Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖNETİM BİLGİLENDİRME SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖNETİM BİLGİLENDİRME SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 YÖNETİM BİLGİLENDİRME SUNUMU
SAĞLIK NET YÖNETİM BİLGİLENDİRME SUNUMU

2 SAĞLIK NET NEDİR? Sağlık Net Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programının bileşenlerinden birisi olan Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi projesi kapsamında oluşturulan ortak bir platformdur.

3 SAĞLIK NET’İN ÖNEMİ SAĞLIK NET ENTEGRASYONU İÇİN HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİNİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ - Sayfa 2- “Sağlık Bakanlığı, bu büyük dönüşüm sürecinin başarı ile tamamlanabilmesi için Sağlık-NET Entegrasyonun; Hastane Performans Hesaplamasında bir kriter olarak değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. Söz konusu çalışma tamamlandığı zaman; performans kriterleri ve yerine getirilmesi için gerekli son tarih bilgilerinin duyurusu yapılacaktır.”

4 SAĞLIK NET’İN ÇALIŞMA ŞEKLİ

5 SAĞLIK NET’İN GETİRDİĞİ YENİ KAVRAMLAR
Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü(USVS) HL7 Standardı

6 Sağlık Kodlama Referans Sunucusu(SKRS) Nedir?
SKRS sağlık sisteminin izlenebilir, ölçülebilir ve daha kolay bir yapıya kavuşturulması için ihtiyaç duyulan, kodlama ve sınıflama sistemlerini bir araya getirir. SKRS’de Tanımlanmış kodlama ve sınıflama sistemlerinden bazıları. Tanı Sınıflama Sistemi (ICD-10) İlaç Kodları Bütçe Uygulama Talimatı(BUT) Klinik Kodları Gebelik Sonucu Doğum Yöntemi

7 SKRS’ye Yakından Bakış
Gebelik Sonucu Doğum Kendiliğinden Düşük İsteyerek Düşük Sahte Gebelik Doğum Yöntemi Normal Doğum Sezeryan Müdahaleli Doğum Vakum / Forseps Müdahaleli Doğum Diğer Belirtilmesi

8

9 MİNİMUM SAĞLIK VERİ SETLERİ (MSVS)
MSVS’ler Sağlık Bakanlığının sahadan toplayacağı minimum içeriğe sahip veri gruplarını ifade etmektedir. MSVS’ler ile; şimdiye kadar kağıt ortamda toplanan veriler, gelişen haberleşme ve bilişim teknolojisi altyapısını kullanarak daha hızlı ve doğru bir şekilde doğrudan verinin üretildiği bilgi sisteminden elektronik ortamda Sağlık Bakanlığı’na iletilebilecektir.

10

11 Vatandaş/Yabancı Kayıt MSVS
Kurum Zorunlu Hasta Kimlik Numarası 1 Zorunlu Ad Zorunlu Soyad Zorunlu Cinsiyet(Resmi) 1 Zorunlu Doğum Tarihi(Resmi) 1 Zorunlu Uyruk Zorunlu

12 Muayene MSVS Kurum 1 Zorunlu Hekim Kimlik Numarası 1 Zorunlu
Protokol Numarası 1 Zorunlu Müdahale Zorunlu Muayene Yapılan (Poli)Klinik 1 Zorunlu Muayene Başlangıç Zamanı 1 Zorunlu Muayene Bitiş Zamanı 1 Zorunlu Şikayeti Seçimli Hikayesi Seçimli Bulgu Seçimli Tetkik Seçimli Tetkik İstenen Kurum Koşullu Ana Tanı Zorunlu Ek Tanı Seçimli Rapor Türü Seçimli Rapor Tarihi Koşullu

13 REÇETE MSVS Reçete veri seti, ilaçla ilgili kullanım analizlerinin yapılabilmesi ve özellikle tanı-ilaç ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla kullanılır. Halen devam etmekte olan elektronik kimlik belgesi ve elektronik imza çalışmaları hayata geçirildiğinde, reçeteyi düzenleyen hekimin elektronik imza kullanması ve ardından ödeyici kuruma bildirmesi söz konusudur.* *Sağlık Bakanlığı Yayını-Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (Sayfa-33-)

14 VERİ DOĞRULUĞUNUN ÖNEMİ
SAĞLIK NET ENTEGRASYONU İÇİN HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİNİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ - Sayfa 21- “Gelecek verinin doğruluğu, veri gönderme işleminin kendisinden daha önemlidir. Yanlış veri gönderilmesinin Sağlık Sistemi üzerinde oluşturacağı sorunların yanı sıra, bu konu ile ilgili veri gönderen taraf üzerinde oluşacak yaptırımlar / dezavantajlar da söz konusudur. Veri toplama işleminin tam olarak devreye girmesi sonrasında, toplanan veriler ile ilgili önemli plan ve politika kararları alınacağından, veri gönderen kurumları bağlayıcı sonuçlar doğabilecektir. Sözkonusu veriler, en basit anlamda hastanenin performans değerlendirmesinde kullanılacağından, hastane yönetiminin Sağlık NET entegrasyonunu yönetim olarak dikkatle yönetmesi gerekmektedir. Süreçler; gereksinimler ve mantıksal bütünlük gözönüne alınarak tekrar gözden geçirilmeli ve gerekli ise revizyon yapılmalıdır.”

15 ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ (USVS)
USVS sağlık alanındaki bütün aktörlerin aynı kavramdan aynı içeriği anlamalarını sağlayarak bir terminoloji birliği sağlamak üzere hazırlanmış bir sözlüktür.

16 USVS’de Tanımlı Tanı Türleri
Ön Tanı Ana Tanı Ek Tanı Primer Tanı Sevk Tanısı Dış Etken Komplikasyon Tanısı Ölüm Nedeni

17 HL7 (Health Level Seven) STANDARDI
HL7, 1987 yılında kurulmuş olan bir standart geliştirme organizasyonudur. HL7’nin temel amacı, ‘Klinik hasta bakım süreci ile sağlık bakımının yönetimi ve değerlendirmesinin paylaşımını desteklemek amacıyla verilerin değişim, yönetim ve entegrasyonunu sağlayan standartların oluşturulması’ olarak özetlenebilir. Türkiye’de USBS ile HBYS’nin mesaj trafiklerinde HL7 V.3 standartlarının kullanılması hedeflenmiştir.

18 TEŞEKKÜRLER.


"YÖNETİM BİLGİLENDİRME SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları