Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ AKT İ F YA Ş LANMA VE KU Ş AKLARARASI DAYANI Ş MA” Prof. Dr. Emine ÖZMETE AVRUPA B İ RL İĞİ BAKANLI Ğ I 28-30 KASIM, 2012 Gaziantep.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ AKT İ F YA Ş LANMA VE KU Ş AKLARARASI DAYANI Ş MA” Prof. Dr. Emine ÖZMETE AVRUPA B İ RL İĞİ BAKANLI Ğ I 28-30 KASIM, 2012 Gaziantep."— Sunum transkripti:

1 “ AKT İ F YA Ş LANMA VE KU Ş AKLARARASI DAYANI Ş MA” Prof. Dr. Emine ÖZMETE AVRUPA B İ RL İĞİ BAKANLI Ğ I 28-30 KASIM, 2012 Gaziantep

2 Neden aktif yaşlanma ve kuşaklararası dayanışma gündemi?

3 Kavramlar:

4 Yaşlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (1963)

5

6 Günümüzde gelişmiş dünyadaki her 7 insandan biri 65 yaşın üzerinde iken, 2030’a gelindiğinde bu oran her 4 kişiden biri olacaktır.

7 Gelişmekte olan ülkelerde sosyo-ekonomik gelişme, nüfusun yaşlanma hızı oranı ile paralel gelişmemektedir. Örneğin, Fransa’da yaşlı nüfusun % 7’den % 14’e yükselmesi 115 yıl gerektirirken, Çin’de aynı oranda artış için yalnızca 27 yıl geçmesi gerekmektedir. Gelişmiş ülkeler, nüfusları yaşlanmadan önce “refah ülkesi” haline gelirken, gelişmekte olan ülkelerin refah düzeylerinde somut bir artış gözlenmeden önce nüfusları yaşlanmış olacaktır.

8 Dünya’da 60 ve daha büyük yaştaki bireylerin nüfus içindeki oranı (%) 2012 yılı verileri %0-9%0-9 %10-19%10-19 %20-24%20-24 %25-29%25-29 %30+%30+ Veri yokVeri yok

9 Dünya’da 60 ve daha büyük yaştaki bireylerin nüfus içindeki oranı (%) 2050 yılı tahmini %0-9%0-9 %10-19%10-19 %20-24%20-24 %25-29%25-29 %30-+%30-+ Veri yokVeri yok

10

11

12

13

14 AKTİF YAŞLANMA Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini güçlendirmek için sağlık, katılım ve güvenlik ile ilgili fırsatların optimum düzeyde sağlandığı bir süreçtir. SA Ğ LIK: Fiziksel, mental ve sosyal refahı içerir.

15

16

17

18

19 AKTİF YAŞLANMA İÇİN YAŞAM DÖNEMİ YAKLAŞIMI

20 CİNSİYET KÜLTÜR AKTİF YAŞLANMANIN BELİRLEYİCİLERİ

21

22 KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA DÜZEYLERİ: a)Kuşaklararasında ulusal ve küresel düzeydeki olaylar ile ilgili makro düzeydeki bağlılık b) Büyük ebeveynler, ebeveynler ve torunlar arasında mikro düzeydeki bağlılık. Bu ilişkiler dayı, teyze, amca gibi akrabaları da kapsar.

23

24 KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA Eurobarometer (2009):27 Avrupa Birliği Ülkesinde; 15 + yaşında 27 bin kişi ile görüşüldü. 1.Toplum için neyin en iyi olduğu konusunda gençler ve yaşlılar hem fikir olmazlar(%28-K-Katılıyorum;%45- Katılıyorum) 2.Ebeveynlerin ve büyük anne-babaların kendi ailelerini ve evlerini kurmak için gençlere finansal açıdan destek olmaları önemlidir (%55-KKatılıyorum; %32-Katılıyorum) 3.Yaşlılarına evde bakan bireyler sosyal hizmetlerden yeterince yararlanmaktadırlar (%30-Katılmıyorum; %35-K-Katılmıyorum) 4.Okullar gençler ile yaşlılar arasındaki ilişkileri iyileştirmeli (%56 K-Katılıyorum; %33 Katılıyorum)

25 Avrupa Komisyonu için Eurobarometer tarafından yapılan araştırma (2011) Türkiye’de 1000, Avrupa’da 26 bin kişi 1.Araştırmaya katılanların % 35‘i Türkiye'deki 65 yaş ve üzerindeki bireylerin artışı ile ilgili olarak endişeli. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde % 42. 2.Türkiye'de 55 yaş ve üzerindeki kişilerin genel olarak olumsuz algılanma oranı ise % 30.

26 4.Türkiye'de yaşlıların % 49‘u torunlarına bakarak ve % 40‘ı ailelerine maddi destek olarak katkıda bulunmakta. 5. 55 ve üstü yaştaki bireylerin gönüllü çalışma oranı ise yalnızca % 5. 6. Yaşlı aile bireylerine bakan kişilere yardım etmek için devletin yapacağı en faydalı şey konusunda bakım hizmeti için maddi karşılık verilmesi ve esnek çalışma saatlerine izin verilmesi gibi görüşler ağırlıklı olarak ortaya çıktı.

27

28 International Council of Active Aging 23-29 Eylül 2012 AKT İ F YA Ş LANMA HAFTASI

29 Kuşaklararası dayanışmayı güçlendiren politikaların desteklenmesi; hem gençlerin hem de yaşlıların haklarını koruyarak politik süreçlere katılımlarının sağlanması Kuşaklararasında iyi deneyimlerin ve öğrenme sürecinin paylaşılması; okullarda ve toplumda her iki kuşağı bir araya getiren etkinliklerin yapılması Yaşlıların aktif birey olarak rol modeli ve gençler için mentor/rehber haline gelmeleri Yaşam boyu öğrenme olanakları ile gençler ve yaşlılar arasındaki sosyal etkileşim olanaklarının geliştirilmesi Büyük ebeveynlerin destekleyici tutumlarının öneminin kabul edilmesi Gençler ve yaşlıların sivil toplum örgütlerinde gönüllü etkinliklerde bulunmalarının sağlanması Gençler ve yaşlıların gerçek ve pozitif imajlarını yansıtabilmek için medya ile çalışılması GELECEĞİ YAPILANDIRMAK İÇİN SORUMLULUĞU PAYLAŞMAK: KUŞAKLARARASI DAYANIŞMANIN VE AKTİF YAŞLANMANIN ÖNEMİ

30 BABAM VE OĞLUM TE Ş EKKÜRLER


"“ AKT İ F YA Ş LANMA VE KU Ş AKLARARASI DAYANI Ş MA” Prof. Dr. Emine ÖZMETE AVRUPA B İ RL İĞİ BAKANLI Ğ I 28-30 KASIM, 2012 Gaziantep." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları