Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Katılar & Kristal Yapı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Katılar & Kristal Yapı."— Sunum transkripti:

1 Katılar & Kristal Yapı

2 Katılar Kristal katılar Amorf katılar Moleküler Network kovalent
Belli bir geometrik şekle sahip olan katılardır, tanecikleri belli bir düzene göre istiflenir. Belli bir geometrik şekli olmayan katılardır, lastik gibi Moleküler Network kovalent İyonik Metalik Temel yapı taşları moleküllerdir ve moleküller arası çekim kuvvetleri molekülleri bir arada tutar. Atomlar birbirlerine zincirleme kovalent bağlarla bağlanmıştır. Elmas gibi Tanceikleri iyonlardır. NaCl gibi Yapıda serbest elektronlar ve katyonlar vardır. Ag, Fe

3

4

5

6

7

8 H2 CCl4 HCl NH3 C SiO2 NaCl Ag Au Na Apolar moleküller Kovalent bağ
Tür Temel Yapıtaşı Tanecik içi kuvvetler Tanecikler arası kuvvetler Genel özellikler Örnek moleküler Apolar moleküller Kovalent bağ Dağılım kuv -Düşük erime kaynama noktası - Oda sıcaklığında sıvı yada gaz halde bulunma - suda çözünmeme - organik çözücülerde çözünme H2 CCl4 Polar moleküller Dağılım Dipol Hidrojen bağı Apolar moleküllerden biraz daha yüksek erime kaynama noktası ve suda çözünme eğilimi HCl NH3 Network kovalent atomlar - Sert yapı - yüksek erime kaynama noktası - çözücülerde çözünmeme C SiO2 İyonik iyonlar İyonik bağ Yüksek erime kaynama noktası Ergimiş halde veya çözeltilerinde elektrik iletkenliği Suda çözünebilme NaCl CaCO3 Metalik Katyonlar ve hareketli iyonlar Metalik bağ Madde den maddeye değişken erime kaynama noktası Katı halde yüksek elektrik iletkenliği Çözücülerde çözünmeme eğilimi Ag Au Na

9 Aşağıdaki katıların kristallenme türlerini tahmin ediniz.
CaCl2(k) CO2(k) Ni(k) I2(k)

10 Aşağıdaki katıların kristallenme türlerini belirtip en yüksek kaynama noktasına sahip olanı belirtiniz. C(elmas)(k) H2O(k) Kr(k) NaCl(k)

11 Kristal Yapı Birim Hücre
Bir kristalin tüm özelliklerini gösteren en küçük yapıtaşı Koordinasyon sayısı Bir atomun temas ettiği atom sayısı Basit birim hücre türleri Kübik Tetragonal Orthorhombic Monoclinic Triclinic Rhombohedral Hekzagonal

12 cubic Hexagonal

13 Kübik sistemde Birim Hücre tipleri
İç merkezli kübik Yüzey merkezli kübik Basit kübik

14

15

16 Koordinasyon sayısı Birim hücre başına atom sayısı

17 Kübik birim hücrelerde Atomik Yarı Çap
2r = s r = s √ r = s √3

18 Gümüş metali yüzey merkezli kübük yapıdadır
Gümüş metali yüzey merkezli kübük yapıdadır. Birim hücrenin bir kenarının uzunluğu 0,407nm olduğuna göre gümüş atomunun yarıçapını hesaplayınız.

19 Nikel kenar uzunluğu 352,4pm olan yüzey merkezli kübik birim hücre yapısında olduğuna göre nikel in yoğunluğunu gr/ml cinsinden hesaplayınız.

20 Alüminyum yüzey merkezli kübik birim hücre yapısında kristalleşir
Alüminyum yüzey merkezli kübik birim hücre yapısında kristalleşir. Alüminyum atomunun yarıçapı 143pm olduğuna göre katı alüminyum kristalinin yoğunluğunu gr/ml cinsinden hesaplayınız.

21 Na + ve Cl - iyonlarının yarı çapları sırasıyla 99 and 181 pm olduğuna göre birim şekildek gösterilen NaCl birim hücresinin bir kenar uzunluğunu hesaplayınız. yerleşen

22 Homujen karışımlar çözelti olarak adlandırılır.
Çözeltiler Homujen karışımlar çözelti olarak adlandırılır. çözücü, çözünen Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) çözeltinin fazını belirleyen bileşen Kütlece daha az olan (çözücü içinde dağılan) bileşen Konsantre çözelti Göreceli olarak yüksek oranda çözünen içeren çözelti Seyreltik çözelti Az oranda çözünen içeren çözelti elektrolit non elektrolit suda çözündüğü zaman iyonlarına ayrışan ve elektriği ileten maddelere elektrolit denir Elektriği iletmeyen çözelti

23 çözünen çözücü çözelti örnek Gaz Hava Sıvı soda (CO2 in H2O) Etanol-su Katı (NaCl –su) H2 - Pd 14 ayar altın (Ag - Au)

24 çözünen kütlesi Ağırlıkça Yüzde = ------------------------ x 100
Konsantrasyon birimleri çözünen kütlesi Ağırlıkça Yüzde = x 100 çözelti kütlesi çözünen hacmi Hacimce yüzde = x 100 çözelti hacmi Ağırlık/hacim yüzdesi = x 100 (gr/100ml)

25 Konsantrasyon birimleri
çözünen in mol sayısı Molarite = çözeltinin hacmi Litre cinsinden Molalite = çözücü kütlesi kilogram cinsinden herhangi bir bileşenin mol sayısı Mol kesri = çözeltideki bileşenlerin mol sayıları toplamı Parts per million (ppm), Parts Per Billion(ppb) mg çözünen g çözünen 1 ppm = ppb = kg çözelti kg çözelti

26 Soru Yoğunluğu 1.235g/ml olan kütlece % 90.0 glycerol C3H8O3 ve %10 H2O içeren çözelti için a- C3H8O3 molaritesini b- H2O molaritesini c- C3H8O3 ün mole kesrini d- H2O un molalitesini hesaplayınız.


"Katılar & Kristal Yapı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları