Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ"— Sunum transkripti:

1

2 ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
SCADA SİSTEMİ VE AKILLI ŞEBEKE ÇALIŞMALARI AKILLI ŞEBEKE ORJİNLİ YÖNETİMİ BENİMSİYORUZ VE UYGULUYORUZ Görkem OK Elektrik Mühendisi Enerji Müdür V.

3 İçerik Adana Hacı Sabancı OSB Genel Bakış ve Elektrik Şebeke gereksinimleri Adana Hacı Sabancı OSB SCADA sistemi mimarisi Adana Hacı Sabancı OSB SCADA işlevleri Kazanımlar

4 365 Hektarlık tevsii alanının altyapı çalışmalarına başlanmıştır.
AOSB Yerleşim Planı 2.000 hektarlık tevsii alan Adana Büyükşehir Belediyesi nazım planına işlenmiştir. 365 Hektarlık tevsii alanının altyapı çalışmalarına başlanmıştır. Mevcut AOSB Alanı hektardır.

5 AOSB Elektrik Şebekesi
AOSB içinde elektrik enerjisini sağlayan 3 adet ana dağıtım 21 adet dağıtım merkezi, 167 km uzunluğunda enerji nakil hattı ile 430 farklı büyüklükteki Sanayi Kuruluşuna hizmet vermektedir. Ayrıca 1965 direkten oluşan yol aydınlatması sistemi mevcuttur. Bu sistemin bugünkü değeri 25 milyon dolardır ve tamamı AOSB’nin mülkiyetindedir. Bölgemiz, ilimizdeki sanayi kuruluşlarına sağlanan elektriğin yüzde 50’si (160 MW ile) kadar elektrik kullanmaktadır.

6

7 AOSB Doğalgaz Şebekesi
AOSB içinde doğalgaz sağlayan 7 adet RMS/B tipi istasyon ile Bar aralığında, 15,5 km çelik, 45 km polietilen hattal 130 farklı büyükteki Sanayi kuruluşuna hizmet vermektedir. Bu Sistemin bugünkü değeri yaklaşık 3,5 milyon dolardır. Yatırım bedelinin tamamı AOSB tarafından karşılanmıştır. Bölgemizin doğalgaz tüketimi, Adana’nın tüketiminin yüzde 45’i oranındadır.

8

9 AOSB Mevcut ve İlave Alan Elektrik Şebekesi Tek Hattı

10 Bizim İçin Akıllı Şebeke Nedir?
Akıllı şebeke; tedarikçi ve tüketici arasında karşılıklı elektronik İletişimin sağlanması amacıyla akıllı sayaç ve izleme sistemlerinin elektrik ve doğalgaz şebekelerine eklenerek şebekelerin izlenmesi, güncellenmesi ve sürekli güvenilir, kaliteli olarak dağıtım yapılırken kullanıcı güvenliğinin ön planda tutmasıdır. Günümüzde özellikle yenilenebilir elektrik üretiminin önem kazanması ile birlikte, gerçek zamanlı fiyatlamanın yapıldığı serbest piyasa sisteminde akıllı sistemler üzerine kurulmalıdır.

11 Dolayısıyla “Akıllı Şebekeler” veya “Internet teknolojilerinden esinlenilerek sayısal altyapı eklenmiş elektrik ve doğlagaz şebekeleri” önümüzdeki dönemdeki anahtar teknolojilerden olacaktır. Ayrıca akıllı şebekeler; sürekli büyüyen enerji talebine karşı sürdürülebilir çözümler sunarken, arz güvenliğini sağlamakta, abonelerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet verilmesinin güvencesi durumundadır.

12 Akıllı şebekeler esnekliği daha fazla iyi kalitede gerçek zamanlı veri toplanması temeline dayanmaktadır. Bu verinin bilgisayarlar tarafından çok hızlı kararlar için analizi edilmesi olacak olayları önlemekte ve şebekenin devamlı yenilenmesini sağlamaktadır. Böylece, Gerçek zamanlı talep yönetimi yapılabilir Yenilenebilir kaynakların daha fazla entegrasyonu şebekeye sağlanabilir Kaynakların verimli kullanımına (Hem üretim hem tüketim tarafında) yardımcı olur ve Enerji tasarrufu, fiyat avantajı gibi ülke ekonomisine katkıları olur Sistem Dengesi kurulabilir. Tüm bunlar için gelişmiş bir sayaç yapısı ile mümkün olmaktadır.

13 Talep tepkisi programları etkin talep yönetimi sağlayarak, sistem güvenliğini korumanın yanı sıra son kullanıcılar ile bizim tüketimleri kontrol etmemizi sağlamaktadır. Bu sayede abonelerimiz yük yönetim stratejileri oluşturabilecekler Kaynak portföylerini optimize edebileceklerdir. Akıllı Şebeke = f(Üretici, Tüketici, İletim, Dağıtım, .... , Akıllı Sayaç , ...,DMS, OMS..) EPDK elektrik piyasası mevzuatında yer alan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği uyarınca, tedarik sürekliliği kalitesi ile ticari ve teknik kalitenin denetlenmesi için otomatik izleme sistemlerinin gerekliliği açıkça ortaya konmaktadır.

14 AOSB Elektrik Altyapısı Gereksinimleri
Elektrik şebekesinin güvenilirliğinin sağlanması/artırılması Elektrik şebekesinin uzaktan izlenmesi Elektrik şebekesinin uzaktan kontrolü Şebeke operasyonel masrafların azaltılması Regülasyon ihtiyaçlarının karşılanması Koruma özellikleri Sistemi otomasyon ile modernleştirme Sistemin genişlemeye açık, diğer sistemlerle entegre edilebilir olması Dağıtım yönetim sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, IT sistemleri, haberleşilen cihaz sayısı

15 Adana Hacı Sabancı OSB SCADA Mimarisi

16 Adana Hacı Sabancı OSB SCADA Mimarisi

17 İstasyon içi ve SCADA ile ilgili Protokoller
Modbus, IEC61850, IEC

18 TELVENT kapsamlı bir çözüm paketi ile; verim planı, tasarım yardımı ve güvenilir Akıllı Şebeke altyapısı tasarlanmıştır. Bu özellikler ile: Veri toplama ve izleme Müşteri / Şebeke arayüzleri Şebeke Analizi Şebeke tasarımı araçları Gerçek-zamanlı operasyon araçları Ekonomik karar verme araçları Kural-tabanlı Geleneksel iş yazılım entegrasyonu sağlanmaktadır. TELVENT gelişmiş çözümleri şunlardır: • enerji yönetimi araçları seçeneklerini belirleyerek enerji maliyetlerini kontrol etmek • işletme genelinde bilgi aktarımını doğrulayarak operasyonel veri için sistem analizi oluşturmak • sistem simülasyonu için modelleme ve eğitim araçları ile sistemin optimum güvenliği, etkin çalışmasını ve ağ planlamasını sağlamaktadır.

19 RTU: Mühendislik & Devreye Alma
Basitleştirilmiş RTU kabin mühendisliği ve kablolaması Mevcut sistemler basitçe genişletilebilir Lokal veri işleme: Filtreleme, veri birleştirme vb. Olay zaman hassasiyeti: 1 ms Çalışma sıcaklığı: -40°C - +70°C Kesici kontrol ve durum bilgisi Ölçüm bilgisi Alarm izleme Olay izleme Senkronizasyon kontrol fonksiyonları Tarihsel veri depolama Koruma rölesi bilgileri izleme Modüler, ölçeklendirilebilir Devreye alması kolay 2 Ethernet, 3 RS-232/485 haberleşme portu Çeşitli I/O Modülleri: 16 Dijital giriş 8 Dijital çıkış 8 Analog giriş 16 Dijital giriş ve 8 çıkış Flash: 16MB, RAM: 8MB VxWorks işletim sistemi

20 PLC Programlama RTU’nun içindeki ISaGRAF Workbench PLC programlama imkanı sunar IEC dili Kullanıcı dostu arayüz (MS Windows) Programlama dili olara “C”

21 SCADA Fonksiyonellikleri
Hesaplamalar Aritmetik ve mantıksal operasyonlar kullanarakl telemetri verisinden yeni değerler ve veriler oluşturulur Hesaplanan veriler veritabanında keydedilecek ve gerçek zamanlı verilerle aynı özelliklere sahip olacaktır. Cihaz Operasyonları Endeksleri Cihaz Operasyonları Endeksleri uygulaması, anahtarlama sayıları, kısa devre açma sayıları, vb gibi ekipmanların operasyonel verisini saklayacaktır. Uygulama; her bir kesici, kondansatör anahtarı ,tekrar kapatıcı, ve yük kesme anahtarı kesici çalışmaların sayısını takip etmelidir. Uygulama, ekipmanının operasyonel sınırlara erişmesi durumunda ilgili alarmlar oluşturacaktır. Rapor formatı ve operasyonel sınırlar kolayca yapılandırılabilecektir.

22 Alarm ve Olay İşleme Durum değişiklikleri, analog değer limit ihlalleri, operatör komutları, veri girişleri ve önceden belirlenmiş uygulama çıktıları olay olarak kabul edilecektir. Olaylar bir olay günlüğüne kaydedilecek ve olay log kaydedici üzerinden uygun mesajlar ile yazılacaktır. Tarihsel Veri Arşivi Gerçek zamanlı MS SQL veri tabanı kullanır Esnek ve yönetimi kolay

23 Pan, zoom, freeze gibi fonksiyonellikler
Grafik aracı Birden fazla görüntü, aynı görüntüde birden fazla trend Excel’e aktarma Elektriksel cihazlar Milisaniyelik zaman damgası Gelişmiş uygulamalar için platform Akıllı şebekeler

24

25 SONUÇ

26 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
AKILLI ŞEBEKE ORJİNLİ YÖNETİMİ BENİMSİYORUZ VE UYGULUYORUZ


"ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları