Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bazı Kavramlar Piyasa, Pazar (Market) Talep (Demand) Arz (Supply)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bazı Kavramlar Piyasa, Pazar (Market) Talep (Demand) Arz (Supply)"— Sunum transkripti:

0 Bölüm 3 Talep, Arz ve Piyasa
David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward

1 Bazı Kavramlar Piyasa, Pazar (Market) Talep (Demand) Arz (Supply)
alıcı ve satıcıları biraraya getiren, onların bilgi alışverişinde bulunup iş yapmalarını sağlayan bir düzenlemedir. Talep (Demand) Tüketicinin olası fiyatlardan almaya hazır olduğu mal miktarı Arz (Supply) Üreticinin olası fiyatlardan üretip satmaya hazır olduğu mal miktarı Denge Fiyatı (Equilibrium price) Piyasa arzı ile piyasa talebini birbirine eşitleyen fiyat See Sections 3-1 and 3-2 in the main text.

2 Bazı Kavramlar Bazı mallar arasında belirli yönde bir ilişki bulunabilir. Buna göre mallar ikiye ayrılır: İkame (Benzer) Mallar (Substittutes): aynı ihtiyacı karşılayan ya da aynı görevi yapan, birbirinin yerine kullanılabilen mallar Örnek: Çay ve kahve Tamamlayıcı Mallar (Complementary): Ancak birlikte tüketildiğinde ihtiyacı karşılayabilen mallar Örnek: Çay ve şeker

3 İkame ve Tamamlayıcı mallar
İkame malın fiyatı arttığında (müzik CDsi), i-tunes’dan şarkı indirme talebi artar Tamamlayıcı malın fiyatı arttığında (i-pod), i-tunes’dan indirilen şarkı sayısı da azalır.

4 Tüketici Geliri ve Mal Talebi
Gelirdeki değişimlere verdikleri tepkilere bağlı olarak mallar iki gruba ayrılır: Normal Mallar: Gelirdeki artış karşısında talebi artan mallar Örnek: Araba Düşük ya da Tutulmayan (Inferior) Mallar: Gelirdeki artış karşısında talebi azalan mallar Örnek: Ekmek

5 Talep doğrusu ve ya eğrisi diğer etkenler sabitken fiyat ile talep edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösterir. fiyat “Diğer etkenler” şunlardan oluşur: Bu mala ikame, ve bu malı tamamlayan malların fiyatı Tüketici geliri Tüketici tercihleri Bu etkenlerdeki değişim sonucu talep doğrusu sağa ya da sola kayar. Talep Yasası: Talep edilen miktarla fiyat arasında negatif ilişki vardır. See Sections 3-3 and 3-4 in the main text. D miktar

6 Arz doğrusu veya eğrisi, diğer etkenler sabitken fiyat ile arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösterir. “Diğer etkenler” şunlardan oluşur: Üretim teknolojisi Girdi maliyetleri Hükümet düzenlemeleri Diğer malların fiyatları Bu etkenlerdeki değişim arz doğrusunu sağa ya da sola kaydırır. Arz Yasası: Bir malın fiyatıyla arz edilen miktarı arasında pozitif ilişki vardır. S fiyat See Sections 3-3 and 3-6 in the main text. miktar

7 Piyasa Dengesi (1)  S P0 E0 D0 Q0
Piyasanın dengeye geldiği nokta E0 dır. Bu noktada talep edilen miktarla arz edilen miktar birbirine eşittir. fiyat See Section 3-2 in the main text. Q0 P0 E0 Denge fiyatı P0 ve denge miktarı Q0 miktar

8 Piyasa dengesi ve dengesizliği (disequilibrium)
Fiyat P0 dan düşükse, talep fazlası (arz yetersizliği) ortaya çıkar. Tüketiciler üreticilerin arz ettiğinden daha fazla miktarda mal talep ederler. S P1 Arz fazlası D fiyat See Section 3-3 in the main text. E P0 Fiyat P0 dan yüksekse, arz fazlası (talep yetersizliği) ortaya çıkar. Üreticiler tüketicilerin talep ettiklerinden daha fazla miktarda mal arz ederler. P2 Talep fazlası S D Q0 miktar

9 Talep doğrusu ne zaman kayar?
İkame ürünün fiyatı düştüğünde... fiyat D0 S Talep doğrusu D0D0 dan D1D1’e kayar. D1 Q1 P1 İncelediğimiz ürünün talebi olası tüm fiyatlarda düşer E0 Q0 P0 See Sections 3-4 and 3-5 in the main text. E1 Dolayısıyla piyasa E1 noktasında yeni dengesine ulaşır. Fiyat P0 da kalsaydı arz fazlası olacaktı S miktar

10 Talep Doğrusu ne zaman kayar?
Diğer Etkenler: Tüketici Geliri: artarsa her fiyattan talep edilen miktar artacağından DD sağa kayar Nüfus: artarsa DD sağa kayar Zevk ve tercihler: ürün lehinde değişirse DD sağa kayar İkame malın fiyatı: artarsa DD sağa, azalırsa sola kayar Tamamlayıcı malın fiyatı artarsa DD sola, azalırsa sağa kayar Bekleyişler: düzelirse DD sağa kayar Dış koşullar: talebi arttırıp azaltabilir Örneğin: Havaların sıcak gitmesi dondurmaya olan talebi arttırır.

11 Arz Doğrusu ne zaman kayar?
Dolayısıyla, arz doğrusu S1S1’e kayacaktır. Hükümetin araçlar için güvenlik standartlarını arttırdığını varsayalım: Bu üreticilerin birim maliyetlerini arttıracaktır. S0 D fiyat Q1 P1 E2 Dolaysıyla piyasa E2 noktasında yeni dengesine ulaşır. See Sections 3-6 and 3-7 in the main text. P0 E0 Fiyat P0 düzeyinde kalsa, talep fazlası ortaya çıkacaktı. D Q0 miktar

12 Arz Doğrusu ne zaman kayar?
Diğer etkenler: Hammadde fiyatı; artarsa SS sola kayar. Vergiler; artarsa SS sola kayar. Teknoloji; ilerlerse SS sağa kayar. Bekleyişler; iyiyse (düzelirse) SS sağa kayar Hükümet düzenlemesi; firmanın maliyetlerini arttırıyorsa, SS sola kayar. Dış koşullar; dış koşullardaki değişmeler arzı arttırabilir ya da azalatabilir Örneğin: kuraklık sonucu tarım üretiminin azalması

13 Talep iki şekilde artar: (1)
fiyat (1) Talep doğrusu üzerinde hareket: Tüketici malın fiyatı düştüğünde daha fazla ürün talep eder. Fiyattaki değişim talep doğrusunu kaydırmaz, doğru üzerinde hareket edilir. See Box 3-2 in the main text. A P0 B P1 Q1 D Q0 miktar

14 Talep iki şekilde artar: (2)
Talep doğrusunun D0’ dan D1’e kayması Malın fiyatı dışındaki “Diğer etkenler” deki değişiklik sonucu talep doğrusu kayar. P0 fiyatında talep edilen miktar Q0 ’ dan Q2 ’ ye artar. fiyat C D1 F Q2 Q3 See Box 3-2 in the main text. P0 A P1 B D0 Q0 Q1 miktar

15 Piyasada Dengesizlik S D P2 E P0 A B P1 D S QS Q0 QD
Kuraklık yüzünden düşük mahsul sonucu arz doğrusunun SS’e kaydığını varsayalım Hükümet fakirleri korumak için tavan fiyat uygulması yapsın ve fiyatın P1’i geçemeyeceğine hükmetsin. Bu fiyat denge fiyatının altındadır. Sonuç talep fazlasıdır. S fiyat D P2 E P0 You may wish to point out that: 1 Supply is actually reduced as a result of this policy; 2 There is a possible long-run effect on resource allocation arising because the incentives for producers are poor with prices held artificially low; 3 A price ceiling at P2 would be ineffective/irrelevant, given that the market could reach its equilibrium level. See Section 3-8 in the main text. A B P1 Talep fazlası D S TAYINLAMA (RATIONING ) : arz kıtlıklarına (ya da talep fazlasına) karşı eldeki malların karne ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıdır. QS Q0 QD miktar

16 Hangi mallar, ne kadar ve kimler için?
Piyasa mekanizması: Talep edilen miktarla arz edilen miktarı birbirine eşitleyen fiyatı belirleyerek Ne kadar ürün üretilmesi gerektiğini belirler Kim için üretilecek? Denge fiyatını ödeyebilecek alım gücüne sahip olan tüketiciler için Neyin üretileceğini belirler Öyle ürünler olabilir ki, firmalar arz etmeye hazır oldukları halde toplum tarafından talep olmadığı için üretilemez. Ya da o ürüne ihtiyaç vardır, ancak ihtiyacı olan kesimin yeterli alım gücü olmadığı için üretilememektedir. See Section 3-9 in the main text.


"Bazı Kavramlar Piyasa, Pazar (Market) Talep (Demand) Arz (Supply)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları