Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİN DE BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİN DE BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİN DE BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM
DR RUHSAR UÇAR MERSİN DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ

2 Kronik Böbrek Hastalığı (Klinik / Toplumsal Önemi)
Sık görülen, Morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan, Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Sosyo-ekonomik yükü büyük olan, Farkındalığı ve erken tanı olasılığı düşük, Ancak, zamanında fark edildiği zaman önlenebilen veya hiç olmazsa geciktirilebilen bir hastalıktır.

3

4 5 Böbrek yetmezliği <15 (KDIGO 2005, NICE 2008)
Kronik Böbrek Hastalığı-Evreler Evre Tanım GFH (mL/dk/1.73 m2) 1 Böbrek hasarı ≥90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte) Hafif GFH azalması (böbrek hasarı kanıtları ile birlikte) 2 Orta düzeyde GFH azalması 3 30-59 4 Ağır GFH azalması 15-29 5 Böbrek yetmezliği < (KDIGO 2005, NICE 2008)

5 Serum Kreatinine Dayanan GFH Hesaplamaları
Cockcroft-Gault eşitliği CCr(mL/dk)= (kadın ise 0.85 ) Kısa MDRD Çalışması eşitliği GFH(mL · dk-1 / 1.73 m2)=186x(SCr)-1.154x(Yaş) x (kadınsa 0.742) x (siyah ise ) CCr kreatinin klirensini; MDRD, Modification of Diet in Renal Disease; ve SCr, serum kreatinini in mg/dL. Yaş yıl, ağırlık kilogram. x

6

7 Türkiye’ de Diyaliz Hasta Sayıları

8 Diyaliz hasta sayısı için 2015 yılına projeksiyon
% 10

9 Türkiye’ de SDBY (RRT Gerektiren) Sıklığı
pmp (Milyon nüfus başına;pmp)

10 Toplum Bazlı Epidemiyolojik Çalışmalar
Ülke Tasarım Olgu sayısı MA Oranı,% KBH Oranı,% NHANES III ABD CS/L 15,626 12 11 PREVEND Hollanda 40,000 7 - NEOERICA İngiltere CS/Hizmet bazlı 130,226 11(K), 6(E) HUNT II Norveç CS 65,181 6 10 EPIC- Norfolk 23,964 MONICA- Augsburg Almanya 2,136 8 AusDiab Avustralya 11,247 Taiwan Tayvan 462,293 Beijing Çin 13,925 13 Takahata Japonya 2,321 14 CREDIT Türkiye 10,872 10,2; A:2 15,7 Comprehensive Clinical Nephrology 4th Ed pp:908

11

12 TÜRKİYE’NİN BÜYÜK SORUNU
ERİŞKİNLERDE KRONİK BÖBREK HASTALIĞI PREVALANSI % 15.7 TÜRKİYE’DE ERİŞKİN KRONİK BÖBREK HASTASI VAR HER 6-7 ERİŞKİNDEN BİRİSİ KRONİK BÖBREK HASTASI TÜRKİYE’DE ERİŞKİNDE EVRE 3-5 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI VAR HER 20 ERİŞKİNDEN BİRİSİNDE KRİTİK GFH AZALMASI VAR CREDIT: Türkiye KBH Prevalans Araştırması

13 Türkiye’de Kronik Böbrek Hastalığının Farkındalığı
CREDIT: Türkiye KBH Prevalans Araştırması

14

15 CREDİT çalışması 2005 yılında Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK onay ve desteğiyle Türk Nefroloji derneği önderliğinde KBY’nin prevalansının ve boyutlarının saptanması için başlatılmıştır yılında tamamlanmıştır.

16 Amaçlar BİRİNCİL AMAÇ İKİNCİL AMAÇ
18 yaş üzerindeki bireylerde kronik böbrek hastalığı (KBH) prevalansını ülke genelinde cinsiyet, yaş, yerleşim yeri ve coğrafi bölge gibi alt gruplarda belirlemek. İKİNCİL AMAÇ Kronik böbrek hastalığına eşlik eden hipertansiyon, diyabet, obezite, metabolik sendrom, dislipidemi ve hiperürisemi sıklıklarını saptamak. CREDIT: Türkiye KBH Prevalans Araştırması

17 YÖNTEMLER 18 yaş üzeri, Küme örneklem yöntemi ile erişkin çalışmaya alınmıştır. Farklı düzeyde tabakalara(Bölge, İl, Kent/Kır ,yaş grupları, haneden alınan birey sayısı) kotalar uygulanmıştır. Her coğrafi bölgeden 2-5 İl çalışmaya alındı. Çalışma toplam 23 İl de gerçekleşti. (18 yaş üstündeki popülasyon dur).

18 İNSİDANS: Risk altındaki nüfusta hastalığı yeni edinenlerin, yani yeni olguların sayısıdır.
PREVALANS: Risk altındaki nüfusta hastalığa sahip olguların sayısıdır.

19 Türkiye’de kronik böbrek hastalığı prevalansı

20 Yaş gruplarına göre kronik böbrek hastalığı prevalansı

21 Yerleşim yerine göre kronik böbrek hastalığı prevalansı

22 Bölgelere göre kronik böbrek
hastalığı prevalansı p<0.001

23 RRT Gerektiren SDBH nda Primer Etyoloji
%

24 Hemodiyaliz Hastalarında DM ve HT Oranları
%

25 Kronik böbrek hastalığı ile ilişkili risk faktörlerinin sıklığı

26 Eşlik eden hastalıkların tanısı
HİPERTANSİYON Tanı almış olma Kan basıncı ≥140/90 mmHg DİABETES MELLİTUS Tanı almış olma Açlık plazma glukozu ≥126 mg/dl BOZULMUŞ AÇLIK GLUKOZU Açlık plazma glukozu mg/dl

27 Eşlik eden hastalıkların tanısı
OBEZİTE Vücut kitle indeksi ≥30 kg/m2 Obez Vücut kitle indeksi kg/m2 Fazla kilolu ABDOMİNAL OBEZİTE (Bel Çevresi) Kadınlarda ≥88 cm Erkeklerde ≥102 cm DİSLİPİDEMİ Lipid düşürücü ilaç kullanımı veya lipid profili Total kolesterol >240 mg/dl LDL-kolesterol >130 mg/dl HDL-kolesterol <46 mg/dl (kadınlarda) <40 mg/dl (erkeklerde) Trigliserid >150 mg/dl

28 Eşlik eden hastalıkların tanısı
METABOLİK SENDROM American Heart Association (AHA) kriterleri (Aşağıdaki kriterlerden üç veya daha fazlasının varlığı) Artmış bel çevresi Kadınlarda ≥88 cm Erkeklerde ≥102 cm Yüksek trigliserid düzeyi (≥150 mg/dl) Düşük HDL-kolesterol düzeyi Kadınlarda <50 mg/dl Erkeklerde <40 mg/dl Yüksek kan basıncı (≥130/85 mmHg) Yüksek açlık glukozu (≥100 mg/dl) HİPERÜRİSEMİ Serum ürik asit düzeyi >6 mg/dl (kadınlarda) >7 mg/dl (erkeklerde)

29 Türkiye’de Diabet Sıklığı
Yüzde TURDEP-I: Satman I, et al. Diabetes Care 2002;25: TURDEP-II

30 Diyabet prevalansı p<0.001

31 Yaş gruplarına göre diyabet prevalansı

32 Kronik böbrek hastalığı evrelerine göre diyabet prevalansı

33 Diyabete göre mikro ve makroalbüminüri prevalansları

34 Diyabete göre kronik böbrek hastalığı prevalansı

35 Kronik böbrek hastalığına göre diyabet prevalansı

36 Türkiye’de Diabetiklerde Farkındalık ve İlaç Kullanım Oranları
20 80 60,7 39,3 70 15 60 13,7 50 % 10 % 40 30 5 6 20 10 Genel oran Farkında olan İlaç alan İlaç almayan

37 Hipertansiyon prevalansı

38 Yaş gruplarına göre hipertansiyon prevalansı

39 Kan basıncı evrelerine göre serum kreatinin düzeyi
p<0.001

40 Kan basıncı evrelerine göre glomerüler filtrasyon hızı
p<0.001

41 Hipertansiyona göre kronik böbrek hastalığı prevalansı

42 Kronik böbrek hastalığına göre hipertansiyon prevalansı

43 Kan basıncı evrelerine göre kronik böbrek hastalığı prevalansı

44 Kronik böbrek hastalığı evrelerine göre hipertansiyon prevalansı

45 Türk toplumunda hipertansiyonun farkındalığı ve kontrolü
' 30 0 -'-- HT'nun farkındalığı HT ilaçlarının kullanımı Tum hipertansiflerde kontrol oranı Tedavi alanlarda kontrol oranı

46 Türkiye’de Artan Obezite Oranları

47 Yaş gruplarına göre obezite prevalansı

48 Obeziteye göre kronik böbrek hastalığı prevalansı

49 Kronik böbrek hastalığına göre obezite prevalansı

50 Kronik böbrek hastalığı evrelerine göre obezite prevalansı

51 Metabolik sendrom prevalansı

52 Yaş gruplarına göre metabolik sendrom prevalansı

53 Metabolik sendroma göre kronik böbrek hastalığı prevalansı

54 Kronik böbrek hastalığına göre metabolik sendrom prevalansı

55 Kronik böbrek hastalığı evrelerine göre metabolik sendrom prevalansı

56 Dislipidemi prevalansı

57 Dislipidemiye göre kronik böbrek hastalığı prevalansı

58 Kronik böbrek hastalığına göre dislipidemi prevalansı

59 Kronik böbrek hastalığı evrelerine göre dislipidemi prevalansı

60

61

62 Önemli Bir Tehlike: TUZ
INTERMAP Çalışması (Arch Intern Med. 2006;166:79-87), SALTurk Çalışması

63

64

65

66

67 HEMODİYALİZ HASTA SAYISI
Mersin Devlet Hastanesi

68 YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE HASTA SAYISI
Mersin Devlet Hastanesi

69 MERSİN DEVLET HASTANESİ
KVH &KBH MERSİN DEVLET HASTANESİ

70 Mersin Devlet Hastanesi
HT & KBH Mersin Devlet Hastanesi

71 Mersin Devlet Hastanesi
DM & KBH Mersin Devlet Hastanesi

72 Mersin Devlet Hastanesi
DİSLİPİDEMİ&KBH Mersin Devlet Hastanesi


"BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİN DE BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları