Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bir başka bir ifade ile; Özgürlük, başkalarının haklarına

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bir başka bir ifade ile; Özgürlük, başkalarının haklarına"— Sunum transkripti:

1

2 Bir başka bir ifade ile; Özgürlük, başkalarının haklarına
Özgürlük Nedir? Bir başka bir ifade ile; Özgürlük, başkalarının haklarına zarar vermeden istediğimizi yapabilmektir Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumuna Özgürlük denir

3 bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter…
Kişi olarak hak ve özgürlüklerimiz vardır. Bu özgürlüğümüz sınırsız mıdır? Özgürlüğümüz, bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter…

4 hangi hallerde kısıtlanmaktadır?
Özgürlüğümüz, hangi hallerde kısıtlanmaktadır? Devletimiz, özgürlüğümüzü yasalarla güvence altına almıştır. Ancak, bazı hallerde özgürlüğümüz, TC Devleti Anayasası’na göre kısıtlanmaktadır. Özgürlüğümüz, TC Anayasası’nın 13.Maddesi’ne göre, Savaş Hali, Seferberlik Hali, Sıkıyönetim Hali, Olağanüstü Hâl, Kamu Sağlığı ve Güvenlik Hali durumlarında kısıtlanmakta , hatta tamamen durdurulabilmektedir.

5 Hak ve Özgürlüklerimiz
Kimsenin konutuna dokunulamaz.Millî güvenlik, kamu düzeni,suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz. Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.Millî gü-venlik,kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya baş-kalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebep-lerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça,kimsenin üstü ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.Anayasa hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak; Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek;amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. Anayasamıza göre ne gibi haklarımız var? Anayasamıza Göre Hak ve Özgürlüklerimiz Kişi dokunulmazlığı / 17.Md Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü / 25.Md Özel hayatın Gizliliği Din ve Vicdan Özgürlüğü Seyahat Özgürlüğü Konut Dokunulmazlığı

6 Tekzip nedir ? Buna göre; Basın Yayın İlkeleri nelerdir ? Neler olmalıdır ? Günümüzde Kitle İletişim Araçları’nın yaygınlaşması ile Basın’ın Haber Yapma Niteliği ön plana çıkmıştır Basın Yayın İlkeleri BİR GAZETE HABERİ Yukarı Taşlı Köyü 'nde okuyan yaklaşık 40 öğrenci, okumak için her gün Aşağı Taşlı Köyü 'ndeki okula yürüyerek giderek eğitim görüyor. Yoldaki bellerine kadar ulaşan Çırcıp Deresi 'nden ayakkabılarını çıkarıp, akıntılı ve buz gibi suda titreyerek geçiyor CEYLANPINAR KAYMAKAMLIĞI’NIN HABERİ YALANLAYAN AÇIKLAMASI “Ceylanpınar Kaymakamlığı okula gitmek için öğrencilerinin dereden geçmek zorunda olduğu" haberini yalanladı. Açıklamada, Söz konusu derenin köyün batısında olduğu ve geçiş güzergâhında olmadığı bildirildi. CEYLANPINAR KAYMAKAMLIĞI’NIN YALAN HABERE İLİŞKİN AÇTIĞI DAVAYI KAZANMASI “Ceylanpınar Kaymakamlığı yalan haberi yapan gazeteyi mahkemeye vermiş ve davayı kazanmıştır… Dava sonrası mahkeme,yalan-asılsız haberi yapan gazetenin TEKZİP yayınlamasına ilişkin kararı almıştır. HABERİ YAPAN GAZETENİN TEKZİP AÇIKLAMASI Haberi yapan gazete,mahkeme kararı sonrasında aşağıdaki TEKZİP HABERİ yayınlamıştır… BİR TEKZİP ÖRNEĞİ * Yalanlama, * Doğru olmadığını açıklama Basın-Yayın Kuruluşları,yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar. Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, izin alınmadan , gerektirmedikçe yayınlanamaz. Kutsal bir görev anlayışı olan Gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapılamaz. Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz. Suçlu olduğu , yargı kararıyla belirlenmedikçe (Kanıtlanmadıkça) hiçbir kimse suçlu ilan edilemez. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez. Toplumu ilgilendirdiği düşünülen haber niteliğindeki bilgiler , doğruluğuna emin olunmadığı müddetçe yayınlanamaz Toplumu ilgilendirdiği düşünülen haber niteliğindeki bilgiler , doğruluğuna emin olunmadığı müddetçe yayınlanamaz Kişilerin özel yaşamı , kamu (Halk) çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz. İLGİLİ GAZETE

7 AKILLI İŞARETLER Ülkemizde devlete bağlı bir kurum olan RTUK (Radyo Televizyon Üst Kurulu ), Tv ve Radyoları denetleme ve gerekli uyarılar yapmaktadır… Genel İzleyici 7 Yaş ve Üzeri 13 Yaş ve Üzeri 18 Yaş ve Üzeri Şiddet ve Korku Cinsellik Olumsuz Özellikle TV ve Radyoların her evde bulunuyor olması, bunların belli bir kurum tarafından denetlenmesini gerektirmektedir. Basın-Yayın Kuruluşları’nın en önemli amacı Halkı Bilinçlendirmek olmalıdır… RTUK, İzlenen Programların özelliğini ortaya koyan AKILLI İŞARETLER Uygulaması ile her yaştan insan, ne türde yayınları izlediğini anlayabilmektedir. Biz izlediğimiz yayınlarda yasalara ve ahlaka uygun olmayan bir durum olduğunda ücretsiz olarak ’i ararız.

8 Özgürlüğümüz, bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter.
Size sorulan cümlelerin DOĞRU yada YANLIŞ olduğunu belirleyiniz… Doğru Yanlış Özgürlüğümüz, bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Yasamıza göre, Özel hayatın Gizliliği Maddesi’ne göre, Herkesin özel hayatı basın yolu ile araştırılabilir Doğru Haber sonrasında Haberi onaylamak için kullandığımız hakka Tekzip Hakkı denir TV ve Radyo gibi yayın yapan kuruluşlar RTUK tarafından denetlenmektedir RTUK, Akıllı İşaretler Yolu ile insanların hangi kanalları kesinlikle izlememeleri hususunda yönlendirmeler yapmaktadır. İnsanların en önemli haklarından olan Özgürlük, sınırsızdır TC.Devleti,Savaş ve Karışıklık gibi olağanüstü hallerde insanların özgürlüklerini kısıtlayabilmekte , hatta tamamen durdurabilmektedir.

9 Sunum Testi

10 KONU PEKISTIRME SORULARI

11 KONU PEKISTIRME SORULARI

12 KONU PEKISTIRME SORULARI

13 KONU PEKISTIRME SORULARI

14 KONU PEKISTIRME SORULARI

15 KONU PEKISTIRME SORULARI

16 KONU PEKISTIRME SORULARI

17 KONU PEKISTIRME SORULARI

18 KONU PEKISTIRME SORULARI

19 KONU PEKISTIRME SORULARI

20 KONU PEKISTIRME SORULARI

21 KONU PEKISTIRME SORULARI

22 KONU PEKISTIRME SORULARI

23 KONU PEKISTIRME SORULARI

24 KONU PEKISTIRME SORULARI

25 KONU PEKISTIRME SORULARI

26


"Bir başka bir ifade ile; Özgürlük, başkalarının haklarına" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları