Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 1-Diğer bölümünden Eczane Stok Sayımı bölümüne girilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 1-Diğer bölümünden Eczane Stok Sayımı bölümüne girilir."— Sunum transkripti:

1 1 1-Diğer bölümünden Eczane Stok Sayımı bölümüne girilir

2 1 4 2 3 1-Sayım bölümünden yeni sayım seçilince günün tarihi ile sayım açılır. 2-Sayım miktarları girilir. 3-Miad girişi girilmek istendiği zaman bu kutucuk işaretli olmalıdır. 4-Miad girişleri bu bölümden yapılmalıdır.

3 1 3 2 1- Servis menüsü altından Stok Miktarlarını Sıfırlama bölümüne girilir 2- Sıfırla bölümü kullanılır 3- Çıkan yönetici kullanıcı adı ve şifre girilerek sıfırlama işlemi başlatılır.

4 2 1 3 1- CTRL + F2 tuşlarına birlikte basarak,
2- Gelen mesaja Evet denilir. 3- Sayım kayıt edilir.

5 1 3 2 1-Sayım üzerinde değişiklik yapılmak istendiğinde satır üzerinde çift tıklayarak 2-Yönetici kullanıcı için kullanıcı adı ve şifreleri girilir. 3-Açılan ekrandan miktarlar değiştirilir ve kaydedilir.

6 3 2 4 1 1- Satış ekranında düzeltme yapmak istediğimiz ürün üzerinde Ctrl+F1 yaparak Ürün hareketlerine giriş yapılır. 2-Sayım satırı üzerinde çift tıklayarak, 3- Yönetici kullanıcı adı ve şifresi girilerek, 4-Sayım miktarını düzeltme kutusuna doğru sayım rakamı girilir.

7 2 3 1 1-Reçete Ekranında Ekle diyerek
2- Gelen ekrandan gerekli bölümler doldurularak 3- Ürünler bölümünden ilaçlar girilerek kaydet butonu ile reçete girişi tamamlanır.

8 1 2 1 2 1- Ctrl + G : Reçete Grubu Değiştirilmesi için kullanılır
2- F11 : Hastaya Bilgi Girişi yapılan ekrandır.

9 2 3 1 1- Emanet kaydı ile SGK dan girilen reçete ismi farklı ise aktarımdan gelen reçete üzerinde Emanet butonu kullanılarak, Emanet uyarısı penceresi gelir 3-Emanet kaydı hangi hasta üzerine kayıtlı ise bu bölümden seçilir.

10 1 1- Tüm reçeteler, Raporlu reçeteler,Majistral ilaç içeren reçeteler,Faturalanmamış reçeteler,Faturalanmış reçeteler,Kurum Bilgisi Tespit edilemeyen aktarılmış reçeteler,Eksik bilgi nedeni ile düzeltilmesi gereken reçeteler,Deneme reçeteler listelenmesi sağlanır.

11 1 1- SGK ekranından girilen DENEME reçetelerin düzeltmeye alınıp hasta adı ve kurum bilgilerinin girilmesi ile reçetenin faturalanmamış reçeteler ekranına gitmesi sağlanır.

12 2 3 1 1- Emanetler bölümünde hastaya ait tutulan kayıtların listelenmesini sağlar. 2- Tüm Satışların listelendiği bölümdür. 3- Yapılan satışların seçilmesi bir sonraki aşamada satışın kaydedilmesini sağlar

13 1 2 3 4 1- Perakende satış için kullanılan bölümdür
2- Yapılan satış eğer biremanet satış ise seçilen bölümdür. 3-Yapılan satış eğer bir reçeteli satış olarak kaydedilecek ise seçilen bölümdür. 4- Yapılan satışın Perakende Faturalandırılmasını sağlayan bölümdür.

14 1 2 1- Yapılan satış emanet satış ise emanet seçeneği seçildiğinde hasta adı ve soyadı bölümleri çıkar. 2- … Bu bölümden seçilen hasta adına emanet satışın kaydı yapılır.

15 1 2 3 1- Yapılan satışta Reçete bölümünün seçilmesi durumunda,
2- Reçete ekranı açılır.Gerekli bilgilerin girilmesi ile, 3- Kaydet butonu ile reçete kaydedilir.

16 1 2 3 1- Yapılan satışın Perakende faturalandırılmasını sağlayan bölümdür. 2- Cari bilgilerin girilip, 3- Kaydet butonu kullanılır.

17 4 2 1 3 1-Yapılan satışta Pos seçeneği seçilip aynı zamanda 2- İskonto yapılmasını sağlayan bölümdür.3- Pos adı seçilen bölümdür. 4- Tanımlanmış olan pos kartlarının listelendiği ekrandır.

18 1 2 3 1- Veresiye bölümü seçilmesi durumunda,2- Hasta adı bölümü açılır. 3- Eğer yapılan bir iskonto var ise bu bölüme girilir

19 1 2 1- Satış bölümünden genellikle Dermokozmetik satış yapan eczanelerin kullandığı bölümdür.Hasta adı seçerek, 2-Alınan Para girilerek kayıt edilir.

20 1 2 3 4 5 6 7 Faturalar ekranında 1-Manuel Fatura, 2-Perakende Fatura, 3-Kuruma Fatura, 4-Reçetesiz Fatura, 5- Düzelt, 6- Sil, 7- Çıkış bölümlerinden oluşur.

21 1 2 1- Manuel Fatura: SGK fatura tasarımı ile aynıdır.Bu bölümden SGK reçeteleri faturalandırılır. 2- Perakende Fatura :Hastaya kesilmek istenen Perakende faturaların bölümüdür.

22 3 4 3- Kuruma Fatura Eklenen bölümdür.
4- Reçetesiz Faturaların kesilmesini sağlayan bölümdür.

23 5 6 7 5- Düzelt butonu ile kesilen faturaların ekrana tekrar çağrılarak düzeltilmesi sağlanır. 6- Yanlış kesilen faturanın silinmesi için kullanılan butondur. 7- Çıkış bölümüdür.

24 4 1 2 5 6 7 8 3 1-Kurum adı seçilir. 2- Tamam denir. 3- Burada bulunan butonlar ile listelerin çıkması ya da kayıt işlemleri yapılır.

25 4 1 2 5 6 7 8 3 4- İstenmeyen reçetelerin listeden çıkması sağlanır.
5- Reçetelerin düzeltilmesini sağlar.

26 4 1 2 5 6 7 8 3 6- Özet Fatura çıktısının alındığı bölümdür.
7- Detay Faturanın alınmasını sağlayan bölümdür.

27 8 8- Reçetelerin kurumların istediği özelliklere bağlı olarak listelenmesini sağlayan bölümdür.

28 4 1 2 3 1-Reçeteler ekranda listelendiği zaman sicil no’ya tıklandığı zaman bu parametreye göre listeler. 2-3 - Seçeneklerinin seçilmesi durumunda 4- Reçete listesinin alınmasını sağlar.

29 1 2 4 5 3 1- Kurum adı Yeşilkart seçilmesi durumunda 2- Tamam dediğimizde 3- Yeşilkart’a ait olan muayene listesinin 4- Yeşilkart Muayene Kat.P.Tah.Lis. 5- Yazdır seçenekleri ile listenin alınması sağlanır.

30 1 2 3 4 1-Yeşil kart muayene listesi raporudur. 2- Rapor düzenleme işleminin yapılmasını sağlayan bölümdür. 3- Kapat 4- Yazdır

31 1 5 2 3 4 1-Kurum adı girip 2- Tamam
3- Özet Fatura almak istendiğinde 4- Yazdır 5- Faturayı Kaydetme işlemi

32 1 1- Kuruma ait olan ama o an için faturalandırılması istenmeyen reçetelerin çıkarma işlemi yapılır.

33 1 2 1- Reçete düzelt seçeneği 2- Reçete ekranı

34 2 1 1- İlaçlı döküm listesi 2- Kuruma kesilen reçetelerin ilaçlı döküm listesi

35 1 2 3 1- Hasta türü 2- Kurum grubu 3- Reçete grubuna göre ayrı ayrı filtre yapmak mümkündür.

36 1 2 3 4 5 Alış faturalarının listelendiği bölümdür 1- Hareket 2- Ekle 3- Düzelt 4- Sil 5- Çıkış

37 1 2 4 5 3 1-Filtre bölümünden Alımlar seçilir. 2- İşlem tarihi girilir. 3- Ctrl + A ile Tümünü seçin 4- Şekilde görüldüğü gibi işaretlenmesini sağladığınız taktirde 5- Bu tarihler arasındaki faturalarınız için Ortalama vade alınabilir.

38 1 3 1 2 3 4 5 2 1- Depoya ait cari hareketlerin listelendiği bölümdür. 2- Depoya ait hesabı kapatma işlemini yapmak için ekle butonu kullanılarak, 3-İşlem Türü seçilir gerekli bölümler doldurularak hesap kapatma işlemi yapılır

39 2 1 1- Ctrl + H ile hareketlerin aktarımı yapılması için ekranın açılması sağlanır. 2- Pencereden cari seçilip aktarımı yapılır.

40 1 3 2 4 5 1- Depolara alım iade faturası kesebilmek için, 2- İşlem Tipi Alım İade seçilir. 3- Depo adı girilir. 4- Ürünler seçilir,5- Kaydedilir.

41 1 2 3 4 5 Takaslar: 1- Cari Kartlardan eczane kartı açılır. 2- Cari Kodu, 3- Cari Tipi, 4- Ünvanı girilip 5- Kaydedilir.

42 1 2 3 4 5 6 7 1-Takaslar 2- Takas Bilgileri 3- Eczane Eklemek için kullanılır. 4- Eczaneye ait hareketlerin görülmesini sağlar 5- Eczaneler arası devir yapılmasını sağlar. 6- Alınan takasların 7- Verilen takasların listelendiği bölümdür.

43 1 2 3 4 5 1- Tarih aralığı girilir 2- Tüm takaslar listelenir 3- Alınan takaslar 4- Verilen takaslar 5- Eczaneler arası alınan verilen takasların ilaç listesi ve tutarları

44 1 2 3 4 5 6 7 8 1-Ürünler 2- Ürün Bilgileri 3- Miadlar 4- Hareket 5- Ekle 6- Düzelt 7- Sil 8- Ctrl + F : Hızlı arama F3 : Düzelt F5 : Ekle F7 : Sil

45 2 1 1 2 1- Miadlar : Gelen pencereden ilaçlara ait Miadlar girilir. 2- Hareket : İlaçlara ait hareketler listelenir. Aynı bölümden aylık giriş-çıkış raporu ve belirtilen dönem analizi alabilirsiniz.

46 1 2 3 4 1-Ürün bilgileri ekranıdır. 2- Yeni ürün eklenen bölümdür. 3- Ürünlerin bilgilerinin düzeltilmesi için kullanılan bölümdür. 4- Sil butonu kullanılarak ürünlerin silinmesi sağlanır.

47 1 1 1- Raporlar menüsü altından Dozaj Takip Listesi,Günlük Reçete Raporu,Aylık Reçete Raporu,Stok Raporu,Reçete Raporları,Cari Raporlar,Emanet Raporu, Veresiye Raporu,Pos Raporu,Satış Raporu,Ürün Bazında Satış Raporu, Genel Rapor,Kasa Raporu,Ürün Güncelleme Raporu bölümlerinden oluşmaktadır.

48 1 2 3 1-Dozaj Takip Listesi 2- İlaçların girilen dozajlarının uyarı penceresidir. 3- Gün içerisinde gelen uyarıların kısayoldan ulaşmasını sağlar.

49 1 2 1- Günlük Reçete Raporu 2- Günlük Reçetelerin kontrolünün yapıldığı bölümdür.

50 1 2 1-Aylık Reçete Raporu 2- Aylık olarak kaç reçete yapıldığının kontrolünün yapıldığı bölümdür.

51 Stok Raporları : 1- Ürün Raporu,2- Satış Har. Göre Ürün Rap
Stok Raporları : 1- Ürün Raporu,2- Satış Har. Göre Ürün Rap.3-Satış Har.Olm. Ürün Rap.4-Ürün Maliyet Rap.5-Envanter Rap.6- Giriş Çıkış Raporu,7-Alış Raporu,8-Alış Raporu,9-Ürün Baz.Alış Rap.10- Farklı Kamu İsk. Rap. 11- Miad Raporu bölümlerinden oluşmaktadır.

52 2 1 3 4 1- Stok Raporları içerisinden Ürün raporu 2- Ürün Raporları için gerekli olan Parametreler penceresi 3- Takibi Zorunlu İlaçlar Kutucuğu 4- Liste butonu ile listelenmesi sağlanır.

53 2 1 3 1-Satış Hareketlerine göre Ürün Raporu 2-Ürün Satış Hareketlerine Rapor alınmasını sağlayan bölümdür. 3- Parametrelerin girilmesi ile istenilen raporun alınmasını sağlar.

54 3 1 2 1-Stok raporları 2- Satış Hareketleri Olmayan Ürün Raporu 3- Gerekli bilgiler girilerek raporun alınması sağlanır.

55 3 1 2 4 1- Stok Raporu 2- Envanter Raporu seçeneği ile rapor girilir. 3- Envanter raporu penceresi 4- Yeni butonu ile istenilen tarihteki envanter raporunun alınması sağlanır.

56 3 1 4 2 1- Stok Raporu 2- Giriş–Çıkış Raporu 3- Filtre bilgileri girilerek 4- Giriş- Çıkış Raporu alınır.

57 3 1 4 2 1- Stok Raporları 2- Alış Raporu 3- Filtre bölümünden bilgiler girilerek, 4- Alış Raporu alımı sağlanır.

58 1 3 2 4 1-Stok Raporları 2- Ürün Bazında Alış Raporu 3- Ürün Bazında Alış Raporu Ekranı 4- Raporun Excel olarak alınması,Yazdırılması,ekranın kapatılması.

59 2 1 1- Farklı Kamu İskontoları Raporu 2- Kamu İskontoları Farklılıkları raporunun listesi

60 3 4 1 5 2 1-Stok Raporu 2- Miad Raporu 3- Miad Raporu ekranı 4- Miadı ay / yıl olarak iki tarih arlığı girilir. 5- Miktar bölümünden istenilen miktar girilmesi durumunda o miktarda olan ilaç miadlarının listelenmesi sağlanır.

61 Reçete Raporları 1- Reçete Raporu,2- Majistral raporu, 3- Ürün Bazında Reçete Raporu 4- Doktor Bazında Ürün Satış Toplamları, 5- Takibi zorunlu İlaç Satışları Raporu,6- Muayene Ücretleri Raporu,7- Reçeteli İlaç Hareketleri,8- Reçete Kayıt Defteri,9-Silinen Reçeteler

62 2 1 3 1- Reçete Raporları içerisinde Reçete Raporu 2- Açılan Filtre penceresinden istenilen bilgiler girilerek 3- Reçete Raporunun alınması sağlanır.

63 2 1 3 1- Reçete Raporu ---Majistral Raporu 2- Açılan Filtre ekranından bilgiler girilerek 3- Majistral raporunun alınması sağlanır.

64 3 4 1 2 1- Reçete Raporları 2- Takibi Zorunlu İlaç Satışları Raporu 3- Takibi Zorunlu İlaç Satış Raporu 4- Ürün Açıklama: Açıklama bölümünden girilen kategoriye göre takibi zorunlu ilaçların raporunun alınması sağlanır.


"1 1-Diğer bölümünden Eczane Stok Sayımı bölümüne girilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları