Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLİ ŞİFRELERİ ÖĞRETMENİN Bayram ARICİ Yakutiye 50.Yıl Ortaokulu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLİ ŞİFRELERİ ÖĞRETMENİN Bayram ARICİ Yakutiye 50.Yıl Ortaokulu"— Sunum transkripti:

1 ETKİLİ ŞİFRELERİ ÖĞRETMENİN Bayram ARICİ Yakutiye 50.Yıl Ortaokulu
Türkçe Öğretmeni

2 Adı ve Soyadı : BAYRAM ARICİ Doğum Yılı : 1980 E-posta
Doğum Yılı : 1980  E-posta : Web Sayfası : Lise : Erzurum Lisesi (YDA) Lisans : Atatürk Üniv. KKEF Türkçe Öğretmenliği Y.Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2012.  Doktora : Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı-( 2013, devam ediyor.)   : Memur- İstanbul Kağıthane Profilo ATL   : Memur- Erzurum Ziya Gökalp Lisesi   : Türkçe Öğretmeni- Erzurum Edip Somunoğlu İlköğretim Okulu  : Türkçe Öğretmeni- Trabzon Akçaabat Kavaklı Ortaokulu 2013-Devam Ediyor : Türkçe Öğretmeni- Erzurum Yakutiye 50.Yıl Ortaokulu

3 Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı,
yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.

4 EĞİTİMDE ÜÇ PAYDAŞ AİLE, OKUL VE ÖĞRETMEN
Aile, eğitimin temel taşıdır. Okul ailede başlar.

5

6 Amaçlarımız neler?

7 Türk Milli Eğitiminin Amaçları
I – Genel amaçlar: Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. (Değişik: 16/6/ /1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

8 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

9 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

10 Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

11 Her şeyin başı eğitim diyoruz.
Biz kimiz? Nasıl eğitiyoruz?

12 Çocuk önem kazanıyor. ÖĞRETMEN

13 1739 s. M.E.T.K. 43.md. Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

14 ÖĞRETMEN Bireysel Genel Çevresel Kişilik Özellikleri Aile Genel Kültür
3 Nisan 2017 ÖĞRETMEN Bireysel Çevresel Genel Kişilik Özellikleri Karakter Hedefler Aile Okul İlk/Orta/Lise Sosyal Çevre Fiziki Şartlar Ekonomik yapı Genel Kültür Alan Bilgisi Pedagojik Formasyon

15 3 Nisan 2017 ETKİLİ ÖĞRETMEN

16 Bütün öğrencilerine "eşit" davranmalı,
bireysel farklılıklara dikkat etmeli.

17

18 Bilgi, beceri ve tutum üçgeni kurar.
Etkili öğretmen Bilgi, beceri ve tutum üçgeni kurar.

19 NOT TUTMAYI ÖĞRETİR (Dil bilinci oluşturur.)
Not tutma, dinleme ve yazma becerisini geliştirir. Not tutmada: İşitmek, dinlemek, anlamak, analiz etmek, seçmek ve yazmak esastır. Yapılan araştırmalar her iki öğrenciden birinin, bilgilendirici bir metnin özetini çıkarmada sorun yaşadığını göstermektedir.

20 Yazamayan ve okuduğunu anlayamayan nesiller yetiştiriyoruz
Yazamayan ve okuduğunu anlayamayan nesiller yetiştiriyoruz. Daha dikkatli olmalıyız.

21 ZAMANI KULLANMA KÜLTÜRÜ OLUŞTURUR

22 “Güler yüzlü" ve "alçak gönüllü" olmalı.
3 Nisan 2017 “Güler yüzlü" ve "alçak gönüllü" olmalı.

23 GÜZEL SORU SORDUĞUNUZ İÇİN SİZE YÜKSEK PUAN VEREN ÖĞRETMENİNİZ OLDU MU?
Etkili öğretmen tatmin edici bir açıklama sunar, huzursuzluk yaratır, rahatsızlık verir ve tartışmaya davet eder. Richard Sennett

24 NOTU SİLAH OLARAK KULLANMAZ

25 Çocuklar AFERİN KARTI almak için yarışıyorlar.

26 ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİNİ MUTLAKA TANIMALI VE ONA İSMİ İLE HİTAP ETMELİDİR.
ŞİŞT , GÖZLÜKLÜ, SEN SÖYLE! Öğren-meli-sin

27 ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİNİ ETKİLİ DİNLEMELİDİR.

28 Konuşma becerisi iyi olmalıdır.

29 ÖĞRETMEN SÖZÜNE DİKKAT ETMELİDİR.

30 SPOR KÜLTÜRÜ OLMALI

31 Konuları sunarken, sadece dilimiz değil ; “Beden dilimiz” de konuşmalıdır.

32 Sınıfa sırtını dönmemelidir. Çünkü…
Görüntüyü kapatmamalı. Sınıfın kontrolü güçleşir.

33 Alanında yeterli bilgi birikimine sahip olmalı.
Tüm gelişmelerden haberdar olmalı. Mesleğini sevmeli. "Yöneticilik" ve "rehberlikle" ilgili formasyonu bilmeli.

34 Öğrencilerle birebir diyalog içinde olmalı.
Bilmediğini söylemekten çekinmemeli. Ancak ertesi gün araştırıp sorunun cevabını vermeli. Dengeli, olumlu ve tutarlı davranışlar sergilemeli. Düşüncelerini davranışlarıyla bütünleştirebilmeli.

35 Kendinden emin ve medeni cesaretli olmalı
Güven vermeli. Çözüm üreten ve uzlaştıran bir kişilik sergilemeli. Hatalı durumlarda hatasını kabul etmeli. Tartışmalarda ısrarcı ve inatçı olmamalı. Olaylar karşısında soğukkanlı ve dengesini koruyabilmeli

36 Hararetli tartışmalardan kaçınmalı.
Başarıları ölçmede hassas ve adil olmalı. Ceza ve ödül konusunu yapıcı ve teşvik edici bir şekilde kullanmalı.

37 Eleştirilere her zaman açık olmalı
Eleştirilere her zaman açık olmalı. Yönetim, mesai arkadaşları, öğrenciler ve velilerle iyi ilişkiler içerisinde olmalı.

38 -‘Nasıl çizmemi istiyorsunuz?’ diye sordu küçük çocuk.
-‘Niçin? Nasıl istiyorsan öyle.’ dedi öğretmen. Gün geldi, kendisi oldu çocuk. Ve pembe, portakal rengi ve mavi çiçekler yaptı. Ve yeni okulunu çok sevdi. Ön kapıdan sınıfa bir kapısı olmasa bile! Küçük Çocuk,  Helen Buckley

39 Etkili öğretmen öğrencilerine iyi bir rehber olur ve kendini gereksiz kılar.

40 Kendilerine saygı ve sevgi duyan Dostça, arkadaşça davranan
AMERİKA’DA YAPILAN BİR ARAŞTIRMADA TÜRK VE AMERİKALI ÖĞRENCİLERİN “ EN ETKİLİ ÖĞRETMEN NASIL OLUR?” SORUSUNA VERDİKLERİ ORTAK CEVAPLAR: Kendilerine saygı ve sevgi duyan Dostça, arkadaşça davranan Sorunların çözümünde yardımcı olan Öğrenmeyi heveslendiren Güler yüzlü, sıcak, esprili, aynı zamanda sınıfta disiplini sağlayan Dersine hazırlıklı gelen, hevesli, derste araç ve gereç kullanan Yaşamdan örnekler sunan, Ağır öğrenen çocuklara zaman ayıran Öğrenciler arasında ayırım yapmayan, onlara başarısızlık duygusu yaşatmayan Öğrenme yollarını öğrencilerine öğreten, öğrenciyle iyi iletişim kuran

41 DEHB olan öğrenciler ve hazır bulunuşluk düzeyi düşük olan öğrencileri eğitime nasıl
kazandıracağız?

42 Onları kazandık.

43

44 Ben de şehit olacağım sandım.

45 Günlük Şiir Defteri OKUMA alışkanlığı DİNLEME becerisi
KONUŞMA becerisi YAZMA alışkanlığı DİL BİLGİSİ kurallarını sezdirme Günlük Şiir Defteri

46

47 Annem gibi kokuyorsunuz öğretmenim.

48 Öğretme evrensel bir uğraştır.
Öğretmen dünyadaki değişikliklere göre kendini güncellemelidir.

49 Öğretmenlerin izlemesi gereken filmler

50 Öğretmenlerin izlemesi gereken filmler
1. Dead Poets Society / Ölü Ozanlar Derneği (1989): İngilizce Öğretmeni John Keating'in Welton Okulundaki sıkı muhafazakar ortamı değiştirme çabası ve öğrencileri etkilemesi üzerine kurulu bir hikaye. Robin Williams'ın performansı etkileyici. [IMDB: 7,9] 2. Stand and Deliver / Kalk ve Diren (1988): Matematik Öğretmeni Jamie Escalante, dersler ve okulla ilgisi olmayan, suça eğilimli latin kökenli öğrencilerin olduğu bir devlet okulunda sıra dışı bir öğretmenlik yapar. [IMDB: 7,1] 3. To Sir With Love / Sevgili Hocamız(Sevgili Öğretmenim) (1967): Mühendislikten gelme bir öğretmen ve sorunlu öğrencileri. Terk edip gitmemek ve öğrencileri kazanmak adına gösterilen gayret... [IMDB: 7,5] 4. 3 Idiots / 3 Aptal (2009): Daha önce filmle ilgili bir şeyler karlamıştım. Bir Hint filmi. Favorilerimden biri.[IMDB: 8,3] 5. The Breakfast Club / Kahvaltı Kulübü (1985): bir hafta sonunu kütüphanede geçirme cezası alan birbirinden farklı beş lise öğrencisinin birbirini keşfini anlatıyor. [IMDB: 7,9]

51 Öğretmenlerin izlemesi gereken filmler
6. Good Will Hunting/ Can Dostum (1997): MIT'te çalışan matematiği kuvvetli, psikolojisi zayıf bir hizmetli ve psikoloğu arasında doğan sıkı dostluğu yansıtan izlenesi bir film. [IMDB: 8,2] 7. Precious / Acı Bir Hayat Öyküsü (2009): 1980'lerin Harlem'inde öz babası tarafından hırpalanmış, tecavüz edilmiş ve ikinci çocuğa hamile obez bir bayanın hayatı alternatif bir okula kayıt olmasıyla değişmeye başlar.[IMDB: 7,3] 8. The Paper Chase (1973): Hukuk Fakültesinde birinci sınıfta okuyan öğrenci, hem derslerle, hem de kız arkadaşının babası zorlu profesörle baş etmeye çalışır. [IMDB: 7,1] 9. Dangerous Minds / Sakıncalı Düşünceler (1995): Eskiden orduda çalışan bir öğretmenin şehrin fakir bölgesinde bir okulda, sıra dışı teknikler kullanarak öğrencileriyle arasında bağ kurmaya çalışmasını anlatan bir film. [IMDB: 6,1] 10. Educating Rita (1983): Eğitimi yarım kalmış bir bayan kuaförü ile bir üniversite profesörünün yollarının nasıl kesiştiğini göreceksiniz. [IMDB: 7,1]

52 BİLİNCİNDEYİZ

53 BİRAZ MİZAH

54

55

56 Öğretmenlerden ermiş olmaları beklenmektedir.

57 ETKİLİ ÖRNEKLERİN SAYISINI ARTIRMALIYIZ.
Öğretmenlerin de beklentileri var. ETKİLİ ETKİLİ ÖRNEKLERİN SAYISINI ARTIRMALIYIZ.

58 ve son söz Mehmet Âkif ERSOY “MUALLİMİM” diyen olmak gerektir imanlı,
edepli, sonra liyâkatli, sonra vicdanlı. Bu dördü olmadan olmaz: ÇÜNKÜ VAZİFE BÜYÜK. Mehmet Âkif ERSOY (Rahmetle anıyoruz.)

59 MUTLU YARINLAR DİLİYORUZ.
3 Nisan 2017 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDİYOR, MUTLU YARINLAR DİLİYORUZ.


"ETKİLİ ŞİFRELERİ ÖĞRETMENİN Bayram ARICİ Yakutiye 50.Yıl Ortaokulu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları