Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sıcaklık ve Termodinamiğin Sıfırıncı Kanunu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sıcaklık ve Termodinamiğin Sıfırıncı Kanunu"— Sunum transkripti:

1 Sıcaklık ve Termodinamiğin Sıfırıncı Kanunu
Genel Fizik III Sunu 1

2 Örn1: Sınıfınızdaki sıraların tahta ve demir kısımlarına dokunduğumuzda neden farklı sıcaklıklar algılarız? Örn 2: Buzdolabında bulunan metal kap ile plastik kabın sıcaklıkları aynı mıdır?

3 Isı-Isıl Temas - Isıl Denge
farklı sıcaklıktaki iki cisim arasındaki enerji transferidir. Sahip olunan enerji değildir. Aynı sıcaklıkta bulunan bir bardak su ile sürahideki suyun ısıları karşılaştırılamaz. Isıl Temas:iki cisim arasında enerji alışverişinin olmasıdır. Isıl denge: ısıl temasta olan cisimler arasında ısı alışverişinin olmamasıdır.

4 Termodinamiğin Sıfırıncı Kanunu
A ve B cisimleri üçüncü bir C cismi ile ayrı ayrı ısıl dengede iseler, o zaman A ve B cisimleri birbirleri ile de ısıl dengede olur. tA = tC ve tB = tC ise tA = tB Sıcaklık: Bir cismin diğer cisimlerle ısıl dengede olup olmadığını belirleyen özelliktir.

5 Termometreler Sistemin bazı fiziksel parametrelerinin sıcaklıkla değişmesi prensibi kullanılır. Sıvıların hacimlerinin değişmesi Bir katının uzunluğunun değişmesi Sabit hacimdeki gazın basıncının değişmesi Sabit basınçtaki gazın hacminin değişmesi Elektrik direncinin değişmesi Çok sıcak cisimlerin renklerinin değişmesi

6 Celcius Termometresi 0 0C nin iki katı sıcaklık kaç 0C dir?

7 Sabit Hacimli Gazlı Termometre (SHGT)
Ölçülecek çevreye ısıl dengede buz-su karışımı konup, işaretlenir. Ölçülecek çevreye ısıl dengede su-su buharı karışımı konup, işaretlenir. İki durum arasındaki fark 100 e kalibre edilir.

8 SHGT Basınç-Sıcaklık Eğrisi
Hacim Gaz 2 Gaz 1 -273,15 100 Sıcaklık(0C) Mutlak Sıfır Problemler: Serway, Bölüm 19- Soru2 ve 3

9 Kelvin Suyun üçlü noktası (buz,su,su buharı):
0,01 0C ve 4,58 mm civa basıncı Bu nedenle: Kelvin, mutlak sıfır ile suyun üçlü nokta sıcaklığı arasındaki farkın 1/273,16 sı olarak tanımlanır.

10 0K ne anlama gelir? Klasik Fiziğe Göre: gazın basıncının olmadığı ve dibe çöktüğü nokta hareketin tamamen durduğu nokta. Kuantum Teorisine Göre: sıfır nokta enerjisinin varlığı öngörülür.

11 Celcius - Kelvin - Fahrenheit
TC = TK - 273,15 TF = TC + 32 ΔTC = ΔTK = ΔTF Buradaki in fiziksel anlamı nedir? Problemler: Serway, Bölüm 19- Soru 7

12 Katı ve Sıvılarda Genleşme
Tek Boyutta Genleşme ΔL = α. Lİ . ΔT L S - Lİ = α. Lİ . (TS –Tİ)

13 Katı ve Sıvılarda Genleşme
Hacimce Genleşme ΔV = β. Vİ . ΔT β=3 α Problemler: Serway, Bölüm 19- Soru 11 ve 20

14 İdeal Gaz Kanunu Problemler: Serway, Bölüm 19- Soru 28 ve 33

15 Problemleri Çözmeyi Unutmayın


"Sıcaklık ve Termodinamiğin Sıfırıncı Kanunu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları