Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DESIGNED BYSUPPORTED BYIMPLEMENTED BY TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FİNANSMAN PROGRAMI 11 Nisan 2014 Solarex Istanbul Dr. Yonca Ercümen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DESIGNED BYSUPPORTED BYIMPLEMENTED BY TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FİNANSMAN PROGRAMI 11 Nisan 2014 Solarex Istanbul Dr. Yonca Ercümen."— Sunum transkripti:

1 DESIGNED BYSUPPORTED BYIMPLEMENTED BY TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FİNANSMAN PROGRAMI 11 Nisan 2014 Solarex Istanbul Dr. Yonca Ercümen

2 Program Yapısı 2 265M $’lik Fon Özel Kredi Programı KOBİ lere – Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Projeleri Ücretsiz Teknik Yardım Danışmanlık Paketi Doğrulama Danışmanı

3 TurSEFF Ağı

4 4 •Eğitim İhtiyaç analizi, eğitim planı •Pazarlama stratejisi •Banka özelinde pazarlama planı •Projelerin teknik yönden EBRD kriterlerine göre değerlendirilmesi •Projelerin finansal yönden değerlendirilmesi: IRR, NPV •Operasyonel manuellerin oluşturulması •Banka ve kredi tipi takip odaklı “pipeline” ve portföy oluşturulması ve takibi Danışmanlık •Katılımcı Bankalar için pipeline, sektörel pazarlama, ToT, veri tabanı üzerinden periyodik raporlama ve izleme. •Kredilendirilebilir ve sürdürülebilir enerji projesi finansman modelleri. •Mühendis ve enerji oditörleri •Banka müşterileri firmalar, KOBİ’ler •Paydaş kurum ve kuruluşlar Eğitim Sürdürülebilir, Kapsamlı Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kredi Paketi Teknik / Mühendislik Değerlendirme Finansal değerlendirme Pazarlama / Tanıtım Ücretsiz Teknik Yardım Danışmanlık Paketi

5 5 Proje Yapılabilirlik •Proje fikri değerlendirme •Enerji Verimliliği’ ne uygun proje tasarımı desteği •Saha değerlendirme ve raporlama Proje Değerlendirme •Uygunluk kontrolu (eligibility check) •ToR kapsamında müşteri, banka ve EBRD arasında öngörülen koşulların sağlanması Sistem Güncelleme •Teknoloji ve piyasa koşullarına göre banka ve EBRD’ ye bilgi/öneri geri besleme •Mevcut kontrol araçlarının (tools) geliştirilmesi (LEME/LESI) •Veri tabanı, portföy ve pipeline oluşturma, teknik raporlama ve istatistik çalışmaları Teknik Değerlendirme

6 Sistemler •Aydınlatma sistemi •Motorlar •Isıl güneş sistemi •PV Güneş paneli •Piroliz ve Gazifikasyon tesisi •Rüzgar Santrali •Hidroelektrik Santrali •Biogas tesisi •CHP •Fırın •Makine değişimi •Tri-jenerasyon •Soğutma sistemi •Isı geri kazanım •Buhar ve sıcak su sistemi •Standardize edilmiş: –Hesaplama tabloları veya yazılım programları, –Kontrol listeleri, –LEME/LESI (List of Eligible Materials and Equipments / List of Eligible Supplier and Installer) Kolay ve Hızlı proje uygunluk kontrolü 6 Her sisteme özel araçlar

7 7 Proje Değerlendirme •Uygunluk kontrolü (eligibility check) •ToR kapsamında müşteri, banka ve EBRD arasında öngörülen finansal koşulların sağlanması Kredi Talep Takibi •Piyasa faiz ve vade koşullarını izleme •Bankanın kredi fiyatlandırması sürecine etki eden IRR (Internal Rate of Return), NPV (Net Present Value) ve diğer finansal rasyoların hesaplanması, raporlanması Finansal Değerlendirme

8 8 Pazarlama ve İş Geliştirme •Pazarlama strateji dokümanını hazırlama •Pazarlama tanıtım materyallerini güncelleme •Web sitesi hazırlama, güncelleme •Farkındalık arttırıcı PR ve lansman tanıtım seminerleri düzenleme •Medya tanıtım reklam çalışmaları •En iyi örnek çalışmaların (best practice) tanıtımı, ödüllendirme yapılması Kredi Dağıtımı (disbursement) •Banka bazında pipeline takibi •Müşteri ve banka arasında iletişim ve arabuluculuk çalışmaları •ToR kapsamında müşteri, banka ve EBRD arasında öngörülen koşulların sağlanması Kapasite Arttırma •Enerji Verimliliği Finansmanı kapsamında banka pazarlama yetkililerine başlangıç (jenerik) ve ileri düzey (sektörel bazlı) teknik ve finansal içerikli modüler kapasite geliştirme eğitimleri verilmesi. •Enerji Sektörü kredilendirmesinde “eğiticilerin eğitimi” •Kredinin tanıtımı için doküman ve materyallerin hazırlanması( proje adına kapsamlı web sitesi, sektörel bazda açıklamalı kredi föyleri) •Enerji sektörü aktörleri (EVD ler,sanayi ve ticaret odaları, KOSGEB, Yenilenebilir Enerji konusunda çalışan dernekler gibi) ile birlikte çalıştaylar düzenlenmesi •Yurt dışı kaynaklar ile deneyim paylaşımıPazarlama/Tanıtım

9 TurSEFF Avantajları Ücretsiz Teknik Yardım Danışmanlığı %100’ e kadar finansman LEME / LESI Listesi Geniş portföy (KOBİ/Ticari) Neden TurSEFF?

10 TurSEFF için Uygunluk Azami yıllık ciro € 50 milyon veya yıllık aktif € 43 milyon Azami 250 çalışan Özel Sektör (Asgari %51 özel) Uygun olmayan yatırım alanları Kamu kuruluşları Silah, tütün, sert alkol üreticileri Konutlar

11 Kojenerasyon sistemleri (ısı ve elektrik) Tri-jenerasyon (ısıtma,soğutma ve elektrik) Prosesin iyileştirilmesi Enerji/inşaat yönetim sistemi uygulamaları Isı geri kazanımı HVAC TurSEFF EV Projeleri

12 • Kurulum gücü 10 MW’ı geçmeyen küçük nehir tipi hidroelektrik santraller •EBRD çevresel kriterlere uygunluk onayı •APG> 1.3 kWh/EUR ; NBD> 0; GÖS < 15 yıl Hidro •Toplam Kurulu gücü 10 MW’ı geçmeyen rüzgar türbinlerinin kurulumu •EBRD çevresel kriterlere uygunluk onayı •APG> 1.3 kWh/EUR ; NBD> 0; GÖS< 15 yıl Rüzgar •Biyokütle yanma sistemleri ( ısı ve/veya elektrik) •APG> 1.3 kWh/EUR ; NBD > 0; GÖS < 15 yıl Biyo- kütle ve Biyogaz •Prosesler için sıcak su üretimi, alan ısıtma /soğutma, sıcak kullanım suyu amaçlı ısıl güneş enerji sistemleri •PV Güneş Paneli •APG> 1.3 kWh/EUR ; NBD > 0; GÖS < 15 yıl Güneş • Jeotermal ısı pompaları •APG> 1.3 kWh/EUR ; NBD > 0; GÖS< 15 yıl Jeo- termal TurSEFF YE Projeleri

13 Toplam kredi tutarı 264 milyon USD (fonun %93’ü) ‣ Toplam proje sayısı 374 adet.  Büyük ölçekli projeler 99 adet ;167 milyon USD  Küçük ölçekli projeler 233 adet ; 74 milyon USD  Tedarikçi kredileri 39 adet ; 23 milyon USD  Enerji Verimliliği Projeleri 177 milyon USD  Yenilenebilir Enerji Projeleri 87 milyon USD 2010 – 2012 Performansı

14 Proje Haritası Başvurular (07/2013 sonrası) 14

15 PV Solar Proje Haritası 15 Başvurular (07/2013 sonrası)

16 PV Solar Proje Haritası 16 Finanse Edilen Projeler (07/2013 sonrası)

17 İletişim Bilgilerimiz Asmadalı Sokak No: 27 Koşuyolu / Kadıköy 34718 Istanbul / Türkiye Tel: +90 216 340 0020 Fax: +90 216 339 2444 www.turseff.org 17 TEŞEKKÜRLER...


"DESIGNED BYSUPPORTED BYIMPLEMENTED BY TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FİNANSMAN PROGRAMI 11 Nisan 2014 Solarex Istanbul Dr. Yonca Ercümen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları