Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVLET VE MİLLİ GELİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVLET VE MİLLİ GELİR."— Sunum transkripti:

1 DEVLET VE MİLLİ GELİR

2 Kamu Harcamalarının Milli Gelir Üzerindeki Etkisi
Cari harcamalar, Yatırım Harcamaları, Transfer harcamaları.

3 Y = C + I + G C,I,G C+I+G D1 210 G = T G  T G  T C+I K D0 150 150
150 210 Y

4 Kamu Harcamaları Çarpanı
Devletin yaptığı harcamalar otonom harcamalardır. Bu harcamalar, aynen otonom yatırım harcamaları gibi, ekonomide kendilerinin birkaç katı kadar gelir oluştururlar. Gelirlerdeki bu artış, mal ve hizmet talebini arttırarak tekrar yatırım harcamalarının artması ve dolayısı ile tekrar gelirlerin artması sonucunu doğuracaktır. İşte belli bir kamu harcamasının, kendisinin birkaç katı gelir artışı sağlaması kamu harcamaları çarpanı ya da kamu harcamaları çoğaltanı (Kg) kavramı ile açıklanır. Kg = 1 Y Kg = G 1 – MPC- MPI

5 Transfer Harcamaları ve Milli Gelir
Devlet tarafından yapılan transfer ödemeleri, bunu alan grubun kullanılabilir gelirini arttırır. Transfer ödemeleri doğrudan talebe dönüşmez. Bu harcamaların ne kadarının talebe dönüşeceğini, bu yardımları alan grupların marjinal tüketim eğilimi belirler. Ktr = MPC 1 - MPC

6 Vergiler ve Milli Gelir
Vergiler halkın kullanılabilir gelirini ve talebini azaltacağı için transfer harcamalarının tersine bir etki yaratacaktır. Dolayısıyla, diğer koşullar sabitken vergiler arttırıldığında milli gelir üzerinde olumsuz etki yapacaktır. Kt = MPC 1 - MPC

7 Denk Bütçe ve Milli Gelir
Vergiler yoluyla halktan toplanan paraların toplam talebi düşüreceği ve bu nedenle milli geliri azaltacağını, buna karşılık devlet gelirlerinin, alınan vergiler kadar artacağını ve bu yolla artan kamu harcamalarının toplam talebi ve dolayısı ile milli geliri yükselteceğini söylemek mümkün. O halde, bütçe denk iken ekonomide vergi gelirlerinin örneğin, 10 Milyar AZN artırılması ve bunun tamamının devlet tarafından harcanması halinde, milli gelirdeki artış sadece vergi gelirlerindeki artış, ya da kamu harcamalarındaki artış kadar olacaktır.


"DEVLET VE MİLLİ GELİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları