Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEMİNER EKO 413 Öğr. Gör. Dr. Ayşen Araç Eray ADALI Merhaba

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEMİNER EKO 413 Öğr. Gör. Dr. Ayşen Araç Eray ADALI Merhaba"— Sunum transkripti:

1 SEMİNER EKO 413 Öğr. Gör. Dr. Ayşen Araç Eray ADALI 21010009 Merhaba
-Kendini Tanıt- Kurum Hakkında Bilgi Vermeden Önce Meslek ve Çalışma Ortamı Seçimi Kurum Hakkında Bilgi Aranılan Özellikler ve Başvurular Hakkında Bilgi Mülakat ve Sınavları Hakkında Bilgi

2 Meslek ve Çalışma Ortamı Seçimi
- Yanlış Meslek Seçimi - İlk İş Seçiminin Önemi - Hedefler - Yetenekler ve İlgi Alanları - İmkanlar ve Beklentiler - Çalışma Ortamına Uyum - İdeallere Uyum -Yanlış Meslek Seçimi Oranı %85’e varıyor. -İlk İş, İş ile yapılan sözleşme Başka bir işe alım sürecine hazırlanamama -Hedefler Hedeflere yönelik iş seçimi Yükselmeye açık pozisyonlar -Yetenek ve İlgi Alanları Mikrodan anlamaz iken oyun teorileri üretecek bir işe girmek -İmkanlar ve Beklentiler İşyerinin size sunduğu imkanlar lojman maaş sosyal olanaklar -Çalışma Ortamı mufettiş gezer Uzman yeni yüzler görmez -İdeallere uyum İnsanlara yardım etme isteği Düşenin sırtından para kazanmak Eray ADALI

3 Meslek ve Çalışma Ortamı Seçimi
- İnsanlara iş imkanı sağlamak, istihdam artırmak ister misiniz? - Onların işlerini güvence altına almalarına yardım etmek ister misiniz? - Çalışma Ortamlarını sürekli geliştirmek ister misiniz? - Mesleki eğitimlerin süreçleri geliştireceğine inanır mısınız? Kurum ile ilgili bilgilere geçmeden önce Size Sormak istediğim birkaç soru var Eray ADALI

4 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İşte bu sorulara cevaplarınız evet ise Eray ADALI

5 Misyon, Vizyon ve Üstlendiği Görevler
Bakanlığın Misyonu; Çalışma hayatını düzenlemek, çalışma barışını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğini geliştiren tedbirler almak, toplumun tüm kesimlerinin sosyal güvenliğini sağlayacak ve istihdamı artıracak şartları geliştirmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerini korumak ve bunları sürekli kılmaktır. Çalışma Hayatı Çalışma Barışı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştiren Tedbirler Sosyal Güvenliği Sağlama İstihdam Artırımı Yurtdışında Çalışan Türk İşçilerin Çalışma Hayatı Yurtdışında Çalışan Türk İşçilerin Sosyal Güvenlik Hakları Misyon Çalışma Hayatı düzenleme Çalışma Barışı sağlamak İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştiren Tedbirler almak Sosyal Güvenliği Sağlama İstihdam Artırımı Yurtdışında Çalışan Türk İşçilerin Çalışma Hayatı koruma Yurtdışında Çalışan Türk İşçilerin Sosyal Güvenlik Hakları koruma ve süreklilik Eray ADALI

6 Misyon, Vizyon ve Üstlendiği Görevler
Bakanlığın Vizyonu; Çalışabilecek tüm insanların kurallara uygun ve barış içinde çalışabildiği, çalışma yaşamı dışındakilerin istihdama hazırlandığı ve sosyal güvencelerinin sağlandığı bir Türkiye oluşturmaktır. Kurallara Uygun ve Barış İçinde Çalışma İstihdama Hazırlık Sosyal Güvencenin Sağlanması Vizyon Çalışana Kurallara uygun ve barış içinde çalışmak Çalışmayana İstihdam hazırlamak Herkese Sosyal güvence saglamak Eray ADALI

7 Misyon, Vizyon ve Üstlendiği Görevler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kendi açıklaması ile amaç ve görevleri şu şekilde belirlenmiştir; Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak Görevler 1/4 Eray ADALI

8 Misyon, Vizyon ve Üstlendiği Görevler
Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak, Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak, İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulamasını izlemek, Çalışma hayatını denetlemek, Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak, Görevler 2/4 Eray ADALI

9 Misyon, Vizyon ve Üstlendiği Görevler
Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak Sosyal güvenlik imkânını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak Görevler 3/4 Eray ADALI

10 Misyon, Vizyon ve Üstlendiği Görevler
Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek, İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak, Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak., İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyecek ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak. Görevler 4/4 Eray ADALI

11 Temelleri, Kuruluşu ve Gelişimi
1930 İktisat Vekaleti İş ve İşçiler Bürosu 1940 Devlet Dairelerin Bakanlıklara Ayrılması Çalışma Bakanlığı 1970 Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bağ-kur Sosyal Sigortalar Kurumu 1980 Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Bakanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2000 “Tek Çatı” 27 mayıs > İş ve İşçiler Bürosu 8 Haziran > İş Dairesi 7 Haziran > Şükrü Saraçoğlu önerisi 22 Haziran > İş Dairesi -> Çalışma Bakanlığı 17 Kasım > Sosyal Güvenlik Bakanlıgı BAGKUR SSK 13 Aralık > Birleşti 4 Ekim > Tek Çatı Bagkur SSk Emekli Sandıgı SSk İşkur Eray ADALI

12 Teşkilat Yapısı Bakanlığın Teşkilat yapısı 4 ana başlık altında yapılanır. Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı Bağlı Kuruluşlar İlgili Kuruluşlar Teşkilat Yapısı Merkez ANKARA Taşra Diğer + Ankara Bağlı Cok Onemli Degil İlgili Kilit Nokta Eray ADALI

13 Teşkilat Yapısı MERKEZ TEŞKİLÂTI - Ana Hizmet Birimleri
- Danışma ve Denetim Birimleri - Yardımcı Birimler Merkez Ana Danısma Denetim Yardımcı Ana Hizmetler Eray ADALI

14 Teşkilat Yapısı MERKEZ TEŞKİLÂTI Ana Hizmet Birimleri
Çalışma Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri (DİYİH) Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Ana Hizmetler Eray ADALI

15 Teşkilat Yapısı MERKEZ TEŞKİLÂTI Danışma ve Denetim Birimleri
Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Bakanlık Müşavirleri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Danısma ve Denetim Eray ADALI

16 Teşkilat Yapısı MERKEZ TEŞKİLÂTI Yardımcı Birimler
Personel Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Yardımcı Birimler Eray ADALI

17 Teşkilat Yapısı TAŞRA TEŞKİLÂTI - Bölge Müdürlükleri
- Yurtdışı Teşkilatı - Müşavirlik ve Ataşelikler Taşra Bölge Yurtdışı Eray ADALI

18 Teşkilat Yapısı BAĞLI KURULUŞLAR
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) - Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Eray ADALI

19 Teşkilat Yapısı İLGİLİ KURULUŞLAR - Sosyal Güvenlik Kurumu
- Türkiye İş Kurumu - Mesleki Yeterlilik Kurumu SGK sağlık ödemeleri sigorta emeklilik İşkur iş bulma işçi hakları işveren görevleri Mesleki Yeterlilik Meslek Kursları Eray ADALI

20 Aranılan Özellikler - 4 Yıllık Üniversite Mezunu Olmak
- KPSS en az 70 Puan - 35 yaş - Yabancı Dil - KPSS Dil En az 42 Doğru Cevap - KPDS En az 70 Puan - Uluslararası geçerliliği olan sınavlar (2yıl) -Askerlik - Askerliği Yapmış Olmak - Askerliği Erteletmiş Olmak - Askerlikle İlişkisi Bulunmamak -Üniversite Konuma göre değişiyor hukuk ve iibf (sgk uzman yrd) mühendislik (iş güvenliği mufettiş yrd.) arapça (işçi hizm uzm yrd.) Kpss -> SGK Uzm yrd. 46 – İŞ Güvenligi Müft. Yrd. 36 – 60 – 63 – 66 – 74 – 82 – 86 – 88 – 95 – 108 – 114 – 116 – 117 En yüksek puanı ile sıralama yapılıyor Yaş Dil Askerlik Eray ADALI

21 Başvuru Belgeleri - İş Talep Formu
- Diploma, Çıkış Belgesi ya da Onaylı Örneği - KPSS Sonuç Belgesi - Yabancı Dil Belgesi - Vesikalık Fotoğraf Form detaylı Calısmaya engel var mı Medeni durumu Adres ve ikamet Cv Eray ADALI

22 Mülakat ve Sınavlar MÜLAKATLAR SINAVLAR 2 ANA KISMA AYIRABİLİRİZ
Genel olarak kişiyi tanıma Sınavlar Yazılı ve sözlü Bilgiyi ölçme Eray ADALI

23 Mülakat ve Sınavlar MÜLAKATLAR - Güçlü ve Zayıf Yönler
- Çalışma Süresi - Gelecek Planları - Baskı ve Stres - Bölüm ve Meslek Seçimi - Sorunlara Çözüm Üretme - Beklentiler - Soru Sorabilme - Güçlü ve Zayıf Özgüven olsun ama kendini övme Zayıf yönüm yok de Ne kadar süre bu işte calısmak istiyorsun? Baska is bulana kadar mı geldin? Gelecek planları Gelecek Planları Yükselme İş değişikliği Baskı ve Stres baskı ve stres altındaki tepkilerin panikleme özgüven Bölüm ve Meslek neden bu bölümü okudun? neden bu işi seçtin? idealler için mi? öylesine mi? Sorunlara Çözüm şöyle bir sorun olsa nasıl çözersin? Beklentiler işten ve işyerinden beklentiler koşullar olanaklar yükselme lojman vb Sizin Sorunuz var mı? hayır deme ama basit sorular da sorma kurumunuzu tanıyorum, daha da tanımak istiyorum imajı çiz Eray ADALI

24 Mülakat ve Sınavlar SINAVLAR - İktisat - Maliye - Muhasebe - Hukuk
- Genel Kültür ve Kurum ile ilgili Bilgiler Sınavlar farklı bölümler içerebiliyor Tüm üniversite hayatı + genel kültür + kurum ile ilgi Yazılı sınavlar Sözlü Sınavlar Bölümler; İktisat Maliye Muhasebe Hukuk GK ve Kurum Eray ADALI

25 Mülakat ve Sınavlar SINAVLAR(İktisat)
Arz miktarı ile arz edilen miktar nedir? Farkları nelerdir? Doğal işsizlik oranı nedir? doğal işsizlik oranını ile mücadelede kullanılacak iktisat politikaları nelerdir? Döviz kurlarının belirlenmesine ilişkin modeller nelerdir? Enflasyon hedeflemesi stratejisinin başarıya ulaşabilmesi için gerekli faktörler nelerdir? Monopol piyasalarda uzun dönem dengeyi ve sosyal maliyeti, grafik yardımıyla anlatınız. Gayri safi yurt içi hasıla hesaplama yöntemlerini sıralayarak, üretim yaklaşımı yöntemini anlatınız. Eray ADALI

26 Mülakat ve Sınavlar SINAVLAR(Maliye)
Bütçenin kapatılma yöntemleri nelerdir? Verginin yansıması nedir? Yansıma şekilleri nelerdir? Çarpan ve hızlandıranın ekonomi üzerindeki etkileri ve aralarındaki farklar nelerdir? Gelir dağılımını belirleyen faktörler nelerdir? Az gelişmiş ülkelerde “noksan istihdamdan tam istihdama geçişi zorlaştıran faktörler” nelerdir? Anlatınız Devlet borçlanmasının etkileri ve sonuçlarını anlatınız. Eray ADALI

27 Mülakat ve Sınavlar SINAVLAR(Muhasebe) Bilanço nedir?amortisman nedir?
Açılış Bilançosu verileri eşliğinde, genel geçici mizan, genel kesin mizan, gelir tablosu, dönem sonu bilançosu oluşturulması İşletmeye ait bilanço kalemleri eşliğinde, cari oran, nakit oran, finansal kaldıraç hesaplamaları ve oranların yorumlanması Gelir tablosu verileri eşliğinde, rapor tipi gelir tablosu oluşturulması Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Satıcılar Yardımcı Defteri ne kayıt Eray ADALI

28 Mülakat ve Sınavlar SINAVLAR(Hukuk)
Yasama sorumsuzluğu ile yasama dokunulmazlığı nedir aralarındaki farklar nelerdir? Zilyetlik nedir? Zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar nelerdir? Zilyetliğin idari yoldan korunmasını anlatınız Yürütmeyi durdurma kararı? Nedenleri, özellikleri hukuki sonuçları nelerdir? Borçlar Kanununa göre “istihdam edenin sorumluluğu” nedir? Koşullarını kısaca yazınız. “Elektronik imza” ve “görme engellilerin imzaları” nın hangi hallerde geçerli ve bağlayıcı olacağını genel hukuk kuralları çerçevesinde tartışınız. Anayasa Mahkemesinin görevleri nelerdir? Kararlarının niteliklerini açıklayınız. Eray ADALI

29 Mülakat ve Sınavlar SINAVLAR (Genel Kültür ve Kurum ile İlgili Sorular) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Görevleri Nelerdir? Asgari Ücret nedir? Asgari ücret Tespit Komisyonu Üyeleri Kimlerdir? Kurumumuz Bakanlık Makamında hangi isimler görevlidir? Yıllık ücretli izine hak kazanma şartları ve hizmet suresine göre, yıllık ücretli izin sürelerini yazınız Eray ADALI

30 Teşekkürler… Eray ADALI iletisim@erayadali.com.tr
Sunumuma katılıp takip ettiğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkürü bir borç bilirim. Eray ADALI Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili hazırlanan bu sunuma bağlantısı aracılığıyla da ulaşabilirsiniz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın oluşumu yapısı ve teşkilatlanması ile ilgili hazırlanmış olan detaylı yazıya bağlantısı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Eray ADALI


"SEMİNER EKO 413 Öğr. Gör. Dr. Ayşen Araç Eray ADALI Merhaba" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları