Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜFAD İZMİR ŞUBESİ SERTİFİKASYON - 1 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Dr

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜFAD İZMİR ŞUBESİ SERTİFİKASYON - 1 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Dr"— Sunum transkripti:

1 TÜFAD İZMİR ŞUBESİ SERTİFİKASYON - 1 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Dr
TÜFAD İZMİR ŞUBESİ SERTİFİKASYON - 1 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Dr. Aykut Eren CANÜZMEZ 13 Ocak 2014

2 Futbola özgü yetenek ve yetilerin kazandırılması olgusuna bakıldığında, özellikle teknik ve taktik davranışların öğrenilmesi ve üretilmesinde bir eğitim ve öğretim sürecinin söz konusu olduğu görülür. Futbolda, özellikle teknik ve taktik alanda eğitim ve öğretim sürecinin var olduğu göz önüne alındığında, elbette bu süreç içerisinde izlenmesi gereken bazı yolların olması kaçınılmazdır. Genel anlamda YÖNTEM; bir amaca ulaşmada tutulan en kısa, en güvenilir ve en doğru yol olarak tanımlanabilir.

3 Öğretim yönteminin seçimini belirleyen etkenler
Amaçlar Maliyet Konunun özelliği Antrenörün kişiliği Grubun büyüklüğü Antrenörün yönteme yatkınlığı Sporcuların gelişim düzeyleri Zaman ve fiziksel olanaklar

4 Sporcunun görevi ise uygulamak takip etmek ve denileni yapmaktır.
KOMUT STİLİ (A STİLİ) Öğretme öğrenme olayında karar veren iki kişi vardır. Yelpazenin ilk stili olan komut stilinin özelliği, stilin yapısındaki bütün kararları antrenörün vermesidir. Etkileşim öncesi, etkileşim ve etkileşim sonrası bütün kararları vermek antrenörün görevidir. Sporcunun görevi ise uygulamak takip etmek ve denileni yapmaktır.

5 Komut stilinde her hareketten önce,antrenör tarafından sağlanan bir uyarıcı (komut sinyali) vardır.
Sporcu antrenör tarafından gösterilen model doğrultusunda hareket eder. Dolayısıyla da, mekan, duruş,başlama zamanı hız ve ritim, durma zamanı ve aralık ile ilgili bütün kararlar antrenör tarafından verilir.

6 Bu Stilin Hedefleri Uyma Anında Tepki Bir modelin taklit edilmesi
Tepkinin açıklığı ve doğruluğu Zaman kullanımında verimlilik Grubun ortak ruhu ve düşüncenin geliştirilmesi Bir senfoni orkestrası, bir bale gösterisi, halk oyunları

7 Aşağıdaki adımlar komut stilinin yapısını açıklamaktadır
Aşağıdaki adımlar komut stilinin yapısını açıklamaktadır. Bunlar uygulamanın önemli noktalarıdır. Bu işlem hazırlık, uygulama ve değerlendirme kararlarını içerir;

8 1)Hazırlık Evresi Destek bilgiler Konuyu belirle
Sporcuların düzenlenmesi Araç-Gereç Düzenlemesi Çalışma Yaprakları Süre Yorumlar Konuyu belirle Antrenmanın genel hedefleri Bölüm numarası Belirli çalışmalar Hedefler Stil (A)

9 2)Uygulama Evresi; Görevlerin açıklanması Konunun açıklanması ve
Destek bilgilerin açıklanmasından oluşur

10 a)Görevlerin Açıklanması
Görevler açıklanırken; antrenör görevinin bütün kararları vermek ve sporcunun görevinin de her kararı takip etmek, uygulamak ve bunlara yanıt vermek olduğu bir program seçilmelidir.

11 b)Konunun Açıklanması
Antrenör bütün çalışmayı, çalışmanın bölümlerini ve terminolojisini gösterir. Böylece, performans modelini ortaya koyar Çalışmanın gösterilmesi bir film, video gösterici, resimler veya modele bağlı kalarak çalışmayı uygulayan bir öğrenci yoluyla gerçekleştirilebilir. Farklı çalışmalar için gösterme/açıklama süresinde değişiklikler yapmak gerekebilir.

12 c)Destek Bilgilerin Açıklanması
Antrenör,bölüme yönelik hazırlık ve komut sinyalleri belirler. Bunlar, konunun farklı yönlerini karşılamak amacıyla bölüm içinde değişebilir. Antrenör ve sporcular alıştırmaya başlamaya hazırdır. Bu da uygulama evresinin özüdür. Sporcular, antrenör tarafından yönetilen komut sinyallerine göre hareket eder.

13 3)Değerlendirme Evresi
Değerlendirme evresi kararları, sporcunun çalışma performansını ve antrenörün kararlarını takip etme görevi ile bağlantılı olarak, sporcuya dönüt sunar. Her çalışmayı yaparken hareketi tekrar tekrar yapmak ve modeli tekrar etmek, bu stilin fiziksel gelişime katkıda bulunmasını sağlar. Her bölümde etkin katılım için sporcular en yüksek düzeyde zaman kullanır. Antrenör ise gösterme ve açıklama için en az düzeyde zaman tüketilir. Bu stilde çalışmaya ayrılan süre oldukça fazladır. Şematik olarak, zaman dağılımı şöyledir;

14 I-----------I--------------------I
Hareket Süresi Konuşma Süresi I I I Antrenör Sporcu

15 A Fiziksel Alan ----x-------------- Toplumsal Alan ----x--------------
Bağımsızlık En alt düzey En yüksek düzey Fiziksel Alan x Toplumsal Alan x Duygusal Alan x Bilişsel Alan x

16 A Fiziksel Alan ---------------x--- Toplumsal Alan ---------------x---
Grup katılımı En alt düzey En yüksek düzey Fiziksel Alan x--- Toplumsal Alan x--- Duygusal Alan x--- Bilişsel Alan x

17 A Stili Karşılaştırması
Avantajları Dezavantajları Algılama süratinden kişisel farklılıklar olabilir , bütün sınıfın seviyesi aynı değildir. Antrenörün bölüm için belirlenen hız ve ritmi gözden geçirmesi gerekir. Antrenör verdiği komut sinyalini doğru seçmelidir. Rahatsız edici bir sinyal seçmişse sürekli tekrarlanması problem yaratabilir. Aynı çalışmanın tekrarı sıkıntıya ve bununla beraber motivasyon kaybına neden olabilir. Bireysel farklılıklar için durdurulan çalışma, çalışma akışını bozup diğer sporcuların motivasyonu kaybetmesine neden olabilir Konu sabittir tek bir standardı yansıtır. Konu anında anımsamalarla ve tekrar edilen performans yoluyla öğrenilir. Konu, uyarıcı-tepki işlemiyle taklit edilebilen ve kısa bir sürede öğrenebilen bölümlere ayrılabilir. Bireysel farklılıklar yoktur. Sık yapılan taklitler yoluyla, grup çalışmayı aynı şekilde yapabilir. Sporcu hızlı ilerleme gösterir. Temel performans hedefi, modeli uygulamada kişisel sapmaları ortadan kaldırmaktadır

18 TEŞEKKÜRLERRRR..


"TÜFAD İZMİR ŞUBESİ SERTİFİKASYON - 1 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Dr" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları