Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KUYUMCULUK MUHASEBESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KUYUMCULUK MUHASEBESİ"— Sunum transkripti:

1 KUYUMCULUK MUHASEBESİ
BURSA S.M.M.M. ODASI SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

2 Kuyumculuğun Tarihçesi
Tarihi kaynaklardan edinilen bilgilere göre kuyumculuk mesleğinin piri Hazreti Davut (A.S.)’dır. H.z.Davut’un Zebur’un ayetlerini altın ile yazdırmak istemesi neticesinde devrin hattatlarına görev vermiş ve kuyumculuğun temelleri atılmıştır. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

3 Kuyumculuğun Tarihçesi
H.z. Davut’tan sonra kuyumculuk mesleğinin İslamiyet'te rağbet gördüğünü görebiliriz. Kabe’nin tezyini için Süryani nakkaşlarla başlayan meslek, göçlerin de etkisi ile Anadolu’da da yayılmış, özellikle Konya ve havalisinde kabul gören bir meslek haline gelmiştir. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

4 Kuyumculuğun Tarihçesi
Osmanlı Döneminde de, özellikle Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran zaferinden sonra, İstanbul’a dönüşünü Ermeni nakkaşlarla yapması ve onlara sermaye vererek Kapalı çarşı ve Çuhacı han gibi yerlerde işyerleri açması neticesinde kuyumculuk mesleğinin Osmanlı’larda da revaçta olan bir meslek olduğunu gözlemliyoruz. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

5 Kuyumculuğun Tarihçesi
Cumhuriyet tarihimizde de, Kuyumculuğun ivme kaybetmeden önemini koruduğunu görebiliriz. Türk kültüründe altının ve kuyumculuğun önemli bir yer edinmesinde, altının iyi ve güvenilir bir yatırım aracı olmasıdır. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

6 KUYUMCULUKTA VERGİ UYGULAMALARI
1.) GELİR ve KURUMLAR VERGİSİ a.)G.V.K. 37. maddeye göre, her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır.Dolayısıyla kuyumculuktan elde edilen gelirler “Ticari Kazanç”tır. b.) Kuyumculuk faaliyeti ile uğraşanlar, Basit Usul mükellef olamazlar. c.) Kuyumculuk faaliyetini şirket adı altında gerçekleştiren mükelleflerin de kazançları “ticari kazanç” dır. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

7 KUYUMCULUKTA VERGİ UYGULAMALARI
2.) K.D.V. KANUNU KDV Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca külçe altın, külçe gümüş ve kıymetli taşların (elmas,pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci,) teslimi KDV'den müstesnadır. Bu hüküm, kuyumcuları tamamen KDV'nin kapsamı dışında bırakmamakta, yasanın 23. maddesiyle bunların yapacakları teslimler özel matrah şekline tabi tutulmaktadır. Kanunun 23. maddesinin e bendinde “Altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır. Maliye Bakanlığınca 9 ve 69 nolu KDV Genel Tebliğleri çıkarılarak konu ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. İthalat veya dahilden satın alma yoluyla temin edilen külçe altından bizzat imal edilen veya fason olarak imal ettirilen veya teslim edildiği şekilde satın alınan ziynet eşyası ile sikke altınların tesliminde satış bedelinden teslim konusu mamulün bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden has bedel düşüldükten sonra kalan miktar katma değer vergisinin matrahı olacaktır.  Diğer taraftan, külçe altından (hurda altın dahil) altın mamulü veya altın ihtiva eden eşya imalatı ile uğraşanların yaptıkları işler karşılığında aldıkları ücretler üzerinden ayrıca katma değer vergisini hesaplayacakları tabiidir. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

8 KUYUMCULUKTA VERGİ UYGULAMALARI
3.) VERGİ USUL KANUNU a.) Değerleme; V.U.K. 274 md. “Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir.” denilmektedir. Uygulama da, “Altın ve altından mamul ürünlerin borsası olması dolayısıyla borsa rayici ile değerlenmesi gerekir” görüşü vardır. Bize göre bu görüş yanlıştır.Çünkü “altın” bir emtiadır ve iktisadi işletmenin envanterine kayıtlıdır. Dolayısıyla yukarıdaki kanun maddesinde de belirtildiği gibi değerleme yöntemi Maliyet Bedeli olmalıdır. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

9 KUYUMCULUKTA VERGİ UYGULAMALARI
b.) Enflasyon Düzeltmesi - V.U.K.'nun mükerrer 298. maddesinin A fıkrasının 9 no’ lu bendi ile 348 no’ lu V.U.K. tebliğe göre münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın ve gümüş alım satım imalatı ile uğraşan bilanço esasına tabi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın 2005 ve müteakip yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibariyle enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar.             - 9 no’ lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince enflasyon düzeltmesi yapılmaması halinde V.U.K.'nun 353. maddesinin 6. bendine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.           - 19 no’ lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince, esas faaliyetleri olan kuyumculuk işi yanında bu faaliyetlerinin bir cüzü niteliğinde olan platin, kıymetli taş alım-satımı veya imali gibi faaliyetleri bulunan mükelleflerce de enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmektedir. Ancak kuyumculuk faaliyetinin yanı sıra bu nitelikte olmayan market işletmesi, gıda ticareti, beyaz eşya alım satımı, kafe işletmesi gibi başka faaliyetlerinin bulunması durumunda münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım satımı ve imali faaliyetinden söz edilemeyeceğinden enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

10 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
GRAM Kuyumculuk sektöründe önemli bir ölçü birimidir.Gramın ast katlarının da bilinmesi gerekir. Gramın ast katları; * Desigram ( 1 gr= 10 desigram) * Santigram(1 gr= 100 Santigram) * Miligram (1 gr= 1000 miligram) Örnek: Bir yüzük 3,55 gr ise; bu 3 gram 55 santigrattır.(Kuyumcular santim der) SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

11 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
ONS (ONCETROY) İngiliz ağırlık ölçü birimi Librenin ast katlarındandır.Dünya altın piyasasında kullanılan bir ölçü birimidir. 1 Kg has altın = 32,15 Ons ‘dur. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

12 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
KARAT (KIRAT) Kıymetli taşların ölçü birimi olarak kullanılır. Bizde kırat, Avrupa ve Arap ülkelerinde karat olarak kullanılır. Genellikle Elmas ve Pırlantanın ağırlık ölçüsüdür. 1 gram = 5 karat (kırat) SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

13 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
MİSKAL Genelde İnci ağırlığını ifade edebilmek için kullanılan ölçü birimidir. Kalite açısından düşük kaliteli inciler için miskal ağırlık ölçüsü, daha kaliteli inciler için karat ağırlık ölçüsü kullanılır. 1 miskal = 24 karat = 4,80 gram’dır. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

14 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
AYAR HESAPLARI Kuyumculuk sektörünün muhasebe işlerini sağlıklı bir şekilde takip ve vergi matrahını doğru tespit edebilmek için bilinmesi gereken en önemli unsur ayar hesaplarıdır. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

15 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
AYAR (KIRAT) Bir külçede değerli maden miktarının ağırlığa oranına ayar denir. Ayarlar ya binde, ya da kırat esasına (24 paydasına) göre ifade edilir. Örnek : 14 kırat=0,585 ayar demek, bin gramlık külçede 585 gram saf, 415 gram saf olmayan maden var demektir. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

16 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
AYAR (KIRAT) Binde’ ye göre verilen ayarlar 0,333 – 0,585 – 0,750 – 0,916 – 0,995 şeklinde yazılır. Kırat esasına göre 24 paydasına göre ifade edilir. 22 ayar denildiğinde 22/24=0,916 ayardır. 22 ayar denildiğinde 24 gramlık külçede 22 gram saf, 2 gram saf olmayan maden vardır. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

17 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
AYAR (Kırat) Milyem (Binde altın) AÇIKLAMA 24 AYAR 0,995 milyem 1000 Milyeme karşılık gelir =24 gr saf 22 AYAR 0,916 milyem 22 gram saf, 2 gram saf olmayan maden 18 AYAR 0,750 milyem 18 gram saf, 6 gram saf olmayan maden 14 AYAR 0,585 milyem 14 gram saf, 10 gram saf olmayan maden 08 AYAR 0,333 milyem 8 gram saf, 16 gram saf olmayan maden SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

18 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
ALAŞIM ( HALİTA ) İki madenin bir arada eritilmesiyle meydana gelen karışıma ALAŞIM denir. Bir alaşımda 3 elaman vardır. 1.) Alaşımın ayarı (A) 2.) Alaşımın hası (H) 3.) Alaşımın ağırlığı (V) dir. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

19 KUYUMCULUK MUHASEBESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER
Saf maden miktarının külçe ağırlığına olan oranına Ayar demiştik.İşte bu ayarın formülü, alaşım elamanlarının yardımı ile şu şekilde olur. A= H / V Bu formüle göre H=V veya H=0 olamaz. Eğer olursa alaşımdan bahsedilemez. H=V olduğu zaman A=1 olur.Bu durumda elimizdeki külçe saf madenden ibarettir ve karışımdan bahsedilemez. Aynı şekilde H=0 olursa, külçede has maden yok demektir. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

20 MUHASEBE UYGULAMALARI
1.) Aksoy Kuyumculuk gramı 75 TL’den 15 Kg. 0,995 ayarında has altın almıştır. / / 150 İLK MADDE VE MAL ,00 Ayar Saf altın 102 BANKALAR ,00 X BANK 15 Kg * 0,995 = gram has * 75 TL / / SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

21 MUHASEBE UYGULAMALARI
2.) Stoklardaki 15 Kg has altının 10 kilogramını, bilezik yapımı için bilezik atölyesine gönderilmiştir.İşçilik olarak 800 TL ödenmiştir. / / 157 DİĞER STOKLAR ,00 Ayar Saf altın 150 İLK MADDE VE MAL ,00 Ayar Saf altın 10 Kg * 0,995 = gram has * 75 TL SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

22 MUHASEBE UYGULAMALARI
/ / 153 TİCARİ MALLAR ,00 AYAR BİLEZİK 191 İNDİRİLECEK K.D.V ,00 %18 İndirilecek K.D.V. 153 TİCARİ MALLAR ,00 100 KASA HESABI ,00 TL Kasası 157 DİĞER STOKLAR ,00 Ayar Saf altın Bilezik atölyesinden gelen ,44 gram bilezik ve işçilik kaydı SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

23 MUHASEBE UYGULAMALARI
gram olan maden nasıl ,44 gram haline geldi ? Bunu da değersiz maden ilave formülüyle buluruz. Değersiz maden ilave formülü=H-AV / A ( 0,995 * gr.) – ( 0,916 * gr) x= 0,916 9950 – x= = = 862,44 gram 0, ,916 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

24 MUHASEBE UYGULAMALARI
3.) Stoklardaki kalan 5 Kg has altının 1 kilogramını, alyans yapımı için alyans atölyesine gönderilmiş ve 18 ayar alyans yaptırılmıştır.İşçilik olarak TL ödenmiştir. / / 157 DİĞER STOKLAR ,00 Ayar Saf altın 150 İLK MADDE VE MAL ,00 Ayar Saf altın 1 Kg * 0,995 = 995 gram has * 75 TL SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

25 MUHASEBE UYGULAMALARI
/ / 153 TİCARİ MALLAR ,00 AYAR ALYANS 191 İNDİRİLECEK K.D.V ,00 %18 İndirilecek K.D.V. 153 TİCARİ MALLAR ,00 100 KASA HESABI ,00 TL Kasası 157 DİĞER STOKLAR ,00 Ayar Saf altın Alyans atölyesinden gelen 1.326,66 gram alyans ve işçilik kaydı SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

26 MUHASEBE UYGULAMALARI
4.) Stoklardaki geri kalan 4 Kg has altını, Altın toptancısına vererek karşılığında 14 ayar yüzük, küpe,kolye,zincir almıştır.İşçilik olarak TL ödenmiştir. / / 157 DİĞER STOKLAR ,00 Ayar Saf altın 150 İLK MADDE VE MAL ,00 Ayar Saf altın 4 Kg * 0,995 = gram has * 75 TL SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

27 MUHASEBE UYGULAMALARI
153 TİCARİ MALLAR ,00 AYAR ürünler 191 İNDİRİLECEK K.D.V ,00 %18 İndirilecek K.D.V. 153 TİCARİ MALLAR ,00 100 KASA HESABI ,00 TL Kasası 157 DİĞER STOKLAR ,00 Ayar Saf altın Toptancıdan gelen 6.826,76 gram 14 ayar ürünler ve işçilik kaydı SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

28 MUHASEBE UYGULAMALARI
5.) Mağazaya gelen müşteri 300 gr bileziğini, gramı 73 TL’den satmıştır.Alım işlemi Gider Pusulası ile yapılmıştır. / / 153 TİCARİ MALLAR ,00 153.H22 Hurda 22 AYAR BİLEZİK 100 KASA HESABI ,00 TL Kasası …….. no.lu Gider Pusulası ile 300 gr. Bilezik alışı SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

29 MUHASEBE UYGULAMALARI
6.) Kuyumcu son aldığı 300 gr bileziği bilezik atölyesine göndererek yeni bilezik yapımı istemiştir. İşçilik olarak 100 TL ödenmiştir. / / 157 DİĞER STOKLAR ,00 Ayar Hursa Bilezik 153 TİCARİ MALLAR ,00 153.H22 Hurda 22 AYAR BİLEZİK 300 gr hurda bileziğin atölyeye gönderilmesi SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

30 MUHASEBE UYGULAMALARI
/ / 153 TİCARİ MALLAR ,00 AYAR BİLEZİK 191 İNDİRİLECEK K.D.V ,00 %18 İndirilecek K.D.V. 153 TİCARİ MALLAR ,00 100 KASA HESABI ,00 TL Kasası 157 DİĞER STOKLAR ,00 Ayar altın Bilezik atölyesinden gelen 300 gram bilezik ve işçilik kaydı SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

31 MUHASEBE UYGULAMALARI
7.) Bir kuyumcu toptancısı vitrinde gördüğü 526,66 gramlık alyanslardan almıştır.Satış bedeli TL banka hesabına yatmıştır.(Altının gr. 76 TL’den satılmıştır.) *Bu satışta has altın ile işçilik bedelinin ayrılması gerekir. Has altın bedeli (1. Yöntem ) 526,66 gr. (18 ayar) 526,66*0,750= 395,00 (24 ayar) 395,00 * 76 TL = ,00 TL Has altın bedeli (2. Yöntem ) Has altının satış fiyatı 76 TL * 0,750 = 57 TL 526,66 gr * 57 TL = ,00 TL İşçilik 40.000,00 – ,00 = 9.980,00 TL (KDV dahil) 9.980,00 / 1,18 = 8.457,63 TL’dir. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

32 MUHASEBE UYGULAMALARI
/ / 120 ALICILAR HESABI ,00 As Kuyumculuk Ltd.Şti. 600 YURTİÇİ SATIŞLAR ,63 Ayar Alyans Satışları ,00 İşçilik Gelirleri ,63 391 HESAPLANAN K.D.V ,37 % 18 Hesaplanan KDV …………. Ft.lı satış SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

33 MUHASEBE UYGULAMALARI
/ / 102 BANKALAR HESABI ,00 X BANK 120 ALICILAR HESABI ,00 As Kuyumculuk Ltd.Şti. As Kuyumculuk Ltd.Şti. nin ödemesi SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

34 MUHASEBE UYGULAMALARI
Zer Kuyumculuk A.Ş ,44 gr Bilezik ile 14 ayar olan yüzük, küpe, kolye ve zincirlerden toplam 2.826,76 gr altın almıştır. Satış Bedeli ,00 TL’dir. (Altının gramı 77 TL’den satılmıştır.) *Bu satışta da has altın ile işçilik bedelinin ayrılması gerekir. Has altın bedeli ( Bilezik ) Has altının satış fiyatı 77 TL * 0,916 = 70,53 TL 2.162,44 gr * 70,53 TL = ,89 TL Has altın bedeli ( 14 ayar ürünler ) Has altının satış fiyatı 77 TL * 0,583 = 44,89 TL 2.826,76 gr * 44,89 TL = ,25 TL SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

35 MUHASEBE UYGULAMALARI
İşçilik ,00 – ,14 = ,86 TL (KDV dahil) 20.589,86 / 1,18 = ,03 TL’dir. K.D.V = ,83 TL’dir. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

36 MUHASEBE UYGULAMALARI
/ / 120 ALICILAR HESABI ,00 Zer Kuyumculuk A.Ş. 600 YURTİÇİ SATIŞLAR ,17 Ayar Bilezik Satışları ,89 Ayar ürün Satışları ,25 İşçilik Gelirleri ,03 391 HESAPLANAN K.D.V ,83 % 18 Hesaplanan KDV …………. Ft.lı satış SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

37 MUHASEBE UYGULAMALARI
Muavin ve Envanter Dökümleri (Miktar) 15.000 10.000 1.000 4.000 stok>>> SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

38 MUHASEBE UYGULAMALARI
(Miktar ) (Tutar ) 10.862,44 300,00 2.162,44 800,00 746,250,00 100,00 22.500,00 ,02 11.162,44 Stok>>>> 9.000,00 ,00 Bakiye>>> ,98 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

39 MUHASEBE UYGULAMALARI
(Miktar ) (Tutar ) 1.326,66 526,66 1.500,00 74,625,00 30.220,22 1.326,66 Stok>>>> 800,00 76.125,00 Bakiye>>> 45.904,78 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

40 MUHASEBE UYGULAMALARI
(Miktar ) (Tutar ) 6.826,76 2.826,76 1.000,00 298,500,00 ,12 6.826,76 Stok>>>> 4.800,00 ,00 Bakiye>>> ,88 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

41 MUHASEBE UYGULAMALARI
ENFLASYON DÜZELTME Mart / 2011 dönemine ait verileri enflasyon düzeltmesine tabi tutacağız. Bu uygulamayı yapabilmemiz için Aralık-2010 ve Mart-2011 dönemlerine ait ÜFE oranlarını bilmemiz gerekiyor. Buna göre; Aralık-2010 ÜFE oranı= 180,25 Mart ÜFE oranı= 189,98 Ortalama Düzeltme katsayısı = Dönem ÜFE / ((Dönem ÜFE+Önceki dönem ÜFE) / 2 ) Katsayı = 189,98 / ((189,98+180,25)/2) = 189,98 / 185,12 = 1,0262 SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

42 MUHASEBE UYGULAMALARI
ENFLASYON DÜZELTME Hesabının enflasyon düzeltmesi ,98 * 1,0262 = ,98 = ,40 TL Hesabının enflasyon düzeltmesi 45.904,78 * 1,0262 = ,78 = 1.202,71 TL Hesabının enflasyon düzeltmesi ,88 * 1,0262 = ,61 , ,88 = 4.597,73 TL SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

43 MUHASEBE UYGULAMALARI
/ 03 / 153 TİCARİ MALLAR ,84 AYAR BİLEZİK ,40 AYAR ALYANS ,71 AYAR ÜRÜNLER ,73 648 ENFLASYON DÜZ.KARLARI ,84 tarihli enflasyon düzeltme kaydı SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

44 MUHASEBE UYGULAMALARI
MUHASEBE UYGULAMALARI Şirket sermayesinin ,00 olduğu durumda, şirket sermayesine de enflasyon muhasebesi uygulanacak. ,00 * 1,0262 = ,00 ,00 – ,00 = ,00 TL / 03 / 658 ENFLASYON DÜZ. ZARARLARI ,00 502 SERMAYE OLUMLU FARKLARI HS ,00 tarihli enflasyon düzeltme kaydı SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU

45 MUHASEBE UYGULAMALARI
MUHASEBE UYGULAMALARI Katsayı 1 (Bir)in altında olursa; 658 ENFLASYON DÜZ. ZARARLARI ve 503 SERMAYE OLUMSUZ FARKLARI hesapları kullanılır. SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU SMMM ALİ NAZIM TEKELİOĞLU


"KUYUMCULUK MUHASEBESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları