Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S İ STEM BELGELEND İ RME MERKEZ İ BA Ş KANLI Ğ I TSE- GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODASI PROTOKOLÜ ÜCRET TEKLİFİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S İ STEM BELGELEND İ RME MERKEZ İ BA Ş KANLI Ğ I TSE- GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODASI PROTOKOLÜ ÜCRET TEKLİFİ."— Sunum transkripti:

1 S İ STEM BELGELEND İ RME MERKEZ İ BA Ş KANLI Ğ I TSE- GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODASI PROTOKOLÜ ÜCRET TEKLİFİ

2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİM ÜCRETLERİ TEKLİFİ Kalite Yönetim Sistemleri için Paket E ğ itim içeri ğ i: 1. Kalite Yönetim Sistemi Temel 2. Kalite Yönetim Sistemi İ ç tetkik 3. Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon 4. Proseslerin Yönetimi, Etkile ş imi ve İ yile ş tirme Teknikleri

3 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİM ÜCRETLERİ TEKLİFİ 15 farklı Mü ş avir Firmadan iki ş er personelin yer alaca ğ ı 30 ki ş ilik gruplar halinde e ğ itimlerin düzenlenmesi planlanmaktadır. Grup e ğ itim ücreti (günlük) = 1350 TL + %18 KDV Her bir grup için toplam e ğ itim süresi = 6 gün Her bir grup için toplam e ğ itim ücreti = 1350 TL * 6 gün = 8100 TL + %18 KDV Her bir mü ş avirlik firması için toplam e ğ itim ücreti = 540 TL (8100 /15) + %18 KDV KDV hariç toplam e ğ itim ücreti (540 TL) üzerinden protokol kapsamında %25 indirim uygulanması planlanmaktadır. %25 indirimli toplam e ğ itim ücretine e ğ itimci masrafları ayrıca ilave edilecektir.

4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME ÜCRETLERİ TEKLİFİ Hesaplama, çalı ş an sayısı 10 ki ş i olan Gümrük Mü ş avirlik Firmaları baz alınarak yapılmı ş tır; Müracaat ücreti (her bir firma için): 350 TL + %18 KDV Tetkik ücreti (her bir firma için): 900 TL (=2 adam/gün * 450 TL/gün) + %18 KDV Yıllık Belge kullanım ücreti (her bir firma için): 750 TL + %18 KDV Belgelendirme için toplam ücret (her bir firma için)= 2000 TL + %18 KDV KDV hariç belgelendirme ücreti üzerinden protokol kapsamında %25 indirim uygulanması planlanmaktadır. %25 indirimli belgelendirme için toplam ücrete tetkik heyeti masrafları ayrıca ilave edilecektir.

5 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ÜCRETLERİ TEKLİFİ Bilgi Güvenli ğ i Yönetim Sistemleri için Paket E ğ itim içeri ğ i: 1. Bilgi Güvenli ğ i Yönetim Sistemi Temel 2. Bilgi Güvenli ğ i Yönetim Sistemi Risk De ğ erlendirme ve Analizi

6 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME ÜCRETLERİ TEKLİFİ 15 farklı Mü ş avir Firmadan iki ş er personelin yer alaca ğ ı 30 ki ş ilik gruplar halinde e ğ itimlerin düzenlenmesi planlanmaktadır. Grup e ğ itim ücreti (günlük) = 1350 TL + %18 KDV Her bir grup için toplam e ğ itim süresi = 4 gün Her bir grup için toplam e ğ itim ücreti = 1350 TL * 4 gün = 5400 TL + %18 KDV Her bir mü ş avirlik firması için toplam e ğ itim ücreti = 360 TL (5400 /15) + %18 KDV KDV hariç toplam e ğ itim ücreti (360 TL) üzerinden protokol kapsamında %25 indirim uygulanması planlanmaktadır. %25 indirimli toplam e ğ itim ücretine e ğ itimci masrafları ayrıca ilave edilecektir.

7 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME ÜCRETLERİ TEKLİFİ Hesaplama, çalı ş an sayısı 10 ki ş i olan Gümrük Mü ş avirlik Firmaları baz alınarak yapılmı ş tır; Müracaat ücreti: 350 TL + %18 KDV Tetkik ücreti: 2250TL (=5 adam/gün * 450 TL/gün) + %18 KDV Yıllık Belge kullanım ücreti: 750 TL + %18 KDV Belgelendirme için toplam ücret = 3350 TL + %18 KDV KDV hariç belgelendirme için toplam ücret üzerinden protokol kapsamında %25 indirim uygulanması planlanmaktadır. %25 indirimli belgelendirme için toplam ücrete tetkik heyeti masrafları ayrıca ilave edilecektir.

8 EĞİTİM VE BELGELENDİRME TEKLİFİ ÖZETİ Özet olarak Kalite ve Bilgi Güvenli ğ i Yönetim Sistemleri konusunda toplam 10 gün e ğ itim ve ilk belgelendirme amacıyla toplam 7 adam/gün tetkik gerçekle ş tirilmesi planlanmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında her bir mü ş avirlik firması için öngörülen konsolide ücretler a ş a ğ ıdaki gibidir; Kalite Yönetim Sistemi için teklif edilen toplam ücret (e ğ itim+belgelendirme); (540 TL + 2000 TL) * 0,75 * 1,18 = 2247, 90 TL (KDV dahil) Bilgi Güvenli ğ i Yönetim Sistemi için teklif edilen toplam ücret (e ğ itim+belgelendirme); (360 TL + 3350TL) * 0,75 * 1,18 = 3283,35 TL (KDV dahil) TOPLAM 2247, 90 + 3283,35 = 5531,25 TL (KDV dahil)+masraflar (e ğ itimci+tetkik heyeti)


"S İ STEM BELGELEND İ RME MERKEZ İ BA Ş KANLI Ğ I TSE- GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODASI PROTOKOLÜ ÜCRET TEKLİFİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları