Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİMSEL YAZI YAZIM KURALLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİMSEL YAZI YAZIM KURALLARI"— Sunum transkripti:

1 BİLİMSEL YAZI YAZIM KURALLARI
İST 491 BİTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ İST 463 Araştırma Yöntemleri

2 KAĞIT ÖZELLİĞİ Yazımda kullanılacak kağıtlar A4 boyutunda (210x297mm) ve en az 80gr birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. İST 463 Araştırma Yöntemleri

3 YAZI ÖZELLİĞİ Yazı büyüklüğü 12 punto Yazı tipi Times New Roman
Paragraflarda 1.5 satır aralığı Yazımda noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. İST 463 Araştırma Yöntemleri

4 SAYFA DÜZENİ Yazımda, kağıt düzeninde üst boşluk 3 cm, alt boşluk 3 cm, sol boşluk 4 cm, sağ boşluk 2 cm olmalıdır. İST 463 Araştırma Yöntemleri

5 Sayfa Numaraları Sayfa numaraları sayfa altında orta kısma yazılmalı, iç kapak dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Özet, Abstract, Önsöz (ve/veya Teşekkür), İçindekiler, ve varsa Şekiller Dizini, Tablolar Dizini, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini gibi rapor ön sayfaları, “i,ii,iii,iv,v,vi,...” şeklinde küçük harf Romen rakamları Giriş bölümü ile başlayan rapor metni ise “1,2,3,...” şeklinde numaralandırılmalıdır. İST 463 Araştırma Yöntemleri

6 RAPORDAKİ METİN DÜZENİ
Bölümler belirlenirken gereksiz ayrıntıya inilmemeli; bölüm ve alt bölümlerin birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. Birinci derece bölüm başlıkları (Giriş, Yöntem v.b.) yazımda kullanılan puntoda BÜYÜK HARF ile başlanmalıdır. İST 463 Araştırma Yöntemleri

7 İkinci derece alt bölüm başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük
Üçüncü dereceden sonraki başlıklar küçük harflerle yazılmalıdır Birinci ve ikinci dereceden başlıklarda eğer “ve/veya/ile” vb bağlaçlar varsa, bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. İST 463 Araştırma Yöntemleri

8 Zorunlu kalmadıkça üçüncü dereceden daha ileri derecede bölüm başlığı kullanılmamalıdır.
İST 463 Araştırma Yöntemleri

9 METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME (ATIFDA BULUNMA)
Yararlanılan her kaynak (makale, tez, araştırma raporu, internet v.b), “KAYNAKLAR” bölümünde mutlaka yer almalıdır. Tek kaynak gösterimi: ………………………..(yazarın soyadı yılı). İki yada daha fazla kaynak gösterimi: ………………………..(yazarın soyadı yılı; yazarın soyadı yılı). İST 463 Araştırma Yöntemleri

10 İkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, ilk yazarın soyadından sonra ve diğerleri anlamına gelen “vd” kısaltması kullanılmalıdır. İST 463 Araştırma Yöntemleri

11 ..... , kendisine ait sonlu sayıda cümlelerin arakesitine nazaran kapalı ise ’ ya X üzerinde bir topoloji , (X, ) ikilisine de bir topolojik uzay denir (Uluçay 1978). İki değerlikli kalay nitratı indirgemekte ve bu da metalik kalaya etki etmektedir (Köksal vd. 1968). İki değerlikli kalay nitratı indirgemekte ve bu da metalik kalaya etki etmektedir (Köksal vd. 1968; Uluçay 1978). İST 463 Araştırma Yöntemleri

12 ŞEKİL VE ÇİZELGELERİN YERLEŞTİRİLMESİ
Şekiller ve çizelgeler metinde ilk değinildiği sayfada veya bir sonrakinde yer almalıdır. Metin içinde yorumlanan şekil veya çizelge mutlaka belirtilmelidir. Örneğin: …………………………….(Çizelge 1.1) ……………………………..(Şekil 3.3) İST 463 Araştırma Yöntemleri

13 ŞEKİL VE TABLOLARIN NUMARALANMASI
Tüm şekil ve çizelgelerin kendine ait bir numarası olmalıdır. Numaralar her bölüm içinde kendi aralarında birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı olmalıdır. Örneğin; Şekil 1.1. , Şekil 1.2. , Şekil 1.3. ,....., Şekil 2.1. , Şekil 2.2. , Şekil 2.3. ,....., Çizelge 1.1. , Çizelge 1.2. , Çizelge 1.3. ,....., Çizelge 2.1. , Çizelge 2.2. , Çizelge 2.3. ,....., İST 463 Araştırma Yöntemleri

14 RAPOR KAPAĞI VE ÖZEL SAYFALAR
İçindekiler Dizini; Metinde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları, kaynaklar (ve varsa ekler) İÇİNDEKİLER dizininde eksiksiz olarak verilmelidir. Raporda kullanılan her başlık içindekiler dizininde hiç bir değişiklik olmaksızın aynen verilmelidir. İST 463 Araştırma Yöntemleri

15 Şekiller Dizini Şekiller dizini yazım kuralları, büyük /küçük harf ilişkileri, sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde bu dizin oluşturulmalıdır. İlk sayfada “ŞEKİLLER DİZİNİ” başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. İST 463 Araştırma Yöntemleri

16 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelgeler dizini yazım kurallarına dikkat edilerek bu dizin oluşturulmalıdır. İlk sayfada “ÇİZELGELER DİZİNİ” başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. İST 463 Araştırma Yöntemleri

17 EKLER Metin içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dip not olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar, bir formülün çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar, çizimler, şekiller vb bu bölümde verilmelidir. İST 463 Araştırma Yöntemleri

18 EKLER Bu bölümde yer alacak her bir açıklama için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre “EK 1, EK 2, EK 3, ...” şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır. EKLER bölümünün sayfa numaraları, KAYNAKLAR bölümünün bitişini izleyen sayfa numarası ile devam etmelidir. EKLER, İÇİNDEKİLER dizininde sırasıyla ve eksiksiz olarak verilmelidir. İST 463 Araştırma Yöntemleri

19 KAYNAKLAR YAZIM KURALI
Tek Yazarlı Kitap Formül: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi . (Yıl). Kitabın adı(Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. Türkçe: Kazgan, G. (2000). İktisadi düşünce (9. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi. İngilizce:Blalock, H. M. (1987). Social statistics (7th ed.). NY: McGraw- Hill. İST 463 Araştırma Yöntemleri

20 İki Yazarlı Kitap Formül:Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi . (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi. Türkçe:Kökdemir, D. ve Demirutku, K. (2000). Akademik yazım kuralları kitapçığı. Ankara: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Yayınları. İngilizce:Garnham, A., & Oakhill, J. (1997). Thinking and reasoning (4th ed.). Oxford: Blackwell İST 463 Araştırma Yöntemleri

21 Süreli Yayınlarda İki Yazarlı Makale
Formül: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı. Türkçe:Özkaptan, C. ve Tekinalp, O. (2003). Uzay uygulamalarında küçük uyduların yeri ve maliyet etkenleri. Pivolka, 1 (7), 3-13. İST 463 Araştırma Yöntemleri

22 İnternet Sitesi Formül:Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma veya güncellenme tarihi). Başlık. Alınma tarihi, internet adresi. Türkçe:İlter, H. K. (9 Şubat 2004). kilter.online. 11 Şubat 2004, İngilizce:Walker, J. R. (1995). MLA – style citations of electronic sources. Retrieved October 26, 1995, from http.// english/walker/mla.html İST 463 Araştırma Yöntemleri

23 Tez Formül:Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi . (Yıl). Başlık. Yayınlanmamış yüksek lisans/doktora tezi, Üniversitenin adı. Türkçe:İpek, C. (1999) Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen-öğrenci ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İngilizce:Hughey, A. C. (1933). The treatment of the Negro in South Carolina fi ction. Unpublished master’s thesis, University of South Carolina. İST 463 Araştırma Yöntemleri


"BİLİMSEL YAZI YAZIM KURALLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları