Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI"— Sunum transkripti:

1 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
SORU 1: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne ad verilir? A. Taşıma güzergâhı B. Yol güzergâhı C. Yol hattı D. Taşıma hattı SORU 2: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dâhil takip edilen yolu ifade eder? A. Taşıma hattı B. Taşıma güzergâhı C. Düzenli taşıma D. Arızi taşıma SORU 3: Karayolu Taşıma Kanununa göre birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı kalkış yerinden aynı varış yerine kadar, önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir? A. Taşıma seferi B. Düzenli sefer C. Arızi sefer D. Mekik sefer

2 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
SORU 4: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangisi ile hem uluslararası hem de yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabilir? A. B B. B C. D D. B3 SORU 5: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır? A B C D. 150 SORU 6: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir? A.  B.   C.   D.  Yaş şartı aranmaz

3 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
 SORU 7: "D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler."  Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz? A.  Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere B.  Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere C.  Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere D.  Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere SORU 8: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız öz mal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. A1-D B. D3-D C. D1-D D. D2-D4 SORU 9: Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir?   A. D2 ve B B. D3 ve B C. D1 ve B D. Sadece D2

4 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
SORU 10: Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler? A B C D. 10 SORU 11: Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir? A. Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları B. İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları C. Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları D. 65 yaşından gün almamış olmaları, SORU 12: Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs kullananların” kaç yaşından gün almış olmaları şarttır? A. 21                B. 22              C. 24               D. 26

5 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
SORU 13: Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kalkış ve varış yeri  B. Koltuk numarası C. Taşıma ücreti D. Varış saati SORU 14: Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  A. Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.  B. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.  C. Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.  D. Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.  SORU 15: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar? A. 6 saat B. 12 saat C. 18 saat D. 24 saat

6 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
SORU 16: Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölmeleri dışında eşya taşınmaz. B. Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj taşınamaz. C. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. D. Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. SORU 17: Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda kaç ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar? A. 2                B. 3                 C. 4               D. 6 SORU 18: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcunun biletini açık bilet haline getirebilmesi için, araç hareket etmeden ne kadar zaman önce müracaat etmesi gerekir?  A. 4 saat  B. 6 saat  C. 8 saat  D. 12 saat 

7 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
SORU 19: "Yetki belgesi sahipleri her seferde…… yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler." ifadesindeki boşluklar Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? A B. 1 – C D SORU 20: Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. B. 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir. C. 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur. D yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir. SORU 21: Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır? A. Zaman tarifesine          B. Ücret tarifesine C. Taşıma güzergâhına     D. Hepsi 

8 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
SORU 22: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. B. Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir. C. Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz. D. Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz. SORU 23: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır? A. Her 10 koltuk için en az 1 adet B. Her 14 koltuk için en az 1 adet C. Her 15 koltuk için en az 1 adet D. Her 18 koltuk için en az 1 adet SORU 24: Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet etmelerini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. B. Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler. C. Yetki belgesi sahipleri, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla yükümlüdürler. D. Yetki belgesi sahipleri, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmakla yükümlüdürler.

9 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
 SORU 25: “Görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifeleri faaliyette bulunulan güzergâhlardaki şube ve acentelere kaç gün içinde bildirilmelidir? A. 7           B. 10                C. 15               D. 30 SORU 26: Yolcu taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Düzenli yolcu taşımacılığı zaman tarifesine tabidir. B. Gerekli hallerde bakanlık taban ve tavan fiyat belirler. C. Taşımacılar zaman tarifelerini terminal ve işyerlerine asmak zorundadır. D. Ücret tarifeleri farklı başlangıç ve bitiş noktaları arasında farklı şekilde düzenlenebilir. SORU 27: Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir? A. 5 dakika B. 10 dakika C. 15 dakika D. 20 dakika

10 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
 SORU 28: "Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur." Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.   A. 10 dakika öncesi veya sonrasına B. 15 dakika öncesi veya sonrasına C. 20 dakika öncesine D. 30 dakika öncesi veya sonrasına SORU 29: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir? A. Öz mal taşıt sayısına göre B. Özmal koltuk kapasitesine göre C. Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre D. Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre SORU 30: Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre adet öz mal koltuk kapasitesine sahip olan B1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilirler? A B C D. 8

11 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
SORU 31: Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir. B. Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır. C. Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir. D. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez. SORU 32: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.  Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır. B.  Yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri ilgili mevzuatta tespit edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir. C.  Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur. D.  Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.  SORU 33: Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara, aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır? A. Para cezası         B. Trafikten men cezası C. Hapis cezası        D. Ağır hapis cezası

12 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
SORU 34: Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilemez. B. Tarifeli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır. C. Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir. D. Ara duraklarda bilet satışı yapılabilmesi ve yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir acentesi olması şarttır. SORU 35: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Tarifeli yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur. B. Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur. C. Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz. D. Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır. SORU 36: 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre seyahat acenteleri gördükleri hizmetlere göre kaç grupta toplanırlar? A B C D. 5

13 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
SORU 37: Turizm taşımacılığında “Tur” un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?   A.  Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir. B.  Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir.   C.  Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtmayı kapsayan, ancak ulaştırmayı kapsamayan, tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir.   D.  Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir.    SORU 38: Seyahat acenteleri hizmetlerine göre kaç grupta toplanırlar?   A. A ve B olmak üzere 2 grup B. A, B, C olmak üzere 3 grup C. A, B, C, D olmak üzere 4 grup D. I, II, III olmak üzere 3 grup

14 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
SORU 39: Turizm taşımacılığında “Paket Tur ”un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir. B. Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten kısa bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder. C. Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder. D. Hepsi SORU 40: Seyahat Acenteleri Mevzuatına göre seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır? A. A Grubu, B Grubu, C Grubu B. 1. Grup , 2. Grup, 3. Grup C. Büyük acenteler, küçük acenteler D. Yurtiçi tur düzenleyenler, yurt dışı tur düzenleyenler

15 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
SORU 41: Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?  A. A Grubu seyahat acenteleri  B. B Grubu seyahat acenteleri  C. C Grubu seyahat acenteleri  D. D Grubu seyahat acenteleri  SORU 42: Seyahat Acenteleri Mevzuatına göre sadece Türk vatandaşları için yurtiçi turları düzenleme yetkisi bulunan seyahat acentesi aşağıdakilerden hangisidir? A. A grubu acenteler B. B grubu acenteler C. C grubu acenteler D. D grubu acenteler SORU 43: Turizm taşımacılığı yapacakların mekik sefer düzenleyebilmeleri için aşağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?  A. A1 yetki belgesi  B. D2 yetki belgesi  C. D3 yetki belgesi  D. B3 yetki belgesi 

16 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
SORU 44: Aşağıdakilerden hangisi transfer araçlarında bulundurulması zorunlu belgelerden değildir? A.  Transfer yapılan yolcu listesi B.  TURSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi C.  Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise sözleşme sureti D.  Seyahat acentesi vergi levhası SORU 45: Aşağıdakilerden hangisi transfer araçlarında bulundurulması gereken belgelerden değildir? A. Transferi yapılan yolcu listesi.     B. TÜRSAB araç plakası. C. Seyahat acentesi işletme belgesinin TÜRSAB tarafından onaylanmış sureti. D. Özel kasko sigorta poliçesi. SORU 46: 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasası'na göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?  A. Transfer yapılan yolcuların listesi B. TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi C. Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti D. Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri

17 DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI
SORU 47: 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir? A. Transfer araçlarının noter tarafından onaylanmış satış sözleşmesi, B. Transferi gerçekleştirilen kişilere ait seyahat acenteleri tarafından onaylanmış yolcu biletleri, C. TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi, D. Transferi gerçekleştirilen kişilere ait TÜRSAB tarafından verilen yolcu kimlik kartı. SORU 48: 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamazlar? A B C D. Yaş şartı aranmaz


"DÜZENLİ YOLCU VE TURİZM TAŞIMACILIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları