Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü www

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü www"— Sunum transkripti:

1 T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü www
T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü

2 KANAMA VE ŞOKTA İLK YARDIM

3 AMAÇ Kanama ve şokta ilk yardım konusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırmak.

4 HEDEFLER-1 Kanamanın tanımını ve çeşitlerini söyleyebilme,
Dış kanamanın tanımını ve çeşitlerini söyleyebilme, Dış kanamada yara üzerine baskı ve bandajla kanama durdurmayı uygulayabilme, Atardamar, toplardamar ve kılcal damar kanaması arasındaki farkları söyleyebilme,

5 HEDEFLER-2 Kanamanın durdurulmasında kullanılan üçgen sargı ve bandaj çeşitlerini uygulayabilme, Turnike uygulama şartlarını sayabilme, Turnike uygulayabilme, Uzuv kopmasında yapılacakları sayabilme, İç kanamanın tanımını söyleyebilme,

6 HEDEFLER-3 İç kanamada ilk yardımı söyleyebilme,
Burun kanaması durdurma basamaklarını sayabilme, Kulak kanamasındaki ilk yardım basamaklarını sayabilme, Şokun tanımını ve çeşitlerini söyleyebilme, Şokun belirtilerini sayabilme,

7 HEDEFLER-4 Şokta ilk yardım uygulamalarını söyleyebilme,
Basamaklarına uygun olarak şok pozisyonu verebilme, Şoktaki kazazedeye psikolojik destek sağlamanın önemini söyleyebilme.

8 Kanama Nedir? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına) doğru akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır: Kanamanın hızına, Vücutta kanın aktığı bölgeye, Kanama miktarına, Kişinin fiziksel durumu ve yaşına.

9 Kanama Çeşitleri-1 Vücutta kanın aktığı bölgeye göre 3 çeşit kanama vardır:  Dış Kanamalar: Kanama, yaradan vücut dışına doğru olur.  İç Kanamalar: Kanama vücut içine olduğu için gözle görülemez.  Doğal Deliklerden Olan Kanamalar: Kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organlarından olan kanamalardır.

10 Kanama Çeşitleri-2 Kanamalar; atardamar, toplardamar ya da kılcal damar kanaması şeklinde olabilir. Atardamar kanamaları, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar ve açık renklidir. Toplardamar kanamaları koyu renkli ve sızıntı şeklindedir. Kılcal damar kanaması ise küçük kabarcıklar şeklindedir.

11

12 Kanamalarda İlk Yardım Uygulamaları

13 Dış Kanamalarda İlk Yardım-1
Yaralının durumu değerlendirilir (ABC). A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi, B. Solunumun değerlendirilmesi C. Dolaşımın değerlendirilmesi Tıbbi yardım istenir (112). Yara ya da kanama değerlendirilir. Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır. Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır.

14 Dış Kanamalarda İlk Yardım-2
Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır. Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır. Kanayan bölge yukarı kaldırılır. Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, uzuv kopması varsa ve/veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa boğucu sargı (turnike) uygulanır.

15 Dış Kanamalarda İlk Yardım-3
Şok pozisyonu verilir. Sık aralıklarla (2-3 dakikada bir) yaşam bulguları değerlendirilir. Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde yaralının üstü örtülür. Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (turnike uygulaması gibi) yaralının üzerine yazılır. Hızla sevk edilmesi sağlanır.

16 Vücutta Baskı Uygulanacak Noktalar-1
Atardamar kanamalarında kan, basınç ile fışkırır tarzda olur. Bu nedenle kısa zamanda çok kan kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken, kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın olan bir üst atardamar bölgesine baskı uygulanmasıdır.

17 Vücutta Baskı Uygulanacak Noktalar-2
1. Boyun: Boyun atardamarı (şah damarı) baskı yeri 2. Köprücük Kemiği Üzeri: Kol atardamarı baskı yeri 3. Koltuk altı: Kol atardamarı baskı yeri 4. Kolun Üst Bölümü : Kol atardamarı baskı yeri 5. Kasık: Bacak atardamarı baskı yeri 6. Uyluk: Bacak atardamarı baskı yeri

18 Kanamalarda Baskı Uygulanacak Noktalar

19 Kanamalarda Üçgen Bandaj Uygulaması
Üçgen bandaj, vücudun değişik bölümlerinde bandaj veya askı olarak kullanılabilir. Üçgen bezin tepesi tabanına doğru getirilip yerleştirilir. Sonra bir ya da iki kez daha bunun üzerine katlanarak istenilen genişlikte bir sargı bezi elde edilmiş olur.

20 Ele Üçgen Bandaj Uygulama
Parmaklar, üçgenin tepesine gelecek şekilde el üçgen sargının üzerine yerleştirilir. Üçgenin tepesi bileğe doğru katlanır. Elin sırtında, üçgenin uçları karşı karşıya getirilir ve çaprazlanır, bilek seviyesinde düğümlenir.

21 Ayağa Üçgen Bandaj Uygulama
Ayak, üçgenin üzerine düz olarak parmaklar üçgenin tepesine bakacak şekilde yerleştirilir. Üçgen bandajın tepesini ayağın üzerinde çaprazlayacak şekilde öne doğru getirilir. İki ucu ayak bileği etrafında düğümlenir. 

22 Dize Üçgen Bandaj Uygulama
Üçgenin tabanı, dizin parmak altında ve ucu dizin üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Dizin arkasından uçları çaprazlanır, dizin üstünde uçları düğümlenir.

23 Göğüse Üçgen Bandaj Uygulama
Üçgenin tepesi, omuza yerleştirilir ve tabanı göğsü saracak şekilde sırtta düğümlenir. Bu düğüm ile üçgenin tepesi, bir başka bez kullanılarak birbirine yaklaştırılarak bağlanır. 

24 Kalçaya Üçgen Bandaj Uygulama
Üçgenin tabanı uyluğun alt kısmının etrafında düğümlenir. Tepesi ise belin etrafını saran bir kemer ya da beze bağlanır.

25 Hangi Durumlarda Turnike Uygulanmalıdır?
Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa (kanamayı durdurmak ve daha sonra da diğer yaralılarla ilgilenebilmek için), Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, Uzuv kopması varsa, Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa turnike uygulanmalıdır.

26 Turnike Uygulaması Turnike uygulaması, kanamanın durdurulamadığı durumlarda başvurulacak en son uygulamadır. Ancak, eskisi kadar sık uygulanmamaktadır. Çünkü, uzun süreli turnike uygulanması sonucu doku harabiyeti meydana gelebilir ya da uzvun tamamen kaybına neden olunabilir.

27 Turnike Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar-1
Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az cm olmalıdır. Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalıdır. Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir. Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz.

28

29

30 Turnike Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar-2
Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez. Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre dakikada bir turnike gevşetilmelidir.

31

32 Turnike Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar-3
Turnike, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır. Ancak, ön kol ve bacağa el ve ayağın beslenmesini bozabileceği için uygulanmaz. Uzuv kopması durumlarında, ön kol ve bacağa da turnike uygulanabilir.

33 Uzuv Kopmalarında İlk Yardım-1
Kaza ve yaralanmalarda uzuv kopmaları, atardamar yaralanmalarına neden olarak ölüme yol açmaktadır. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacaklar 30 cm kadar yükseltilir (şok pozisyonu verilir). Kopmuş olan uzvun kanama kontrolü yapılarak tampon uygulanır ve kapatılır. Turnike, uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğünün bozulmamış olduğu bölgeye uygulanır.

34 Uzuv Kopmalarında İlk Yardım-2
Turnike uygulandıktan sonra sıkılaştırılarak uzuvdaki kanama kontrol edilir. Kopmuş uzuv parçası, su geçirmeyen bir plastik torbaya konur. Daha sonra kopmuş uzuv parçasının konduğu plastik torba ağzı kapatıldıktan sonra içerisinde 1 ölçek suya 2 ölçek buz konulmuş ikinci bir torbaya ya da kovaya konulur. Bu şekilde kopmuş uzuv parçasının buz ile direkt teması önlenmiş ve soğuk bir ortamda taşınması sağlanmış olur.

35

36 Uzuv Kopmalarında İlk Yardım-3
Torbanın üzerine kopan uzuv parçasının sahibine ait kimlik bilgileri kaydedilir ve yaralı ile aynı araca konarak en çok 6 saat içerisinde sağlık kuruşuna sevki sağlanır. Tıbbi yardım istenir (112).

37 İç Kanamalarda İlk Yardım-1
İç kanamalar şiddetli travma, darbe, kırık, silahla yaralanma nedeniyle oluşabilir. Yaralıda şok belirtileri vardır. Yaralının bilinci ve ABC’si değerlendirilir. Üzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır. Tıbbi yardım istenir (112).

38 İç Kanamalarda İlk Yardım-2
Asla yiyecek ve içecek verilmez. Hareket ettirilmez (özellikle kırık varsa). Yaşamsal bulguları incelenir. Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.

39 Burun Kanaması Yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
Oturtulur. Başı hafifçe öne eğilir. Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır. Uzman bir hekime gitmesi sağlanır.

40 Kulak Kanaması Yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir. Kanama ciddi ise kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. Bilinci yerinde ise hareket ettirmeden sırtüstü yatırılır, bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

41 Şok Nedir? Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden, ani gelişen dolaşım yetmezliğidir.

42 Şok Çeşitleri Nedenlerine göre 4 çeşit şok vardır: Kalp kökenli şok
Damar ve kan kökenli şok Dış zehirlenmeler sonucu oluşan şok Böcek ve yılan sokmaları sonucunda oluşan alerjik şok

43 Şok Belirtileri Kan basıncında düşme Hızlı ve zayıf nabız
Hızlı ve yüzeyel solunum Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik Endişe, huzursuzluk Baş dönmesi Dudak çevresinde solukluk ya da morarma Susuzluk hissi Bilinç seviyesinde azalma

44 Şokta İlk Yardım-1 Kendinin ve çevrenin güvenliği sağlanır.
Hava yolunun açıklığı sağlanır. Yaralının mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır. Varsa kanama hemen durdurulur. Şok pozisyonu verilir.

45 Şokta İlk Yardım-2 Yaralı sıcak tutulur. Hareket ettirilmez.
Hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna sevki sağlanır (112). Yaralının endişe ve korkuları giderilerek psikolojik destek sağlanır.

46 Şok Pozisyonu Nasıl Verilir?
Yaralı düz olarak sırtüstü yatırılır. Yaralının bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılarak bacakların altına destek konulur (çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb.). Üzeri örtülerek ısıtılır. Yardım gelinceye kadar hastanın/yaralının yanında kalınır. Belli aralıklarla (2-3 dakikada bir) yaşam bulguları değerlendirilir.

47

48


"T. C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Şube Müdürlüğü www" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları