Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T sql-diğer komutlar Metin Akbulut.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T sql-diğer komutlar Metin Akbulut."— Sunum transkripti:

1 T sql-diğer komutlar Metin Akbulut

2 CREATE CREATE DATABASE Person

3 CREATE TABLE PERSONEL ( PERSONEL_ID int, AD varchar(10), SOYAD varchar(10) )

4 ALTER Nesnelerde Değişiklik Yapmak ALTER TABLE PERSONEL ADD BABA_AD varchar(20) NOT NULL

5 DROP -Nesne Silmek DROP TABLE PERSONEL

6 Veri Kontrol Dili (DCL)
Temel Komutlar Açıklama GRANT Bir kullanıcının verileri kullanmasına ve T-SQL komutlarını çalıştırmasına izin verir. DENY Bir kullanıcının verileri kullanmasını kısıtlar. REVOKE Daha önce yapılan tüm kısıtlama ve izinleri iptal eder.

7 YETKİ SAHİBİ OLAN GRUPLAR:
DCL komutlarını kullanabilmek için SQL Server'da varsayılan değer (default) olarak sysadmin , dbcreator , db_owner , db_securityadmin 'dir.

8 Sunucuya dışarıdan bir erişim sağlamak için bir giriş (login) oluşturulmalıdır.
CREATE LOGIN yonetici WITH PASSWORD =’123456’ Bu rol ile veri tabanına bir kullanıcı olarak erişim için aşağıdaki satırlar yazılmalıdır CREATE USER yonetici FOR LOGIN yonetici Eğer User adı ile Login adı aynı ise FOR LOGIN satırına gerek kalmaz.

9 Veri tabanında uygulama rolü oluşturulması için de aşağıdaki satırlar kullanılabilir. CREATE APPLICATION ROLE Lab1 WITH PASSWORD = 'sifre' , DEFAULT_SCHEMA=Lab1

10 GRANT Komutu Veri tabanı kullanıcısına, veri tabanı rolüne veya uygulama rolüne izinler vermek için kullanılan komuttur. Genel Yazımı GRANT {ALL veya izinler} ON {izin_verilenler} TO {hesaplar} ALL ifadesi, tüm hakların verilebileceğini gösterir. Yonetici adlı kullanıcıya tablo oluşturma izni şöyle verilebilir: GRANT CREATE TABLE TO Yonetici

11 Yonetici adlı kullanıcıya tablo oluşturma izni şöyle verilebilir: GRANT CREATE TABLE TO Yonetici Aynı anda Lab1 rolüne de aynı izin verilebilir. GRANT CREATE TABLE TO Lab1, Tuncay1

12 Bir kullanıcıya hem veri tabanı hem de tablo oluşturma izni şöyle verilir: GRANT CREATE DATABASE, CREATE TABLE TO Ahmet

13 DENY Komutu Kullanıcıların haklarını kısıtlayan komuttur. Genel Yazımı DENY { ALL veya izinler} TO {kullanıcılar Örnek: DENY CREATE TABLE TO yonetici yonetici adlı kullanıcının tablo oluşturma yetkisi kısıtlanır.

14 PERSONEL tablosunda yonetici adlı kullanıcı SELECT komutuyla ilgili işlem yapamaz. DENY SELECT ON PERSONEL TO yonetici

15 REVOKE Komutu Daha önce yapılan tüm kısıtlama ve izinleri iptal eden komuttur. REVOKE komutunu, sys_admin rolüne veya db_owner, db_securityadmin sabit veri tabanı rollerine sahip kullanıcılar ve nesne için dbo olan kullanıcı çalıştırabilir. Genel Yazımı REVOKE {ALL veya izinler} {TO veya FROM} {hesaplar} Örnek: REVOKE ALL TO PUBLIC PUBLIC rolüne verilmiş olan tüm yetkiler kaldırılır.

16 REVOKE SELECT ON PERSONEL TO PUBLIC PUBLIC rolüne PERSONEL tablosunda seçim için verilen izin kaldırılır.

17 T-SQL’i kullanarak Ornek adında bir
veri tabanı oluşturunuz.

18 Ornek veri tabanı altında Rehber adında bir tablo oluşturunuz
Ornek veri tabanı altında Rehber adında bir tablo oluşturunuz. Tablo sütunları Ad VarChar(10), Soyad VarChar(20), Telefon VarChar (11) şeklinde olsun.

19 Oluşturduğunuz tabloya Adres
adında bir sütun ekleyiniz. Alter table rehber add Adres varchar(50)

20 Eklediğiniz bilgilerin tabloya yazılıp yazılmadığını kontrol ediniz
Eklediğiniz bilgilerin tabloya yazılıp yazılmadığını kontrol ediniz. Tablo üzerinde sağ tıklayarak Open Table komutunu tıklayabilir ve tablonuzu açabilirsiniz.

21 Kendi telefon numaranızı başka bir telefon numarasıyla değiştiriniz.

22

23 Sunucuda “Kullanici” adında bir login oluşturunuz.
Sunucudaki Security/Logins alanında Login’in oluşturulup oluşturulmadığını kontrol ediniz.

24 Aynı isimde bir kullanıcı oluşturunuz.
Create user Kullanici Ornek veri tabanındaki Security/Users alanında kullanıcının oluşturulup oluşturulmadığını kontrol ediniz.

25 “Kullanici” adlı user’a SELECT ifadesinin kullanımını engelleyiniz
“Kullanici” adlı user’a SELECT ifadesinin kullanımını engelleyiniz. Deny Select on rehber to Kullanici

26 USE Komutu USE Veritabani_Adi şeklindedir. Örnek: USE master

27 Açıklama Satırları T-SQL'de bir satırın dikkate alınmamasını istiyorsanız "--" kullanabilir ya da /* */ Kullanabilirsiniz Örnek: -- CREATE TABLE ogrenci veya /* CREATE TABLE ogrenci */ şeklindeki kullanımlardan birini seçebilirsiniz.

28 GO Komutu Bir yığının sonunu belli etmek için GO komutu kullanılır. Bir yığın SQL Server’da işlenmeye başladığı anda önce Parse(ayrıştırma) edilir. Daha sonra derlenerek (Compile) çalıştırılır(Execute). Genel Yazımı Komutlar GO şeklindedir.

29 PRINT Komutu Değişkenlerin değerlerini, hataları vb. diğer ihtiyaç duyulan olaylarda PRINT komutu kullanılır. DEBUG işlemi için ihtiyaç duyulan bir komuttur. Genel Yazımı şeklindedir.

30 Örnek: USE Deneme GO DECLARE @ad VARCHAR(10) SELECT @ad=’Mustafa’ PRINT @ad

31 COMPUTE ve COMPUTE BY Deyimleri
Toplama fonksiyonunu kullanarak sonuç olarak bir toplam değeri üretir. COMPUTE deyimi her SELECT ifadesiyle kullanılır. COMPUTE BY ise ORDER BY deyimine gerek duyar. SELECT ogrno, ort FROM Ogr_Notlar ORDER BY ogrno COMPUTE SUM(ort)

32 GETDATE () Fonksiyonu Şimdiki tarih ve saat değerini gösterir. SELECT GETDATE()

33 DATEADD () Fonksiyonu Verilen bir tarihe istenilen sayıda bir tarih bilgisi eklemek için kullanılır. DATEADD fonksiyonunda dd gün mm ay yy yıl anlamındadır. Belirtilen tarih bilgisine 90 gün ekleyen T-SQL kodudur. SELECT DATEADD(dd, 90, ' ')

34 DATEDIFF () Fonksiyonu
Belirtilen iki tarih arasındaki gün sayısını göstermektedir. Örnek: SELECT DATEDIFF(dd, ' ', ' ') Ayrıca hafta için wk, saat için hh, dakika için mi, saniye için ss kullanılabilir

35 DATEPART () Fonksiyonu
Tarihle ilgili sayısal bilgilerin alınmasını sağlar. Örnek: SELECT DATEPART(dd, ' ') SELECT DATEPART(mm, ' ') SELECT DATEPART(yy, ' ')

36 int int =(select COUNT(*) from laptop ) varchar(50) begin int =(select speed from laptop where ) model from Laptop where >=400 print cast as nvarchar) +'urun 400 ile 500 arasýndadýr' end >=501 print cast as nvarchar) +'urun 501 ile 600 arasýndadýr' >=601 print cast as nvarchar) +'urun 601 ile 800 arasýndadýr' +=1

37 USE computer; GO SELECT model, price, "Fiyat Aralýðý" = CASE WHEN price = 0 THEN 'Fiyat Yok' WHEN price < 400 THEN '400 altýnda' WHEN price >= 500 and price < 599 THEN ' arasýnda' WHEN price >= 600 and price < 1000 THEN ' arasýnda' ELSE '1000 den fazla' END FROM Laptop

38 USE computer; GO UPDATE laptop SET price = ( CASE WHEN ((speed) < 500) THEN price - price*0.80 ELSE (price + price*0.80) END )

39 USE computer; GO create proc varchar(10) as UPDATE laptop SET price = ( CASE WHEN ((speed) < 500) THEN price*0.80 ELSE (price*1.20) END ) where


"T sql-diğer komutlar Metin Akbulut." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları