Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAT SİGORTALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAT SİGORTALARI."— Sunum transkripti:

1 YAT SİGORTALARI

2 TEMİNATLAR GENİŞ TEMİNAT – YACHT CLAUSE DAR TEMİNAT – TAM ZIYA

3 DAR TEMİNAT Teknenin tamamen batması kaybolması yangın,
infilak (patlama) sonucu gerçek veya hükmi tam zıyaa uğraması halleri sigorta edilir.

4 ! EK TEMİNATLAR Kurtarma, Yardım ve Dava Say Masrafları Kısmen çalınma
Kısmi yangın Kurtarma Yardım ve Dava Say Masrafları teminatları verilmeden diğer teminatlar verilemez !

5 INSTITUTE YACHT CLAUSES (GENİŞ TEMİNAT)

6 SİGORTA KONUSU sigortalıdır.
Teknenin gövdesi, makinesi, direk ve botları Yelken, makara, halat, zincir, çapa tekneyi tamamlayan, onun ayrılmaz parçası olan, gemi el değiştirdiğinde normal olarak onunla birlikte satılacak tüm teçhizat ve donanımı sigortalıdır.

7 YATIN TEMİNAT ALTINDA OLDUĞU DURUMLAR
Denizde, iç sularda ve limanda seyir sırasında Rıhtımda, marinada dubaya bağlı ya da kızakta, yolda iken Yüklenme, taşınma ve denize indirilme dahil sahilde veya depoda Tehlikede olan gemi veya tekneye yardım ederken ve onları çekerken Alışılmış çekilme esnasında

8 YATIN TEMİNAT ALTINDA OLDUĞU DURUMLAR
Teknenin yatma limanı sınırları içinde olması kaydıyla; Tersane veya marinada yükleme, taşınma ve denize indirilme Sökme, birleştirme (montaj) normal ya da olağanüstü bakım Ekspertiz Bir yerden bir yere çekilmesi veya başka bir biçimde aktarılması sırasında teminat altındadır.

9 YATIN TEMİNAT ALTINDA OLMADIĞI DURUMLAR
Alışılmış olmadıkça ya da yardıma gereksinim duyulmadıkça çekilmesi Önceden imzalanan bir sözleşme ile kurtarma, yardım veya çekme yapması Sürekli bir biçimde konut olarak kullanılması Boyunun uzatılması ya da küpeştenin yükseltilmesi gibi büyük onarım veya değişiklik yapılması

10 ! ÖZEL AMAÇLA KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Teknenin
sadece özel gezinti amaçlı olarak sigortalının kendisi ya da kaptanı tarafından kullanılması gereklidir. Sigortacının onayının alınması kaydıyla ticari amaçlı kullanılması durumunda da teminat verilebilir. !

11 HIZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ Teknenin azami hızının 17 mili aşmaması halinde teminat geçerlidir. Sigortacıların kabulüne bağlı olarak bu madde iptal edilerek Sürat Teknesi Klozu (Speedboat Clause) hükümleri uygulanarak teminat verilmesi mümkündür. !

12 ! MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİ Geminin satılması Yeni donatana devredilmesi
Şirketin ortaklık yapısının değişmesi halinde teminat sona erer Sigortacı mülkiyet değişikliğini yazılı olarak kabul ederse teminat devam eder !

13 TEMİNAT ALTINA ALINAN RİZİKOLAR
Aşağıda belirtilen rizikolardan kaynaklanan zıya, hasar ve masraflar teminat kapsamındadır Deniz tehlikeleri Yangın Tehlike anında fazlalıkların denize atılması Korsanlık Rıhtım veya liman techizatı ve tesisatı, kara taşıtları, hava taşıtları ile temas veya bunlardan düşen şeyler Deprem, yanardağ pürkürmesi veya yıldırım

14 TEMİNAT ALTINA ALINAN RİZİKOLAR
Sigortalının gerekli özeni göstermesi ön şartıyla, Kumanya, teçhizat, makina veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması sırasında olabilecek kazalar İnfilak Kötü niyetli hareketler Yatın, botlarının veya dıştan takma motorların çalınması (gerekli emniyet tedbirlerinin alınmış olması şartıyla) Yata zorla girilerek dıştan takma motorlar, aygıt veya teçhizatı dahil makinaların çalınması

15 TEMİNAT ALTINA ALINAN RİZİKOLAR
Tekne veya makinelerdeki gizli kusur Şaftların kırılması veya kazanların patlaması nedeniyle tekne, bağlantı şaftı ve pervanenin uğrayacağı zıya, hasar ve masraflar teminata dahildir. Ancak, Kusurlu parçanın, kırılan şaftın veya patlayan kazanın değiştirilmesi veya tamiri ile ilgili ücret ve masraflar Motor ve bağlantıları, elektrik teçhizatı ve aküler ile bağlantılarının uğrayacağı zıya , hasar ve masraflar teminat kapsamının dışındadır

16 İSTİSNALAR Dıştan takma motorların denize düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması İster ana gemide ister kıyıda olsun, azami hızı 17 deniz milinin üzerinde olan tekneler (“Sürat Botu Klozu” koşulları ile teminat verilmeyen tekneler) Ana geminin adını taşımayan botlar Kaplamalar veya bunların tamiri Teknenin karaya oturması, batması tamamen yanma, yangın çıkması, çatışma veya sudan başka (buz dahil) bir şeyle teması sonucunda oluşursa teminat kapsamında kabul edilmektedir.

17 İSTİSNALAR Tekneye ait yelken ,örtü ve koruyucu örtülerin rüzgar nedeniyle yarılması, patlaması veya uçup gitmesi Yukarıda sayılan rizikolar yelkenlerin bağlı olduğu serenlerin hasara uğraması, teknenin karaya oturması, çatışması, sudan başka bir şeyle teması sonucu oluşursa teminat kapsamında kabul edilmektedir. Tekne yarışırken, yelkenlerde, direklerden veya sabit ve hareketli donanımda oluşabilecek zıya ve hasarlar - Yukarıda sayılan rizikolar teknenin karaya oturması, batması, yangın çıkması, çatma veya sudan başka bir şeyle teması sonucunda oluşursa teminat kapsamında kabul edilmektedir.

18 İSTİSNALAR Kişisel eşyalar (giysi, taşınabilir radyo, teyp veya walkman v.b.) Kumanya-erzak, balık avlama gereçleri veya bağlama ve demirleme gereçleri Teknenin, dizayn veya yapım hatasını düzeltmek, dizayn veya yapıyı daha iyi hale getirmek, değiştirmek amacıyla yapılan masraf ve harcamalar

19 İSTİSNALAR Teknedeki motor ve bağlantılarında (pervane veya pervaneyi motora bağlayan şaft hariç), elektrik donanımı, akü ve bağlantılarında kötü hava şartları nedeniyle oluşan hasarlar Ancak, yukarıda sayılan rizikolar ağır hava koşulları nedeniyle geminin su altında kalması teknenin karaya oturması, başka bir gemi ile çatışması rıhtım, iskele ile teması sonucunda oluşursa teminat kapsamına dahildir.

20 3.ŞAHIS MALİ MESULİYET TEMİNATI
Bir başka gemi ile çatışmadan dolayı diğer gemi ve oradaki eşyadan Sigortalıya kusuru oranında düşen sorumluluk Herhangi bir kaza nedeniyle sigortalı tekne ya da diğer teknede veya bu teknelerin yakınında iken oluşan can kaybı yaralanma, bedeni sakatlık hastalık can kurtarma masrafları

21 3.ŞAHIS MALİ MESULİYET TEMİNATI
Sigortalı teknenin kazaya uğraması durumunda teknenin veya teknedeki eşyanın çıkartılması bir başka yere taşınması gerektiğinde yok edilmesi masrafları Yukarıda sayılan işlemlerin yapılması esnasındaki ihmal veya kusur sonucunda oluşacak tazminat talepleri

22 Hukuki Masraflar Sigortacının yazılı onayına bağlı olarak Sigortalının yaptığı yasal işlem masrafları Sorumluluğu azaltmak için yapılan hukuki masraflar (Kaza sonucu mahkemeden alınan deniz raporu, diğer gemi ile çarpışma sonrası sorumluluğun belirlenmesi için yapılan masraflar) Kuşkulu veya ölümcül bir olayın araştırılması veya ölümle sonuçlanan kazalarda sigortalının kendisini temsil için yapacağı masraflar

23 MALİ MESULİYET İSTİSNALARI
İşveren sorumluluğu kapsamında iş yasaları veya diğer yasalara göre doğabilecek sorumluluk talepleri “Sürat Teknesi Klozu” hükümleri uygulanmayan sigorta kapsamındaki tekneye ait gemide veya kıyıda yatan ve 17 deniz milinden daha hızlı botlarla ilgili sorumluluk talepleri Su kayağı veya su kızağı yapanların sorumlulukları

24 MALİ MESULİYET İSTİSNALARI
Spor ya da diğer faaliyette bulunan kişilerin(su kayağı yapanlar dışında) gemi tarafından çekilirken veya çekilmeye hazırlanırken veya çekildikten sonra gemiye veya kıyıya güvenli olarak varana kadar olan sorumluluğu

25 TENZİLİ MUAFİYET Herhangi bir kaza ve olaydan kaynaklanan
3. Şahıslara Karşı Sorumluluk Kurtarma Dava say masrafları tazminatların toplamına poliçede belirlenen tenzili muafiyet uygulanır.

26 TENZİLİ MUAFİYETİN UYGULANMADIĞI DURUMLAR
Gerçek veya hükmi tam zıya tazminatı İyi niyetle ve makul olması kaydıyla tam zıya tazminatına ek olarak dava say masrafları ödemelerinde muafiyet uygulanmaz.

27 HÜKMİ TAM ZIYA Hükmi tam zıya olabilmesi için
yatın onarım maliyeti veya yatı eski duruma getirme masraflarının sigorta değerini (yatın onarılmış değerini) aşması gerekmektedir.

28 SÜRAT TEKNESİ KLOZU Tasarlanmış hızı 17 mil/saati aşan teknelerin sigorta edilmeleri durumunda geçerlidir.

29 SÜRAT TEKNESİ KLOZU Sigorta teminatının geçerliliği için seyir sırasında teknenin; sigortalı veya yeterli ehliyete sahip kişiler tarafından kullanılması denetim altında tutulması zorunludur.

30 SÜRAT TEKNESİ KLOZU’NA GÖRE İSTİSNALAR
Teknenin tehlikeye açık kıyı ya da açıkta bağlı veya demirlemiş olarak ve nezaretçi olmaksızın bırakılması sırasında Karaya oturması batması su dolması suya batması sürüklenerek açılması nedeniyle oluşacak zıya, hasar ve masraflar

31 SÜRAT TEKNESİ KLOZU’NA GÖRE İSTİSNALAR
Teknenin yarışta veya sürat denemesinde olduğu zamanlarda oluşacak zıya, hasar ve masraflar Dümen yelpazesi, destek, şaft veya pervanenin aşağıda belirtilen rizikolar nedeniyle hasarlanması tekne ve makinelerdeki gizli kusur, şaftların kırılması, kazanların patlaması herhangi bir kimsenin ihmali ağır hava, diğer bir gemiden başka birşey ile temas

32 YARIŞ RİZİKOLARI KLOZU (RACING RISK EXTENTION CLAUSE)
Teknenin yarışma sırasında sigortalı bir rizikodan dolayı yelken, direk, seren veya donanımlarında oluşacak zıya ve hasarlar sonucu masrafların 2/3’ü muafiyet uygulanmaksızın tazmin edilir.

33 Zıya veya hasar oturma batma yanma yangın çatışma veya buz dahil başka bir cisimle temas nedeniyle oluşmuş ise yenileme veya onarım masrafının tamamı muafiyet uygulanarak tazmin edilir.

34 YAT SİGORTALARINDA TEMİNAT VERİLMEYEN TEKNELER
1) 30 yaşın üstündeki yatlar 2) Denize elverişlilik belgesi veya özel yat kayıt belgesi bulunmayan yatlar


"YAT SİGORTALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları