Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERYEM ACAR İLK VE ORTA OKULU OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERYEM ACAR İLK VE ORTA OKULU OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ"— Sunum transkripti:

1

2 MERYEM ACAR İLK VE ORTA OKULU OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ
Hazırlayan: Recep Köksal KESKİN

3 Okullar Hayat Olsun Projesi’nin temel amacı;
Okulların velilerin,köyün ve çevrenin hizmetine açılması,  Öğrenciler ve yetişkinler için birer “Hayat Boyu Öğrenme Merkezi”   Eğlenme ve dinlenme aktivitelerine imkân veren “Yaşayan Güvenli Alanlar” haline dönüştürülmesidir.

4 Bu çerçevede belediyelerle işbirliği yapılarak;
Tüm okulların derslikleri, kütüphaneleri, bilgi teknoloji sınıfları, çok amaçlı salonları, spor salonları ve okul bahçeleri, Eğitim öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında, yaz aylarında toplum hizmetine açılacaktır.

5 Ayrıca okul bahçeleri;
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, belediyeler, ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, Fiziki yapılarına uygun projelere göre yeniden düzenlenecek, Peyzaj ve tasarımı yapılarak ağaçlandırılacak, Öğrencilerin, mahallelinin ve çevrenin yararlanabileceği alanlar haline getirilecek.

6 Projenin 13 başlıklı amaçları şu şekildedir:
"Okulların eğitim-öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde dersliklerinin, kütüphanelerinin, bilgi teknolojileri sınıflarının, çok amaçlı salonlarının, konferans salonlarının, spor salonlarının ve okul bahçelerinin belediyelerle işbirliği içinde velilerin ve çevre sakinlerinin hizmetine açılması, okulların, öğrenciler ve yetişkinler için birer 'hayat boyu öğrenme merkezi' ve eğlenme, dinlenme aktivitelerine imkan veren 'yaşayan güvenli alanlar' haline dönüştürülmesi, okullardan gündüz saatlerinin dışında da tam kapasite ile faydalanılmasının sağlanması, okul bahçelerinin fiziki yapılarına uygun projelere göre yeniden düzenlenerek peyzaj tasarımının yapılması ve ağaçlandırılması, eğitimin paydaşlarının bütünleşmesinin sağlanması, öğrenciler, aileler ve halkın okullarda mevcut olan eğitsel kaynaklardan ve olanaklardan yeterince yararlanmalarının sağlanması, kamuya ait kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasının sağlanması, gençleri ve çocukları şiddet ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak okulların güvenli bir sığınak haline getirilmesi, çocuklar ve gençler için yeterli oyun ve spor alanlarının oluşmasının sağlanması, belediyelerin, yerellik prensibi gereğince eğitimden sağlığa, spor aktivitelerinden zararlı alışkanlıklarla mücadeleye kadar birçok alanda sorumluluk yüklenmelerinin sağlanması, belediyelerin, bulunduğu yerleşim birimlerinin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınmasında sorumluluk üstlenmelerinin sağlanması, okulların, çevresindeki toplumla bütünleşen, Öğrenme merkezleri, Açık okul gibi mekanlar haline dönüşmesinin sağlanması, öğrenme süreçlerinin iyileşmesini ve eğitim kalitesinin artırılmasını sağlamak"

7 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MERYEM ACAR İLK VE ORTA OKULU OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ EYLÜL AYI RAPORUDUR: Okullar hayat olsun projesi ile ilgili okulumuza ait plan hazırlanmıştır. Okulumuz Çok amaçlı salonunda köy halkımıza veya okul velilerine yönelik bilgilendirme amaçlı seminerler yapılmıştır.Ayrıca buna benzer konu ile ilgili seminerler yapılmaya devam edilecektir. Okulumuz bahçesinin düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.Bunun için ilçemiz belediyesiyle,orman işletme müdürlüğüyle ve köyümüzün köy muhtarlarıyla işbirliği yapılmaktadır. Okul binasının düzenleme amaçlı Bilgi teknoloji sınıfı,Okul kütüphanesi,Çok amaçlı salonu ve okul lojmanının lojmanı köy halkımızın kullanımına açılmıştır. Borçka Orman İşletmeleri Müdürlüğünce fidan temini edilmiştir.Okulumuzun arka bahçesinde ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecektir. Satranç ,Masa tenisi,Voleybol futbol ,basketbol v.b. sportif faaliyetler için okulumuzun imkanları ölçüsünde köyün sakinlerine hizmet vermektedir. Okulumuzun okullar hayat olsun projesi ile ilgili Şubat ayına ait izleme değerlendirme raporu ekte sunulmuştur. Okulumuzun veli ev ziyaretleri yapılırken Okullar Hayat Olsun Projesi ile ilgili bilgilendirme yapılmış olup okulumuz velilerini okulumuza gelmelerini özendirecek çalışmalar yapılmaktadır.Böylece Okul-veli –öğrenci işbirliğini daha da kuvvetlendirmek amacı güdülmüştür. Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında okulumuz mebbis sitesine okulumuza ait bilgiler işlenip kaydedilmiştir. Okullar hayat olsun logosu değiştirildi. Hazırlayan :Murat ŞAHİN Müdür Yardımcısı 28/09/2013 Recep Köksal KESKİN Okul Müdürü

8 PROJE OKUL YÜRÜTME KURULU
1-Recep Köksal KESKİN Okul Müdürü 2-Murat ŞAHİN Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı 3-Ali ÇELİK Okul Aile Birliği Başkanı 4-Enes Binali GÜRBÜZ Türkçe Öğretmeni GÖREVLERİ 1-Okul çevresinde bulunan vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme açısından bilinçlendirme çalışmaları yapmak. 2-Kurs isteklerini yerine getirmek. 3-Okulu kurslar için hazırlamak. 4-Okul kütüphanesini,bilişim teknolojileri sınıfını,fotokopi odasını,çok amaçlı salonu,okul bahçesini(futbol,voleybol,basketbol sahalarını,satranç oynama alanı,piknik ve mesire alanlarını) halkın kullanımına sunmak. 5-Okul bahçesini yaşanır yerler haline getirmek ve çevre halkının kullanımına sunmak. TOPLANTI SÜRESİ Her ayın 2. haftasının ilk iş günü saat 15.00’da toplanılır.

9 PROJENİN ADI: Okullar Hayat Olsun
PROJEYİ HAZIRLAYAN BİRİMİN ADI: Meryem Acar İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü PROJE YÖNETİCİSİ: Recep Köksal KESKİN Okul Müdürü OKUL TELEFON NO: OKUL BELGEGEÇER NO: E-POSTA: PROJE ALANI: Borçka Aralık Köyü ve civar köyler

10 PROJENİN AMACI: 1-Okulumuzun; velilerimizin, köylülerimizin ve çevre halkının hizmetine açılması, öğrencilerimiz ve yetişkinler için birer “Hayat Boyu Öğrenme Merkezi” ve öğrenme-eğlenme-dinlenme aktivitelerine imkan veren yaşayan güvenli alanlar haline dönüştürülmesi. 2-Okulumuzun toplum hizmetine açılması. 3-Okul bahçemizin yeniden düzenlenmesi ve ağaçlandırılması. 4-Okulumuzun eğitim-öğretim saatleri dışında (hafta içi , hafta sonları ) ve yaz aylarında dersliklerimizin, kütüphanemizin, BT sınıfımızın, çok amaçlı salonumuzun,fotokopi odamızın,okul bahçemizin(futbol,basketbol,voleybol sahalarımız ile satranç oynama alanımız ve piknik-mesire alanlarımız) Köy muhtarlığı ve diğer köy muhtarlıklarıyla ayrıca Borçka Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile velilerimizin ve köylülerimizin hizmetine açılması. 5-Okul bahçemizin fiziki yapısına uygun projelere göre yeniden düzenlenerek, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü, Borçka Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde peyzaj ve tasarımının yapılması, ağaçlandırılması. 6-Okulumuzdan yararlananların oranının gündüz saatlerinde % 20 civarında bulunması. 7-Aralık köyü ve civar köylerde okulumuz binası ve bahçesi dışında halka hizmet üretebilecek bu büyüklükte başka fiziki yapının bulunmaması. 8-Öğrencilerimizin ailelerimizin ve köylü vatandaşlarımızın okulumuzda mevcut olan eğitsel ve öğretisel kaynak ve imkanlardan yeterince yararlanmasının sağlanması. 9-Bilgi toplumunda eğitim ve hayat boyu öğrenme hizmetlerine yönelik talebin artması ve bu hizmetler için gereken bina , bakım ve diğer maliyetlerin yüksek oluşu. 10-Kıt kaynakların etkin kullanılması. 11-Gençleri ve çocukları şiddet ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak okulumuzun güvenli bir ortam olduğunun bilincine varmaları. 12-Çocuklar ve gençler için okulumuzda yeterli oyun ve spor alanlarının bulunması. 13-Köyümüzde ve civar köylerde öğrenme, eğlenme ve dinlenme aktiviteleri için okul bahçemiz dışında alanların olmaması veya yetersiz olması. 14-Gelişmiş birçok ülkede okullardan okul saatleri dışında da yararlanılması. 15-Okulumuzun sadece okulumuz öğretmenlerine veya öğrencilerine hizmet vermemekte olup,okul çevresindeki mekanlarda yaşayan mahalli yetişkinlere de hizmet vermesi. 16-Okulumuzun çevresindeki toplumla bütünleşme ve kaynaşma isteği. 17-Öğrenme merkezlerini açık okul haline getirmek. 18-Öğrenmeyi sürekli iyileştirerek ve eğitim kalitesini artırarak daha etkili bir hale getirmek.

11 OKULLAR Hayat olsun PROJESİ LOGOSU

12 PROJEMİZİN GEREKÇESİ:
1-Okulumuzdan yararlananların oranının gündüz saatlerinde % 20 civarında bulunması. 2- Aralık köyü ve civar köylerde okulumuz binası ve bahçesi dışında halka hizmet üretebilecek bu büyüklükte başka fiziki yapının bulunmaması. 3- Öğrencilerimizin ailelerimizin ve köylü vatandaşlarımızın okulumuzda mevcut olan eğitsel ve öğretisel kaynak ve imkanlardan yeterince yararlanmasının sağlanması. 4- Bilgi toplumunda eğitim ve hayat boyu öğrenme hizmetlerine yönelik talebin artması ve bu hizmetler için gereken bina , bakım ve diğer maliyetlerin yüksek oluşu 5- Kıt kaynakların etkin kullanılması. 6- Gençleri ve çocukları şiddet ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak okulumuzun güvenli bir ortam olduğunun bilincine varmaları. 7- Çocuklar ve gençler için okulumuzda yeterli oyun ve spor alanlarının bulunması.

13 HEDEF KİTLE: 1-Borçka Aralık Köyü ve civar köylerde bulunan tüm yetişkinler. 2-Meryem Acar İlk ve Ortaokulu öğrencileri ve civar köylerdeki diğer öğrenciler. 3-Okulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz ile Borçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki diğer okulların öğretmen ve idarecileri. 4- Okul Aile Birliği aracılığı ile öğrenci velilerimiz. PROJENİN İŞLEYİŞİ: Bakanlığımızın eğitim öğretim yılında uygulamaya koymuş olduğu Okullar Hayat Olsun Projesiyle okulumuz velilerinin,köylülerimizin ve çevrenin hizmetine açılması,öğrencilerimiz ve yetişkinler için birer hayat boyu öğrenme merkezi ve eğlenme-öğrenme-dinlenme aktivitelerine imkan sağlayan yaşayan güvenli alanlar haline dönüştürülmesi,okulumuzun hafta içi ve hafta sonlarında ayrıca yaz aylarında dersliklerin,kütüphanenin BT sınıfının,çok amaçlı salonun,fotokopi odasının ve okul bahçemizin halka açık tutulacak şekilde hizmet vermesini amaçlamaktayız.Bu kapsamda okulumuzda; 1-Proje okul bazında halka daha yoğun bir biçimde duyurulacak ve tanıtılacaktır. 2-Aralık Köyü ve civar köylerin proje ile ilgili ihtiyaç analizleri yapılacaktır. 3- Aralık Köyü ve civar köylerin ihtiyacına yönelik faaliyetleri içeren eylem planı yapılarak okulumuzun hayat boyu öğrenme merkezi haline dönüştürülecektir. 4-Belli periyotlarda (ayda bir) Aralık Köyü muhtarlığı ile işbirliği yapılarak,köy sakinlerine memnuniyet anketleri uygulanacak olup,proje kapsamında izleme ve değerlendirme yapılacaktır.

14 EYLEM PLANI:  1-Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında okulumuza gönderilen afişlerin asılması ve dağıtılması. 2-Okulumuza gönderilen broşürlerin asılması ve dağıtılması. 3-E-anketlere yönelik hazırlıkların yapılması ve anketlerin doldurulması. 4-Her ayın son haftası izleme-değerlendirme formunun doldurulup, Borçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. 5-Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından 6 aylık (temmuz ayında) ve yıllık(ocak ayında) okullar hayat olsun projesi raporunun elektronik ortamda takibinin yapılması. İZLEME DEĞERLENDİRME: Borçka Meryem Acar İlk ve Ortaokulunda uygulanmakta olan “Okullar Hayat Olsun “ projesinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, oluşabilecek aksaklıkların giderilmesi, beklenen faydanın elde edilmesi için okulumuz müdürlüğünce aylık ve 6 aylık raporların düzenlenmesi ile kurumumuzun strateji bölümü tarafından izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır.

15 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR:
1-Borçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2-Borçka Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 3-Borçka Orman İşletme Müdürlüğü 4-Borçka Belediye Başkanlığı 5-Borçka Merkez ve Köy Okulları Müdürlükleri 6-Sivil Toplum Kuruluşları 7-Okulumuz Öğretmenleri 8-Aralık Köyü Muhtarlığı

16 KAYNAKLAR: Maddi Kaynaklar (iç-dış):
1-Borçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2-Borçka Orman İşletme Müdürlüğü 3-Okul Müdürlükleri 4-Aralık Köyü Muhtarlığı 5-Afiş ve broşür 6-Ağaç fidanları 7-Çiçek fideleri 8-Banklar İnsan Kaynakları (İç-Dış): Borçka İlçe Milli Eğitim Müdürü Borçka İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Türkçe Öğretmeni Okul Yardımcı Hizmetler Personeli Aralık Köyü Muhtarı Okul Öğrencileri Okulumuz Öğrenci Velileri Aralık Köyü Sakinleri ve Civar Köy Sakinleri

17 RİSKLER: 1- Öğretmen ilgisizliği. 2-Öğrencilerin ilgisizliği. 3-Velilerin ilgisizliği. 4-Çevre ve köy sakinlerinin projeye duyarsızlığı. 5-Ulaşım şartlarının elverişsizliği.

18 AÇIKLAMA: Proje ile ilgili raporlar aylık,6 (altı) aylık ve senelik olarak düzenli bir şekilde ilgili birimlere zamanında gönderilip,birimlerin bilgisine sunulacaktır.Okullar Hayat Olsun Projesi Meryem Acar İlk ve Ortaokulu Müdürlüğünce takip edilip,projenin iş ve işleyişi ile ilgili herhangi bir aksaklığın ortaya çıkmasına meydan verilmeyecektir.Proje Raporları ve istatistiki bilgilerin sonuç raporları paylaşıldığında müdürlüğümüzce takibi yapılacaktır. 23/10/2013 Recep Köksal KESKİN Okul Müdürü

19

20

21 BİLGİ TEKNOLOJİ SINIFIMIZ

22 SATRANÇ SALONUMUZ

23 FUTBOL SAHAMIZ

24

25 BTS HALKA AÇILDI

26

27

28

29

30

31 Mizahçılar gözüyle..

32 Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Hazırlayan ve Sunan: Recep Köksal KESKİN Meryem Acar İlk ve Orta Okulu Okul Müdürü 23/10/2013


"MERYEM ACAR İLK VE ORTA OKULU OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları