Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETCF is funded by the European Union Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Konusunda AB’deki En İyi Uygulamaların Türk İş Dünyasına Transferi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETCF is funded by the European Union Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Konusunda AB’deki En İyi Uygulamaların Türk İş Dünyasına Transferi."— Sunum transkripti:

1 ETCF is funded by the European Union Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Konusunda AB’deki En İyi Uygulamaların Türk İş Dünyasına Transferi

2 ETCF is funded by the European Union Proje Hedefi Genel Hedef: Projenin genel amacı, Programa katılan girişimcileri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusuyla ilgili genel ve özel alanlarda bilgilendirmek ve farkındalıklarını artırmaktır. Özel Hedef: Projenin özel amacı ise, projeye katılan girişimcilerin Avrupa ve başka yerlerde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında ki haklarını korumak için doğru kararları almalarına imkan tanıyarak Proje kapsamındaki değişik faaliyetlere katılımları ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

3 ETCF is funded by the European Union Hedef Gruplar ve Son Faydalanıcılar  Ankara Sanayi Odası, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası ilgili çalışanları ve üye firmaları, konu ile ilgili görevlendirilen ya da atanan tüm uzmanlar.  Ankara Sanayi Odası, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası çalışanları ve üyeleri, girişimciler, KOBİ temsilcileri, Voka-Antwerp Ticaret Odası üyeleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, STK’lar, diğer meslek grupları, Araştırma Enstitüleri ve Üniversiteler.

4 ETCF is funded by the European Union Temel Aktiviteler  Faaliyet 1: Açılış toplantısı ve Türk işletmeciler arasında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları hakkında İhtiyaçların Belirlenmesine Yönelik Anket Hazırlanması  İstanbulda ki Proje Açılış toplantısı, tüm proje ortaklarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Taraflar proje kapsamında geliştirilecek olan faaliyetler, zaman takvimi ve raporlama gereklilikleri hakkında detaylı fikir sahibi olmuşlardır.  Tüm ortaklar, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları İhtiyaç tespiti amacıyla oluşturulmuş olan anket soruları için katkıda bulunmuşlardır. Bu kapsamda Projede belirtilen uzmanlar ile birlikte Anket soruları hazırlanmış ve 4000’in üzerinde üyeye ulaştırılmıştır. Ankara ve Çaycuma Ticare ve Sanayi Odasından toplam 184 Üyeden anketler gelmiş, bu kapsamda Türk uzamanların vermiş oldukları eğitimler için anlamlı bir zemin hazırlanmıştır.  ASO_ANKET SON.doc ASO_ANKET SON.doc

5 ETCF is funded by the European Union Temel Aktiviteler  Faaliyet 2: Eğitimler için atanacak olan Uzmanların Belirlenmesi ve “İhtiyaç Analiz Anketi” sonuçlarına göre müfredatın yeniden değerlendirilmesi “İhtiyaç Analiz Anketi” sonuçları, eğitim programlarının yeniden değerlendirilmesinde ve sonuca ulaştırılmasında katkı sağlamıştır. Görevlendirilecek olan uzmanlar değerlendirilmiş olan anket sonuçlarına göre belirlenerek eğitim konularına ve ihtiyaçlara uygun şekilde tayin edilmişlerdir. Bu ise Yabancı uzmanların verecekleri eğitimlerin uygulanmasında da kolaylık sağlayacaktır. Analizi yapılmış anket sonuçları: FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI ANKETİ Tümü Türkçe.doc  Faaliyet 3: Eğitim ve Tanıtım Materyallerinin Hazırlanması, Ankara ve Çaycuma’da Tanıtım ve Türk Uzamanlar Eğitim toplantıları Düzenlenmesi, Alınacak olan Ekipmanların İhalesi Eğitim Programları değerlendirilmiş olan anket sonuçlarına göre ihtiyaca yönelik olacak şekilde uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Eğitim duyurusu hazırlanmış, ASO ve Proje web sitesi, Digital Pano, Bez ve Kağıt Afiş şeklinde duyurusu yapılmıştır. Eğitim veren uzmanlar katılımcılara konuyla ilgili kitapçık, broşür gibi eğitim materyalleri dağıtmışlardır. Eğitim sonunda sertifika verilecektir. Sertifika;Katilim Belgesi.jpgKatilim Belgesi.jpg Proje Satınalma faaliyetleri kapsamında Eğitimlerde kullanılmak üzere 1 adet Projeksiyon cihazı ve Perdesi, Proje Ofisinde kullanılmak üzere 1 adet Notebook, 1 adet Fotokopi Makinesi ve 1 Adet Dijital Kamera doğrudan alım yöntemi ile satın alınmıştır. Görünürlük kurallarına uygun olarak AB hibeleriyle satın alınan tüm materyallerde Komisyon katkısının gösterilmesi sağlanmıştır.  IPT Sticker.JPG IPT Sticker.JPG

6 ETCF is funded by the European Union Temel Aktiviteler  Faaliyet 4: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda deneyimlerin paylaşılması amacıyla Belçikalı Uzmanlar tarafından Eğitimler ve Çalıştaylar Düzenlenmesi  Bu Faaliyet tüm Belçika Ticaret Ve Sanayi Odasından tarafımıza ulaştırılan program çerçevesinde Türk Heyetinin Çalışma Ziyaretinden sonraya alınmıştır. Bu aktivite kapsamında;  Ankara Sanayi Odası; Antwerp-Waasland Ticaret Odası’nın yardımı ile Ankara ve Çaycuma’da birer gün uygulamalı çalıştaylar organize edecektir. Patent ve Ticari Marka alanlarında uzmanlaşmış Ofislerin Eğitimleri: Amaç, AB’ deki patent ve ticari markaların nasıl korunduğunun farklı aşamalarını açıklamaktır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’na yönelik stratejilerini nasıl geliştirdiklerini anlatan iki yada 3 işletmecinin deneyimlerini paylaşmaları, tavsiyelerde bulunmaları sağlanacaktır.

7 ETCF is funded by the European Union Temel Aktiviteler  Faaliyet 5 - 6: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunun AB’deki uygulamalarına Yönelik Çalışmaları Görmek üzere Antwerb’e Çalışma Ziyareti Düzenlenmesi ve Alicante’de Ticari Marka, Model, Dizayn konusunda sorumlu Kuruluş (OHIM’in ) Ziyareti Yabancı Heyetlerce Türkiye’de yapılacak olan eğitimin önüne alınmış olan bu aktivitenin çalışmaları halen devam etmektedir. 20-24 Temmuz 2009 tarihleri arasında gidilmesi planlanan bu çalışma ziyareti için, gidilecek olan heyetin tespit belirlenmesi, konaklama, ilgili kurumlarla görüşmeler gibi tüm organizasyon çalışmaları ortaklar ile birlikte sürdürülmektedir. Planlanan bu çalışma ziyareti kapsamında;  İspanya - Alicante ve Belçika - Antwerb Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konularında şirketlere danışmanlık yapmakta olan çeşitli danışmanlık firmalarıyla yapılan toplantıları;  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konularında çalışmakta olan Avrupa ve Belçika’lı yetkililerle görüşmeleri;  Bir çok ülkede Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını koruma hususunda geniş deneyime sahip kuruluşlara yapılan ziyaretleri içerecektir.  6. aktivite kapsamında Alicante (OIHM)’ye yapılan ziyaretle Ticari Marka ve Modellerinin tescili ve OIHM’nin rolü hususunda geniş bilgi edinilmesi planlanmaktadır.  Proje’de belirtilmiş olan ülkelerdeki ilgili kurumların yanısıra Yabancı Ortağımız tarafından ilgili olabilecek diğer kurumlardaki konu ile ilgili uzmanlar ile irtibata geçilmiş ve aynı çalışma ziyareti kapsamında faydalı olabileceği üzerinde uzlaşılmış Valencia ve Brüksel ‘deki ilgili kurumlar da ziyaret kapsamına alınmıştır.

8 ETCF is funded by the European Union Temel Aktiviteler  Faaliyet 7:“Proje Etki Değerlendirme Çalıştayı” ve “Ankara Sanayi Odası- AB’de Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” Rehberinin hazırlanması ve basımı  Heyet ziyaretleri sonrasında Voka- Sanayi ve Ticaret Odaları Antwerp-Waasland, “AB’de Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Rehber”i bastıracaktır. Rehber Hazırlama Çalışmalarına Belçika Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki koordinatör tarafından başlanılmış ve taslak rehber tarafımıza gönderilmiştir.  Bu rehber 3 bölüm olarak tasarlanmıştır;  AB’de Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları hakkında güncel durum;  Özel Danışmanlık Ofislerinin Türk Firmalarına nasıl yardımda bulunabilecekleri hakkında kısa bir sunum;  Belçika firmaları tarafından; tescil ettikleri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları türleri, bu konuda karşılaştıkları problemler az deneyim sahibi firmalara önerilerini içeren kısa vaka örneklerinden oluşmaktadır.  Bu çalışma öncelikle İngilizce olarak bastırılacaktır. Ankara Sanayi Odası tarafından ön yazı ve diğer Türk Proje Ortaklarının katkıları da eklenerek Türkçe’ye çevirisi yaptırılacaktır.  Son olarak tüm eğitim ve çalıştay faaliyetleri dokümanlarının en az 1000 kopyası bastırılacaktır. Komisyon tarafından sağlanan mali destek; CD_ROM kapaklarının üstünde ve 100 kopya basılı materyalde görünür şekilde yer alacaktır.

9 ETCF is funded by the European Union Temel Aktiviteler  Faaliyet 8: Basın Toplantısı ve Kapanış Toplantısı Projenin uygulama süresinin sonuna doğru Ankara’da Projenin sonuçlarının gösterileceği bir toplantı planlanmaktadır. Ankara Sanayi Odası; bu toplantıda yapılan tüm faaliyetler ve elde edilen somut sonuçlar hakkında özet bir sunum gerçekleştirecektir. Bu kapsamda çeşitli faaliyetlere katılmış bir şirket davet edilerek proje ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında artan bilinç düzeyinin şirketine nasıl yansıdığını anlatacaktır.

10 ETCF is funded by the European Union Beklenen Sonuçlar  Deneyimli Türk ve AB uzmanları tarafından Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda en iyi uygulamaların transferi  Sürdürülebilir, çoğaltılabilir AB’nde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Rehberi  Bu faaliyetlerin katılımcılarda; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında farkındalık yaratması, genel ve özel konularda, vaka örnekleri ile aktarılan teknik bilgilerin yürüttükleri ticari faaliyetlerde somut etki bırakması öngörülmektedir.

11 ETCF is funded by the European Union Beklenen Sonuçlar Bu proje katılımcıları, ulusal ve uluslararası platformlarda, karşılaşabilecekleri olaylarda Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ’ nın korunması hususunda belirli bir bilgi düzeyine getirecek ve diğer STK’lar için önemli bir model olacaktır.

12 ETCF is funded by the European Union Duyuru Afişleri

13 ETCF is funded by the European Union Proje Websitesi http://www.asofikrisinaimulkiyet.org http://www.asofikrisinaimulkiyet.org

14 ETCF is funded by the European Union Basın Duyuruları

15 ETCF is funded by the European Union Basın Duyuruları

16 ETCF is funded by the European Union Basın Duyuruları

17 ETCF is funded by the European Union Eğitim Görüntüleri

18 ETCF is funded by the European Union TEŞEKKÜRLER


"ETCF is funded by the European Union Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Konusunda AB’deki En İyi Uygulamaların Türk İş Dünyasına Transferi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları