Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.sunuarsivi.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.sunuarsivi.com."— Sunum transkripti:

1

2 BASİT ZAMANLI FİİLLER A) HABER KİPLERİ: a.GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN: (-di)
“Onu geçenlerde tiyatroya giderken gördüm.” gör-dü-m fiil görülen kişi g.z.eki eki “ Bakmak” fiilini görülen geçmiş zamanın tüm şahıslarında çekimleyiniz.

3 git-miş, bul-a-ma-mış.”
bak-tı-m, bak-tı-n, bak-tı, bak-tı-k, bak-tı-nız, bak-tı-lar. b.Öğrenilen Geçmiş Zaman: (-miş) “Dün sinemaya gitmiş;ama bilet bulamamış.” git-miş, bul-a-ma-mış.” fiil öğr fiil y.ses olumsuzluk öğr.g.z.eki g.z.eki eki “ Okumak” fiilini duyulan geçmiş zamanın tüm şahıslarında çekimleyiniz.

4 “Bulmak” fiilini şimdiki zamanın tüm şahıslarında çekimleyiniz.
oku-muş-um, oku-muş-sun, oku-muş, oku-muş-uz, oku-muş-sunuz, oku-muş-lar. c.ŞİMDİKİ ZAMAN: (-yor) “Güzel davranışlar sergileyerek öğretmenlerini çok mutlu ediyorlar.” et- i- yor- lar fiil yard.ünlü şimdiki kişi z.eki eki “Bulmak” fiilini şimdiki zamanın tüm şahıslarında çekimleyiniz.

5 bul-u-yor-um, bul-u-yor-sun, bul-u-yor,
bul-u-yor-uz, bul-u-yor-sunuz, bul-u-yor-lar. d.Gelecek Zaman: (-ecek) “Bu yıl Bursa Fen Lisesi’ni kazanacağım.” kazan - acak - ım fiil gelecek şahıs z.eki eki “Vermek” fiilini gelecek zamanın tüm şahıslarında çekimleyiniz.

6 ver-ecek-im, ver-ecek-sin, ver-ecek,
ver-ecek-iz, ver-ecek-siniz, ver-ecek-ler. e.Geniş Zaman: (-r,-ar) “Sabahları erken kalkmayı ister misin?” iste-r mi-sin soru e. fiil geniş şahıs z.e Eki “Masa tenisi oynamayı pek sevmez.” (olumsuz) “Bakmak,bitirmek” fiillerini geniş zamanın tüm şahıslarında çekimleyiniz.

7 gel-ir-im, gel-ir-sin, gel-ir, gel-ir-iz, gel-ir-siniz, gel-ir-ler.
B)DİLEK (İSTEK) KİPLERİ: a.İstek Kipi: (-e) “Güzel bir şiir okuyayım.” oku- y- a- y- ım fiil k.h. istek k.h. kişi kipi eki eki “Gülmek” fiilini istek kipinin tüm şahıslarında çekimleyiniz.

8 oku-y-a-y-ım, oku-y-a-sın, oku-y-a,
oku-y-a-lım, oku-y-a-sınız, oku-y-a-lar. b.Dilek-Şart Kipi: (-se) “Üniversiteyi bir kazanabilsem.” kazan-a-bil-se-m “Karşılaşırsam size söylerim.” “Konuşmak” fiilini dilek-şart kipinin tüm şahıslarında çekimleyiniz.

9 c.Gereklilik Kipi: (-meli) “Öğrencimle bu konuyu görüşmeliyim.”
gör-üş-meli-y-im (gereklilik) “Babası, okula gelmiş olmalı.” ol-malı ( olasılık) “Korumak” fiilini gereklilik kipinin tüm şahıslarında çekimleyiniz.

10 “Geç saatlere kadar sokakta top oynama.” oyna-ma
d.Emir Kipi: “Geç saatlere kadar sokakta top oynama.” oyna-ma “Üzerine düşen görevleri yerine getirsin.” getir-sin “Zil çalar çalmaz sınıflarınıza giriniz.” gir-iniz 1.tekil şahıs çoğul şahıs 2.tekil şahıs gül çoğul şahıs gül-ün(gül-ünüz) 3.tekil şahıs gül-sün çoğul şahıs gül-sünler

11 SORU: “Bilmek” fiilinin gereklilik kipinin ikinci çoğul kişisi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Bilseniz b.Bilesiniz c.Bilmelisiniz d.Bilirsiniz

12 BİRLEŞİK ZAMANLI FİİLLER
a.Hikâye Birleşik Zamanlı Fiiller: (-di ) “Arabasıyla yola devam ediyordu.” et- i- yor- du (şimdiki zamanın hikâyesi) şimdiki hikâye zaman eki eki “Önce benimle görüşmeliydin.” gör-üş-meli-y-di-n (gereklilik kipinin hikâyesi)

13 “Akşam sizler de gelseydiniz keşke.”
gel-se-y-di-niz (dilek-şartın hikâyesi) NOT: Emir kipinin hikâyesi yoktur. b.Rivayet Birleşik Zamanlı Fiiller: (-miş ) “Az sonra gideceklermiş.” git-ecek-ler-miş (gelecek zamanın rivayeti) “Bu ödülü o almalıymış.” al-malı-y-mış (gerekliliğin rivayeti) NOT: Emir kipinin ve görülen geçmiş zamanın rivayeti yoktur.

14 c.Şart Birleşik Zamanlı Fiiller: (-se)
“Ağlarsa anam ağlar.” ağla-r-sa (geniş zamanın şartı) “Susmuşsam bir şeylere kırılmışımdır.” sus-muş-sa-m (öğrenilen geçmiş zamanın şartı) SORU:Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı fiil değildir? a.Çayına her zaman süt katardı. b.Her yaz geziye gidermiş. c.İşlerini zamanında yaparmış. d.Babasından tatil izni kopardı.

15 kat-ar-dı (geniş zamanın hikâyesi) git-er-miş (geniş zamanın hikâyesi)
yap-ar-mış (geniş zamanın hikâyesi) kop-ar-dı (geniş zaman) yapım eki kop-ar-ır-dı (geniş zamanın hikâyesi)


"Www.sunuarsivi.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları