Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

2 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
Çalışma Ortamı Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

3 Adli Vakalarda Yaklaşım
(Vaka Örnekleriyle) Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nevzat Alkan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 34390, Çapa – İstanbul Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

5 Adli Tıpta Temel Kavramlar Adli Bilimlerde Temel Kavramlar
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Adli Tıpta Temel Kavramlar Adli Bilimlerde Temel Kavramlar Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

6 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Anne ve Bebeğin Yasal Korunması
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü Anne ve Bebeğin Yasal Korunması Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

7 Ebelik Uygulamalarında Tıbbi Hata İddiaları ve Yaşanan Süreç
İrdelenebilecekler; Ebelik Uygulamalarında Tıbbi Hata İddiaları ve Yaşanan Süreç Cinsel Saldırı Olgularında Ebenin Yeri Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

8 Sağlık Çalışanına (Ebelere)
Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Bu Gebeliklerin Sonlandırılması Sağlık Çalışanına (Ebelere) Yönelik Şiddet (Dr. Ersin) Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

9 İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Yıldırma
(Ebeler Yönünden) Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

10 Kadına Yönelik Fiziksel Şiddetin Önlenmesinde Ebelere Düşen Görevler
(25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Günü) (20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü) Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

11 Gebelik psikozu ve cinayet Emzirirken uyuyakalma
Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

12 Kadının Statüsü ve Ebelik Paneli
21 Kasım 2013 Perşembe Kadının Statüsü ve Ebelik Paneli Toplumsal Cinsiyete Dayalı Eşitsizlikler ve Aile İçi Şiddet Aile İçi Şiddet Ebelerle Azaltılabilir mi ? Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

13 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
21 Kasım 2013 Perşembe Sözel Bildiriler Ebelerin Yıldırma Davranışlarına (Mobbinge) Maruz Kalma Durumları ve İş Doyumuna Etkisi Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

14 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
23 Kasım 2013 Cumartesi Bizim Panel Ebelik ve Mobbing Tülay Bayramoğlu Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

15 Eş Zamanlı Sözel Bildiri
23 Kasım 2013 Cumartesi Eş Zamanlı Sözel Bildiri Çocuk Gelinler Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

16 İddialarında Bilirkişilik
Tıbbi Uygulama Hatası İddialarında Bilirkişilik Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

17 Dünya’da ve Türkiye’de
Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Davalarında Cezalar ve Tazminatlar + Diğer Yaptırımlar (Sabim, Tabip Odası, Bimer, Dr. Melike) Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

18 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
Olgu Erzurum Ağır Ceza Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

19 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
Olgu Erzurum Tazminat Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

20 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
Olgu Tarsus Nurullah Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

21 Ortopedi ve Travmatoloji,
ATK Üçüncü ATİK Adli Tıp Uzmanı Başkan 2 Adli Tıp Uzmanı Üye Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi, Nöroloji, İç Hastalıkları, Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

22 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları,
Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

23 Adli Tıp Doçenti Başkan
ATK Birinci ATİK Adli Tıp Doçenti Başkan 2 Adli Tıp Uzmanı Üye Tıbbi patoloji, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

24 Beyin ve Sinir Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

25 Adli Tıp Doçenti Başkan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
ATK İkinci ATİK Adli Tıp Doçenti Başkan 2 Adli Tıp Uzmanı Üye Radyoloji, Göz, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Genel Cerrahi, Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

26 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji,
Göğüs Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

27 Kadın Doğum uzmanı yüzde 60 kusur
Ebe yüzde 20 kusur Kadın Doğum uzmanı yüzde 60 kusur Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

28 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
2 Adli Tıp Profesör 2 Kadın Doğum Profesör 1 Yenidoğan Profesör Dava 11 trilyon Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

29 En büyük sağlık işletmecisinin bünyesinde Klinisyen ağırlıklı
Yüksek Sağlık Şurası En büyük sağlık işletmecisinin bünyesinde Klinisyen ağırlıklı Anayasa Mahkemesi kararı (Kadirli 2. Asliye Ceza Mahkemesi) Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

30 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
Fiziksel Psikolojik Ekonomik Cinsel Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

31 5237 sayılı, Türk Ceza Kanunu
Kabul Tarihi: Yürürlük Tarihi: Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

32 Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
Madde 280- (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

33 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
(2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır. Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

34 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
Genital muayene Madde 287- (1) Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

35 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
(2) Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla kanun ve tüzüklerde öngörülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler açısından yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

36 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013

37 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013

38 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013

39 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013

40 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013

41 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013

42 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013

43 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013

44 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013

45 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
günlü Resmi Gazete Sayısı: Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

46 ÇİM – Çocuk İstismarı Tanı Merkezi
Muayene sayısı Aynalı oda Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

47 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
Kadın erkek farkı yok Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

48 Vücuda cisim girmesi 7-12 yıl
Vücuda temas 2-7 yıl Çocuksa 3-8 yıl Vücuda cisim girmesi 7-12 yıl Çocuksa 8-15 yıl Cinsel taciz 3 ay-2 yıl Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

49 Mağdurum beden ya da ruh sağlığı bozulması minimum 10 yıl
Çocuksa 15 yıl Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

50 15 yaş altı cinsellik kesin yasak
18 yaş altı çocuk 15 yaş altı cinsellik kesin yasak 16-18 arası rıza söz konusu Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

51 Haseki Yoğun Bakım Olgu Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Görüşmeyi Terk Etmesi
Mustafa Diker - Erol Diker Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

52 Anal uzaktan kumanda cihazı Rektal dört laserasyon
Vaginal laserasyon Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

53 Gebeliğin sonlandırılması Değil ise; kişinin talebi ile
10 hafta dolana dek Evli ise; eş rızası da Değil ise; kişinin talebi ile Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

54 Tıbbi amaçlı gebelik sonlandırılması
Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

55 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
TCK 99-6 Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir. Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

56 Hakim kararını rağmen gebelik sonlandırılması
Gebelik sonlandırılması ve kızlık zarı Hukuki Malpraktis Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

57 Savcıdan uygun alınması Ankara
Isparta olgu Savcıdan uygun alınması Ankara gebeliğin sonlandırılmasının uygun olmadığına dair mahkeme kararı Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

58 Gebelik sonlandırılması sonrası
DNA incelemesi Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

59 Kimyasal kısırlaştırma
Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

60 Adli Tıp Kurumu 6. Adli Tıp İhtisas Kurulu
Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

61 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
Başkan (Adli Tıp Uzmanı) 2 (iki) Adli Tıp Uzmanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Radyoloji Uzmanı Üroloji Uzmanı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çocuk Cerrahisi Uzmanı Adli Antropolog Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

62 Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013
Sonuç ve Tartışma Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013

63 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nevzat Alkan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 34390, Çapa – İstanbul (532) Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013


"Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, Kasım 2013" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları