Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI"— Sunum transkripti:

1 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
İBRAHİM YALÇIN

2 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir. B. Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır. C. Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur. D. Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üstünde ücret alamaz. İBRAHİM YALÇIN

3 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifeli olarak otobüsle sadece şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir? A. D1 B. D2 C. B1 D. B2 İBRAHİM YALÇIN

4 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
“B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………... ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş aynı cinsten sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki boşluğu doldurunuz? A. Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere B. Özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere C. Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere D. Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere İBRAHİM YALÇIN

5 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz. B. Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz. C. Taşıtın eşya taşımaya mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz. D. Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde canlı hayvan taşınabilir. İBRAHİM YALÇIN

6 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu yolculukta görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler. B. Tarifesiz yolcu taşımalarında, taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur. C. Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez. D. Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar. İBRAHİM YALÇIN

7 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılacak olan taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz? A. 10 B. 12 C. 20 D. Yaş şartı aranmaz. İBRAHİM YALÇIN

8 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. B.Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınmaz. C.Sahipsiz bagaj taşınmaz. D.Yolcu beraberinde olmayan ticari ve kargo taşınamaz. İBRAHİM YALÇIN

9 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A.Her yolcu için ayrı bilet düzenlemesi zorunluluğu yoktur. B.Satılan yolcu bileti geri alınamaz. C.Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilir. D. Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir. İBRAHİM YALÇIN

10 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtın toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler? A. 10 B. 20 C. 30 D. Özel indirim uygulanamaz. İBRAHİM YALÇIN

11 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir. B.Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır. C.Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilirler. D.Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilemez. İBRAHİM YALÇIN

12 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar? A. 10 B. 12 C. 19 D. 20 İBRAHİM YALÇIN

13 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil toplam yolu ifade eder? A.Taşıma hattı B.Taşıma güzergahı C.Düzenli taşıma D.Arızi taşıma İBRAHİM YALÇIN

14 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A.Tarifeli yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunlu- dur. B.Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur. C. Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz. D. Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır. İBRAHİM YALÇIN

15 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır? A.Her 10 koltuk için ez 1 adet B.Her 14 koltuk için ez 1 adet C.Her 15 koltuk için ez 1 adet D.Her 18 koltuk için ez 1 adet İBRAHİM YALÇIN

16 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir? A.Özmal taşıt sayısına göre B.Özmal koltuk kapasitesine göre C.Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre D.Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre İBRAHİM YALÇIN

17 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangisi ile hem uluslararası hem de yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabilir? A.B1 B.B2 C.D2 D.B3 İBRAHİM YALÇIN

18 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre b2 belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır? A.75 B.90 C.100 D.150 İBRAHİM YALÇIN

19 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D2 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır? A.75 B.90 C.100 D.150 İBRAHİM YALÇIN

20 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A.A1-A2-B1 B.A2-B2-D3 C.A1-B3-D3 D.A2-B1-D3 İBRAHİM YALÇIN

21 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A.Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz. B.Yabancı plakalı taşıtlar Türkiye sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapabilirler. C.Yolcular sınır kapılarından diğer tarafa yaya olarak geçemezler. D.Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir, değişik fiyat tarifesi uygulanmaz. İBRAHİM YALÇIN

22 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
“Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ………………………. ek sefer konulabilir. “Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki boşluğu doldurunuz. A.10 dakika öncesi veya sonrasına B.15 dakika öncesi veya sonrasına C.20 dakika öncesi D.30 dakika öncesi veya sonrasına İBRAHİM YALÇIN

23 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. B.6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir. C yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %30 indirimli olarak düzenlenir. D. 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur. İBRAHİM YALÇIN

24 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. B yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %30 indirimli olarak düzenlenir. C. 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur. D. 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir. İBRAHİM YALÇIN

25 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur. B.Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı, veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur. C. Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listelerinin bulunması zorunludur. D.Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur. İBRAHİM YALÇIN

26 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
A türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kayıt edilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz? A. 5 B. 7 C. 8 D. 10 İBRAHİM YALÇIN

27 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. A1-D1 B. D3-D3 C. D1-D4 D. D2-D4 İBRAHİM YALÇIN

28 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre B1 ve B2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz? A. 10 B. 12 C. 15 D. 20 İBRAHİM YALÇIN

29 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan B1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilir? A. 3 B. 5 C. 6 D. 8 İBRAHİM YALÇIN

30 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan D1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilir? A. 3 B. 5 C. 6 D. 8 İBRAHİM YALÇIN

31 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
“Yetki belgesi sahipleri her seferde ………… yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla …………. Personelini bile keserek ücretsiz taşıyabilirler.” İfadesindeki boşluklar Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? A.1-1 B.1-2 C.2-2 D.2-1 İBRAHİM YALÇIN

32 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölmeleri dışında eşya taşınmaz. B. Taşıtın izni verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj taşınamaz. C. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. D. Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir İBRAHİM YALÇIN

33 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir? A. 5 adet B. 10 adet C. 15 adet D. 20 adet İBRAHİM YALÇIN

34 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir? A. 5 adet B. 10 adet C. 15 adet D. 20 adet İBRAHİM YALÇIN

35 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; D1, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır? A. 10 yaş B. 15 yaş C. 20 yaş D. Yaş şartı aranmaz İBRAHİM YALÇIN

36 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir? A. 5 dakika B. 10 dakika C. 15 dakika D. 20 dakika İBRAHİM YALÇIN

37 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D1 ve D2 asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır? A. 5 yaş B. 8 yaş C. 10 yaş D. 19 yaş İBRAHİM YALÇIN

38 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D3 yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 İBRAHİM YALÇIN

39 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır? A.17 B.18 C.19 D.20 İBRAHİM YALÇIN

40 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Yolcu taşımacıları, şoförlerin seyahat esnasında yolcularla ve personelle uzun süreli sohbet etmelerini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. B. Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler. C. Yetki belgesi sahipleri, güzergah mesafesini göz önüne alarak yeteri sayıda şoför bulundurmakla yükümlüdürler. D.Yetki belgesi sahipleri, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmakla yükümlüdürler. İBRAHİM YALÇIN

41 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar? A.6 saat B. 12 saat C.18 saat D.24 saat İBRAHİM YALÇIN

42 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.Tarifeli yolcu taşımacılığında her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur B.Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir. C. Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başka bir yolcuya satılamaz. D.Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerleri dışında yolcu taşınamaz. İBRAHİM YALÇIN

43 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir? A.Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımalar. B.Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımalar. C. Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımalar. D. İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımalar. İBRAHİM YALÇIN

44 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Özel kafeslerinde evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. B. Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir. C. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz. D. Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz. İBRAHİM YALÇIN

45 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki afadelerden hangisi doğrudur? A. Düzenli, seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılmaması esastır. B. Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur. C. Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşıma aracı yararlanamaz. D. Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır. İBRAHİM YALÇIN

46 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması taşımacının isteğine bağlıdır. B. Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı, veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur. C. Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listelerinin bulunması zorunludur. D. Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur. İBRAHİM YALÇIN

47 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler? A. 3 B. 5 C. 5 D. 10 İBRAHİM YALÇIN

48 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir? A. D2 ve B2 B. D3 ve B3 C. D1 ve B1 D. Sadece D2 İBRAHİM YALÇIN

49 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir? A. A1 B. D1 C. B1 D. B2 İBRAHİM YALÇIN

50 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır. B.Yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri ile ilgili mevzuatta tespit edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir. C.Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanım haklarına haiz olmaları zorunludur. D. Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz. İBRAHİM YALÇIN

51 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Unvan ve/veya kısa ünvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır. B. Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, taşıma esasında taşıtın çalışma düzenini olumsuz bir şekilde etkilemeyecek, çalışır vaziyette haberleşme cihazı bulundurulması zorunludur. C. Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her on koltuk için en az bir adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur. D. Yetki belgesi sahipleri altışar aylık süreyle yılda bir kez sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı 100 ve üzerinde olan sürücülerin eğitilmesi hususunda kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. İBRAHİM YALÇIN

52 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 1 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler. B.Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur. C.Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. D.Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar. İBRAHİM YALÇIN

53 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
B3 yetki belgesi için başvuranların; ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır. A.4 B.3 C.2 D.1 İBRAHİM YALÇIN

54 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Belli bir zaman tarifesi yoktur. B. Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir. C. Belli bir ücret tarifesi yoktur. D. Bilet kesilmesi zorunludur. İBRAHİM YALÇIN

55 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Hangi yetki belgesi türleri için sadece özmal taşıtlar taşıt belgesine kaydedilir? A. A1-A2-B1-B2 B. A1-A2-B1-B4 C. A1-A2-B2-D3 D. A1-A2-D1-D4 İBRAHİM YALÇIN

56 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir? A. 8 B. 12 C. 19 D. Yaş şartı aranmaz. İBRAHİM YALÇIN

57 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
“Tadilat yapılmak suretiyle koltuk kapasitesi arttırılmış yolcu taşımaya mahsus araçlar yolcu belgeleri eki taşıt belgelerine ………………….” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluk hangisi ile tamamlanır. A. Kaydedilir. B. Kaydedilmez. C. Tadilat yapılmadan önceki hali ile kaydedilir. D. Hiçbiri İBRAHİM YALÇIN

58 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Otobüs ile sadece yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi tür yetki belgesinden birini almak zorundadır? A. A1 yetki belgesi B. D1 yetki belgesi C. D2 yetki belgesi D. B2 yetki belgesi İBRAHİM YALÇIN

59 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirip bindirilemez. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki yerlerde yolcu indirip bindirebilmesi için Büyük şehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin diğer yerlerde ilgili belediyenin izin vermesi gerekir. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır. Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A. 1-2 B C D. 2-4 İBRAHİM YALÇIN

60 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Soru -59- A. Yolcu taşımaları biletsiz veya sözleşmesiz yapılamaz. B. Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz. C. Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden sorumlu değildir. D. Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. İBRAHİM YALÇIN

61 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Düzenli yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar. B. Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz. C. Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz. D. Yolcuların seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurma zorunluluğu yoktur. İBRAHİM YALÇIN

62 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Turizm amaçlı yolcu taşıma araçlarında kaç koltuk için kaç adet yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur? A. Her yirmi beş koltuk için 1 adet yangın söndürme cihazı B. Her beş koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı C. Her on beş koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı D. Her on beş koltuk için iki adet yangın söndürme cihazı İBRAHİM YALÇIN

63 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. A türü yetki belgesi almak zorundadır. B. Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir. C. Belli bir ücret tarifesi yoktur. D. Belli bir zaman tarifesi yoktur. İBRAHİM YALÇIN

64 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Ücret ve zaman tarifesine göre düzenli olarak otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak olanların hangi tür yetki belgesine sahip olmaları gerekir? A. B1 B. B2 C. D1 D. D2 İBRAHİM YALÇIN

65 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
B1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz? A. 8 B. 10 C. 18 D. 20 İBRAHİM YALÇIN

66 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz. B. Yabancı plakalı taşıtlar Türkiye Sınırları içinde İki nokta arasında taşıma yapabilirler. C. Yolcular sınır kapılarından diğer tarafa yaya olarak geçemezler. D. Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir, değişik fiyat tarifesi uygulanmaz. İBRAHİM YALÇIN

67 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla iki personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler. B. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur. C. Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. D. Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapıl- acak müracaatlarda bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar. İBRAHİM YALÇIN

68 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Yolcu taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.Düzenli yolcu taşımacılığı zaman tarifesine tabidir. B. Gerekli hallerde bakanlık taban ve tavan fiyat belirler. C. Taşımacılar zaman tarifelerini terminal ve iş yerlerine asmak zorundadırlar. D. Ücret tarifeleri farklı başlangıç ve bitiş noktaları arasında farklı şekilde düzenlenebilir İBRAHİM YALÇIN

69 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan biri değildir? A. Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları. B. İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları. C. Büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almış olmaları. D. 65 yaşından gün almış olmamaları. İBRAHİM YALÇIN

70 DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI
Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kalkış ve varış yeri B. Koltuk numarası C. Taşıma ücreti D. Varış saati İBRAHİM YALÇIN


"DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları