Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞ  Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından başlayarak uygulamaya konulmuş bulunmaktadır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞ  Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından başlayarak uygulamaya konulmuş bulunmaktadır."— Sunum transkripti:

1

2 GİRİŞ  Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından başlayarak uygulamaya konulmuş bulunmaktadır.

3 Neden yeni sistem! Çünkü OKS; • Yeni ilköğretim vizyonunun gereği olan, “sonucu değil süreci esas alan bir ölçme ve değerlendirme yöntemi”ne uygun olmadığı, • Öğrencilerimizin hakkında doğru olmayan haksız değerlendirmelerin yapılmasına neden olabildiği, • Okul dışı bilgi kaynaklarına erişim imkânı olmayan öğrenciler aleyhine fırsat eşitliğini bozduğu,

4 Çünkü OKS; •Çok büyük boyutlarda kaygı ve strese yol açtığı, •Okul içi performansın önemini azalttığı, •Öğretmenlerin otoritesini düşürdüğü, •Okul disiplinini olumsuz yönde etkilediği,

5 Çünkü OKS; •Öğrencilerde olduğu gibi ailelerinin de psiko-sosyal açıdan yoğun bir şekilde gerilimler yaşamalarına neden olduğu için, • 2007-2008 eğitim-öğretim yılında son defa uygulanarak, son verilmiş • Ve aynı yıl 6 ve 7 inci sınıflardan başlamak üzere; Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi uygulamaya konulmuştur.

6 Yeni sistem ile, • Öğretim programlarının başarılı bir şekilde uygulanması ve yeni öğretim programlarının temel felsefesinin yerleşmesinin sağlanması, • Okulda sunulan eğitim ve öğretim güçlendirilecek ve daha anlamlı kılınması, • Ortaöğretim kurumlarına geçişin, tek bir sınava bağlanmadan, sürece dayalı ve objektif bir yerleştirme ile gerçekleştirilmesi,

7 Yeni sistem ile,  Öğrencinin süreç içindeki gelişiminin değerlendirilmesi,  Okullar arasındaki niteliğe ve niceliğe dayalı farklılıkları gidermeye yönelik veriler elde edilmesi,  Öğretmenlerin yıllık olarak performanslarını gözlemlemeye yönelik veriler oluşturulması, hedeflenmiştir.

8 Seviye Belirleme Sınavları • 6 ve 7 sınıflarda, önce bir pilot uygulama, haziran ayında da yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılımı ile olmak üzere yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilmiştir. • 6 ve 7 sınıflarda, önce bir pilot uygulama, haziran ayında da yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılımı ile ilçeler de dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilmiştir. •Sınavlarda, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil alanında yıl içerisinde elde edilen kazanımları yoklayan, güçlük derecesi yüksek olmayan sorular sorulmuştur.

9 TALEPLERE İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLER  Başvuru işlemini kaçıran tüm öğrencilerin sınava girebilmeleri için her türlü kolaylık sağlanmış, başvuramayanların da sınava alınmaları gerçekleştirilmiştir.  Sınav sorularına yapılan itirazlar bilirkişiler tarafından incelenerek reddedilmiştir.  Sınav sonuçlarına yapılan itirazlarda, hiçbir hatalı sonucun çıkmadığı görülmüş.

10 TALEPLERE İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLER  En yoğun itiraz puanlama ve hesaplama yöntemine yapılmıştır, bu da sistemin hesaplama mantığını bilmemekten kaynaklanmaktadır. İtiraz sahipleri, OKS ve ÖSS benzeri bir hesaplama ile kıyaslama çabasına girmektedirler. Yönergede ve web sayfamızda bulunan hesaplama tablolarını kullandıklarında durum açıklığa kavuşmaktadır. Yönergede ve web sayfamızda bulunan hesaplama tablolarını kullandıklarında durum açıklığa kavuşmaktadır.

11 Sistemin temel mantığı Sistemin temel mantığı  Sistem; SBS puanı ile YBP puanının aynı veya yakın, Davranış puanının tam olduğu bir öğrenci profilini temel almaktadır.  YBP’nin SBS puanından az olması, okula olan ilginin az olduğu, okul dışı kaynakların okuldan daha çok önemsendiği,  YBP’nin SBS puanından yüksek olması okul başarısının subjektif olarak yükseltildiği,  Davranış puanının 100’den az olması öğrencinin davranış bozukluğu içerisinde olduğu anlamını vermektedir.

12 En çok tereddüt edilen hususlar, 1. Sınıf Puanı hesabı, 2. En yüksek Yılsonu Başarı Puanı uygulaması, 3. Öğretmenlerin Yılsonu Başarı Puanlarını sübjektif olarak artırmaları endişesi.

13 Örnek: Aynı okulda ve SBS puanı aynı YBP’si farklı iki öğrencinin sınıf puanlarının farklı olması. “Onun sınıf puanı SBS’ye göre artmış, benimki neden düşmüş?” AliBelma Okuldaki en yüksek YBP 100 AÇIKLAMA : Ali ve Belma, SBS’de aynı puanı almalarına rağmen, Belma Ali’ye göre okula daha çok önem vererek okul derslerinden daha yüksek bir başarı elde etmiştir. Sistem okula devamı ve okul başarısını önemsemektedir. Bu sebeple Belma’nın sınıf puanının SBS puanına göre daha yüksek, Ali’nin okula daha az önem vermesi sonucu sınıf puanının SBS puanından daha düşük çıkması doğal bir sonuçtur. Puan türü Alınan puanlar 500'lük puan Etki oranları (%) Sonuca etkili puanlar SBS puanı480,18 70,00336,12 YBP90,00450,0025,00112,50 Davranış Puanı100,00500,005,0025,00 Sınıf Puanı 473,62 Puan türü Alınan puanlar 500'lük puan Etki oranları (%) Sonuca etkili puanlar SBS puanı480,18 70,00336,12 YBP99,00495,0025,00123,75 Davranış Puanı100,00500,005,0025,00 Sınıf Puanı 484,87

14 Örnek: Aynı okuldan SBS puanları farklı YBP’si aynı iki öğrencinin sınıf puanlarının SBS puanına göre aynı oranda artmaması. “YBP’ler aynı iken neden sınıf puanlarında aynı artış olmadı?” AyşeBurçin Okulun en yüksek YBP puanı 100 AÇIKLAMA : Ayşe ve Burçin aynı okulda aynı YBP’ye sahip oldukları halde, SBS sınavından aldıkları farklı puanlar sebebi ile Ayşe’nin puanı 437,64 Burçin’nin puanı 433,52 olarak hesaplanmıştır. Çünkü sistem OKS ve ÖSS gibi okul puanının Sınav puanına eklenmesi mantığı ile çalışmamaktadır. Burada bütün puanlar oranları ölçüsünde ortalamaya girmektedir. Ekleme ve toplama değil ortalama hesabı söz konusudur. Puan türü Alınan puanlar 500'lük puan Etki oranları (%) Sonuca etkili puanlar SBS puanı432,34 70,00302,64 YBP88,00440,0025,00110,00 Davranış Puanı100,00500,005,0025,00 Sınıf Puanı 437,64 Puan türü Alınan puanlar 500'lük puan Etki oranları (%) Sonuca etkili puanlar SBS puanı426,45 70,00298,52 YBP88,00440,0025,00110,00 Davranış Puanı100,00500,005,0025,00 Sınıf Puanı 433,52

15 En Yüksek Yıl Sonu Başarı Puanı  Sistem, okullarda çeşitli sebeplerle farklılık gösteren değerlendirme biçimleri sebebiyle, disiplinli ve daha hassas not veren okulların öğrencilerinin, daha hoşgörülü ve daha rahat not verilen okullardaki öğrencilere karşı dezavantajlı duruma düşmemeleri için okuldaki en yüksek YBP’yi 100’e öteleyerek hesap yapmaktadır. Bu uygulama OKS puanlarının hesaplamasında da uygulanmıştır.

16 Örnek: Farklı okullarda olup, puanları aynı olan iki öğrencinin sınıf puanlarının farklı olması. Sınav ve okul puanlarımız aynı sınıf puanlarımız neden farklı çıkıyor” “Sınav ve okul puanlarımız aynı sınıf puanlarımız neden farklı çıkıyor” Puan türü Alınan puanlar 500'lük puan Etki oranları (%) Sonuca etkili puanlar SBS puanı371,18 70,00259,82 YBP75,00375,0025,0093,75 Davranış Puanı100,00500,005,0025,00 Sınıf Puanı 378,57 Puan türü Alınan puanlar 500'lük puan Etki oranları (%) Sonuca etkili puanlar SBS puanı371,18 70,00259,82 YBP75,00375,0025,0096,65 Davranış Puanı100,00500,005,0025,00 Sınıf Puanı 381,47 AnılBeyza Okulun en yüksek YBP puanı 100 Okulun en yüksek YBP puanı 97 AÇIKLAMA : Anıl’ın okulunda en yüksek YBP 100, Beyza’nın okulunda en yüksek YBP 97 olmuştur. Sistemde okulun en yüksek puanı ne olursa olsun 100’e ötelenmektedir. Beyza’nın okulunda bu öteleme sebebiyle tüm öğrencilerin YBP'si en yükseği 100 olacak biçimde artırılmıştır. Böylece bu okulun öğrencilerinin YBP’leri aynı gibi görünmesine rağmen hesaplamada daha yüksek çıkmaktadır. Beyza’nın da YBP’si hesaplamada 96,65 olarak değerlendirilmiş ve sınıf puanı diğerinden yüksek çıkmıştır.

17 “bazı okullarda çift karne var, birisi gerçek değerlendirme, diğeri e-okula işlenen ve Sınıf Puanı hesabında kullanılan abartılı karne” Öğretmenlerin ve okulların Yılsonu Başarı Puanlarını sübjektif olarak artırmaları endişesi “bazı okullarda çift karne var, birisi gerçek değerlendirme, diğeri e-okula işlenen ve Sınıf Puanı hesabında kullanılan abartılı karne”  Yılsonu Başarı Puanının okullarda suiistimal edileceği endişesi yaygın bir kanaat iken e- okul kayıtlarından yapılan inceleme sonucu, öğrencinin SBS puanı ile okulda oluşan YBP’si karşılaştırılmış manidar bir farklılık görülmemiştir.

18 SBS puanları ve YBP arası farkları YBP VE SBS PUANLARI ARASINDAKİ FARK SBS - 6SBS - 7 ÖĞRENCİ SAYISI YBP’nin SBS’den 60 puan ve üstü fazla olduğu26 YBP’nin SBS’den 50 - 60 puan arası fazla olduğu3516 YBP’nin SBS’den 40 – 50 puan arası fazla olduğu573242 YBP’nin SBS’den 30 - 40 arası fazla olduğu83493395 YBP’nin SBS’den 20 - 30 puan arası fazla olduğu6602336703 YBP’nin SBS’den 10 – 20 puan arası fazla olduğu249883201905 YBP’nin SBS’den 10 fazla olduğu386334423227 YBP ve SBS eşit179 SBS puanı YBP’den büyük247117297418

19 Soruların Dağılımı Ders Adı Haftalık Ders Saati 6. Sınıf Soru Sayısı 7. Sınıf Soru Sayısı 8. Sınıf Soru Sayısı Türkçe5192123 Matematik4161820 Fen ve Teknoloji4161820 Sosyal Bilgiler3+2161820 Yabancı dil4131517 Toplam22808090100

20 Sınav Tarihleri: DPYB Sınavı (5,9,10,11.sınıflar) 3 Mayıs 2009 Pazar 8. Sınıflar Sınavı (SBS, DPYB) 6 Haziran 2009 Cumartesi 7. Sınıflar Sınavı (SBS, DPYB) 7 Haziran 2009 Pazar 6. Sınıflar Sınavı (SBS, DPYB) 13 Haziran 2009 Cumartesi

21 “bazı okullarda çift karne var, birisi gerçek değerlendirme, diğeri e-okula işlenen ve Sınıf Puanı hesabında kullanılan abartılı karne” Öğretmenlerin ve okulların Yılsonu Başarı Puanlarını sübjektif olarak artırmaları endişesi “bazı okullarda çift karne var, birisi gerçek değerlendirme, diğeri e-okula işlenen ve Sınıf Puanı hesabında kullanılan abartılı karne”  Bu konuda valiliklere gönderilen genelge ile SBS puanı ile YBP arasında 100’lük sistemde 30 ve daha yukarı fark olan öğrencilerin durumlarının incelenmesi için çalışmalar başlatılmıştır.  Bundan sonraki yıllarda 20 ve daha yukarı farklar incelemeye alınacaktır.

22 Sınav sonuçlarına itiraz, “benim daha çok doğrum vardı, puanım beklediğimin altında”  Sadece bu sınavlara özgü olmayan, her sınavda karşılaşılan bir durumdur. Öğrenci sınav heyecanı ile veya aile ve çevre baskısı ile işaretlediği seçenekleri karıştırmakta, buna ailesini de inandırarak ısrarla sonucun hatalı olduğunu belirterek, başvuruda bulunmaktadırlar. Yapılan tekrar incelemelerde hiçbir iddianın gerçek olmadığı görülmüştür.  Bazı veliler dershane ve web adreslerinden aldıkları bilgilerle itiraz etmekte ve sonuçta herhangi bir değişiklik olmamaktadır  Bazı veliler dershane ve web adreslerinden aldıkları bilgilerle itiraz etmekte ve sonuçta herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

23 Diğer sonuçlar  Dershanelere devam eden öğrencilerin, soru ve yöntem farkı sebebiyle SBS’lerde olumsuz etkilendikleri görülmüştür.  Okullarda davranış puanlarının etkisi hissedilmiş, okula bağlılık, öğretmene saygı ve sosyal ilişkilerde gelişme gözlemlenmiştir.

24 Diğer sonuçlar,  Sınav sorularının o yıla ait konular olması öğrencilerde kendine güveni artırmıştır.  Yeni soru biçimi, okulda verilen eğitimin gerçek hayat ile ilişkilendirilmesi ve sınav başarısını olumlu etkilemiştir.  Sınıf puanı sistemi okul derslerine ilgiyi artırmıştır.  Elde edilen verilerden hareketle, öğretmen performansları, öğrenci ve okul başarıları incelenmeye başlanmıştır.

25 Diğer sonuçlar,  Soru biçimi, hesaplama yöntemi ve bileşenleri ile farklı ve ilk defa uygulamaya konulmuş olan Ortaöğretime Geçiş Sistemi, ilk yıl uygulamaları sonrası oldukça başarılı bir sonuç ortaya koymuştur.  Her yeni sistem gibi eksik veya anlaşılamayan yanları olabilecektir.  Bakanlığımız, daha adil ve gerçekçi bir sistem için her türlü öneriyi değerlendirmektedir.

26 Yeni düzenlemeler ;  Sınavların ders kesimi tarihinden sonra yapılması özellikle şikayet konusu olmuş, bu sebeple sınavların bu yıl 6-7 ve 13 haziran tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

27 Yeni düzenlemeler ;  Kaynaştırma eğitimi gören özel eğitim öğrencilerine verilen moral notları, okulların en yüksek YBP hesabında diğer öğrenciler aleyhine durum oluşturduğundan, kaynaştırma öğrencilerinin ayrı bir grup olarak değerlendirilmesi genelge ile duyurulmuş, bu husus yönergede de yeniden düzenlenmiştir.  Engelli öğrencilerin daha uygun şartlarda sınava alınmaları ile ilgili yeni yöntemler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

28 www.meb.gov.trhttp:\\oges.meb.gov.tr


"GİRİŞ  Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından başlayarak uygulamaya konulmuş bulunmaktadır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları