Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÂYET - HADİS ve GÜZEL SÖZLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÂYET - HADİS ve GÜZEL SÖZLER."— Sunum transkripti:

1 ÂYET - HADİS ve GÜZEL SÖZLER

2 ÂYETLER

3 Ey insanlar. Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık
Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. (Hucurat/13)

4 (Resûlüm. ) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım
(Resûlüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. (Ali İmran,3/26)

5 Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım
Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. (Bakara,2/186)

6 Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin! (Haşr,59/10)

7 Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma.
Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağış. (Bakara,2/186)

8 Ey Rabbimiz. Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver
Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler. (Bakara/2001)

9 (Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. (Ali İmran,3/31)

10 (Ey mü’minler!) Andolsun ki, Rasûlullâh’da sizin için, Allâh’a ve âhıret gününe kavuşmayı umanlar ve Allâh’ı çok zikredenler için bir «üsve-i hasene» vardır. (Ahzâb,33/ 21)

11 Ey insan. İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir
Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp,ölçülü bir biçim verdi. Seni istediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu. (Infitar/6,7,8)

12 Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. (Hucurat,49/6)

13 Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin. (3/102)

14 O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. (Yasin,36/65)

15 Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. (Kaf,50/16)

16 Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun?
Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir… (Mücadele,58/7)

17 Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir
Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttakî olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hâla akıl erdiremiyor musunuz? (Enam,6/32)

18 Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında: "Rabbim
Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında: "Rabbim! der, beni geri gönder;" "Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş (ve hareketler) yapayım." Hayır! Onun söylediği bu söz (boş) laftan ibarettir… (Müminun,23/99,100)

19 Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim
Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın. (Münafikun,63/10)

20 Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi (ölümünü) ertelemez.
Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (Münafikun,63/10)

21 Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma
Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. (İsra,17/37)

22 Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır. (Kehf,18/46)

23 Hele can boğaza dayandığı zaman,. O vakit siz bakar durursunuz
Hele can boğaza dayandığı zaman, O vakit siz bakar durursunuz. (O anda) biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz. (Vakia,56/83,84,85)

24 Asra yemin ederim ki. İnsan gerçekten ziyan içindedir
Asra yemin ederim ki İnsan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. (Asr,103/1,2,3)

25 Biz insanı en güzel biçimde yarattık
Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık. Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. (Tin,95/4,5,6)

26 Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür
Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. (Zilzal,99/7,8)

27 Rabbin(in emri) geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman (her şey ortaya çıkacaktır).
O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var! (İşte o zaman insan:) "Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim!" der. (Fecr Suresi/22,23,24)

28 Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. (Ahzab,33/72)

29 Şüphesiz, Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size vâdolunan cennetle sevinin! derler. (Fussilat,41/30)

30 (İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden kimin sözü daha güzeldir? (Fussilat,41/33)

31 Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler
Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır. (İsra,17/53)

32 HADİSLERLER

33 İman etmedikçe cennete giremezsiniz
İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız. (R.S// 2.c- h. 379)

34 Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.
(Buhârî, Îmân, 7)

35 Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz
Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Allah’ın huzurunda vereceğiniz o büyük hesaba kendinizi şimdiden hazırlayınız. Kendini daha dünyada iken hesaba çekenlerin ahiretteki hesapları kolay geçecektir. (Tirmizi, Kıyamet 25)

36 Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin
Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin ya da sussun.” (Müslim, İman 77)

37 Mi’rac’a çıkarıldığımda ben bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluğun yanından geçtim. -   Ey Cebrail! Bunlar kimlerdir? diye sordum. -   Bunlar, (gıybet etmek suretiyle) insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır, cevabını verdi. (Ebu Davud, Edeb 35)

38 Kim din kardeşinin haysiyetini, ırz ve namusunu, onu çekiştirenlere karşı korursa Allah da onu kıyamet gününde korur. (Tirmizi, Birr ve Sıla 20)

39 Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. buyuruyor. (Buhari, İman 7)

40 Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize bakar.
(Müslim, Birr 33)

41 Ey insanlar. Allah’a tövbe edip ondan af dileyiniz
Ey insanlar! Allah’a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tövbe ederim. (Müslim, Zikir 42)

42 İnsanoğlunun bir dere dolusu altını olsa, bir dere daha ister
İnsanoğlunun bir dere dolusu altını olsa, bir dere daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Ama Allah, tövbe edenin tövbesini kabul eder. (Buhârî, Rikak 10)

43 KELAMI KİBAR GÜZEL SÖZLER

44 Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. K.S.SÜLEYMAN

45 Gel Ey Muhammed bahardır Dudaklar ardında saklı Aminlerimiz vardır.
Ne olur. Gel Ey Muhammed bahardır Dudaklar ardında saklı Aminlerimiz vardır. Hac’dan döner gibi gel Mirac’tan iner gibi gel Bekliyoruz yıllardır. A.N.ASYA

46 Salih kimselerin meclisi güzel kokular satan ıtriyatçı gibidir
Salih kimselerin meclisi güzel kokular satan ıtriyatçı gibidir.Almasan bile sana ulaşır. Kötü insanların meclisi ise demircinin ocağı gibidir. Seni yakmasa da duman ve kokusu sana ulaşır. Alıntı

47 Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdımı,hatta boğarım!... -Boğamazsın ki! -Hiçolmazsa yanımdan kovarım. Mehmet Akif ERSOY

48 Mecliste arif ol kelamı dinle El iki söylerse sen birini söyle
Elinden geldikçe sen iyilik eyle Hatıra dokunup yıkıcı olma. Karacaoğlan

49 Hoşca bak zâtına kim, zübde-i âlemsin sen Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen
Şeyh GALİP

50 Gittiler… Bana dünyam birden bire boş geldi
Seçilmiş oldu eşyam odalarım loş geldi Gözlerim müebbette, günü gelir elbette Gelir, melek nöbette, safa geldi hoş geldi. N.F.KISAKÜREK

51 Neylersin ölüm herkesin başında. Uyudun uyanamadın olacak
Neylersin ölüm herkesin başında. Uyudun uyanamadın olacak. Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak, Taht misali o musalla taşında. Cahıt Sıtkı TARANCI

52 Kırılır da bir gün bütün dişliler Döner şanlı şanlı çarkımız bizim
Gökten bir el siler yaşlı gözleri Gideriz nuryolu izde gideriz Taş bağırda sular dizde gideriz Bir gün akşam olur bizde gideriz Kalır dudaklarda şarkımız bizizim. Necip Fazıl Kısakürek

53 Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler, Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden, Bir çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Y.K.BEYATLI

54 Dört şey güzeldir, fakat dört şey ondan daha güzeldir
Dört şey güzeldir, fakat dört şey ondan daha güzeldir.    1- Erkeklerin utanması güzeldir.Fakat kadınların utanması ondan daha güzeldir.  2- Herkesin adil olması güzeldir.Fakat emir sahiplerinin adil olması daha güzeldir.  3- İhtiyarın tevbesi güzeldir.Fakat gencin tevbesi daha güzeldir. 4- Zenginin cömertliği güzeldir.Fakat fakirin cömertliği daha güzeldir. 

55 Dört şey kötüdür. Fakat dört şey ondan daha kötüdür
Dört şey kötüdür. Fakat dört şey ondan daha kötüdür.    1- Gencin günah işlemesi kötüdür.Fakat yaşlının günah işlemesi daha kötüdür.  2- Cahilin dünya işlerine dalması kötüdür.Fakat alimin dünya işlerine dalması daha kötüdür.  3- İnsanların ibadette gevşeklik yapması kötüdür.Fakat hoca ve talebelerin ibadette gevşeklik yapması daha kötüdür.  4- Zenginlerin kibri kötüdür.Fakat fakirin kibri daha kötüdür. 

56 Cennet Cennet dedikleri üc be köskle ücbes huri,
İsteyene versen onu, Bana seni gerek seni. Yunus Emre

57 Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Mithat Cemal Kuntay

58 Nerede boynu bükük bir garip görsen,
Hor görme kim bilir ne derdi vardır. O garip halinde ne sırlar saklı, Onu bu hallaere bir koyan vardır. Alıntı

59 Müjdecim, Kurtarıcım, Rehberim, Peygamberim.
Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim. N.F.KISAKÜREK

60 Dört şeyi dört şeyden temizle;
Dilini giybetten, Kalbini kıskançlıktan, Mideni haram lokmadan, Davranışlarını riyadan. Feridddin Attar

61 Ararsan Mevlayı kendınde ara, Kudüste, Kabede, Hacda değildir.
Bir İnsan kalbini kırarsan Hakka eylediğin secde değildir. Yunus EMRE

62 Her rüzgâr savuracak bir toz bulur.
Her hayal yaşanacak bir can bulur... Her düş gerçekleşecek bir umut bulur... Kolay bulunmayan tek şey güzel bir dostluktur...


"ÂYET - HADİS ve GÜZEL SÖZLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları