Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T Dağılımı ve t testi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T Dağılımı ve t testi."— Sunum transkripti:

1 t Dağılımı ve t testi

2 Student t Dağılımı Küçük örneklerden (n<30) elde edilen istatistiklerin dağılımı Student t dağılımına uyar. Küçük örnek istatistiklerinin gösterdiği dağılım normal eğri gibi simetriktir.Normal eğriye göre daha basık ve yaygın bir şekil alır. Böylece eğrinin kuyruklarında daha büyük bir alan oluşur. Küçük örnekler için z cetveli yerine,çeşitli örnek büyüklükleri ve ihtimal seviyeleri için ayrı ayrı hesaplanmış t cetvelleri kullanılır.

3 z t Çan şekilli simetrik, ‘Tombul’ kuyruklar Standart Normal
t (sd = 13) t (sd = 5) z t

4 Student’ın t Tablosu .05 2 t .05 2.920 t değerleri Üst kuyruk alanı sd
n = 3 sd = n - 1 = 2  = .10 /2 =.05 Olsun: Üst kuyruk alanı sd .25 .10 .05 1 1.000 3.078 6.314 Confidence intervals use /2, so divide ! 2 0.817 1.886 2.920 .05 3 0.765 1.638 2.353 t 2.920 t değerleri

5 ORTALAMA İÇİN GÜVEN ARALIĞI
Populasyonun standart sapması X bilinmediğinde ve populasyonun normal dağıldığı varsayımı altında güven aralığı tahmini: /2 /2 1 -  s

6 ÖRNEK Bir fabrikada rasgele üretilen 25 mamulün ortalama ağırlığı 1040 gr standart sapması 25 gr bulunmuştur. %95 güvenle bu imalat prosesinde üretilen mamullerin ortalama ağırlığı hangi aralıkta yer alır?

7 ORTALAMALAR ARASI FARKLAR İÇİN GÜVEN ARALIĞI
İki anakütleden tesadüfi olarak seçilen ve hacimlerindeki iki küçük örnekten hareketle anakütle ortalamaları arasındaki farkın güven sınırları: Anakütle ortalamaları arasındaki farkın güven aralığı tespit edilirken serbestlik derecesine ve hata payına göre tablo değerleri bulunur.

8 ÖRNEK 13 deneme sonrasında bir benzin pompası ortalama 125 ml fazla benzin ölçümü yaparken standart sapma 17 ml olmuştur.Bir başka benzin pompası ise 10 deneme sonrasında deneme başına ortalama 110 ml fazla benzin ölçümü yapılmış ve standart sapması 19 ml bulunmuştur. Anakütle ortalamaları arasındaki farkın %99 güven sınırlarını bulunuz. Pompaların fazla ölçümleri arasındaki fark %99 güvenle ml ile ml arasındadır.

9 ORTALAMALARLA İLGİLİ HİPOTEZ TESTLERİ
Çift Kuyruk Testi Sol Kuyruk Testi Sağ Kuyruk Testi Ortalamalarla ilgili hipotez testlerine ait test istatistiği:

10 ÖRNEK Bir konserve fabrikasının imal ettiği konservelerin üzerinde brüt 455 gr yazmaktadır. Bu konservelerin brüt ağırlıkları ile ilgili bir karar vermek üzere rasgele seçilen 17 kutunun ortalama ağırlığı 450 gr ve standart sapması 13 gr bulunmuştur. Brüt ağırlığın 455 gr olmadığını 0.05 önem seviyesinde söyleyebilir misiniz? Red Red Kabul -2.12 -1.54 2.12

11 İKİ ANAKÜTLE ORTAMASINA İLİŞKİN HİPOTEZ TESTLERİ Bağımsız ve İlişkili Populasyonlar
1. Farklı veri kaynakları İlişkisiz Bağımsız 2. İki örnek ortalaması arasındaki farkın kullanılması 1. Aynı veri kaynağı Eşleştirilmiş Tekrarlı ölçümler 2. Her gözlem çifti arasındaki farkın kullanılması Dn = X1n - X2n Matching Match according to some characteristic of interest. Repeated Measures Assumes the same individual behaves similarly under both treatments except for treatment effect. Any difference will be due to treatment effect.

12 1- ÖRNEKLERİN BAĞIMSIZ OLMASI HALİ
Çift Kuyruk Testi Sol Kuyruk Testi Sağ Kuyruk Testi Ortalamalar arası farklarla ilgili hipotez testlerine ait test istatistiği: ( bilinmiyor)

13 Örnek Pınar Et için çalışan bir finansal analistsiniz. İki ayrı kesimhanenin üretim kayıtlarıyla ilgili aşağıdaki verileri topladınız: fab fab2 n Ortalama Std Sapma Eşit varyans varsayımı altında,ortalama üretimde bir fark var mıdır? ( = 0.05)? © T/Maker Co.

14 Test İstatistiğinin Hesaplanması
X X (  ) 1 2 1 2 t 2 2 (21 1) 1 . 30 (25 1) 1 . 16 1 . 510 21 1 25 1

15 Çözüm .025 .025 t H0: 1 - 2 = 0 (1 = 2) H1: 1 - 2  0 (1  2)
  0.05 sd  = 44 Kritik Değerler: Test İstatistiği: Karar: Sonuç: t  = 0.05 seviyesinde reddedilir. H red H red .025 .025 Ortalamalarda bir fark olabilir. 2.0154 t

16 2-Eşleştirilmiş Örnek t Testi
1. İki ilişkili populasyonun ortalamasını test eder. Çift ya da eşleştirilmiş Tekrarlı gözlemler (önce/sonra) 2. Nesneler arasındaki varyasyonu ortadan kaldırır. 3. Varsayımları İki populasyon da normal dağılımlıdır. Eğer normal değilse normale yaklaşmaktadır (n1  30 & n2  30 )

17 Eşleştirilmiş Örnek t Testi
İki komisyoncunun aynı evlere farklı fiyatlar verdiği iddia edilmektedir. İddiayı test etmek için 12 ev seçiliyor ve komisyonculardan bu evlere 1000$ bazında fiyat vermeleri isteniyor. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.İki komisyoncunun aynı evlere farklı fiyatlar verip vermediğini test ediniz. Komisyoncular Evler A B D D2 1 181.0 182.0 -1.0 1.00 2 179.9 180.0 -0.1 0.01 3 163.0 161.5 1.5 2.25 4 218.0 215.0 3.0 9.00 5 213.0 216.5 -3.5 12.25 6 175.0 0.0 0.00 7 217.9 219.5 -1.6 2.56 8 151.0 150.0 1.0 9 164.9 165.5 -0.6 0.36 10 192.5 195.0 -2.5 6.25 11 225.0 222.7 2.3 5.29 12 177.5 178.0 -0.5 0.25 Toplam -2.0 40.22

18 Eşleştirilmiş Örnek t Testi
1.Adım: H0: μD = 0 H1: μD ≠ 0 2.Adım: H0 reddedilemez. %5 önem düzeyinde fiyatlandırma yönünden komisyoncuların birbirinden farklı olmadığına karar verebiliriz. 3.Adım: ttab : t11,0.05 = ± 2.201 4.Adım:

19 Eşleştirilmiş Örnek için Güven Aralığı
Aynı örnek için güven aralığını hesapladığımızda;

20 Sorular Belli bir mesafeyi erkek yüzücülerin kız yüzücülerden daha kısa zamanda yüzdüğü iddia edilmektedir. Rassal olarak seçilen 200 erkek yüzücünün ortalama derecesi 60 ve standart sapması 10 dakika, 150 kız yüzücünün ortalama derecesi 70 ve standart sapması 15 dakika olarak bulunmuştur. %1 anlamlılık düzeyinde karar veriniz. A ve B marka ampullerin ömürlerinin farklı olduğu iddia edilmektedir. Rassal olarak seçilen A marka 10 ampulün ortalama ömrü 850 ve standart sapması 100 saat, B marka 1 ampulün ortalama ömrü 650 ve standart sapması 150 saat olarak bulunmuştur. %1 anlamlılık seviyesine göre karar veriniz.


"T Dağılımı ve t testi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları