Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri"— Sunum transkripti:

1 GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI Not: Slayt gösterisi olarak açıldıktan sonra ikinci tıklamada cevaplar ortaya çıkacaktır.( Sol alt köşede Çiz ve Ok’un üzerindeki Kupaya benzer işareti tıklayınız.)

2 SORULARIN BAZILARININ CEVAPLARI BİRBİRİNE ÇOK YAKIN ANLAMLAR İÇERDİĞİ İÇİN YANLIŞLIKLARDAN
SORUMLU DEĞİLDİR. 1) Aşağıda belirtilen aramalardan hangisi özel güvenlik görevlisine yaptırılmaz? a. Havaalanlarında bagaj kontrolü b. Nakledilecek mahkumların aranması c. Suç nedeniyle arama d. Spor müsabakalarında seyircilerin aranması e. Kurum personelinin aranması b

3 2) Suçüstü halindeki kap kaç faili ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz? a. Suçüstü tutanağı düzenleyerek savcılığa teslim eder b. Faili yakalar c. Direnen faili etkisiz hale getirir d. Failin üstünü ve eşyasını yakalama nedeniyle orantılı olarak arar e. Kapkaç sonucu mağdurdan alınan cep telefonuna el koyar a

4 3) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullanabileceği temel hak ve hürriyetlerden değildir? a. Sendikaya üye olmak hakkı b. Hak arama hürriyeti c. Dernek kurma hürriyeti d. Haberleşme hürriyeti e. Grev yapma hürriyeti e

5 4) İl sınırları içerisinde 5442 sayılı il idaresi Kanununa göre genel güvenlik ve asayişin sağlanmasından hangi makam sorumlu ve yetkilidir? a. Vali b. Emniyet Müdürü c. Cumhuriyet Savcısı d. Belediye Başkanı e. Jandarma Komutanı a

6 5) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev yetki ve sorumluluklardan değildir?
a.Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek b.Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak c.Yaptığı adli arama sonucu bulduğu delilleri toplamak ve incelemek d.Görev alanına gelen kişilerin eşyalarını x-ray cihazından geçirmek e.Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak c

7 d 6) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk kuvvetlerinden değildir?
a. Polis b. Jandarma c. Sahil Güvenlik Teşkilatı d. Belediye Zabıtası e. Hepsi d

8 7) Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?
a sayılı Özel Güvenlik Hizmetine Dair Kanun b sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu c sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu d sayılı İl İdaresi Kanunu e. Hiçbiri a

9 8) Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a.Özel güvenlik görevlisine valilikçe kimlik kartı verilir b.Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı veya silahsız olduğunu belirtir c.Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır d.Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri de sayılı kanunun 7.Maddesinde sayılan yetkileri kullanabilir e.Kimliğin kaybedilmesi halinde iş veren durumu derhal valiliğe bildirir. d

10 e 9) Aşağıdaki aramalardan hangisi adli arama değildir?
a. Bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin aranması b. Hükümlünün yakalanması için yapılan arama c. Suçun iz, eser, emare veya delillerin elde edilmesi için bir kimsenin aranması d. Suçüstü halinde yakalanan kişinin aranması e. Görev alanında can ve mal güvenliğinin sağlanması için yapılan arama e

11 d 10) Aşağıdakilerden hangisi yakalama nedenlerinden değildir?
a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır b) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır c) Delilerin değiştirilme olasılığı olmalıdır d) Kişinin suç işleyebileceğine dair şüphe bulunmalıdır e) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır d

12 11) Aşağıdakilerden hangisi Özel güvenlik görevlilerinin adli görevlerinden değildir?
a) Faili yakalama b) Yakalanan kişiyi evraklarıyla birlikte adliyeye sevk etmek c) Suç aletine el koymak d) Olay yerini korumak e) Olayla ilgili tutanak tutmak b

13 12) Aşağıdakilerden hangisi Özel güvenlik görevlisinin sayılı kanundan doğan yetkilerinden biri değildir? Kişilerin üstlerini teknolojik cihazlarla aramak Olay yerini ve delilleri koruma altına almak Suça el koymak Terk edilmiş eşyayı emanete almak Olay yerindeki delilleri toplamak ve incelemek e

14 13) Vali tarafından komisyon kararı aramaksızın hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez? Konser Toplantı Para veya değerli eşya nakli Sahne gösterisi Kişi koruma e

15 14) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
Kamu haklarından yasaklı olmamak Özel güvenlik yenileme eğitimini başarıyla tamamlamış olmak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 18 yaşını doldurmuş olmak Görevin yapılmasını engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak b

16 15) Özel güvenlik görevlisinin çalışma izini için yapacağı başvuruda aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez? Nüfus cüzdan fotokopisi Adli sicil kaydı Askerlik terhis belgesi Özel güvenlik temel eğitim sertifikası Sağlık raporu c

17 16) 5188 sayılı Kanun uyarınca, valilikçe verilen özel güvenlik görevlilerine verilen çalışma izninin süresi kaç yıldır? 4 5 3 6 Süresiz b

18 17) tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlükten kaldırdığı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir? 2330 2559 2495 4857 5442 c

19 18) Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
Olay tutanağı Yakalama tutanağı Tutuklama tutanağı Arama tutanağı Zapt etme tutanağı c

20 19) Özel Güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz? Kardiyoloji KBB Göz Psikiyatri Nöroloji a

21 20) Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır? Önleyici görev İdari görev Özel kolluk görevi Kişisel görev Adli görev e

22 Ek önlemler alma yükümlülüğü Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
21) 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği hükümlülük nedir? Ek önlemler alma yükümlülüğü Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü Temel eğitim alma yükümlülüğü Hiçbiri c

23 22) Özel güvenlik birimi kararları ile kurulurken Özel Güvenlik Şirketi kararı ile faaliyete geçer? İl Koruma Komisyonu – Özel Güvenlik Komisyonu Özel Güvenlik Komisyonu – İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Komisyonu – İl Koruma Komisyonu İl Koruma Komisyonu – İçişleri Bakanlığı Hiçbiri b

24 c 23) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevlerinden değildir?
Görev alanında meydana gelebilecek hırsızlık, yan kesicilik gibi olaylara duyarlı olmak Görev alanındaki tesis ve kişilerin güvenliğini sağlamak Görev alanındaki sokak çocuklarını ilgili kuruluşlara teslim etmek Görev alanındaki terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak Görev alanında kaybolan veya yer soranlara yardımcı olmak c

25 24) Görev alanında şüpheli bir paketle karşılaşan özel güvenlik görevlisi, aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Yanında bulunan haberleşme cihazlarıyla durum hakkında üstlerine bilgi verilmelidir. Sabotaj ihtimaline karşı paketi açıp kontrol etmelidir Kalabalık varsa, kalabalığı o bölgeden uzaklaştırmalıdır. Çevre emniyetini alarak mahalli kolluğa bilgi vermelidir Şüpheli pakete kimse yaklaştırılmamalıdır. b

26 25) Aşağıdakilerden hangisi tesisin giriş kontrol yöntemlerinden birisidir?
Güvenlik görevlisinin onaylaması yöntemi Kapalı devre televizyon sistemi Kart sistemi Özel bölgeye sahip olma sistemi Hepsi e

27 26) Aşağıdakilerden hangisi bir rapor türü değildir?
Sözlü rapor Yazılı rapor Görsel rapor Elektronik rapor Manyetik rapor e

28 Devriye görevi esnasında kısa duraklamalarla etrafı kontrol etmelidir
27) Yaya devriye usulleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Devriye görevi esnasında kısa duraklamalarla etrafı kontrol etmelidir Her zaman aynı güzergah kullanılmalıdır Dükkan veya binalardaki camların kırık olup olmadığına dikkat edilmelidir Kapı içi veya girişlerinde dolaşan kimseler gözlenmelidir Elektrik, su, havagazı şebekeleri kontrol edilmelidir b

29 28) Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla şahısların üzerlerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir? Olay tespit tutanağı Suçüstü tutanağı El koyma tutanağı Yakalama tutanağı Üst arama tutanağı e

30 29) Özel Güvenlik görevlisinin ister kendileri bulsun isterse başkaları tarafından bulunarak kendilerine teslim edilmiş olsun emanete aldıkları eşyaları gerek genel kolluk güçlerine gerekse sahiplerine teslim etmeleri halinde tutmaları gereke tutanak aşağıdakilerden hangisidir? El koyma tutanağı Zapt etme tutanağı Arama tutanağı Olay tespit tutanağı Hiçbiri e

31 30) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir?
Kelepçe El feneri Kamera Cop Telsiz c

32 31) Aşağıdakilerden hangisi uygulama türüne göre kelepçe çeşitlerinden değildir?
Anahtar kelepçe Parmak kelepçe Zincir kelepçe Masonet kelepçe Plastik kelepçe a

33 32) Aşağıdakilerden hangisi kelepçeleme usullerinden değildir?
Diz üstü kelepçeleme Bir engele dayanarak kelepçeleme Ayakta kelepçeleme Sırt üstü yatırarak kelepçeleme Yüz üstü yatırarak kelepçeleme d

34 33) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerini doğru olarak sıralanmış halidir?
Başlık – Giriş – Gelişme – Tarih ve saat – İmza - Sonuç Başlık – Giriş – Tarih ve saat – İmza – Sonuç – Gelişme Başlık – Giriş – Gelişme – Sonuç – Tarih ve saat – İmza Tarih ve saat – Başlık – Giriş – Gelişme – Sonuç – İmza Başlık – Tarih ve saat – Giriş – Gelişme – Sonuç - İmza c

35 34) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?
Dozimetre Metal detektör X-ray cihazı CCTV Alarm sistemi a

36 35) Bomba şüphesi olan paketlerde çevre emniyeti en az kaç metre olmalıdır?
50 150 25 100 75 d

37 36) Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir? İfade alma Tutanak Özet çıkarma Not alma Rapor yazma d

38 37) Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
Duvarlara beton engeller Tel örgüler İkaz levhaları Erken algılama uyarı sistemleri Bariyerler d

39 38) Aşağıdakilerden hangisi kapı tipi metal dedektörlerin kullanımında dikkat edilecek hususlardan değildir? Kontrol edilecek kişi metal dedektörlere yönlendirilmelidir Kontrol edilecek kişiler metal dedektörlere 1 metre mesafede bekletilerek alınır Kişi metal dedektörlerden geçmeden ikinci bir kişinin geçişine de müsaade edilir Metal dedektörlerin hassasiyeti isteğe bağlı olarak ayarlanabilmektedir. Metal dedektörler sadece metalleri algılama özelliğine sahiptir. c

40 Kapalı devre kamera sistemi Kartlı geçiş sistemi Kapı dedektörü Telsiz
39) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinde kullanılan bir cihaz değildir? Kapalı devre kamera sistemi Kartlı geçiş sistemi Kapı dedektörü Telsiz El dedektörü d

41 40) Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?
Metal algılama sistemi Uyuşturucu madde algılama sistemi Patlayıcı tarama sistemi Duman algılama sistemi Hiçbiri c

42 41) Kafasına darbe alan yaralılarda aşağıdakilerden hangisi görülür?
Uyku hali Denge kaybı Konuşma bozukluğu Bulantı-kusma Hepsi e

43 42) Acil sağlık yardımı için aranması gereken hızır acil servisinin telefon numarası nedir?
118 177 112 110 155 c

44 43) Boyun kırığı şüphesi olan yaralıda yapılması gereken nedir?
Acilen hastaneye götürmek Kol ve bacaklarından tutarak taşımak Sedyeyle taşımak Boyunluk takılması Kucaklayarak taşımak d

45 44) Sara krizinde hangi davranışlar yapılır?
Kolonya koklamak Vücuduna zarar vermesi engellenir Su içirilir Çenesi açılır Suni teneffüs yapılır b

46 45) ‘‘Herhangi bir kazada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı gelinceye kadar hayatının kurtarılması amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç olmadan yapılan uygulamaya denir’ cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Acil tedavi İlk yardım Müdahale Operasyon Gözlem b

47 Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir Hızlı ve sert masaj yapılır
46) Donmaya maruz kalan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Hastaya uyutulur Alkollü içecek içilir Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir Hızlı ve sert masaj yapılır Yoğun sıcak masaj yapılır c

48 47) Aşağıda belirtilen durumların hangisinde kişilere kalp masajı yapılır?
Çarpıntısı olana Şoka girene Kalbi durana Kalp hastasına Kalbi delik olana c

49 48) Enfeksiyon riski yüksek olan yara aşağıdakilerden hangisidir?
Çok kirli derin yaralar Dikişleri ayrılmış yaralar Ateşli silah yaraları Kenarları muntazam olmayan yaralar Hepsi e

50 49) Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerindendir?
Hareket ile artan ağrı Şekil bozukluğu Hareket kaybı Ödem ve kanama nedeniyle morarma Hepsi e

51 Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
50) ‘Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybına denir.’ Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Koma Şok Bayılma Havale Sara krizi c

52 51) Zehirli yılan ısırmalarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Zehrin kana karışmasını engellemek için ısırık yerinin 3-5 santimetre üst ve altından turnike uygulanır Isırık yeri kesilerek zehirin kana akmaması sağlanır Isırık yerinin üzerine buz kesesi konur Isırılan kişi hareket ettirilmeden sedyeyle sağlık kuruluşuna sevk edilir Yaranın üzerine sıcak suyla masaj yapılır e

53 52) ‘Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması ve kopması ile sonuçlanan olaylara denir.’ Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Çıkık Burkulma Kırık Yanık Zehirlenme b

54 53) Tabanca ile işlenen bir cinayet olayında olay yerindeki en önemli kanıt aşağıdakilerden hangisidir? Kan izleri Boş mermi kovanları Kanlı gömlek Deri parçası Ayak izi b

55 54) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde ilk bakışta görülebilecek bulgulardan değildir?
Sigara izmariti Ayak izi Parmak izi Ruj izi Mendil c

56 55) Potansiyel suç delillerinin en yoğun olabileceği yer neresidir?
Olayın meydana geldiği yer Olay yerinin yakın çevresi Olay yerinin geniş çevresi Şüphelinin ifadesine göre tespit edilir Hiçbiri a

57 56) Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıkları ile ilişkisinin saptanabileceği dinamik bölgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder? Olay Olay yeri Delil Bulgu Hepsi b

58 57) İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına failin kimliğinin tespitine, şüpheli, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkinin tespitine yarayan, laboratuarda bilimsel yöntem ve tekniklerle işlem gördükten sonra soruşturma sırasında veya mahkemede delil olarak kullanılabilecek herhangi bir nesne veya ize ne ad verilir? Maddi delil Parmak izi Tutanak İz ve emare Teşhis a

59 58) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde kullanılabilecek maddi delillerdendir?
Kimyasal deliller İzler Fiziksel deliller Biyolojik deliller Hepsi e

60 59) Aşağıdakilerden hangisinden DNA elde edilemez?
Kan Kıl Barut atığı Tükürük İdrar c

61 60) Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
Değişmez Değiştirilemez Benzemez Tasnif edilebilir Tasnif edilemez e

62 Bilimsel yöntem ve usullerle çalışır Uzman ekiptir
61) Olay yeri inceleme ekibi için aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir? Uzmanlık gerektirmez Bilimsel yöntem ve usullerle çalışır Uzman ekiptir Teknik donanıma sahiptir Alanında özel eğitim almıştır a

63 62) Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afettir?
Heyelan Deprem Yıldırım düşmesi Sel Hepsi e

64 63) Evinizde acil durumlar için hangi hazırlığı yapmanız gerekir?
Konut ve iş yerlerimizde yangın söndürme cihazı bulundurmalıyız Sigorta yaptırmalıyız Su elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz Afet ve ilk yardım çantası hazırlamalıyız Hepsi e

65 64) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattından meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir? Deprem Sel Kasırga Tsunami Hortum d

66 Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
65) Aşağıdakilerden hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlış ifade edilmiştir? Cihazı alevin dibine tutarak söndürme Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutma Rüzgarı önüne alarak kullanma Cihazı öncelikle ön tarafa, sonra ileri tarafa tutarak söndürmek Hiçbiri c

67 66) Paratoner sistemini tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Yangın algılama sistemi Yangın ihbar sistemi Yıldırımdan korunma sistemi Parlama – Patlama tespit sistemi Deprem tespit sistemi c

68 67) LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
Kum Kuru kimyevi toz Köpük Su Hiçbiri b

69 68) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?
Yağmurlama sistemi Kuru tozlu söndürme sistemi Köpüklü söndürme sistemi Koruyucu söndürme sistemi Sabit yangın söndürme sistemi d

70 69) Elektrik tesisatında çıkan yangınlara müdahale sırasında aşağıda belirtilen söndürücü maddelerden hangisi kullanılamaz? Kuru kimyevi toz (KKT) Halokarbonlar Su CO2 Köpük c

71 70) Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir?
Doğalgaz yangınları Orman yangınları Elektrik yangınları LSD yangınları LPG yangınları d

72 Anında ateşlenen bombalar Gecikmeli ateşlenen bombalar
71) Aşağıdakilerden hangisi ateşlenmelerine göre oluşturulan bomba çeşitlerinden değildir? Anında ateşlenen bombalar Gecikmeli ateşlenen bombalar Ateşlemesi bir harekete bağlı bombalar Dinamit Hepsi d

73 Kamu kurum kuruluşları Hepsi
72) Aşağıdakilerden hangisi bombalı eylemlerin muhtemel hedeflerindendir? Otobüs terminalleri Toplu taşıma araçları Tren istasyonları Kamu kurum kuruluşları Hepsi e

74 73) Aşağıdakilerden hangisi taşıma, darbe, sürtünme, ve hararet gibi etkilere karşı en hassas olan patlayıcı maddedir? TNT Nitro Gliserin Dinamit C4 Hiçbiri b

75 Ülke ekonomisine zarar vermek
74) Aşağıdakilerden hangisi bomba kullanarak eylem yapma nedenlerinden birisi değildir? Ülke ekonomisine zarar vermek Toplumda panik, korku ve tedirginlik yaratmak Sansasyonel eylem yapmak Eylem sonucunda bombanın çok az iz ve delil bırakması Mevcut teknolojiden yararlanmak isteği e

76 75) “Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına denir.” Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir. Sempati Jest mimik Beden dili Empati Taklit d

77 Kişiler arası iletişim Hiçbiri
76) Ast-üst ilişkileri, aşağıdaki hangi iletişim türü içerisinde yer almaktadır? Örgüt içi iletişim Kitle iletişimi Kişi içi iletişim Kişiler arası iletişim Hiçbiri a

78 77) Aşağıdakilerden hangisi iletişim önündeki engeller değildir?
Duyarsızlık Beden dili Algınlanlık Korkular Kararsızlık b

79 78) “İnsanların ve hayvanların gözlenebilen hareketlerine. denir
78) “İnsanların ve hayvanların gözlenebilen hareketlerine denir.’’ Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir? İçgüdü Tavır Davranış Hareket Amaç c

80 79) “Dil, inanç, değer, norm davranışları ile bir nesilden diğer bir nesle aktarılan ve maddi öğelerden oluşan bir bütündür.” Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder. İnanç Değer Kültür Gelenek Görenek c

81 Tesir altında kalanlar Hiçbiri
80) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar? Destekleyiciler Harekete geçenler Provokatörler Tesir altında kalanlar Hiçbiri c

82 Topluluk çoğalmadan zor kullanıp dağıtmak Provokasyona gelmemek
81) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylar sırasında güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken bir davranıştır? Topluluk çoğalmadan zor kullanıp dağıtmak Provokasyona gelmemek İkna edici – inandırıcı-profesyonel olmak Tarafsız olmak Diyalog kurmak a

83 82) Aynı fikir ve düşüncelere paylaşma, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan ve örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir? Kalabalık Seyirci Grup Teşkilat Küme c

84 83) ‘‘Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanının etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz ve hareketlere denir.’’ Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Panik Duygu Motivasyon Öfke Heyecan a

85 Tesir altında kalanlar
84) Bir toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir? Seyirciler Destekleyiciler Atılganlar Provokatörler Tesir altında kalanlar e

86 Yaygın propaganda yapmak Eyleme geçiş Heyecanı arttırmak Hepsi
85) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir? Konuşma yapmak Yaygın propaganda yapmak Eyleme geçiş Heyecanı arttırmak Hepsi e

87 Yaygın propaganda yapmak Eyleme geçiş Heyecanı arttırmak Hepsi
86) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylardaki eylem biçimlerindendir? Hakaret Yaygın propaganda yapmak Eyleme geçiş Heyecanı arttırmak Hepsi a

88 Öksürük ve mide bulantısı Ağız ve burun salgılarında artış
87) Toplumsal olaylara müdahale sırasında göz yaşartıcı maddeye maruz kalan kişilerde geçici süre ile aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? Öksürük ve mide bulantısı Ağız ve burun salgılarında artış Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma Nefes darlığına sebep olma Hepsi e

89 88) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli yere denir? Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kritik nokta Boğma noktası Tehlikeli Hedef noktası Ölü noktası b

90 89) Aşağıdakilerden hangisi suikast çinin kullandığı tekniklerdendir?
Korunan şahsa geçerken ateş etmek Patlayıcı madde yüklü araçla saldırmak El bombası kullanmak Uzun menzilli silahla ateş etmek Hepsi e

91 Fizik kondisyonu yüksek olmalı Medyatik olmalı
90) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir? Pratik zekalı olmalı Fizik kondisyonu yüksek olmalı Medyatik olmalı Panik ve kargaşada soğukkanlı olmalı Çevreyi iyi gözlemlemeli c

92 91) Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?
Saldırının planlanması Kaçış Hedefle konuşma Hedef seçimi İstihbarat toplama c

93 92) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadı ile yapılan eylemlere ne denir? Bozma Tahrip Sabotaj Sondaj Tehdit c

94 93) Yakın koruma ekibinde bulunmaması gereken görevli aşağıdakilerden hangisidir?
Özel kalem müdürü Koruma amiri Ekip amiri Koruma görevlileri Ekip sürücüsü a

95 94) Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?
İşyeri koruma Konut koruma Yakın koruma Gizli koruma Özel koruma d

96 95) Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden değildir?
Kişisel nedenler Ekonomik nedenler Psikolojik nedenler Biyolojik nedenler İdeolojik nedenler d

97 96) Aşağıdaki araçlardan hangisi resmi konvoy düzeninde yer almaz?
Ambulans Yedek makam aracı Trafik eskortu Öncü koruma aracı Basın-yayın aracı e

98 97) Korunan önemli kişiye yönelik bir saldırı anında koruma görevlilerinin yapmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? Önemli kişi saldırının ters istikametine doğru güvenli bölgeye kaçırılmalıdır Saldırıyı fark eden koruma görevlisi saldırı yönünü saat dilimi ile ifade ederek bağırır Koruma görevlileri önemli kişiyi saldırı alanından kaçırmak için saldırganın etkisiz hale getirilmesini beklerler Saldırgana yakın olan iki koruma görevlisi baraj kurup kapama yaparak karşılık verir Yanıltma ve ikinci saldırı daima göz önünde bulundurulmalıdır c

99 98) Aşağıdaki uyuşturucu maddelerden hangisi uyarıcı etkiye sahiptir?
Eroin Morfin Extacy Toz esrar LSD c

100 Belirgin bir şekilde titreme Aşırı göz kırpma Sürekli burnunu çekme
99) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür? Belirgin bir şekilde titreme Aşırı göz kırpma Sürekli burnunu çekme Gözlerini açmada zorlanma Hepsi e

101 100) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin sınıflandırılmasında yer almaz?
Kokain ve türevleri Afyon ve türevleri Alkol ve türevleri Kenevir ve türevleri Sentetik uyuşturucular c


"GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları