Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BURSA VALİLİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BURSA VALİLİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. BURSA VALİLİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Gönül Elçileri Projesi “Kadın ve Güçlenme” “Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi” 1

2 I. BÖLÜM Gönül Elçiliği 2

3 Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Sayın Emine ERDOĞAN’ın himayesinde yürütülen «Gönül Elçileri» projesi hızla devam etmektedir. İlimizde de Sayın Valimiz Münir KARALOĞLU’nun eşi Sayın Sevim KARALOĞLU, Gönül Elçileri Projesinin ikinci ayağı olan “Kadınlar İçin Mesleki Eğitim: Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor” tanıtmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Bugün bu toplantıda Gönül Elçileri Projesi ve projenin ikinci ayağı olan “Kadın ve Güçlenme: Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi” anlatılacaktır.

4 Gönüllülük Köklü ve tarihi geleneklerden doğan, yardımlaşma ve dayanışma duygularına dayanan gönüllülük insan davranışının en temel ve en eski ifade şekillerinden birisidir.

5 Gönüllülük Osmanlı İmparatorluğu döneminde hayır yapma inancıyla oluşan “Vakıf” anlayışı, muhtaçlara yardım etmenin dünyadaki ilk örneğidir. Tüm dünya ülkelerinin gıpta ederek baktıkları bu gelenek, Türkiye Cumhuriyeti’nde de devam etmiştir.

6 GÖNÜLLÜLÜK Bireyin hiçbir çıkar beklemeden ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inandığı için topluma katkı sağlamasıdır.

7 Gönüllülük Paylaşmaktır
Paylaşılan sevinçler artsın, üzüntüler azalsın…

8 GÖNÜL ELÇİSİ Özgür iradeyle, herhangi bir maddi karşılık beklemeden,
sahip olduğu deneyim, beceri ve kaynaklarını kullanan, dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmeye çalışan, topluma katkı sağlayan kişidir. 8

9 Kimler Gönül Elçisi Olabilir?
• Emekliler • Çocuklar/ Öğrenciler • Tam/Yarı zamanlı çalışan yetişkinler • Ev hanımları • Gençler • Gruplar (Sivil Toplum Kuruluşları/Dernekler) • Kuruluşlar (Özel İşletmeler) • Toplum tarafından tanınan kişiler • Toplumdaki doğal liderler

10 Gönül Elçisi Ne Yapabilir?
Kendi ilgi, bilgi, beceri ve deneyimleri ile karşısındaki kişinin ihtiyacına göre her tür hizmeti sunmaya çalışan kişidir. Bazen maddi bazen de manevi destek verir.

11 Gönül Elçileri Kimlere Hizmet Verir?
Kadınlar, Çocuklar, Engelliler, Yaşlılar, Gaziler ve Şehit Aileleri, Yoksullar, Diğer dezavantajlı gruplar..

12 Hedef Gruplar ve Ana Faaliyet Alanları
Kadınlar  Eğitim alması ve beceri kazanması Çocuklar  Koruyucu aile edindirme Engelliler  İhtiyaç duyduğu hizmetlere erişim sağlama Yaşlılar  Kaliteli yaşlanma ve kuşaklar arası uyum sağlama Gaziler/Şehit Aileleri  İhtiyaç duyduğu hizmetlere erişim sağlama Yoksullar/Diğer dezavantajlı gruplar İhtiyaçları tespit etme ve yönlendirme

13 Gönül Elçisi Ne Yapabilir?
• İhtiyaç sahiplerinin Kamu Kurumlarındaki ilgililerle iletişime geçmelerini sağlar, • “Gönül Elçiliği”ni tanıtmak, gönüllü adayları teşvik etmek ve “Gönül Elçisi”nin yapacağı hizmetin ne olacağı ve nasıl olacağı konusunda İl Müdürlüğümüz ile ortak çalışma yapar.

14 Gönül Elçisi Ne Yapabilir?
• Sosyal sorumluluk projesi yürütmek isteyen özel sektör temsilcileri ve bağış yapmak isteyen hayırsever vatandaşlar gibi kişi/gruplara yol göstererek İl Müdürlüğümüz ile iletişime geçmelerini sağlarlar. • Toplumun kalkınmasına yönelik yürütülen çalışmalarda çevrelerine «rol model» olurlar.

15

16 NİÇİN GÖNÜL ELÇİSİ OLAYIM?
«ZATEN GÖNÜLLÜYÜM» NİÇİN GÖNÜL ELÇİSİ OLAYIM? Tüm yükü tek başına değil, yüzlerce kişi veya gruplarla paylaşmak için.. Çaresiz kalmamak için, yetemediğin yerde ardında işi sosyal hizmet vermek olan kurumsal bir destek bulabilmek için.. Gönüllü havuzunun içinde yer almak ve acil durumlarda birden çok kişiye aynı anda ulaşabilmek için.. Gerektiğinde toplumsal meselelerle ilgili güçlü bir sivil inisiyatif ortaya koymak için..

17 GÖNÜL ELÇİSİ OLMAK İÇİN NE YAPILIR?
1. Doğrudan Başvuru: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/ilgili birimleriyle iletişim kurma 2. Web Sayfasından Başvuru: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı web sayfasından; * * (Bursa İli çalışmalarını takip edebilirsiniz) 17

18 Nasıl Gönül Elçisi Olunur?

19 Nasıl Gönül Elçisi Olunur?

20 GÖNÜL ELÇİSİ HİZMET SÜRECİ
1. Gönül Elçisi Formunu doldurur, 2. İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılır, 3. İlgi alanı, becerileri, uygun zaman seçenekleri dikkate alınarak Gönül Elçisi olarak çalışma alanı belirlenir, 4. Beraber çalışabileceği Gönül Elçileri ile tanıştırılır, 5. Gönül Elçileri; İl Müdürlüğü temsilcisinin koordinatörlüğünde yapacakları ilk toplantı ile ne sıklıkla, nerede toplanacaklarına karar verir, görev dağılımı yaparlar. 6. Gönüllü hizmetini sunmak üzere sahaya çıkarlar. 7. Yaptıkları/planladıkları çalışmaları İl Müdürlüğü ile paylaşırlar. 20

21 Gönül Elçileri Projesi
II. BÖLÜM Gönül Elçileri Projesi 21

22 “Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi”
“Kadın ve Güçlenme” “Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi”

23 Gönül elçileri projesi
1-Çocuk (Koruyucu Aile Hizmetleri) 2-Kadın ve güçlenme 3-Kaliteli yaşam ve kuşaklar arası uyum 4-Engelli Hizmetlerine Erişim 5-Aile ve Yoksulluk

24 kadinlar İçİn meslekİ eğİtİm projesİ
Projenin Amacı; Kadınların eğitim seviyelerini arttırarak, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik beceri kazanmalarını sağlamak ve kazanacakları beceriler doğrultusunda iş yaşamına katılımlarının sağlanmasıdır. (Proje; Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mesleki Açık Öğretim Liselerinde yürütülecektir.)

25 kadinlar İçİn meslekİ eğİtİm projesİ
Projenin Hedefleri; Kadınların; * Kendilerini daha iyi ifade edebilecek, * Toplumsal yaşama daha fazla dahil olacak, * İş gücü piyasasının ihtiyacı olan bilgi ve beceriye sahip olacak, * Kalkınma süreçlerine daha fazla katkı ve katılım sağlayacak, * Mesleki, ekonomik ve sosyal yönden güçlenerek diğer kadınlara rol model olacaktır.

26

27 KADIN VE GÜÇLENME Eğitim hem erkek hem kadınların işgücüne katılımlarını artıran önemli bir etkendir. Eğitimli olmak ve bir mesleki beceriye sahip olmak, kişinin kendini daha güçlü hissetmesinde önemli rol oynar. Ona çalışma yaşamına girme ve girişimci olma cesareti kazandırır.

28 KADIN VE GÜÇLENME Sağlıklı bir birey olmanın
temel gereklerinden biri üretmektir. Kişinin üretken olması için bir işe/mesleğe ihtiyacı vardır.

29 KADIN VE GÜÇLENME Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılan pek çok hukuksal düzenlemeye rağmen kadınlar erkeklere oranla eğitim ve istihdam olanaklarından çok daha az yararlanmaktadır. * Kadınların işgücü ve istihdama gereğince ve yeterince katılmaması yoksulluğu beslemektedir.

30 KADIN VE GÜÇLENME Türkiye’de kadınların; okuma yazama bilme oranı %92 iş gücüne katılım oranı %30 istihdama katılım oranı %27 *** Lise (normal-meslek) mezunu kadınlar daha yüksek işsizlik riski ile karşı karşıya iken, bu risk üniversite mezunu kadınlarda azalmaktadır.

31 HER KADININ BİR MESLEĞİ, BİR GELECEĞİ OLSUN.
Unutmayalım ki kadının özgür iradesiyle bir meslek seçmesi kendisi için bir haktır Ve aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur.

32 Meslekİ AçIk Öğretİm Lİsesİne KayIt

33 Eğitim için geç kalmadınız! ….. Çünkü
eğitimin, meslek sahibi olmanın ve işe girmenin yaşı yoktur.

34 Mesleki Açık Öğretim Liselerine Kimler Kayıt Yaptırabilir?
İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar, Ortaöğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar (tasdikname alanlar), Ortaöğretim düzeyindeki okullardan mezun olanlar (Lise diplomalı), Bir yüksek öğrenim kurumundan ayrılan veya mezun olanlar kayıt yaptırabilirler. * Ayrıca örgün eğitimin dışında kalan (hiç okumamış) kadınlar, açık ilköğretim okulunda temel eğitimini aldıktan sonra mesleki açık öğretim liselerine kayıt yapabilirler.

35 GÖNÜL ELÇİLERİNİN KADIN MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ KAPSAMINDAKİ ROLLERİ

36 GÖNÜL ELÇİLERİNİN KADIN MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ KAPSAMINDAKİ ROLLERİ
Alan Çalışması Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isteyenlerin sayılarını tespit eder, Bölge okullarındaki branşları ve kontenjanları öğrenirler.

37 GÖNÜL ELÇİLERİNİN KADIN MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ KAPSAMINDAKİ ROLLERİ
Mesleki Bilgilendirme Çalışmak İsteyen kadınlara; ilgi alanlarına göre hangi okullara yönlendirilebileceği, okuldaki branş ve kontenjan durumu, meslek edinme süreci ve iş koşulları hakkında bilgi verir.

38 GÖNÜL ELÇİLERİNİN KADIN MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ KAPSAMINDAKİ ROLLERİ
EĞİTİM DESTEK VE İZLEME SÜRECİ Kayıt yaptırmasına yardım eder, Eğitim için gerekli olan kırtasiye vb. eğitim materyallerinin sağlanması için destek olur, Evde çocuk/yaşlı /engelli aile bireylerinin bakımları için çözüm bulmasına yardım eder.

39 GÖNÜL ELÇİLERİNİN KADIN MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ KAPSAMINDAKİ ROLLERİ
EĞİTİM DESTEK VE İZLEME SÜRECİ Okul başarısı ve okula devam durumlarını izler, Ödevlerini yapmasına yardım eder, Kendi bilgi ve deneyimleri ile kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak iletişim, liderlik vb. konularda destek verir, Bilgisayar ve internet kullanma gibi çağdaş bilişim teknolojileri konusunda eğitim verir.

40 GÖNÜL ELÇİLERİNİN KADIN MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ KAPSAMINDAKİ ROLLERİ
İŞE YÖNLENDİRME Mezuniyete yakın dönemde; “Kendi İşini Kurma” ve “Girişimcilik” konularındaki becerilerinin artırılması için bilgi verir yada bu konuda eğitim veren kurum, kuruluş, proje bazındaki çalışmalara ulaşmasını sağlar, İstihdam imkanları için potansiyel işverenler hakkında bilgi verir ve iletişime geçmeleri için organizasyonlar yapar, İş yaşamının gerektirdiği hukuksal süreçler ile mikro kredi, banka kredileri vb. konularda ilgili birimlerden bilgi almasını sağlar.

41 EĞİTİM SONRASI DÖNEMDE GÖNÜL ELÇİLERİNİN ROL ÖRNEKLERİ;
İŞE YÖNLENDİRME VE İZLEME Meslek eğitimi ve kişisel gelişimi için kurs, eğitimleri takip etmeleri konusunda bilgilendirir (tasarım eğitimi, finansal okuryazarlık eğitimi v.b.). İnternet üzerinden ürünlerin satışı için web sitesi oluşturulmasına (e-ticaret) destek sağlar. Mezunların kendi aralarında iletişim ve dayanışma içinde olmaları için grup oluşturmalarına ve meslek kuruluşları ile iletişim içinde olmalarına destek verir.

42 Bugün sizde iyi bir şey yapın..
İmkansızlıklardan dolayı okumamış bir kadının mesleki açık öğretim liselerine kaydını yaptırıp, onlara geçerli bir meslek ve iyi bir iş kazandırın..

43

44 T.C. BURSA VALİLİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. BURSA VALİLİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Tel.: 0(224) E-posta: 44


"T.C. BURSA VALİLİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları