Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLK YARDIM SORU 1: Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir? A. Koma pozisyonu B. Rentek manevrası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLK YARDIM SORU 1: Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir? A. Koma pozisyonu B. Rentek manevrası."— Sunum transkripti:

1 İLK YARDIM SORU 1: Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir? A. Koma pozisyonu B. Rentek manevrası C. Hemlich manevrası D. Şok pozisyonu SORU 2:  Yaralı araçtan çıkarılırken en çok vücudun nereleri korunmaya çalışılır? A. Baş, boyun, omurga  B. Ayaklar ve bacaklar  C. Eller ve kollar D. Göğüs bölgesi  SORU 3: Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Solunumu değerlendirmek B. Dolaşımı değerlendirmek. C. Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek D. Bilinç durumunu değerlendirmek.

2 İLK YARDIM SORU 4:   Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A.  Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir. B.  Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur. C.  Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür. D.  Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir. SORU 5: Yüzü koyun yatamayacak şekilde travma geçirenlere hangi çeşit suni solunum uygulaması tercih edilir? A. Ağızdan ağza solunum B. Ağızdan buruna suni solunum C. Holger-nielsen (sırttan bastırma) metodu D. Silester metodu SORU 6: Suni solunum sonucu tekrar nefes almaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Hemen ayağa kaldırılır.                             B. Yan yatış pozisyonu aldırılır. C. Sırt üstü yatırılarak başı yükseltilir.            D. Yüz üstü artırılarak karın alt kısmı yükseltilir

3 İLK YARDIM SORU 7: Ağız ve burundan kanamalı yaralanmalarda solunum durması söz konusu ise aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanabilir? I- Heimlich yöntemi II- Holger-Nielsen yöntemi III- Silvester yöntemi IV- Ağızdan ağza suni solunum yöntemi   A. Yalnız I                  B. II - III                      C. III - IV                   D. I - III SORU 8: Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır? A. Kalbi düzensiz çalışanlara B. Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara C. Göğüs kafesi hareket etmeyenlere D. Göğüs kafesi inip kalkanlara SORU 9: Kalp masajını suni solunumla birlikte tek kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır B. 2 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır C. 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanır D. 2 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanır

4 İLK YARDIM SORU 10: Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. 15 kalp masajı – 2 suni solunum                   B. 15 kalp mesajı – 1 suni solunum C. 15 suni solunum – 2 kalp masajı                   D. 15 suni solunum –1 kalp masajı SORU 11:  Kalp masajını suni solunumla birlikte iki kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. 1 suni solunuma karşılık 1 kalp masajı yapılır. B. 1 suni solunuma karşılık 5 kalp masajı yapılır. C. 1 suni solunuma karşılık 10 kalp masajı yapılır. D. 1 suni solunuma karşılık 15 kalp masajı yapılır. SORU 12:  Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir? A.  Kan dolaşımı B.  Soluk alma C.  Soluk verme D.  Sindirim sistemi

5 İLK YARDIM SORU 13:  İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir? A. Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler B. Kalbi duranlar-şoka girenler-solunumu duranlar C. Solunumu duranlar-şoka girenler-kalbi duranlar D. Kalbi duranlar-Solunumu duranlar-şoka girenler SORU 14:  Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? A. Kaburga kırığı olan B. Birinci derecede yanığı olan C. Solunum zorluğu çeken D. Kol kırığı olan SORU 15: Bir kazazedenin ambulansa bindiriliş yönü nasıl olmalıdır? A. Ayaklar önde olacak şekilde.                     B. Baş kısmı önde olacak şekilde. C. Yaralanma durumuna göre değişir.              D. Yön önemli değildir.

6 İLK YARDIM SORU 16: İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır? A. Kurtarma-koruma-bildirme B. Koruma-kurtarma-bildirme C. Koruma-bildirme-kurtarma D. Bildirme-koruma-kurtarma SORU 17: Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir? A. Yarı oturuş pozisyonu B. Sırtüstü yatış pozisyonu C. Yan yatış pozisyonu D. Yüzükoyun yatış pozisyonu SORU 18: I - Kanayan yere parmakla basınç uygulamak.      II - Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak.     III - Turnike uygulamak.     IV - Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek.  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz?   A. Yalnız I B. Yalnız III C. Yalnız IV D. I ve III

7 İLK YARDIM SORU 19: Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir? A.  Göbek bölgesi B.  Kasık iç kısmı C.  Bacak dış kısmı D.  Dizin ön üst kısmı SORU 20: Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir? A. Diz kapağının olduğu bölge B. Ayak bileğinin olduğu bölge C. Diz ile kalça arası D. Diz ile ayak arası SORU 21:  Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?  A. Kalça diz ile arası  B. Diz ile ayak arası C. Diz ekleminin olduğu yer D. Ayak bileği ile topuk arası 

8 İLK YARDIM SORU 22: Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinde sıkma/boğma uygulayarak, kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanama durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A.  Basınçlı kan durdurma   B.  Kanamada tespit uygulaması   C.  Atel uygulaması   D.  Turnike uygulaması   SORU 23: Burun kanamalarında ilk yardım nasıl yapılır? A. Yaralı oturtulur, başı hafifçe öne eğilir, burun parmaklarla sıkılır. B. Yaralı sırt üstü yatırılır, başı hafifçe sağa döndürülür, burun parmaklarla sıkılır. C. Yaralı oturtulur, başı hafifçe arkaya doğru eğilir, burun parmaklarla sıkılır. D. Yaralı sırt üstü yatırılır, başı hafifçe arkaya doğru eğilir, burun parmaklarla sıkılır. SORU 24: Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?   A. Boyundaki şişkinlikten B. Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan C. Deride görülen bölgesel kızarıklıktan D. Vücut sıcaklığının yükselmesinden

9 İLK YARDIM SORU 25: İlk yardımda turnike uygulaması nedir?
A. Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır. B. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir. C. Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir. D. Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.  SORU 26: Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır. B. Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır. C. Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır. D. Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır. SORU 27:  Yara yerinde yabancı cisim varsa ilk müdahale nasıl olmalıdır? A. Yabancı cisim çıkarılarak pansuman yapılır. B. Yabancı cisme dokunulmaz etrafı sargı bezi ile sarılır. C. Yabancı cisim çıkarılarak yara yeri örtülmelidir. D. Yabancı cisim çıkarılarak yaraya tampon uygulanır.

10 İLK YARDIM SORU 28:  Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A.  Baş seviyesinin altında kalması sağlanır. B.  Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır. C.  Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır. D.  Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır. SORU 29: Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir? A. Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak. B. Yara üzerini tentür diyotlu pamukla sarmak. C. Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak. D. Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek. SORU 30: Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?   A. Kalp atışının artması B. Kalp atışının azalması C. Yaranın kolay mikrop alması D. Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi

11 İLK YARDIM SORU 31: Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?   A. Ağrı kesici merhem sürülür. B. Alkolle masaj yapılır. C. Sıcak tatbik edilir. D. Soğuk tatbik edilir. SORU 32: Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir? A.  Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik B.  Solunumun olmaması C.  Solunum güçlüğü D.  Uyuklama, huzursuzluk SORU 33: Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir? A. Solunum yetersiz (yüzeysel) ve hızlıdır. B. Halsizlik ve sendeleme görülür. C. Gözbebekleri büyür, sabitlenir. D. Bulantı, kusma görülür.

12 İLK YARDIM SORU 34: Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali B. Kötü kokulara karşı burnunu tıkama C. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme D. Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme SORU 35:  Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir? A.  Sırtüstü yatar B.  Sırtüstü düz, ayaklar dizden bükülmüş C.  Yüzükoyun yan yatar D.  Sırtüstü düz, ayakları desteklenmiş pozisyon SORU 36: Kimyasal madde yanıklarında yaralıya yapılacak ilk yardım nasıl olmalıdır? A. Yanık bölge oksijenli su ile temizlenip kapatılır. B. Yanan yer bol su ile yıkanır ve kapatılır. C. Yanık bölge oksijenli su ile temizlenip açık bırakılır. D. Yanan yer bol su ile yıkanır açık bırakılır.

13 İLK YARDIM SORU 37:  Köprücük kemiği kırıklarında kazazedenin hangi bölgesi tespit edilir? A. Göğüs                    B. Omuz                   C. Kol              D. Boyun SORU 38: Kırıklar neden tespit edilmelidir? A. Kırık kemik uçlarının yakın organlara batmasını önlemek için. B. Kazazedenin kırık bölgesini daha rahat hareket ettirilmesi için. C. Kazazedenin daha kısa bir sürede hastaneye sevk edilmesi için. D. Kazazedenin rahat soluk alabilmesi için. SORU 39: Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz? A. Omurga kırıklarında B. Göğüs kemiği kapalı kırıklarında C. Kaburga kemiği kırıklarında D. Kol kemiği kırıklarında

14 İLK YARDIM SORU 40: Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır. B. Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır. C. Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır D. İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır. SORU 41: Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir? A. Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez. B. Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez. C. Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür D. Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.  SORU 42: İlk yardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır? A.  Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır. B.  Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır. C.  Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz. D.  Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır.


"İLK YARDIM SORU 1: Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir? A. Koma pozisyonu B. Rentek manevrası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları