Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARIŞIMLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARIŞIMLAR."— Sunum transkripti:

1 KARIŞIMLAR

2 Doğada ki maddelerin de hemen hemen hepsi karışım halinde bulunmaktadır.Soluduğumuz hava,içtiğimiz su,toprak,yediğimiz yemek birer karışımdır.Karışım birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelir.Karışımlar yeni ve saf madde değildir.Bu sebeple karışımların belirli bir kimyasal formülü yoktur.Bir çok karışımın hangi maddelerden meydana geldiğini bile kimi zaman bilemeyiz.Örneğin;kahve ve çay gibi maddeler belirli bir kimyasal formül ile ifade edilemez.Çünkü kahvenin ya da çayın içerdiği element ve bileşiklerin miktarı yetiştirildikleri toprağa göre farklı olacaktır.

3 Karışımlar görünümlerine göre ikiye ayrılır
Karışımlar görünümlerine göre ikiye ayrılır.Örneğin;tebeşir tozu ile suyu karıştırdığımızda karışımın her tarafında aynı miktarda bulunmaz.Tebeşir tozu karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafını eşit miktarda dağılmıyorsa bu tür karışımlara heterojen karışım adı verilir.Adi karışımlar bir tür heterojen karışımdır

4 Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit olarak dağılmışsa bu tür karışımlar homojen karışımlardır.Çözeltiler homojen karışımlardır.Örneğin;bir miktar şeker ile su karışımın her tarafında eşit oranda bulunur. Çıplak gözle bakıldığında homojen gibi görünen bazı karışımların mikroskopla bakıldığında heterojen olduğu gözlenir.Örneğin,mineral ve vitamin gibi besinler içeren süt çıplak gözle bakıldığında homojen gibi görünür.Mikroskopta incelendiği zaman ise yağ zerreciklerinin belirli kısımlarında daha fazla bulunduğu görülür ve yağ zerreciklerinin belirli kısımlarında daha fazla bulunduğu görülür ve sütun heterojen olduğu anlaşılır.

5 Günlük hayatta çözelti adını kullanmasak bile çözeltilerle iç içe yaşıyoruz.Soluduğumuz hava içerisinde bazı canlıların yaşadığı sular içtiğimiz meşrubatlar diş dolgusunda kullanılan amalgamlar kullandığımız metal paralar hepsi birer çözeltidir. Bu çözeltileri oluşturan maddelerden miktarı çok olan çözücü az olan çözünen olarak adlandırılır.Fakat sulu çözeltilerde suyun miktarı az bile olsa bu çözücü olarak çözücü olarak kabul edilmektedir.Örneğin bir bardak suya bir kaşık şeker eklenerek hazırlanan çözeltide su çözücü şeker ise çözünendir.

6 Çözelti oluşurken çözücü ve çözünen maddeler arasında bir etkileşim olur.Çözünen maddenin tanecikleri çözücüyle etkileşerek birbirine ve çözücünün her tarafına dağılır.Bu dağılma sırasında çözücünün tanecikleri çözünenin taneciklerinin etrafını sarar.Böylece çözücü ve çözünen maddeler en küçük birimine kadar ayrılır.Çözünme çözücü ve çözünen maddelerin birbiri içinde iyonlarına ve moleküllerine ayrılır.

7 Çözeltilerde çözücü ve çözünen maddelerin iyonlarına
Ve moleküllerine kadar ayrılmasının günlük hayatta ki faydaları nelerdir? Örneğin,içme suları ve havuz suyunun klorlanarak çözelti haline gelmesi bu sularda ki mikropları nasıl yok etmektedir?

8 Tuzlu su elektrik akımını ilettiği için ampul ışık verir
Tuzlu su elektrik akımını ilettiği için ampul ışık verir.Çünkü,tuz suda çözünürken iyonlarına ayrılmıştır.İyonlar yüklü oldukları için elektrik akımını iletmiş ve ampul ışık vermiştir.Tuzun suda çözünmesinde olduğu gibi çözündüğü zaman iyonlarına ayrılan iyonik bileşiklerin suda çözünmeleri ile oluşan çözeltilere elektrolit çözeltiler denir.Şekerli suda olduğu gibi elektrik akımını iletmeyen çözeltilere elektrolit olmayan çözelti denir.

9 Toprak birçok farklı maddeler içeren bir karışımdır
Toprak birçok farklı maddeler içeren bir karışımdır.Yağmur suları toprağa ulaştığında iyon yapılı maddeler çözer.Bu maddeler iyonlarına ayrılır.Elektrolit çözeltiler haline gelebilir.İçtiğimiz veya yüzdüğümüz sular saf olmayıp çeşitli iyonlar içerir.Bu sebeple bu sularda elektrolit çözelti olarak adlandırılabilir. Elektrik akımını iletmeyen saf su çiftçinin yaşadığı bu olayda elektrik akımını nasıl iletir??

10 Homojen bir karışım olan çözeltilerde,çözücü ve çözünen maddeleri her defasında farklı miktarda karıştırarak birden fazla çözelti hazırlanabilir.Örneğin;şekerli su hazırlanırken farklı miktarlarda şeker veya su kullanarak bir çok şekerli su çözeltisi elde edebiliriz.


"KARIŞIMLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları