Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMI

2 A1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
UZUN TEZ

3 A-1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
UZUN TEZ ARAŞTIRMA VE YAZMA SÜRECİ KONU DARALTILMIŞ HEDEF KAYNAK ARAŞTIRMASI ARAŞTIRMA SORUSU ÖN OKUMA ÇALIŞMANIN ANA HATLARI KAYNAK/MATERYAL TOPLAMA BİLGİ/VERİ KAYDETME ANA HATLARIN OLUŞTURULMASI İLK TASLAK BAŞLIK SAYFASI ABSTRACT İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞME/YÖNTEMLER/SONUÇLAR SONUÇ RESİMLER EK BELGELEME GÖZDEN GEÇİRME VE KONTROL SON KONTROL BİTMİŞ TEZ Araştırma ve İletişim Becerilerinden Uyarlanmıştır.Ottawa:Piperhill, 1996

4 BİTİRME TEZİNİN DÜZENİ
GİRİŞ: Seçilen konunun neden önemli ya da araştırmaya değer olduğuna, Konunun uygun bir şekilde daraltılıp daraltılmadığına, Açık ve net bir şekilde belirtilmiş bir araştırma sorusuna, Öne sürülen tezin açık bir ifadesi yani bitirme tezinin hemen gelişme bölümünde araştırma sorusuna verilecek olan yanıta yer verilmelidir.

5 GELİŞME/GÖVDE: SONUÇ:
Bu bölümün en önemli özelliği, araştırma sorusuna verilecek inandırıcı yanıtın sistemli bir biçimde geliştirilmesidir. Gelişme bölümünde konunun derinliğine göre alt başlıkların sayısı artabilir. SONUÇ: Açıkça ifade edilmeli, İncelenmekte olan araştırma sorusu ile ilgili olmalı, Sunulan kanıtlarla desteklenmeli, Sorulara, çözüme kavuşturulmamış sorunlara ve araştırma sırasında ortaya çıkan yeni sorunlara işaret etmelidir.

6 !!! ABSTRACT BAŞLIK SAYFASINDAN HEMEN SONRA GELMELİDİR.
BİTİRME TEZİNİN UZUNLUĞU Tüm bitirme tezleri en fazla 4000 sözcükten oluşmalıdır. Bu sınıra giriş, gelişme ve sonuç bölümleri ve her türlü alıntı dahildir; ancak şunlar dahil değildir: ABSTRACT: Tezin başında 300 sözcüğü aşmayan bir abstract yer almalıdır.Bitirme tezinde hangi konu üzerinde durulacağı ve tezin kaç bölümden oluşacağına ilişkin bilgi verilmelidir. O nedenle de en son yazılmalıdır. Abstractın hazırlanmasındaki amaç, adayları bitirme tezi içinde savlarını nasıl tartıştıklarını ve ulaştıkları sonuçların ne derece uygun olduklarını incelemeye teşvik etmektir. Aynı zamanda okuyanların bitirme tezinin içeriğini anlamasını sağlayacaktır. İNCELENMEKTE OLAN ARAŞTIRMA SORUSU ARAŞTIRMANIN KAPSAMI BİTİRME TEZİNİN SONUCU ( SONUÇLARI ) ABSTRACT ŞU ÖZELLİKLERİ TAŞIMALIDIR: !!! ABSTRACT BAŞLIK SAYFASINDAN HEMEN SONRA GELMELİDİR.

7 TEŞEKKÜRLER İÇİNDEKİLER SAYFASI Bitirme tezinin başında içindekiler sayfası yer almalı ve tüm sayfalara sayfa numarası konmalıdır. ÇİZELGELER, ŞEMALAR, AÇIKLAMALI RESİMLER VE TABLOLAR REFERANSLAR / KAYNAKÇA EKLER !!! SÖZCÜKTEN FAZLA OLAN BİTİRME TEZLERİ CEZAYA TABİDİR VE DENETLEYİCİLER BU SÖZCÜK SINIRINI AŞAN ÇALIŞMALARI OKUMAZLAR.

8 NİTELİKLİ BİR KONUNUN SEÇİMİ:
AZİZ NESİN’İN ÖYKÜLERİNDE BİREY VE TOPLUM GERÇEĞİ konusu, Aziz Nesin’in öyküleri konusundan daha iyidir. HALİKARNAS BALIKÇISI’NIN ÖYKÜLERİNDE VE ROMANLARINDA DENİZ TUTKUSU konusu, Halikarnas Balıkçısı’nın öyküleri ve romanları konusundan daha iyidir. FÜRUZAN’IN ÖYKÜLERİNDE KADIN FİGÜRÜ konusu, Firuzan’ın Öyküleri konusundan daha iyidir. ORHAN ASENA’NIN “MİDAS’IN KULAKLARI” ADLI OYUNUNDA MİTOLOJİK UNSURLAR konusu, Orhan Asena’nın oyunları konusundan daha iyidir.

9 REFERANS / KAYNAKÇA: KISA ALINTI: EN FAZLA ÜÇ SATIRDAN OLUŞAN ALINTIDIR. UZUN ALINTI: ÜÇ SATIRDAN FAZLA OLAN ALINTIDIR. SAĞDAN VE SOLDAN DARALTILARAK BİRER SATIR ARALIKLARLA YAZILIR. ÇALIŞMALARDA GENELLİKLE MLA (THE MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA ) STANDARTLARINA UYULMAKTADIR. AYNI ZAMANDA ÖRNEĞİNİ BULAMADIĞINIZ BİR DURUMLA KARŞILAŞIRSANIZ “MLA EL KİTABI”NA BAŞVURUNUZ. TEK YAZARLI KİTAP: Güvenç, Bozkurt. İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1979. İKİ VEYA ÜÇ YAZARLI KİTAP: Taşkın, Sema ve diğerleri. Freud’un Yaşamı ve Eserleri. İstanbul: AkaYayınevi, 1993. ÇEVİRİ KİTAP: Dostoevsky, Feodor. Suç ve Ceza. Çev. Kamil Özyürek. İstanbul: Varlık 1962.

10 4. MAKALE 5. DERGİ 6. GAZETE 7. ANSİKLOPEDİ 8. SÖZLÜK 9. ELEKTRONİK KAYNAKLAR KİŞİSEL WEB SİTESİ GENEL WEB SİTESİ ELEKTRONİK KİTAP ELEKTRONİK DERGİ ELEKTRONİK MESAJ CD-ROM


"ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları