Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞSİZLİĞİ AZALTMA YÖNÜNDE SAĞLANAN DESTEKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞSİZLİĞİ AZALTMA YÖNÜNDE SAĞLANAN DESTEKLER"— Sunum transkripti:

1 İŞSİZLİĞİ AZALTMA YÖNÜNDE SAĞLANAN DESTEKLER
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KOMİSYONU SM-MUHAMMED METİN UYGUR SM-ASİYE ÇOBAN SMMM-ALİ ÖZBEK

2 GELİR İDARESİ İHSANİYE EK HİZMET BİNASI
İŞSİZLİĞİ AZALTMA YÖNÜNDE SAĞLANAN DESTEKLER(5763 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ) 29/11/2008 GELİR İDARESİ İHSANİYE EK HİZMET BİNASI KONFERANS SALONU

3 5763 SAYILI YASA DESTEKLERİ
EK PERSONEL İSTİHDAMI Temmuz 2008 ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI Temmuz 2008 %5 LİK İNDİRİM Ekim 2008 AR-GE FAALİYETLERİ Ağustos 2008

4 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA İŞVEREN YÖNÜNDEN ŞARTLAR
Son bir yıl içerisindeki ortalama personele ilave personel istihdam etmesi. 01/07/2008 tarihinden itibaren 30/06/2009 tarihine kadar işe aldığı ve fiilen çalıştırdığı personel olması. Personelin fiilen çalışması. Sigortasız işçi çalıştırmaması. Sigortasız işçi çalıştırırsa 1 yıl boyunca teşvikten yararlanamayacak. İki bildirgede de aynı kişi gösterilecek ve bildirgelere eksik gün eklenecek.

5 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA İŞVEREN YÖNÜNDEN ŞARTLAR
Teşvikten yararlanmak için 4447 kodu aktive ettirilecek. Kişi başına yaklaşık 124,55 YTL ile 159,68 YTL arasında indirimden yararlanacak Teşvikten 5 yıl boyunca yararlanılacak. Prime esas kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanan Sigorta primine ait işveren hisselerinin ; Birinci yıl için %100’ü İkinci yıl için %80’i Üçüncü yıl için %60’ı Dördüncü yıl için %40’ı Beşinci yıl için %20’si işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

6 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA PERSONEL YÖNÜNDEN ŞARTLAR
İŞE GİRİŞ TARİHİ İTİBARİYLE Erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük , Kadın ise 18 yaşından büyük, Ocak 2008 ile Haziran 2008 tarihleri arasında aylık prim hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, 01/07/2008(dahil) ile 30/06/2009(dahil) tarihleri arasında İşe alınması, Fiilen işte çalışması, şartlarının tamamının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

7 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA KAPSAM
Mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinin devredilmesi, birleşmesi,bölünmesi veya nevi değiştirmesi gibi hallerde yeni işe başlama olarak değerlendirilmez Mevcut bir işyerinin kapatılarak;değişik bir ad veya unvan yada bir iş birimi olarak aynı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde, bu işyerleri hakkında uygulanmaz. Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılmasında uygulanmaz.

8 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA KAPSAM
Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan,sadece teşviklerden yararlanmak için yapılan işlemler hakkında uygulanmaz. Kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdıkları kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında bir yıl süreyle uygulanmaz. Kamu ihale kanunu ve uluslar arası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım konulu işyerlerine yönelik işyerleri hakkında uygulanmaz.

9 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA KAPSAM
Kamu idareleri işyerleri hakkında uygulanmaz. 506 sayılı kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar hakkında uygulanmaz. Yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. İşsizlik sigortası fonundan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

10 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA PERSONEL YAŞ HESAPLAMASI
ÖRNEK /08/2008 tarihinde işe başlayan, 25/08/ /08/1979 doğumlu erkek/kadın sigortalıların yaş hesaplaması; İşe giriş tarihi : Doğum tarihi : İşe giriş tarihi itibariyle yaşı gün ay yıl İşe giriş tarihi : Doğum tarihi : İşe giriş tarihi itibariyle yaşı gün ay yıl olduğundan diğer şartlarıda taşımaları kaydı ile ,

11 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA PERSONEL YAŞ HESAPLAMASI
ÖRNEK /10/1969 doğumlu kadın sigortalının, 23/12/2008 tarihinde işe başladığı varsayıldığında sigortalının yaş hesaplaması; İşe giriş tarihi : Doğum tarihi : İşe giriş tarihi itibariyle yaşı gün ay yıl NOT: Personelin yaş yönünden öngörülen şartları taşıyıp taşımadığının tespitinde, işe giriş tarihindeki yaşı dikkate alınacaktır.Bu bağlamda 01/07/ /06/2009 tarihleri arasında işe alındıktan sonra aynı işyerinde hizmet akdi devam ettiği sırada yaş sınırının aşılmasının bir önemi olmayacaktır.

12 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA PERSONEL YAŞ HESAPLAMASI
ÖRNEK 3- 25/03/1991 doğumlu olan bir sigortalının, 28/09/2008 tarihinde işe girdiği varsayıldığında, işe giriş tarihi itibariyle yaşı, İşe giriş tarihi Doğum tarihi İşe giriş tarihi itibariyle yaşı : gün 06 ay yıl Yaşı itibariyle 18 yaşından küçük olması nedeniyle bu personel öngörülen diğer şartlarında sağlanmış olması kaydıyla, 00 gün 00 ay 18 yıl yaş şartınının gerçekleştiği 25/03/2009 tarihinden itibaren teşvikten yararlanıcaktır.

13 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA 2008/OCAK-2008 HAZİRAN ŞARTI
İstihdam edilen personelin 2008/ocak ile 2008/haziran aylarına ait kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir. ÖRNEK 1- 16/07/2008 tarihinde işe alınmış 20 yaşındaki bir personelin 2008/mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet listesinde 10 günlük hizmeti bulunduğu varsayıldığında, personelin 506 sayılı kanuna tabi hizmetinin bulunması nedeniyle teşvikten yararlanması mümkün değildir. NOT: sigortalı personelin çeşitli nedenlerle (İstirahat, ücretsiz izin gibi)ay içinde fiili çalışmasının olmadığı ancak gün ve kazanç bölümünün 0(sıfır) olması halinde teşvikten Yararlanamayacaktır.

14 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA 2008/TEMMUZ-2009/HAZİRAN ŞARTI
Sigortalı personelin 01/07/2008 ile 30/06/2009 tarihleri arasında işe alınanları teşvikten faydalanacak. 30/06/2008 veya öncesi işe alınanlar ile 01/07/2009 veya sonrası işe alınanlar teşvikten faydalanamayacak. ÖRNEK 1- 15/07/2009 tarihinde işe alınan personel diğer şartları gerçekleşmiş olsa dahi teşvikten faydalanamayacaktır. NOT: 01/07/2008 ile 30/06/2009 tarihleri arasında işe alınan,ancak çeşitli nedenlerle işten ayrılan sigortalılar ile ilgili,30/06/2009 veya önceki bir tarihte aynı veya farklı bir işyerinde tekrar çalışmaları halinde, şartları en son giriş tarihi itibariyle tekrar kontrol edilecektir.

15 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA SİGORTALININ FİİLEN ÇALIŞMASI
4447 sayılı kanunun geçici 7 nci maddesinde belirtilen şartlardan biriside sigortalının fiilen çalışmasıdır. Ay içerisinde çeşitli nedenlerle(yıllık ücretli izin ve istirahat gibi)fiilen çalışmamış olan sigortalılara, işverenlerce ücret ödenmesi halinde fiilen çalışılmamış sürelere ilişkin ödenen ücretlerden dolayı söz konusu teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. ÖRNEK 1: Şartlara haiz sigortalının 2008 kasım ayında 20 gün fiili çalışması,10 günde yıllık ücretli izinli olduğu varsayılırsa,20 günlük fiilen çalışma ile ilgili teşvikten yararlanılacak,buna karşın 10 günlük ücretli izinli süresinden dolayı teşvikten yararlanamayacaktır.

16 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA SİGORTALININ FİİLEN ÇALIŞMASI
Kapsama giren sigortalı ile ilgili fiilen çalışma dönemi için 4447 sayılı kanun türü seçilecek. Fiilen çalışmamakla birlikte ücret aldıkları sürelere ilişkin dönem için kanun türü seçilmeksizin aylık prim ve hizmet belgeleri ayrı ayrı gönderilecektir. Bu tür belgelerde eksik gün nedeni işaretlenmesi gerektiğinden,eksik gün nedeni olarak ‘’Diğer Nedenler’’seçeneği işaretlenecek,bu prim belgeleri kuruma verilirken ‘’Ek-10 Eksik Gün Bildirim Formları’’ ekine,sigortalıların bildirildiği diğer prim belgesinin sureti eklenecektir.

17 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA SİGORTALININ FİİLEN ÇALIŞMASI
ÖRNEK 2-Kapsama giren sigortalının 20 gün fiili çalışması,10 günlük yıllık ücretli izni olduğunda. 4447 sayılı kanun türü seçilerek 20 günlük hizmeti bildirilecek,eksik gün nedeni’’Diğer Nedenler’’ olarak bildirilecek,eksik gün nedeni formunun ekine 4447 kanun türü seçilmeksizin gönderilen prim belgesi eklenecek. Kanun türü seçilmeksizin 10 günlük ücretli izin dönemi bildirilecek,eksik gün nedeni’’Diğer Nedenler’’ olarak bildirilecek,eksik gün nedeni formunun ekine 4447 kanun türü seçilerek gönderilmiş prim belgesi eklenecek.

18 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA SİGORTALININ FİİLEN ÇALIŞMASI
Diğer taraftan 28,29 veya 31 gün çeken aylar ile ilgili olarak,ayın tamamı için ücret almış ve söz konusu ayların bazı günlerinde fiili çalışması,bazı günlerinde fiili çalışmasının bulunmaması durumlarında prim ödeme gün sayısı toplamı 30’un altında ve üstünde olması mümkün olmadığından,bu sigortalılar için; ÖRNEK /ARALIK ayında sigortalının tamamı için ücret almaya hak kazandığı,ancak 22 gün fiilen çalıştığı kalan günlerde ücretli izinli olduğunu varsayıldığında, 22 gün için 4447 sayılı kanun türü seçilerek 8 gün için kanun türü seçilmeksizin,prim belgeleri düzenlenerek kuruma gönderilecektir. NOT:kapsama giren sigortalıların hak kazandıkları hafta tatili için ödenen ücretlerde,4447 sayılı kanun türü seçilerek fiilen çalışılmış süreler olarak dikkate alınarak kuruma bildirilecektir

19 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA İŞYERİ YÖNÜNDEN ŞARTLAR
2007/TEMMUZ ile 2008/HAZİRAN aylarında kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının,aynı dönem aralığında kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama sigortalı sayısına,ilave olarak işe alınmış personel olması. Ortalama sigortalı sayısının tespitinde; -Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar dikkate alınacak. -Aday çırak,çırak ve öğrenciler hesaplamaya dahil edilmeyecek dikkate alınmayacaktır. -Ay içinde işe alınan personel teşvik şartlarını taşımasa dahi ortalama sigortalı sayısına dahil edilecektir.

20 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA İŞYERİ YÖNÜNDEN ŞARTLAR
Ortalama sigortalı sayısının tespitinde; Yasal süresi içinde veya dışında kuruma verilmiş her bir aya ilişkin asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından,iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülerek tespit yapılacaktır. Ayrıca,kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespitine esas olan aylarda,ay içinde işten ayrılan ve aynı ay içinde aynı işyerine tekrar işe giren sigortalı olması durumunda ,mükerrer olan kayıtlar dikkate alınmayacaktır. -Ortalama hesabında sayının küsüratlı çıkması halinde tamamlama yöntemi uygulanır.

21 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA İŞYERİ YÖNÜNDEN ŞARTLAR
ÖRNEK 1- (B)Limited şirketinin 2007/TEMMUZ ayında no’lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu aylık bildirgesinde; Asıl nitelikte prim belgesinde 7 sigortalı Ek nitelikte prim belgesinde sigortalı İptal nitelikte prim belgesinde 2 sigortalı,olduğu varsayıldığında; Bu işyerinde 2007/TEMMUZ ayında çalıştırılmış olan sigortalı sayısı olarak = 9 olarak kabul edilecektir.

22 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA İŞYERİ YÖNÜNDEN ŞARTLAR
Sigortalı sayısının tespitinde ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen(İstirahat veya ücretsiz izin)gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgelerinde 0 gün ve 0 kazançlı görünen sigortalılar bulunması halinde bu sigortalılar ortalama hesaplamaya dahil edilecektir. ÖRNEK /KASIM aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılar şu şekildedir. (A) sigortalısı 10 gün 750,00 YTL (B) sigortalısı 30 gün 900,00 YTL (C) sigortalısı 0 gün ,00 YTL (D) sigortalısı 0 gün ,00 YTL bu durumda sigortalı sayısı 4 olarak kabul edilecektir.

23 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA İŞYERİ YÖNÜNDEN ŞARTLAR
2008/HAZİRAN ve öncesi tescili bulunan işyerleri ile ilgili ilave sigortalı hesaplaması; İşe alınmış olan sigortalılarının ile dönemine ilişkin olarak Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığının ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunan ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması gerekmektedir.

24 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA İŞYERİ YÖNÜNDEN ŞARTLAR
ÖRNEK 1- A limited şirketinin 2007/TEMMUZ ile 2008/HAZİRAN dönemlerine ait kayıtlı sigortalı sayısı 84’tür,2008/EKİM ayında gerekli şartlara sahip 4 sigortalı personeli işe aldığı,ay içinde toplam sigortalı sayısının 10 kişi olduğu varsayıldığında hesaplama şekli; 01/07/2007 ile 30/06/2008 dönemleri sigortalı sayısı 84 Kuruma verilmiş aylık prim bildirgeleri ay sayısı 12 84 sigortalı / 12 ay = 7 ortalama sigortalı sayısı 2008/ekim ayı sigortalısı 10 - ortalama sig.sayısı 7= 3 2008/ekim ayında işe giren 4 sigortalıdan ancak 3’ü için 4447 sayılı kanun türü seçilmek suretiyle teşvikten yararlanmak mümkün olacaktır. NOT:Söz konusu işyerinde 2008/Kasım ve takip eden aylarda sigortalı sayısının,ortalama sigortalı sayısı olan 7 veya altına düşmesi halinde,teşvik hükümlerinden yararlanan sigortalılar çalışıyor olsa bile teşvikten yararlanması mümkün olmayacaktır.ortalama sigortalı sayısı 7 sigortalının üzerine çıkması halinde tekrar teşvik hükümlerinden yararlanabilecektir.

25 EK PERSONEL İSTİHDAMINDA İŞYERİ YÖNÜNDEN ŞARTLAR
Temmuz/2008-Haziran 2009 döneminde kapsama alınmış işyerleri yönünden; Tüm Sigortalılar yönünden aranılan şartları taşıması nedeni ile işveren hissesi teşvikinden yararlanacaktır. 01/07/2009 tarihinden itibaren ilk defa kapsama alınan işyerleri teşvikten faydalanamayacaktır.

26 EK PERSONEL İSTİHDAMI İŞVEREN PAYI’NIN HESAPLANMASI
ÖRNEK 1-Ortalama sigortalı sayısına ilaveten işe alınmış sigortalılardan; -(A) sigortalısının işe girişi 23/07/2008 -(B) sigortalısının işe girişi 14/03/2009 olduğu varsayılırsa; -SPEK alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren sigorta priminin; (A)sigortalı için; -23/07/2008 ile 22/07/2009 tarihleri arasında %100 -23/07/2009 ile 22/07/2010 tarihleri arasında %80 (B)sigortalısı için; -14/03/2009 ile 13/03/2010 tarihleri arasında %100 -14/03/2010 ile 13/03/2011 tarihleri arasında %80

27 EK PERSONEL İSTİHDAMI İŞVEREN PAYI’NIN HESAPLANMASI
ÖRNEK 2- (A) firmasının 01/08/2008 tarihinde işe ilave aldığı sigortalının,hakkettiği ücret 800,00 YTL’dir. -Kısa vadeli sig.prim oranı (1)’dir -SPEK tutarı = 800,00 YTL -İşsizlik fonundan karş.tutar(SPEK alt sınırı işv.payı) 638,70*19.50/100=124,55 YTL İşv.tarafından ödenecek tutar(SPEK tutarı ile SPEK alt sınırı arasındaki farkın işveren hissesine düşen kısmı ile sigortalı hissesine düşen)kısmıdır. 800,00 x19,5% =156,00 YTL -800,00-638,70*19.50/100= 31,45 YTL(156,00 – 124,55) ödenecek işveren hissesi 800,00*14/ =112,00 YTL sigortalı hissesi 31,45 YTL + 112,00 YTL =143,45 YTL ödenecektir.

28 EK İSTİHDAM’DA ASIL İŞVEREN VE ARACILARIN DURUMU
-Aracısı bulunan işyerleri ve aracılar; 01/07/2008 ile 30/06/2009 tarihleri arasında işe alınan ve maddede öngörülen şartlara sahip sigortalılardan, ortalama sigortalı sayısının üzerinde olan kısmından dolayı yararlanabilecektir. Asıl işveren + aracılar (kuruma bild.sig.sayısı)……….. Asıl işv.+aracılar(aylık prim ve hiz.belg.ver.ay sayısı)

29 EK İSTİHDAMA BAŞVURU ŞEKLİ
Kuruma yazılı olarak müracaat yapılacak, Kurum supervizörü tarafından sayılı kanun kodlaması yapılacak, Kodlama en geç 15 gün içerisinde yapılacaktır, Kodlama tamamlandıktan sonra gerekli bildirimler yapılabilecektir.

30 ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI TEŞVİKİ
-KAPSAM; -50 veya daha fazla işçi çalıştıran Özel sektör işyerleri faydalanır, Kamu işyerleri faydalanamaz, Yer altı ve Su altı işlerinde özürlü çalıştırılamaz, 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerinde %3 oranında özürlü çalıştırma zorunluluğu vardır, Çalışma gücünü %40 ve fazlası kaybetmiş kişi.

31 ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI TEŞVİKİ
-BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER; İşverenler Türkiye iş kurumu il/şube müdürlüklerine onaylatacakları (EK-1)formunu SGK il/merkez müdürlüklerine ibraz edeceklerdir, İşverenler daha önce kontenjan fazlası veya yükümlü olmadığı halde çalıştırdıkları özürlü sigortalılar ile ilgili değişiklikleri kurumlara bildireceklerdir, İşverenler özürlü sigortalıların son durumlarını her yıl ocak ayı içinde kurumlara bildireceklerdir. İşverenler korumalı işyeri belgesi aslı ile T.iş kurumu onaylı suretini kuruma bildirmek zorundadır.

32 ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI TEŞVİKİ
-SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAPACAĞI İŞLEMLER; SGK’na işverenlerin vermiş olduğu (EK-1)belgesine istinaden kurum, Korumalı işyerleri için kanun türünü aktive edecek, Özürlü çalıştırma kapsamı dışında olan işyerleri için kanun türünü aktive edecek,

33 ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI TEŞVİKİ
-ÖZÜRLÜ PERSONEL PRİM ORANI HESABI; 14857 kanun türü ile gönderilecek aylık prim ve hizmet belgelerinde işveren hissesinin % 100’ü 54857 kanun türü ile gönderilecek aylık prim ve hizmet belgelerinde işveren hissesinin % 50’si

34 ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI TEŞVİKİ
İŞVEREN SORUMLULUKLARI; -İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde %3 oranında özürlü çalıştırmakla yükümlüdür, Çalıştırdıkları özürlüleri meslek,beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür, İşverenler Yer altı ve su altı işlerinde özürlü çalıştıramazlar, Yer altı ve su altı işleri ile uğraşan işverenler,teşvikten faydalanabilmek için,bahse konu özürlü sigortalıların fiilen yer altı ve sualtı işlerinde çalıştırmadıklarını iş sözleşmesi ile ayrıca belgelemek durumundadır, İşverenler tahakkuk etmiş prim borçlarını süresinde ödemek zorundadır.

35 ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI TEŞVİKİ
İŞVEREN SORUMLULUKLARI; Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenler,bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısını,toplam işçi sayısına göre hesaplar, İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde kuruma vermek zorundadır, İşverenler Yasal süresi dışında asıl ve ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verdikleri takdirde teşvik hükümlerinden faydalanamaz, İşverenlerin aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri olması durumunda,özürlü sigortalıları hangi işyerlerinde çalışıyor ise o işyerlerinden kuruma bildirim yapılacaktır.

36 ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI TEŞVİKİ
DİĞER HUSUSLAR; İşverenlerin kurumu yanıltarak muvazaalı bir durumda hareket etmesi durumunda ilgili dönem prim borçları kurum tarafından gecikme zamları ile tahsil edilecektir, İşverenlerin kuruma verdikleri bilgiler her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve sonucuna göre işlem yapılacaktır, Her yıl ocak ayında verilmesi gereken (EK-1)formu verilmediği takdirde aktivasyon kaldırılacaktır, 14857 ve sayılı kanun türü seçilerek gönderilen Bildirgelerden dolayı tahakkuk eden işsizlik sigortası primleri hakkında,sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanmayacaktır.

37 ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI TEŞVİKİ
DİĞER HUSUSLAR; Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar, topluluk sigortasına tabi olanlar,yurt dışında çalışan sigortalılar,aday çırak,çırak ve öğrenciler teşvikten faydalandırılmayacak.

38 DÜZENLİ ÖDEME TEŞVİKİ-5510
KAPSAM GİREN İŞYERLERİ; - Özel sektör işyeri işverenleri %5’lik teşvikten faydalanır. Resmi nitelikteki işyerleri söz konusu %5’lik indirimden faydalanamaz. -Özel nitelikteki bina inşaatı ile ihale konusu işyeri işverenleri faydalanır.

39 DÜZENLİ ÖDEME TEŞVİKİ-5510
KAPSAMA GİREN SİGORTALILAR; -Özel nitelikteki işyerlerinde bir fiil sigortalı olarak çalışanlar yararlanabilir. KAPSAMA GİRMEYEN SİGORTALILAR; -Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, -Yurt dışında çalışanlar, -Aday çırak,çırak,öğrenciler, -Kısa vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar.

40 DÜZENLİ ÖDEME TEŞVİKİ-5510
FAYDALANMA KOŞULLARI; -İşyerinin kuruma 1 ytl ve üzeri borcunun bulunmaması gerekmektedir.Buna göre uygulama işverene ait Türkiye genelindeki tüm işyerleri bazında değil, sigorta prim indiriminden yararlanacak ayrı ayrı işyeri bazında uygulanacaktır. -İşyerinin çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı kanunun 48.ci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması ve taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması kaydıyla yararlanır.

41 DÜZENLİ ÖDEME TEŞVİKİ-5510
FAYDALANMA KOŞULLARI; -Aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma yasal süresi içinde verilmesi gerekmektedir. -Yasal süresi dışında kuruma verilen iptal ve ek niteliğindeki aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı işverenlerin borcunun bulunup bulunulmadığına bakılmaksızın faydalanamayacaktır. -Afet durumlarında 3 ay içerisinde talepte bulunmak kaydıyla prim borçları 1 yıla kadar ertelenir,%5’lik teşvikten faydalandırılır.

42 DÜZENLİ ÖDEME TEŞVİKİ-5510
FAYDALANMA KOŞULLARI; -K.D.V.İade alacağından kurum alacaklarına mahsup işlemi süresi 15 gündür. -İnceleme ve denetimler sırasında sigortasız işçi çalıştırıldığının tespit edilmemesi, -Yasal olmayan bir şekilde eksik gün bildirmemek, -Teşvikten faydalanan işçilerin fiilen çalışmış olması, -Muvazaalı işlemlerin yapılmaması,

43 AR-GE FAALİYETLERİ TEŞVİKİ


"İŞSİZLİĞİ AZALTMA YÖNÜNDE SAĞLANAN DESTEKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları