T- Ekonomik yetersizlikler U- Eğitim ortamını sınıfa tam olarak uygulayamama Ü- Değerlendirmenin yetersizliği V- İkili öğretim Not: Denek Grubumuzun 6 kişiden oluştuğu düşünülmekte…

50 Çoklu Oylama Tekniği (Örnek 2/4)
Akademik Öğrenci Başarısızlığının Öğretmenden Kaynaklanan Nedenleri? A- Ders işleme tarzı //// 4 B- Öğrenciyi yeterince tanımama //// 4 C- Öğrenciyle olumsuz iletişim kurma // 2 Ç- Kendini yenilememe //// 4 D- Hizmetiçi eğitimin sürekli olmaması / 1 E- Bireysel farkları dikkate almama /// 3 F- Fakültelerin yetersizliği // 2 G- Kendini sorgulamama Ğ- Çevreyi iyi tanımama H- Kıyas yapmama (iyilerle) // 2 I- Aileyi tanımama /// 3 İ- Sınıfa hazırlıksız gelme //// 4 J- Plansız çalışma // 2 K- Öğrencilerin nasıl izlenebileceğini bilmeme// 2 L- Bir grupla ders işleme / 1 M- Okul idaresiyle çatışma yaşama / 1 N- Öğretmen arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurmama O- Kaynak ve araştırma gereği görmeme // 2 Ö- Teknolojiden yararlanamama // 2 P- Sınıflar arası duvarlar R- Sınıfta otoriter bir ortam yaratma /// 3 S- İstatistik bilmeme // 2 Ş- Korku kültürünün egemen olması / 1 T- Ekonomik yetersizlikler / 1 U- Eğitim ortamını sınıfa tam olarak uygulayamama Ü- Değerlendirmenin yetersizliği // 2 V- İkili öğretim // 2 Not: Denek Grubumuzun 6 kişiden oluştuğu düşünülmekte…

51 Çoklu Oylama Tekniği (Örnek 3/4)
Akademik Öğrenci Başarısızlığının Öğretmenden Kaynaklanan Nedenleri? A- Ders işleme tarzı //// 4 B- Öğrenciyi yeterince tanımama //// 4 C- Öğrenciyle olumsuz iletişim kurma // 2 Ç- Kendini yenilememe //// 4 D- Hizmetiçi eğitimin sürekli olmaması / 1 E- Bireysel farkları dikkate almama /// 3 F- Fakültelerin yetersizliği // 2 G- Kendini sorgulamama Ğ- Çevreyi iyi tanımama H- Kıyas yapmama (iyilerle) // 2 I- Aileyi tanımama /// 3 İ- Sınıfa hazırlıksız gelme //// 4 J- Plansız çalışma // 2 K- Öğrencilerin nasıl izlenebileceğini bilmeme// 2 L- Bir grupla ders işleme / 1 M- Okul idaresiyle çatışma yaşama / 1 N- Öğretmen arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurmama O- Kaynak ve araştırma gereği görmeme // 2 Ö- Teknolojiden yararlanamama // 2 P- Sınıflar arası duvarlar R- Sınıfta otoriter bir ortam yaratma /// 3 S- İstatistik bilmeme // 2 Ş- Korku kültürünün egemen olması / 1 T- Ekonomik yetersizlikler / 1 U- Eğitim ortamını sınıfa tam olarak uygulayamama Ü- Değerlendirmenin yetersizliği // 2 V- İkili öğretim // 2 Not: Denek Grubumuzun 6 kişiden oluştuğu düşünülmekte…

52 Çoklu Oylama Tekniği ( 4/4)
Akademik Öğrenci Başarısızlığının Öğretmenden Kaynaklanan Nedenleri? A- (1) Ders işleme tarzı //// 4 B- (2) Öğrenciyi yeterince tanımama //// 4 C- (3) Kendini yenilememe //// 4 İ- (4) Sınıfa hazırlıksız gelme //// 4

53 Veri Toplama, Veri Analizi ve Değerlendirme Teknikleri;
1. Anketler 2. Kontrol Tablosu (çetele) 3. Histogram 4. Pareto Diyagramı 5. Serpme Diyagramı 6. Hareket Çizelgesi 7. Kontrol Çizelgesi

54 Teşekkür Ederiz.


"MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları