Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Lisesi UB Diploma Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Lisesi UB Diploma Programı"— Sunum transkripti:

1 Özel Lisesi UB Diploma Programı
TED Ankara Koleji Özel Lisesi UB Diploma Programı

2 Uluslararası Bakalorya Diploma
Programı (UBDP) nedir ve neleri kazandırır? 2 2

3 ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP), merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından uygulanan ve yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandırır. UBDP, uygulandığı ülkelerin kendi eğitim gereksinimlerine göre değişikliklere olanak tanıyan, uyarlanabilen bir program olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmen tanınmaktadır.

4 ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI
UBDP Dünya’da 139 ülkede 2306 okulda uygulanmaktadır. Uluslararası bakalorya organizasyonu, her yıl mezun olan yaklaşık öğrencinin üniversiteye kabul edilmeleri için 140 ülkedeki üniversitelerle işbirliği içerisindedir. IB diplomasını alan öğrenciler, bu ülkelerdeki 2545 üniversiteye öncelikli olarak ve doğrudan kabul edilmektedirler. UBDP, akademik başarılarının yanında öğrencilerin; özdisiplini gelişmiş, üst düzeyde düşünme becerileri kazanmış, sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, değişik kültürleri tanıyan ve anlayan birer "dünya vatandaşı" olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir.

5 ULUSLARARASI BAKALORYADİPLOMA PROGRAMI
Okulumuzda öğretim yılında uygulamaya konulmuş olan UBDP, istekli ve akademik ölçütlere uygun öğrencilerimize TED Ankara Koleji diploması yanısıra uluslararası geçerliliği olan UB diploması da kazandıran bir programdır. Akademik güvenirliliğin ve entellektüel düşüncenin simgesi olan UBDP’ye katılan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışında eğitim yapan üniversitelere girişte de yüksek performans göstermektedirler.

6 ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI
Geniş kapsamlı ve oldukça yoğun çalışma gerektiren bu programdan mezun olan başarılı öğrencilerimiz, üniversite giriş sınavlarında büyük başarı elde etmelerinin yanısıra diploma derecelerine göre yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde de burslu okuma hakkı, bölümler arası yatay geçiş ve kredi (ders muafiyeti) kazanmaktadırlar.

7 ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI
Belirli kriterlere sahip olan ve okulumuzda UBDP’de okumaya hak kazanan öğrenciler, UBDP Hazırlık ( 9 ve 10. sınıflar) Programı’nın ardından lise öğrenimlerinin son iki yılında (11 ve 12. sınıflar) UBDP’de öğrenim görmektedirler. UB Diploma Programı’nda öğretim programları öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak Ulusal programla örtüştürülür. UBDP de T.C. MEB diploması ile YGS ve LYS talepleri beraberce ve tekrara yol açmayacak biçimde birleştirilerek düzenlendiği için, zamanı iyi kullanabilen, sorgulayıcı ve araştıran öğrenciler için uygun olan verimli bir programdır.

8 Dünya çapında tanınan ayrıcalıklı bir lise programı.

9 9. ve 10. sınıflar UBDP hazırlık, 11. ve 12
9. ve 10. sınıflar UBDP hazırlık, 11. ve 12. sınıflar UBDP olmak üzere 4 senelik bir program.

10 Türkiye de en çok öğrenciyle ve en yüksek başarı düzeyiyle UBDP eğitimi veren okul TED Ankara Koleji.

11 Liseden çifte diplomayla mezun olma olanağı.

12 Üst düzey İngilizce kazanımı.

13

14 HEXACIRCLE: IBDP & TNEP
1. GRUP ANADİL (a) İKİNCİ YABANCI DİL (b) TRAFİK VE İLK YARDIM, DİN KÜLT. VE AHL. BİLG. 2. GRUP YABANCI DİL 3. GRUP İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ (d) İKİNCİ DENEYSEL BİLİM (c) FELSEFE, PSİKOLOJİ VE MANTIK 4. GRUP DENEYSEL BİLİMLER 5. GRUP MATEMATİK (e) ÜÇÜNCÜ DENEYSEL BİLİM (f) GEOMETRİ VE ANALİTİK GEOMETRİ 6. GRUP SANAT VE SEÇMELİ DERSLER

15 CAS ETKİNLİKLERİ

16 CAS Proje Örnekleri Göreneller görme engelliler okulunda Braille alfabesi ile kitap okuma Köy okulu projesinde duvar,kapı ve pervaz boyama, kütüphane ve fen laboratuvarı yapımı Yaşlılar evlerini ve kimsesiz çocukları ziyaret ederek onlara destek olmak Gençlererin okul konularını öğrenmelerine destek olma ve müzik aleti çalma öğretimi

17 Yaratıcılık, bedensel etkinlik ve toplum hizmeti çalışmalarını yaşam tarzı olarak benimsemek.

18 Fransızca veya Almanca dillerinden en az B düzeyinde sertifika kazanımı.

19 Standart ve İleri Düzey Dersler

20 Toplum önünde başarılı sunum yapma becerisi kazanımı.

21 Uluslararası standartlarda, akademik dürüstlük kurallarına uygun, özgün tez ve deney raporu yazabilme becerisi.

22 Proje yönetimi ve ekip çalışması yapabilme becerisi.

23 Vakıf Üniversitelerinde burs ve yatay geçiş olanağı.

24 YGS ve LYS de sonucunda Türkiye’nin seçkin üniversitelerine yerleşmek.

25 Tanınmış Yurtdışı Üniversitelerine kolay yerleşim.

26 UBDP Öğrenci İş Yükü 11. sınıfta Çeviri Edebiyatı Yazılı Ödevi, English Written Task, CAS çalışmaları, FKB ve ESS Deney Raporları, 4.Grup Projesi, Matematik Exploration Araştırması, Sözlü Sunumlar, Bilgi Kuramı Makalesi ve Extended Essay çalışmalarını zamanı iyi yöneterek tamamlayabilenler 12. sınıfta YGS ve LYS çalışmalarını başarıyla sürdürmektedirler.

27 UBDP’YE DEVAM EDEN ÖĞRENCİ SAYILARI
UB Hazırlık 1 (9.sınıf) UB Hazırlık 2 (10. sınıf) UBDP 1 (11. sınıf) UBDP 2 (12. Sınıf) 417 431 368 387 -% 45 -% 32 -% 25 190 229 294 277 -% 33 -% 21 -% 30 138 127 160 229 -% 25 -% 22 -% 21 93 104 99 126

28 UBDP’YE DEVAM EDEN ÖĞRENCİ SAYILARI
126 160 229 417

29 UBDP SINIF MEVCUTLARI

30   7, 8. sınıf I. ve II. döneminde Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce ve Türkçe derslerinin her birinden 2 ve üzerinde dönem notu alarak başarılı olması ve bu derslerin 7, 8. sınıf yıl sonu karne notlarının 3 ve üzerinde olması,  İngilizce ve Türkçe Yeterlilik Sınavları’nda en az 70,00 puan alarak başarılı olması gerekir. Yeterlilik sınavlarında başarılı olamayan ancak yukarıdaki ilk koşulu sağlayan öğrenciler bir yıl Hazırlık okuduktan sonra UBDP Hazırlık 9. sınıfa yerleştirilirler.

31 8.sınıftan 9.sınıfa geçerken kriterleri sağladığı halde UBDP tercihi yapmayan öğrenciler daha sonraki yıllarda bu programa giremezler. Yıl sonunda programdan çıkmak isteyen öğrenciler tek diploma kazanma tercihini yapmış kabul edilerek seçmeli derslerine göre uygun UP sınıflarına yerleştirilirler. UBDP ve BİY Programları arasında transfer söz konusu değildir.

32 UBDP SINAVLARI VE ÖDEMESİ
UBDP sınavları, kuzey yarımkürede saat farkları dikkate alınarak eş zamanlı yapılmakta olup, sınav soruları IBO tarafından okulumuza gönderilmekte ve her dersin sınav bitimini takiben 24 saat içinde öğrencilerimizin cevap kağıtları değerlendirilmek üzere IBO’nun belirlediği dünyanın değişik ülkelerindeki değerlendirme merkezlerine gönderilmektedir. Ayrıca, iki yıllık süreçte tamamlanan ve değerlendirmesi okulumuz öğretmenleri tarafından yapılan iç değerlendirme evrakları da kontrol amaçlı olarak IBO’ya gönderilmektedir. Bütün bu çalışmalar için ödenmesi gereken ücretler, IBO yönetmeliklerinde belirtilmiştir.

33 UBDP SINAVLARI VE ÖDEMESİ
2014 Mayıs ayında UBDP Sınavına girecek olan öğrencilerimiz ile ilgili ücret tablosu yandadır. Toplam 1121 CHF’nin IBO banka hesap numarasına 08 Kasım 2013 Cuma gününe kadar yatırılması Dekontun bir kopyasının tarafınızdan saklanması Diğer kopyasının ise ekteki formla birlikte 08 Kasım mesai saati sonuna kadar IBDP Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Genel kayıt ücreti 203 CHF Ders başına ödenecek 140 CHF (6x140=840) Gönderi bedeli olarak 78 CHF Toplam 1121 CHF 1 İsviçre Frangı = yaklaşık 2,50 Türk Lirası

34 UBDP MEZUNLARININ AKADEMİK PERFORMANSLARININ
2013 DÜNYA ORTALAMASIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

35 2002-2013 UBDP DİPLOMA İSTATİSTİKLERİ

36 Tercih Bildiren Öğrenci Sayısı
UBDP ÖSYS İSTATİSTİKLERİ Yıllar Sınava Giren Öğrenci Sayısı Tercih Bildiren Öğrenci Sayısı Yerleştirilen Öğrenci Sayısı % 2002 56 52 48 87,27 2003 58 57 96,56 2004 32 100 2005 43 41 36 83,72 2006 54 91,23 2007 94 84 77 81,91 2008 9 8 88,89 2009 85 80 95,23 2010 82 81 95,29 2011 90 94,44 2012 104 97 93,27 2013 99 90,91

37 UBDP SINAV BAŞARISI UBDP ÖSYS BAŞARISI 2009 85 80 94,12 2010 74 87,06
YILLAR SINAVA GİREN DİPLOMA ALAN YÜZDE 2009 85 80 94,12 2010 74 87,06 2011 88 82 93,18 2012 103 95 92,23 2013 99 88,89 Yıllar Sınava Giren Tercih Bildiren Yerleştirilen Öğrenci Sayısı % 2009 85 84 80 95,23 2010 82 81 95,29 2011 90 94,44 2012 104 97 93,27 2013 99 90,91 2013 LYS sonrası yurtiçindeki üniversitelere yerleşen 90 öğrencinin 52 tanesi ülkemizdeki ilk 5000 öğrenci içindedir. 68 taneside ilk öğrenci içindedir.

38 Band Together (Biraraya getir) Risk takers (Risk alır) Principled
(İlkelidir) Communicators (İletişim kurar) (Duyarlıdır) Caring Thinkers (Düşünür) (Kendisini bilir) Reflective Open minded (Açık fikirlidir) Balanced (Dengelidir) Inquirers (Araştırır) Knowledgeable (Bilgilidir) 38

39 Programlardaki belli derslerin ders saatleri sayısı arasında fark var mı? Örn. Matematik Ulusal Programda kaç, UBDP’de kaç, BİY sınıflarında kaç saattir? Ulusal Programda olduğu gibi UBDP ve BİY programlarında da üniversitede Mühendislik ve Sağlık bilimlerini tercih edecek öğrencilere yönelik seçmeli ders paketleri mevcuttur. UBDP ve BİY programlarında Matematik ve Fen derslerinin haftalık ders saati sayısı daha fazladır.

40 UB Diplama Programına alınacak öğrenci sayısı nedir?
Koşulları sağlayan öğrenci tercihine göre UB Diploma Programına öğrenci alınmaktadır. Sayısal sınırlama yoktur; ancak koşulları sağlama şartı vardır.

41 Ulusal ve UB Diploma Programlarında dersler interaktif yöntemle mi yapılıyor?
Bütün sınıflarımızda interaktif ders ortamlarına uygun projeksiyon cihazları sabit bir şekilde bulunmaktadır. Derslerin ve programların özelliğine göre ders işleme yöntem ve teknikleri değişmektedir.

42 UBDP öğrencileri de ulusal programdaki spor, müzik veya resim paketi alabilir mi?
UBDP öğrencileri spor, müzik ya da spor paketi alamazlar. Ancak CAS çalışmaları kapsamında bu aktiviteleri yerine getirebilirler.

43 UBDP’de başarılı olamayan öğrenci ulusal programa geçtiğinde hangi bölüme alınıyor?
Hazırlık UB Diploma Programı 9. ve 10. sınıfta uygulanmaktadır. UB Diploma Programına devam etmek istemeyen öğrenci Ulusal Programa geçtiğinde kendi belirleyeceği seçmeli dersler ile öğrenimine devam edebilir.

44 UB Diploma Programında okuyan öğrencinin Türkiye’de bir üniversite kazanma şansı Ulusal Programa göre daha az ve zor mu? UBDP öğrencilerinin üniversiteyi kazanma oranı ve LYS puan ortalaması daha yüksektir. Ulusal Program öğrencilerinin 2011 ÖSYS’ye yerleştirme yüzdesi 93,57, UBDP öğrencilerinin 2011 ÖSYS yerleştirme yüzdesi ise 94,44’dir.

45 UBDP Bitirme Sınavlarına öğrenci kaç kez girebiliyor?
UBDP bitirme sınavlarına 1 asıl ve 2 telafi olmak üzere 3 kez girebilmektedir. Öğrencilerimiz çoğunlukla ilk sınavlarında başarılı olmakta ve uluslararası diploma almaktadır. UBDP Diploması alma oranları yıllara göre %60-%94 arasında değişmektedir.

46 UBDP Programına öğrencinin yerleşmesi için gerekli olan şartlar ve kurallar nelerdir?
9. sınıf UBDP hazırlık programına girebilmek için Türkçe ve İngilizce Hazırlık Atlama Sınavından başarılı olmak 7., ve 8. sınıf I. ve II. döneminde Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce ve Türkçe Derslerinin her birinden en az 2 ve üzerinde dönem notu olarak başarılı olma ve bu derslerin 7., ve 8. sınıf yıl sonu karne notlarının 3 ve üzerinde olması gerekir.

47 UBDP sınıfındaki öğrencilere 12. sınıfta YGS ve LYS Kursları var mı?
Okulumuzda YGS ve LYS için eğitim ve öğretim saati dışında ayrı bir kurs yoktur. Öğrencilerimiz; programların özel ve genel hedeflerine uygun olarak yüksek öğrenime hazırlanmaktadırlar.

48 Alan değişikliği veya program değişikliği öğretim yılı içerisinde yapılabilir mi?
UB Diploma Programı öğrencilerinin 9. sınıftan 10. sınıfa geçerken seçtikleri seçmeli derslerle belirledikleri alanı 11. ve 12. sınıflarda devam ettirmeleri önerilmektedir. Ancak öğrencinin UB’den çıkması durumunda MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği esasları doğrultusunda Ulusal Programda istediği dersleri seçerek eğitim görebilir.

49 UB Diploma Programının yurtdışı ile ilgisi ne şekildedir?
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP), merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Bakalorya (UB) tarafından uygulanan ve yaş arası öğrencileri için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandıran UBDP, uygulandığı ülkelerin kendi eğitim gereksinimlerine göre değişikliklere olanak tanıyan, uyarlanabilen bir program olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmen tanınmaktadır. UBDP dünyada 196 ülkede 1588 okulda uygulanmakta ve 102 ülkedeki bini aşkın üniversite UB Diplomasını kabul etmektedir.

50 UB Diploma Programının sosyal aktiviteleri nelerdir?
Yaratıcılık: Koro, tiyatro, takı tasarımı, resim, seramik, dans... Bedensel Etkinlik: Step, fitness ,trekking, buz hokeyi.... Toplum Hizmeti: Körler okulu için CD’ lere kitap okuma, köy okulu projelerinde aktif görev alma, kütüphane projesinde aktif çalışma yapma....

51 UB Diploma Programının içeriği nedir?
UB Diploma Programı her biri çeşitli seçenekler sunan başlıca altı ders grubundan oluşan bir programdır.

52 UBDP‘ye birçok kişi girmesine rağmen sadece birkaç kişi diploma alabiliyor. Başarısız olunan bu sınavların bir telafisi oluyor mu? UB Diploma Programı başarımız 2002’den bu yana yaklaşık %60 ile %98 arasında değişiklik göstermiş olup diploma alma başarısı göstermeyip sadece başarılı olduğu derslerden sertifika alabilen öğrenciler vardır. Çok az sayıda kısmen başarılı öğrenciler için de iki kez daha UBDP sınavlarına girerek diploma notunu yükselterek diploma alabilme hakkı vardır. Hatta UBDP sınavına girdiği yıl başarılı olmasına rağmen diploma notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için bu iki ilave hak geçerlidir.

53 UB Diploması belli bir süre için mi geçerli? Hangi ülkelerde geçerli?
UB Diploması alındıktan sonra süresiz geçerlidir. Ancak Vakıf Üniversitelerindeki yatay geçiş ve burs olanaklarından liseden mezun olduğu yıldan başlamak üzere girdiği üniversitede yararlanabilir. ABD, İngiltere, Almanya, Kanada, Yeni Zelanda UB Diplomasını tanıyan 100’ü aşkın ülkeden sadece önde gelenleridir.

54 UB Diplomasının ülkemiz üniversitelerinde sağladığı ayrıcalıklar var mı? Varsa neler?
Koç, Sabancı, İstanbul Bilgi, İstanbul Kültür, Işık, Okan, Kadir Has gibi vakıf üniversiteleri UB diploma notuna göre değişken oranlarda başarı ve yüksek başarı bursu vermekte ve bazı derslerden muafiyet sağlamaktadır. Ayrıca Bilkent Üniversitesi liseden mezun olduğu yılda UB diploma notu 30 ve üzerinde olan öğrencilere taban puanlı bölümüne (Fizik, Kimya ve Siyaset Bilimi) girebilse dahi istediği bölümde (Elektrik-Elektronik, Endüstri Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Hukuk, İktisat ve İşletme gibi) okuma hakkı vermektedir. Bu bölümde öğrenici 1. sınıftan itibaren başlamakta ve 4 üzerinden 2.8 kümülatif tutturduğu takdirde eğitimini yatay geçiş yaptığı bölümde sürdürmektedir. İkinci sınıfta ise 3.5 ve üzerinde kümülatif başarı gösterenler burs kazanarak ücretsiz okuyabilmektedir.

55 Neden son yıllarda UBDP‘ye giren öğrenci sayısı azalırken, giriş şartları kolaylaştı?
UBDP öğrenci sayımız 2002’den bu yana hiç bir zaman azalma eğilimine girmemiştir. Ayrıca bu sayı sürekli artmakta ve artış okul yönetimince de desteklenmektedir. Bu programa devam edebilmek için sadece 9. sınıf sonunda uygulanan ölçütlere, 10. sınıf sonundaki ölçütler de eklenerek devam koşulları daha bilimsel hale getirilmiştir.

56 UB Diploma Programından sene sonunda kaç öğrenci mezun oluyor?
Eğitim ve Öğretim yılından başlamak üzere UB Diploma Programında mezun olan, sınavlarına giren ve diploma alan öğrenci sayısı grafiği

57 Ayrıntılı bilgi için www. tedankara. k12
Ayrıntılı bilgi için adresinden Lise'yi seçip öce IPO sonra IB logosunu aktive edip UBDP sayfasını inceleyebilirsiniz.


"Özel Lisesi UB Diploma Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları