Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZAMANLARINA GÖRE FİİLLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZAMANLARINA GÖRE FİİLLER"— Sunum transkripti:

1 ZAMANLARINA GÖRE FİİLLER

2 Hangi cümleler birden fazla zaman eki almıştır?
Sınava dün girdik. Biz film başlamadan gelmiştik. At dört nala koşuyordu. Senin geldiğini önce o görmüş. Yukarıdaki cümleleri inceleyiniz.Fiillerin hangi zamanda gerçekleştiğini belirtiniz. Hangi cümleler birden fazla zaman eki almıştır?

3 FİİLLERDE ZAMAN BASİT ZAMANLI FİİLLER BİRLEŞİK ZAMANLI FİİLLER
Öğrenilen geçmiş z. Görülen geçmiş z. Şimdiki z. Gelecek z. Geniş z. Hikaye birleşik z. Rivayet birleşik z. Şart birleşik z.

4 Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirilmesiyle oluşur.
BASİT ZAMANLI FİİLLER Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirilmesiyle oluşur. Basit zamanlı fiillerde, kip ekinden sonra kişi ekleri getirilir. ÖRNEK: Söylediklerimi sessizce dinledi. Odasında ders çalışıyor. Seni görmeye mutlaka geleceğim.

5 BİRLEŞİK ZAMANLI FİİLLER
Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirildikten sonra; idi (-dı,-di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü), -imiş (-mış, -miş, -muş, -müş), ise (-sa, -se) ek-fiilleri getirilerek oluşur. Bazı kaynaklarda birleşik zamanlı fiiller, “iki kip eki almış” fiil olarak da tanımlanır. Üç grupta incelenir.

6 Onun okuduklarını saatlerce dinlerdi.
Daha önce hiç böyle bir ses duymamıştı. Neredeyse merdivenlerden düşecekti. Kolileri buraya koymuştuk. Yukarıdaki cümlelerdeki yüklemlerin aldığı ekleri inceleyiniz.Hepsinde ortak olan eki söyleyiniz.Bu ek cümleye nasıl bir anlam katmıştır.

7 Hikaye (öyküleme) birleşik zaman
Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirildikten sonra “idi” (-dı, -di, ...) getirilerek oluşturulur. Gel- i r - di fiil k. Yard.ses Geniş z. Hikaye b.z. gel- i yor - du m Fiil k. Yard.ses şim.z.e. Hikaye b.z. 1.t.ş.e.

8 Eskiden şiirler yazarmış.
Sınıfta kitap okuyormuş. Bu çalışmayı daha önce yapmalıymışız. Toplantıya biraz geç katılacakmış. Yukarıdaki cümlelerdeki yüklemlerin aldığı ekleri inceleyiniz.Hepsinde ortak olan eki söyleyiniz.Bu ek cümleye nasıl bir anlam katmıştır.

9 Rivayet birleşik zaman:
Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirildikten sonra “imiş” (-mış, -muş...) getirilerek oluşturulur. Gel i r miş Fiil k Yard.ses. Geniş z Rivayet b.z. Gel miş miş fiil k Öğrenilen g.z. Rivayet b.z.

10 Ödevinizi yaparsanız, dışarı çıkabilirsin.
O kitabı okuduysan diğerini vereyim. Oraya gitmişse, telefonu kapalıdır. Yukarıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin aldığı ekleri inceleyiniz. Hepsinde ortak olan eki söyleyiniz.Bu ek cümleye nasıl bir anlam katmıştır.

11 Şart (Koşul) Birleşik Zaman: Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir
kip eki getirildikten sonra “ise” (-se, -sa getirilerek oluşturulur: Gel - i r se fiil k Yard.ses geniş z.e. Sart b.z. Gel miş se m fiil k Öğrenilen g.z. Şart b.z t.ş.e

12 Narlı Dağı’nın üstünde ak buluttan şaha
kalkmış kocaman bir at dört nala koşuyordu. Dağı atlayacaktı neredeyse. Kulaklarını dikmişti, başını ileri uzatmıştı.Bacakları toza dumana karışmıştı.Kuyruğu bir tutam dağılmıştı gökyüzüne.Gözleri büyüdü.Ağzı açıldı kendiliğinden.Ooov… diye bir ses çıkardı. Ahmet kapının önüne dikilip baktı. Kalbi küt küt vurdu göğsünde. Amma güzel attı ha! Hem ne kadar büyük.Koca dağın üstünü boydan boya doldurmuş.


"ZAMANLARINA GÖRE FİİLLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları