Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENİZ YAKASI TATİL SİTESİ –

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENİZ YAKASI TATİL SİTESİ –"— Sunum transkripti:

1 DENİZ YAKASI TATİL SİTESİ 01. 07. 2010 – 30. 06
DENİZ YAKASI TATİL SİTESİ – Dönemi Denetim Kurulu Raporu

2 Denetim Kurulu M. Akif Ersoy Ergin Demir İrfan Adıyaman

3 Denetim Kurulu Raporu Deniz Yakası Tatil Sitesi olağan genel kurulunun 24/07/2010 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, divan tutanaklarına göre, Denetim Kurulumuz oy birliği ile seçilmiştir. Kurulumuz, site maliklerinin gösterdiği bu güvene layık olmak için, seçildiği ilk günden bugüne kadar çalışmalarında gereken hassasiyet, ciddiyet ve titizliği olabildiğince göstermiştir. Kurulumuzca yapılan denetim raporunun detaylarına girmeden önce, yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla, bazı gerekli bilgileri site maliklerinin bilgisine sunuyoruz. Denetim kurulu üyeleri tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda alınan kararların sağlam bir zemine oturtulması için genel kurulda divan heyeti tarafından tutulan divan tutanağının bir örneğine ihtiyaç hâsıl olmuştur. Denetim kurulu üyesi Ergin Demir site başkanı Melih Gülay’ı ziyaret ederek tutanağın bir örneğini istemiştir. Melih Gülay tutanağın temize çekildiğini belirterek henüz kendisine ulaşmadığını, hemen istememiz durumunda bu tutanağı divan başkanından alabileceğimizi iletmiştir.

4 Denetim Kurulu Raporu Genel kurul önünde tutulan ve imza altına alınan bu tür tutanakların belge niteliğinde olduğu ve değiştirilemeyeceği dikkate alınarak, tutanağın orijinal bir örneği istenilmek üzere Divan başkanının evi ziyaret edilmiş ve bir örneği istenmiştir. Ancak divan başkanı örneğin verilmeyeceğini ve değiştirilmeyeceğini söylemiştir. Sonra tutanakta karalamaların olduğunu ve temize çekildikten sonra adreslerimize gün içinde yollanacağını beyan etmiştir. Bunun üzerine kendisine orijinalinin değiştirilmemesi hususunda denetim kurulu olarak görüş bildirilmiş, divan başkanından bir sonuç elde edilemeyeceği hususu anlaşıldığından tekrar site başkanı ziyaret edilerek durum izah edilmiş ve bir örneği kendisinden talep edilerek bir gün sonra tutanağın örneği alınmıştır. Denetim kurulu tutanağı inceledikten sonra, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinden Melih Gülay ve Kubilay Pakkan ile tarihinde yeni faaliyet yılını değerlendirmek için toplantı yapmış ve bu toplantıda konuşulan konuları bir tutanak haline getirerek Yönetim Kuruluna göndermiştir.

5 Denetim Kurulu Raporu İDARİ DENETİM Denetim kurulumuz;
01/07 – 31/09/2010 tarihleri arasını kapsayan 1. denetimini Ekim 2010, 01/10 – 31/12/2010 tarihleri arasını kapsayan 2. denetimini şubat 2011, 01/01 – 31/03/2011 tarihleri arasını kapsayan 3. Denetimini nisan 2011, Tüm dönemleri kapsayan son denetimini de Temmuz 2011 tarihleri arasında yapmıştır. Bu denetimlere ait raporlar site maliklerine posta yoluyla gönderilmiş ve halen faal olan internet sitesinde yayınlanmıştır. Denetim kurulumuzca yapılan denetimlere ait bilgiler kısaca aşağıda özetlenerek verilmiştir.

6 Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu olarak, tarihinde denetim yapmak üzere gelineceği Site Yönetimine önceden bildirilmiştir. Site Yönetim Kurulu tarihli yazıyla “Yönetim Binası” diye adlandırdığı prefabrik binada her gün mesai saatleri içerisinde, (10:00-17:00) denetim yapabileceğimizi cevaben bildirmiştir. Denetim kurulu olarak; bugüne kadar hiçbir site yönetimince hiçbir denetim kuruluna dayatılmayan zorunlu çalışma yeri ve zorunlu çalışma saatleri uygulamasının ısrarla dayatılmak istenmesi site yöneticilerinin, denetim kuruluna olumsuz yaklaşımları olarak algılanmıştır. Site Yönetiminin; denetim yapma alanı olarak denetim kuruluna sunduğu ve “Yönetim Binası” olarak adlandırdığı prefabrik yapının: Site Genel Kurulları tarafından herhangi bir sıfatla kabul edilip tanımlanmadığı Bu Site Yönetimi tarafından kullanılmasıyla ilgili her hangi bir kararın alınmadığı Yönetimin bizzat kendileri tarafından bu yapınının kullanılmadığı, gayri-faal durumda olduğu

7 Denetim Kurulu Raporu Tarafımıza iletilen site evraklarının burada saklanmadığı ve dışarıdan getirildiği tespit edilmiştir. Bu binanın kullanılması ve/veya kullanılmaya devam edilmesiyle ilgili doğacak bütün sorumlulukların site yönetimine ait olacağı aşikardır. Site Yönetim Kurulu; Olağan Genel Kurul Toplantısında Divan Heyetince tutulan Divan tutanağının aslının örneğini kat maliklerine göndermemiştir. Bunun yerine Site Yönetimi sonradan kendilerince özetledikleri 52 no’lu kararı göndermişlerdir. Söz konusu 52 no’lu kararda Site yönetim kurulu üyeleri ile birlikte divan kurulu üyelerinin de imzaları bulunmaktadır. Site Yönetimi tarafından alınan herhangi bir kararda yönetim haricinde imzaların olması uygun bulunmamıştır. Divan heyetinin kendi tuttuğu divan tutanağından farklı olan 52 no’lu karara imza atması, site yönetiminin yaptığı işlemi onayladığı anlamını doğurmaktadır.

8 Denetim Kurulu Raporu

9 Denetim Kurulu Raporu

10 Denetim Kurulu Raporu Söz konusu 52 no’lu karar ile orijinal Divan Tutanağı arasında eksiklikler ve farklılıklar olduğu bazı Kat Malikleri tarafından görülerek, Site Yönetimine gereği ve Denetim Kuruluna bilgili yazı ile kendilerine orijinal metnin bir örneğinin gönderilmesi talebinde bulunmuşlardır. Daha sonra Divan Başkanı, tarihinde, tarihli 52 nolu karara şerh koymuş ve tarihli bir yazı ile yönetimi uygulamalarında orijinal divan tutanağını esas alması için uyarmıştır. Orijinal divan tutanağının ekleri hariç 12 sayfa iken Site Yönetimi tarafından hazırlanan 52 no’lu kararın 2 sayfa olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, yönetimin orijinal divan tutanağını kat maliklerine göndermesi gerekliliği, kat maliklerinin doğru bilgilendirilmeleri açısından gerekli görülmektedir.

11 Denetim Kurulu Raporu – Şerh Kopya

12 Denetim Kurulu Raporu Denetimlerimizde Site yönetimi tarafından verilen evraklar içerisinde olan tarihinde kabul edilmiş ve site yönetimi tarafından halen yürürlükte olan “Deniz Yakası Tatil Sitesi Yönetim Planı” nı esas alınmıştır.

13 Denetim Kurulu Raporu Site Yönetimi Planının “B. Site Yönetim Kurulu Seçimi başlıklı 11. Maddesinde” açıkça belirtildiği üzere; “Site Yönetim Kurulu Site Malikleri Kurulunun olağan toplantısında kurulun kendi üyeleri arasından bir yıl süre için her adadan bir kişi olmak üzere 4 asil, 4 yedek üye olarak seçilir” esasına göre Olağan Genel Kurulunda Site Yönetimine seçilen ASİL ve YEDEK üyelerden: Melih Gülay, R. Kubilay Pakkan, İbrahim Eroğlu ‘nun toplantıya vekaleten katıldıkları ve kurulun kendi üyeleri olmadıklarından dolayı, Site Yönetim Kuruluna seçilmelerinin Site Yönetim Planına aykırı olduğu tespit edilmiştir.

14 Denetim Kurulu Raporu Site yönetiminin 20/01/2011 tarihli Yönetim faaliyetleri ile ilgili raporunun üçüncü sayfa, Hukuksal konular başlığı altında verilen cevapta “Site Yönetim Planı” nın tarihinde değiştirildiği belirtilerek; bu yeni planda “Bu değişikliklerle Genel Kurula katılanların Yönetime seçilebilmesi mümkün olmuş, hatta Genel Kurula hiç katılmayan kişilerin profesyonel yönetici olarak seçilmesi mümkün hale gelmiştir” ifadesi olduğu belirtilmiştir. Ancak bahsi geçen planda böyle bir ifade yer almamakta, bir önceki denetim raporumuzda özellikle ve açıkça belirttiğimiz şekilde : “B.Site Yönetim Kurulu Seçimi başlığı 11. maddesi, Site Yönetim Kurulu Site Malikleri Kurulunun Olağan toplantısında Kurulun kendi üyeleri arasından, bir yıl süre için, her adadan bir kişi olmak üzere dört asil dört yedek üye olarak seçilir. Seçim her ada için ayrı ayrı oylanarak yapılır” denilmektedir.

15 Denetim Kurulu Raporu Denetim Raporuna Yönetimin verdiği cevaplarda “üyelerimizden Semra Sarıkavak’ın Genel Kurul iptal dilekçesini destekler nitelikte bir tespit yapılmıştır” cevabı gayri ciddi bulunmuştur. Denetim Kurulu Deniz Yakası Tatil Sitesi Genel Kurulu tarafından görevlendirilmiş, Semra Sarıkavak bir Genel Kurul üyesi olup iptal dilekçesi de tamamen şahsi ve hukuku ilgilendiren bir durumdur. Denetim Kurulu bir yargı mekanizması ya da bir bilirkişi değildir. Denetim Kurulu’nun hazırladığı rapor da ilgili davanın bir tarafı değildir. Denetim Kurulu elbette ki üyelerimizin uyarı ve şikâyetlerini dikkate alacak, sorumlu olduğu konularda, daha önce üye iken cevap vermediği konular olsa bile, gerekli tespitleri yaparak raporuna yazacaktır. Bahsi geçen durum yukarıda açıkladığımız en son kabul edilmiş olan Site Yönetim Planında yer almakta ve Yönetimce verilen cevaptan ise Yönetimin sözkonusu maddeyi doğru yorumlamadığı anlaşılmaktadır.

16 Denetim Kurulu Raporu Ancak, site maliklerinden birinin açtığı bir davanın bilirkişi raporu sonucuna göre, tarihinde 4/5 oranıyla kabul edilen DENİZ YAKASI TATİL SİTESİ YÖNETİM PLANI ‘nın kendilerine teslim edilmesine rağmen iki (2) yıldır Tapu Müdürlüğüne verilerek sicile işletilmediği tespit edilmiştir. Yönetimin niçin iki yıldır bu işlemi takip ederek sonuçlandırmadığı ayrıca işlemi unutsa bile bilirkişi raporu sonrası niçin işleme devam etmediği kurulumuzca anlaşılamamıştır. Yönetici kadrosu değişse bile yönetim devam eden bir olgudur ve yönetimde devamlılık esastır. tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul orjinal Divan Tutanağı 10. sayfasında belirtilen “Aylık 1,500 Lira Yönetim Kuruluna verilmek üzere Denetim ve Yönetim Kuruluna aidatlarını ödemek şartıyla huzur hakkı verilmesine karar verildi. Ayrıca yol parası Denetim ve Yönetim Kuruluna ödenecektir” kararına rağmen Site Yönetimi 52 nolu karar 2.sayfa C .maddesinde: Yönetim Kuruluna aylık 1,500 TL huzur hakkı verilmesine, Yönetim ve Denetim Kurulunun aidatlarını ödemelerine, Yönetim ve Denetim Kuruluna ayrıca ulaşım gideri ödenmesine, karar almıştır.

17 Denetim Kurulu Raporu Alınan bu karar orijinal Divan Tutanağı kararı ile çelişmiş ve alınan kararın yanlış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Site Yönetim Kurulu tarihinde aldığı 53 nolu karar ile Sitemizin tarihinde yapılan Genel Kurulunda belirlenen 1,500 TL aylık huzur hakkının taksimini ; Muhasip üye R.Kubilay PAKKAN’a 1, TL Başkan Melih GÜLAY’a TL Başkan Yar. İbrahim EROĞLU’ na TL Sekreter Üye Mustafa DAŞÇI’ya TL verilmesine karar verildi” kararını alarak yanlış alınmış 52 nolu kararın icrasını devam ettirmiştir.

18 Denetim Kurulu Raporu

19 Denetim Kurulu Raporu İşbu hususta 24/07/2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da alınan kararın uygulanması hususundaki eksikliğin bu genel kurulda görüşülerek netliğe kavuşturulması gerekmektedir. Denetim Kurulumuzun tavsiyesi burada Yönetimin bu alacağından vazgeçtiğini beyan etmesidir. Bu olmadığı takdirde geçen Genel Kurul’da alınan kararın uygulamasındaki eksikliğin bu Genel Kurulda düzeltilmesi ve Huzur Hakkı paylaşımın detaylarının açıkca belirlenmesi uygun olacaktır. Aksi takdirde Denetim Kurulu olarak bu hususu mahkemeye taşıyacağımızı, bunun sonucunda tahsil edeceğimiz tutarı siteye iade edeceğimizi beyan ederiz.

20 Denetim Kurulu Raporu Faaliyet Raporları incelendiğinde belirtilen faaliyetlerin çoğunluğunun yapıldığı görülmüştür. Denetim Kurulumuz her denetim süresinde olduğu gibi, yeni sezon öncesinde sitenin durumunu görmek için bütün ada ve sokakları gezip, yerinde incelemelerle aşağıdaki tespitleri yapmıştır: Rutin işlerden yapılanlar: Bahçelerin yabani otların temizliği Bahçe içi ağaçların budanması Sokak araları ot ve çöplerin temizliği Bitki ilaçlaması Traktörün sezonluk bakımı yaptırılmış ve tentesi değiştirilmiş Site bahçe duvarları ve merdivenler badana yapılmış

21 Denetim Kurulu Raporu Faaliyet raporunda iskelenin boyandığından bahsedilmekle birlikte boyanmadığı tespit edilmiştir.

22 Denetim Kurulu Raporu Yeni satın alınan zeytin ağaçlarının site içinde dikiminin yapıldığı görülmüştür. 3. ada 3.sırayı besleyen ana elektrik kablosu değiştirilmiş ve pano yenilenerek yola çıkartılmıştır. 12 adet elektrik direği yaptırılmış ve direkler ve korkuluklar boyanmıştır. Faaliyet raporunda 1 Haziran 2011 itibariyle traktör servisi ve sahilin kullanımı hazırlanmış olduğu belirilmekle birlikte 15 Haziran 2011 tarihine kadar bahse konu hizmetlerin başlamadığı tespit edilmiştir. Üyelerimizden bazıları bu konuda, Denetim Kurulumuza; Yönetimin neden bu hizmetleri başlatmadığı ve Yönetimden hiç kimsenin sitede olmadığından dolayı sözlü şikayette bulunmuşlardır.

23 Denetim Kurulu Raporu Denetim kurulunun 3.denetiminde yaptığı gözlemde, Site içinde birden fazla bina da tadilat ve dekorasyon faaliyetlerinin yapıldığı görülmüştür. Tadilatlar sırasında yan yollar ve komşu alanlar üzerinde oldukça belirgin ve rahatsız edici inşaat artıkları tespit edilmiştir. Yan yol üzerinde bulunan inşaat artıkları aynı zamanda araçların sürüş güvenliğini etkilemektedir. Bu tadilatlar sonrasında çevre düzenlemesine verilen zararın ilgili üyeler tarafından düzeltilmesi ve bunun takibinin yapılması için site yönetimince gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Daha önceki denetim raporlarında da belirtilen sokak aralarındaki çökmeler devam etmektedir. Özellikle 3. Ada arıtmanın üstünün genel site güvenliği adına durumunun uzman kişiler tarafından tespitinin yaptırılarak önlem alınması gerekir.

24 Denetim Kurulu Raporu Daha önceki denetim raporlarında da belirtilen sokak aralarındaki çökmeler devam etmektedir. Özellikle 3. Ada arıtmanın üstünün genel site güvenliği adına durumunun uzman kişiler tarafından tespitinin yaptırılarak önlem alınması gerekir.

25 Denetim Kurulu Raporu Siteye iki adet çöp bidonu alınmış ancak, site içi çöp bidonlarının hala eksik, hasarlı veya olmadığı görülmektedir.

26 Denetim Kurulu Raporu Yerinde yapılan incelemede bazı merdivenlerin tamamen, bazılarının kısmen tamir edilmiş olduğu ancak bazı tamir edilmesi gereken merdivenlerin tamir edilmediği görülmüştür. Her yönetim ve faaliyet döneminde site içi merdiven ve yolların tamir edildiği ve boyandığı bilgisi verilmekle birlikte kalıcı çözümler üretilememektedir. Bir sonraki onarım döneminde bunların tamir edilmek yerine bir program çerçevesinde daha kalıcı çözümler üretilmesi uygun olacaktır. Daha önceki raporlarımızda da müteakip seferlerde belirtilen konular şunlardır: Arıtma deşarj belgesi, TEDAŞ ‘ın istediği Yüksek gerilim trafo bakım sözleşmesi. Denetim kurulumuzca, arıtma deşarj belgesinin durumu Site Yönetime sorulmuştur. Gerekli paranın temininden sonra bu belge için başvurulacağı bilgisi ve TEDAŞ ‘ın istediği Yüksek gerilim Trafo bakım sözleşmesi için diğer sitelerle işbirliği yapılmaya çalışıldığı bilgisi şifahen alınmıştır. Bu konular hakkında üyelere bilgi verilmesi gerekmektedir.

27 Denetim Kurulu Raporu Borçlu site üyelerinin borç miktarı 1,000 TL yi aştığında hukuki işleme başlanacağı Site Yönetiminden şifai bilgi olarak alınmıştır. Bu konuyla ilgili yönetim kararının alınması ve Site Yönetiminin bu konuda bilgi vermesi uygun olacaktır.

28 Denetim Kurulu Raporu – 1,000TL yi aşan borç listesi

29 Denetim Kurulu Raporu 4. Ada üstünde bulunan arıtma suyu deposunun yerinin daha yüksek bir yere alınarak 4. ada son sıranın bu sudan faydalanmasının ve çevre düzenlenmesinin yapılması gereği tespit edilmiştir. Kullanmakta olduğumuz sahil kısmında periyodik bakımlarının her sezon başında yapılmalarının uygun olacağı ve maalesef şu anda sitemize yakışmayan aşağıdaki tespitler yapılmıştır : Soyunma kabinlerinin kötü durumda olduğu ve sitemize yakışır bir şekilde yenilenmesinin gerektiği Duş alanının bakımsız, temizlenmesi zor ve yetersiz olduğu, ayrıca duş tepe kısmının pas içinde olduğu, sabitlenmesinin ise tellerle yapıldığı, bunun da hijyen koşullarına uymadığından ivedilikle değiştirişmesi gerektiği

30 Denetim Kurulu Raporu – Sahil Duş

31 Denetim Kurulu Raporu İskele ruhsat ve kiralama
İskele ruhsatının çıkarılarak, hazineden ilgili yeri ecrimisil yoluyla kiralama işlemi için, Milas Mal müdürlüğüne müracaat edilmiştir. Milas Mal müdürlüğünden, geçmişe yönelik borçların ödenmesi, 2011 yılından başlamak üzere yıllık belirlenen ecrimisil bedelinin ödenmesi, halka açık olması ve bakımının üstlenilmesi karşılığında sitemiz adına ruhsatının çıkarılarak kullanım müsaadesinin alınacağı anlaşılmaktadır. Site yönetimi tarafından, tarihli makbuz ile başlayıp ve tarihli makbuz ile son ödemesi yapılan toplam on iki (12) makbuz karşılığı ödenen ecrimisil bedel karşılığı ,41 TL dir. Ancak, henüz ruhsat ve kiralama işlemi gerçekleşmemiştir. Faaliyet raporunda da belirtildiği üzere bu yıla ait iskele ecrimisil bedelinin 2. taksiti 1.437,50 tl temmuz ayında ödenecektir. Yapılan araştırmada, köyümüzde bulunan ve aynı hususta problem yaşayan restoran, site ve kooperatiflerden çoğu, Mal müdürlüğü nezdinde gereken itirazları yapmışlar ve hala eski ecrimisil borç ve yasal faizlerini ödemedikleri bilgisi alınmıştır.

32 Denetim Kurulu Raporu Ayrıca, Site yönetiminin en son çıkan Torba Yasa hükümlerinden faydalanmak hususunda gerekli girişimleri hakkında genel kurula bilgi vermesi gerekmektedir. Bilindiği üzere, iskelenin yapım işi hususunda açılan davanın tarihli bilirkişi raporu incelendiğinde; İskelede kullanılan kerestenin sözleşmede belirtilen cins kereste olmadığı, emprenye emdirilmemiş Sibirya kerestesinden imal edildiği ve yeşil renkli pinoteks boya ile boyandığı, Sözleşmeye göre beş (5) yıl garantisi olan iskelenin bir sene gibi bir zamanda kullanılamaz hale geldiği, Su ile temasta olan bütün ahşap imalatının gözden geçirilerek tamir edilmesi ya da değiştirilmesi gerektiği, anlaşılmıştır.

33 Denetim Kurulu Raporu Ayrıca, Site yönetimi tarafından iskelenin kabulünün yapılıp yapılmadığı konusu hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi hususunda çıkarılan 4706 sayılı kanunun 5. Maddesinde değişiklik yapan ve aşağıda verilen kanuna göre; ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 19 Temmuz 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25173 Kabul Tarihi: Kanun No: 4916 MADDE 4. — 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapılan her türlü yapı ve tesisler, başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder. Yapı ve tesisleri yapanlar herhangi bir hak ve tazminat talep edemezler. Sonuçta; mevcut iskele için 2011 yılı ecrimisil ödemesinin yaklaşık tl’ ye yakın olduğu, yıllık bakım ve onarım gerektirdiği, bütün bunlara karşın halka açık olduğu göz önünde bulundurularak sitemiz tarafından iskelenin sahiplenilmesi ne derece mantıklı olacaktır. Zira sitemiz bu bedeli ödemese de iskele zaten halka açık olduğundan iskeleden herkes gibi faydalanacaktır. İskelenin durumunun bu kanuna göre, genel kurulda tekrar değerlendirilerek ele alınması sitemizin menfaatinedir.

34 Denetim Kurulu Raporu Eski Arıtma Yeri
tarihli ve 6918 sayılı Milas 1. Noterliğinden, muhatap olarak Deniz Yakası Tatil Sitesi olan ve Ertuğrul Ölce isimli şahıstan bir ihtarname gönderilmiştir. Söz konusu şahıs ihtarnamede özetle; N19.D1.IID pafta nolu, parsel nosunda kayıtlı bulunan 1784 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki gayrimenkul üzerine sitemiz eski arıtma binasının olduğunu ve izinsiz kullanıldığının tespit edilerek 30 gün içinde tesisin kaldırılmasını talep etmiştir. Site yönetim kurulu, eski arıtma üzerinde kurulan prefabrik yapıyı site yönetim Binası olarak “sözde” kabul etmiş ve kullanmaktadır. Bu binanın kullanılmaya devam edilmesiyle ilgili doğacak bütün sorumluluklar Site yönetimine ait olacaktır. Durumun site maliklerine açıklanması ve gerekli kararın alınması uygun olacaktır.

35 Denetim Kurulu Raporu Plaj - kantin kiralama işlemleri
Faaliyet raporunda da belirtildiği üzere, 2000 yılından beri kullanmakta olduğumuz plaj alanının kiralama ihalesi, tarihinde Milas belediyesince yapılmıştır. İhaleyi, site yönetiminden geçen sene kiralayan Hüseyin KIRDAR isimli şahıs kazanmıştır. İhale kesinleşmiş ve sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İhale konusunda, Site Yönetimi, Denetim kurulu üyesi Ergin DEMİR tarafından uyarılarak bilgilendirilmiştir. Ancak yönetimin bu uyarıları dikkate almadığı görülmüştür. Plaj alanı, sitemiz için hayati önem taşıyan bir ortak yaşam alanıdır. Site için önemli hizmet alanı olan bu alan için, kar ve maliyet hesabı güdülemez. Ayrıca, site yönetiminin artırılacak ihale bedelini belirleyen bir kararı da bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Faaliyet raporunda belirtilen ihaleyi izlemek isteyen 3 site maliki söylemi yanlıştır.

36 Denetim Kurulu Raporu Site yönetimi, tarih ve 62 sayılı karar alarak, site üyelerinden, Şevkat Kan, Ercan Kubilay, Alaaddin Erdoğan, Gül Ersoy ve iki yönetim kurulu üyesinden oluşan bir ihale heyeti kurarak ihaleye katılmıştır. Ancak, kendilerine gereken yardımı yapabileceğini söyleyen Denetim Kurulu üyesi burada olmasına rağmen ihale heyetine dâhil edilmemiş ve hatta ihaleye dahi çağrılmamıştır.

37 Denetim Kurulu Raporu Site yönetim kurulu tarihli ve 56 nolu kararı alarak , iskelemizi yapan ve hala sitemiz ile ihtilafı devam eden Coşkun Karasu ile sahil projesi çizimi sözleşmesi yapmıştır. Proje bedeli Tl dir. 200TL si ödenen iş için yapılan sözleşmede Coşkun Karasu’nun imzası yoktur. Ayrıca çizilen projede, proje sahibi, projenin amacı, projeyi çizenin ismi, imzası ve tarih bilgisi bulunmamaktadır. Bundan dolayı geri kalan alacağının proje tamamlanmadıkça ödenmemesi gerekir.

38 Denetim Kurulu Raporu – İmzasız Sözleşme

39 Denetim Kurulu Raporu Site Yönetim Kurulu Başkanı ve bir üyesi yaklaşık olarak bir (1) yıldır siteye hiç uğramamışlardır. Site Yönetim kurulu toplantılarında nasıl karar aldıkları ve imzalarını nasıl atarak faaliyet yaptıkları anlaşılamamıştır. Ancak, huzur hakkı olarak kendilerince belirledikleri ücretlerin bir kısmını almışlar ve huzur hakları tahakkukları yapılarak siteden alacaklandırılmışlardır. Site yönetimi, faaliyet raporlarının birçoğunda, kendilerinin, birilerince baskı altında tutulduklarını, işlerinin engellendiğinden bahisle çalışmalarını yapamadıklarından söz etmektedirler. Bu baskıların kimler tarafından, hangi konuda, ne zaman ve nasıl bir baskı yöntemi ile yapıldığının açıklanması gerekmektedir. Aksi halde, herkesi şaibe altında bırakmaktadır. Bu yaklaşımın icra kurulu olanlar tarafından bir bahane/özür olarak kullanılması yakışıksızdır. Demirbaş Defterinde jeneratörümüzün kaydı bulunamamıştır.

40 Denetim Kurulu Raporu HUKUKİ İNCELEME
1. Denetim Raporumuzda, yapılan sözleşme ile çalışılan Avukat İzzet Barış Duruş’un İstanbul Barosuna kayıtlı olduğu belirlenmiştir. Şu anda var olan sözleşmenin tarihinde biteceği ve bu sürenin bir ay öncesinden yazılı tebligatla sözleşmenin devam etmeyeceği bildirilmesi zorunluluğu göz önüne alınarak bu sözleşmenin uzatılmaması ve Milas / Muğla Barosuna kayıtlı bir avukat ile çalışmaya devam edilmesi doğru olacaktır. Ayrıca yeni yapılacak sözleşmede, şu anda var olan 400 TL+KDV aylık sabit ücret ve ek olarak kazanılacak davalardan avukatlık ücreti karşılığı yerine, dosya başına anlaşılması sitenin menfaatleri açısından daha uygundur. Avukat ücreti olarak tarihleri arasında TL ödenmiştir. Ayrıca, bugüne kadar, İstanbul – Milas gidiş geliş yollukları tutarı 961.TL olup, yolluk gider kalemi içerisinde gösterilmiştir.

41 Denetim Kurulu Raporu Denetim kurulumuzun, 2.Denetim raporunda TL ye ulaşan borçlu üyelere alacak davası açılması hususu açıkça belirtilmesine rağmen, aidatlarını ödemeyen site üyelerinden bazıları hakkında alacak davası açılmamıştır. Ekte Üyelerimizin Ödeme/Borç tablosu ve ilgili tablonun son kolonunda borcu 1,000.TL yi aşan üyelerimizin borçları verilmiştir. Ayrıca aklanmayan geçmiş yönetimler ve daha önceki denetim raporlarında ısrarla belirtilen hukuki süreçlerin ne durumda olduğu bilgisinin üyelere verilmesi uygun olacaktır.

42 Denetim Kurulu Raporu MALİ İNCELEME
Site Yönetimi tarafından siz üyelere dağıtılan Gelir/Gider tablosu tamamen yanlıştır.

43 Denetim Kurulu Raporu – Dağıtılan Bütçe

44 Denetim Kurulu Raporu - Dağıtılan Gelir/Gider Tablosu
Yönetimin kontrol edip onayladığı...

45 Denetim Kurulu Raporu Site Yönetiminin tarihi itibariyle tarafımıza verdiği muhasebe verileri ışığında ekteki Gelir /Gider tablosu Denetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Denetim raporumuzda tarafımıza verilen muhasebe verileri ve bu tablo esas alınmıştır.

46 Denetim Kurulu Raporu tarihinde 25 nolu makbuz ile Sibel Ince’ye “Eski borca ait çek” açıklamasıyla 1,846.10TL ödendiği tespit edilmiştir tarihli faturaya istinaden olduğu belirtilen bu ödemenin önceki yönetimler tarafından montaj edilen tezgâhın kırık olduğu, montaj sırasında yapıştırıldığı tespit edildiği ve montajı yapılan granit tezgâhın piyasa değerinin üzerinde ücretlendirildiği ve faturada şirket başlığı ile kaşesinin farklı bilgiler içerdiği tespit edildiğinden uygun görülmeyerek ödenmemiştir. İki yıl zarfında ödenmeyen, alacak takibi için herhangi bir işlem yapılmayan bu faturanın hangi karar ve tespitle ödendiği anlaşılamamıştır.

47 Denetim Kurulu Raporu – Sibel İnce Fatura

48 Denetim Kurulu Raporu gün ve 122/2061 sayılı yönetim kurulu üyeleri imzalı faaliyet raporunda, Mal müdürlüğüne ecrimisil ödemesi için , ödeme tarihinde bankada yeterli miktarda para ve parayı çekecek ikinci bir yönetim kurulu üyesi bulunmaması nedeniyle, TL paranın bir üyeden karşılandığını ve bu miktarın kendisine peyder pey ödendiğini belirten bir ifade bulunmaktadır. Site yönetimi TL borcu, kimden, ne zaman, hangi şartlarda ve nasıl almıştır. Alınan borç ne zaman ve hangi şartlarla ödenmiştir. Bu durum resmi kayıtlarda ve gelir gider evraklarında görülmemektedir. Bu yaklaşımın yönetimin faaliyetlerine uygun olmadığı ve bunun hangi maksatla faaliyet raporuna yazıldığının izahının Site Yönetimi Kurulu Başkanı tarafından açıklanması uygun olacaktır.

49 Denetim Kurulu Raporu Mart 2011 – Haziran 2011 arası 1,500TL/ay Huzur Hakkı gideri stopaj vergisi ödemesi de siteye gider olarak eklenerek 1,747.55TL/ay olarak işlenmiştir. Genel Kurulda belirlenen rakamın dışında bir gider kabul edilemeyeceği için bu gider Gelir/Gider Tablosunda Yönetimin hesabına borç olarak kayıt edilmiştir. tarihinde nolu hesabın sahibi üye Şule Özkırımlı hesabına “Tar.Hes.Mahsubu” açıklamasıyla 19,71TL ödeme girilmiştir. Bununla ilgili bir kayıt olmadığından ve de tahsilatlar bu rakam kadar açık verdiğinden ilgili kaydın iptal edilerek ilgili tarih itibariyle gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Haberleşme giderlerinde farklı tutar ve tarihlerde Türk Telekom ve Ttnet faturaları görülmüştür. Site veya yönetimin herhangi bir sabit hat ve/veya internet hizmetini kullanmadığını düşünerek bu aboneliklerin ivedilikle iptal edilmesi uygun olacaktır.

50 Denetim Kurulu Raporu Gelir/Gider Tablosunda “Banka Ekstre Gideri” olarak görünen Yolluk/Huzur Hakkı transferleri için ödenen havale/EFT masrafları kabul edilemeyecek derecede yüksektir. Bir havale için 15.TL ve bir EFT için 42.TL ödenmesi uygun değildir ve bu masrafların ilgili alacaklılar ya da Yönetim tarafında iade edilmesi uygun olacaktır. tarihinde İş Bankasından ödenmiş görünün 4,186.70TL Aydem faturasının kaydı Gider evrakları arasında bulunamamıştır. Bu nedenle ilgili ödemenin kimin adına yapıldığı tespit edilememiştir. tarihinde 1,734.15TL Elektrik Gideri “Kapanış Hareketi” açıklamasıyla girilerek mushasebeleştirilmiştir. Böyle bir ödeme ve evrakı tespit edilemediğinden ilgili gider kaydının Yönetim hesabına borç kaydı yapılmıştır. tarihinde alınan Posta Çeki hesabı bakiyesi -0- TL görünmektedir. Bu nedenle Yönetimin gönderdiği Gelir/Gider Tablosunda 829.TL olarak görünen miktar Yönetimin hesabına borç kayıt edilmiştir.

51 Denetim Kurulu Raporu Ayrıca Gider hesaplarının daha kolay takip edilebilmesi için yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır. Birçok gider kaleminde aynı başlık altında hem Yönetimsel giderler hem de site ortak giderleri toplandığından maliyet analizleri kolayca yapılamamaktadır. Site Yönetimi kendi faaliyetleri boyunca bütün yolluk harcamalarını tahsil etmiş, Huzur Hakkı bedelinin bir kısmını tahsil etmiş olmakla birlilte, bir yıllık faaliyet süresinin sona ermiş olduğu bugün itibariyle hala Denetim Kurulu üyelerinin yolluk harcamalarını ödememiştir.

52 Denetim Kurulu Ekler Gelir Gider Tablosu detaylı incelendiğinde İşçi giderleri toplamı 34,962.24TL görünmektedir. Bu rakamlarla 3 çalışanın 12 ay boyunca istihdam edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda bu çalışanların sezon dışında daha verimli kullanılması ve sezon dışında da sitede kalan üyelere sezon içinde verilen hizmetlerin verilmesi uygun olacaktır.


"DENİZ YAKASI TATİL SİTESİ –" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları