Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR GÜNEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR GÜNEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 İZMİR GÜNEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

2 Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak enerji maliyetlerinin en aza indirilmesini sağlamak amacıyla 2012 yılında Sağlıkta Enerji Verimliliği (SEVER) projesi başlatılmıştır. Sever Projesi kapsamında hastanelerde enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla yürütülen çalışmalardan biri olan sağlık kurumlarımızın enerji karneleri; enerji harcamalarının kontrol altına alınmasına, düzenli olarak izlenmesine, alınabilecek önlemlerin belirlenmesine aynı zamanda iller arasında oluşabilecek fiyat farklılıklarının giderilmesine de katkı sağlayacaktır.

3 Yapılan incelemeler neticesinde ;
Bir çok sağlık tesisimiz tarafından veri girişlerinin yapılmadığı, yapılan veri girişlerinin eksik veya yanlış yapıldığı, Elektrik ve yakıt giderlerinde Enerji Tüketim Takip Modülü ile TDMS kayıtları karşılaştırıldığında yanlış bütçe kodlarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu sebeple; Elektrik, doğalgaz ve su giderlerinin kontrol edilebilmesi için enerji giderlerine ait verilerin sağlık tesisleri tarafından MKYS içinde yer alan Enerji Tüketim Takip Modülüne yılı Ocak ayından itibaren aylık olarak eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi; mevcut girilmiş verilerin de kontrol edilerek eksiklerinin tamamlanması veya yanlış girişlerin ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.

4 Enerji Tüketim Takip Modülüne; Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi “MKYS” içindeki modülden giriş yapılacaktır.

5

6 Modüle giriş için birden fazla personel görevlendirilse bile bir kişi sorumlu seçilecek ve sorumlu personel bilgileri iletişim bilgileri bölümüne kaydedilecektir.

7 Modül Veri Giriş Ekranı(Genel)

8 2012 yılı ocak ayından itibaren tüm faturalar sisteme kaydedilecektir.

9 Her bir işletme için birden fazla fatura ödemesi olabileceğinden her bir fatura için ayrı ayrı veri giriş kaydı yapılacaktır.

10 Serbest Tüketici Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kurulu kararı ile serbest tüketici limiti 2013 yılı itibariyle KWH olarak düzenlenmiştir. Kompanzasyon Sistemi Elektrik sözleşme gücü 9 KW ve üzeri işletmelerde kompanzasyon sistemleri, elektrik kurumları(TEDAŞ, GEDİZ v.b) tarafından şart koşulmuştur. 9 KW ve üzeri aboneler Elektriğin Diğer bileşenleri olan ENDÜKTİF ve KAPASİTİF oranların belli değerlerde olmasını da şart koşmuştur. Bu değerlerin belli oranlarda tutulmaması durumunda, abonelere ceza yazılmaktadır. Profesyonelce programlanmış kompanzasyon sistemlerinde REAKTİF CEZA bedeli ödenmemektedir.

11 Tekli Tarife Bu tarife seçeneğinde aboneler, tüketilen elektriği zaman ayrımı olmaksızın tek fiyat üzerinden öder. Yani elektrik tüketimi gündüz, akşam, gece olarak tarifelendirilemez. Toplam tüketim tek tarife birim fiyatı üzerinden hesaplanır. Çoklu Tarife Bu tarife seçeneğinde ise aboneler, tüketilen elektriği Gündüz-Akşam-Gece olmak üzere, üç zaman dilimi içerisinde, üç farklı tarife fiyatı üzerinden öder. Toplam tüketim miktarı yerine bu üç zaman diliminde oluşan tüketimler üzerinden hesaplamalar yapılır. Gündüz Tarifesi saat 06: :00 saatleri arasında, Akşam(Puant) Tarifesi saat 17: :00 saatleri arasında, Gece Tarifesi ise saat 22: :00 saatleri arasındadır. Her üç zaman diliminde elektrik tüketim birim fiyatı farklıdır.

12 Çok zamanlı elektrik fatura örneği.
Çok zamanlı elektrik faturalarında gündüz puant ve gece olmak üzere üç ayrı birim fiyat vardır.Bu birim fiyatları ayrı ayrı sisteme kaydedilecektir. Toplam ve tüketim birim fiyatlarının yer aldığı sütunlar toplanarak genel yeküne yazılır. KDV matrahı (Fatura tutarı-KDV) farkı hesaplanarak kaydedilir. Endeks farkı son endeks-ilk endeks arasındaki farktır.

13 Çok zamanlı elektrik fatura örneği kaydı.

14 Çok zamanlı elektrik fatura kaydı.(Örnek 2)

15 Tek zamanlı elektrik fatura örneği
Tek zamanlı faturanın çok zamanlı faturadan farkı; Birim fiyat tektir. Tüketim miktarları; çarpan değeri ile endeks farkı çarpılarak bulunur. (Örn. A*B=C) Bulunan değerler tüketim sütununa kaydedilir

16 Tek zamanlı elektrik fatura örneği kaydı
* = A B C Tüketim miktarlarının toplanarak Genel Yeküne yazılır.

17 Tek zamanlı elektrik faturası kaydı.(Örnek – 2)

18 Su faturası örneği(şebeke suyu)

19 Su faturası örnek kaydı
Atık Su KDV = Atık su bedeli %8 oranı Birim Fiyat = Toplam Fatura Bedeli/Tüketim Alınan Kredi

20 Şebeke suyu ( kartlı ) örnek kaydı.

21 Kuyu suyu örnek kaydı.

22 Doğalgaz ( kartlı ) örnek fatura

23 Doğalgaz (kartlı) fatura örneği kaydı Kartlı sayaçta ilk okuma ve son okuma; ilk endeks ve son endeks haneleri mutlaka boş bırakılacak; diğer bilgiler eksiksiz kaydedilecektir

24 Doğalgaz faturalı örnek

25 Doğalgaz faturalı örnek kaydı Tüm alanlar doldurulacaktır
Doğalgaz faturalı örnek kaydı Tüm alanlar doldurulacaktır. (İlk endeks son endeks ; ilk okuma son okuma) v.b

26 Sıvı yakıt fatura kaydı

27 Jeotermal yakıt fatura giriş kaydı

28 Katı yakıt fatura kaydı

29

30

31

32

33

34 İZMİR GÜNEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Teşekkür ederiz.


"İZMİR GÜNEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları