Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi"— Sunum transkripti:

1 İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi
SEDEFED 9. Rekabet Kongresi Oktay Alptekin İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi

2 DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN GSMH’DAKİ PAYI ÇOK ÖNEMLİDİR
Dünyadaki toplam GSMH’nın (73 Trilyon Dolar) yaklaşık yüzde 8’i inşaat sektöründen; İnşaat sektörünün kapsama alanı da çok geniş: doğrudan ve dolaylı olarak etkilediği sektörlerle beraber dikkate alındığında bu oranın yüzde 30'lara kadar çıktığı tahmin ediliyor.

3 İNŞAAT SEKTÖRÜ İSTİHDAMDA SÜNGER SEKTÖRDÜR
İnşaat sektörü, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörü harekete geçirme özelliğiyle “lokomotif sektör”, büyük istihdam kaynağı yaratması özelliğiyle de “sünger sektör” olarak adlandırılıyor.  Türkiye’de yaklaşık kişi (çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 7,0’ı) inşaat sektöründe çalışıyor. Bu rakam, sadece inşaat faaliyetinde çalışanları ifade ediyor.

4 İnşaat malzemeleri üretimi ise;
Toplam sanayi içerisinde % 10, İmalat sanayi içinde % ve Ara malı üretimi içinde % 30 paya sahip… Bu durumda; İmalat sanayiinde çalışan 5 milyon kişinin yaklaşık 1,5 milyonu inşaat malzemesi üretiyor. Bu sektör emek yoğun yapısıyla farklılık gösteriyor. İnşaat faaliyetleri ve inşaat malzemesi sanayisinde çalışan insan sayısı toplamı yaklaşık olarak kişi olup, kişi olan toplam istihdamın yaklaşık %13’üne ulaşıyor.

5 İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI ÜLKEMİZE BİRÇOK BAKIMDAN EN BÜYÜK YARARI SAĞLAMAKTADIR
İnşaat malzemeleri sanayiimiz genel bir artış trendi ile yılda yaklaşık 20 Milyar Dolar ihracat yapar hale gelmiştir. Ülkemiz net ihracatçı durumundadır. Üstelik ihraç edilen ürün içindeki ithal ara veya hammadde oranı diğer birçok sanayi ürünü ile karşılaştırıldığında çok avantajlı konumda.

6 İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI ÜLKEMİZE BİRÇOK BAKIMDAN EN BÜYÜK YARARI SAĞLAMAKTADIR
Cari açığın daha da artmamasına katkı sağlıyor. Konumumuz nedeniyle, özellikle yakın çevremizdeki dış pazarlarda nakliye açısından büyük avantaj sahibiyiz. Bu sektörde markanın önemi diğer sektörlere göre, örneğin; konfeksiyon, otomotiv, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri gibi sanayi ürünlerine göre daha az.

7 İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI ÜLKEMİZE BİRÇOK BAKIMDAN EN BÜYÜK YARARI SAĞLAMAKTADIR
Devletin inşaat malzemeleri ihracatını teşvik etmesi gereklidir. Başta navlun bedellerinin kısmen karşılanması gibi bir dizi önlem ülkemizi dünyada inşaat malzemeleri ticaretinde daha da yukarılara taşıyacaktır.

8 BUNU SAĞLAMAK DA DEVLETİN EN TEMEL GÖREVLERİ ARASINDADIR
GÜVENLİ YAPILARDA BARINMAK HERKESİN EN TEMEL HAKKIDIR VE BUNU SAĞLAMAK DA DEVLETİN EN TEMEL GÖREVLERİ ARASINDADIR Deprem riski güvenli yapı gerektirir. Bilgi birikiminden tam olarak yararlanılması için kurumlar arası işbirliği, koordinasyon, düzenleme ve denetim gerektiği de bilinmektedir.

9 BUNU SAĞLAMAK DA DEVLETİN EN TEMEL GÖREVLERİ ARASINDADIR
GÜVENLİ YAPILARDA BARINMAK HERKESİN EN TEMEL HAKKIDIR VE BUNU SAĞLAMAK DA DEVLETİN EN TEMEL GÖREVLERİ ARASINDADIR Türkiye İMSAD olarak sorumluluk üstleniyor, bu konuda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Sektördeki kamu, özel tüm paydaşlarımıza yön göstermek için hazırladığımız ‘’Güvenli Yapılar Yol Haritası’’ Raporumuzun birincisini geçtiğimiz günlerde açıkladık. İkinci Raporumuzun çalışmalarını da titizlikle yürütüyoruz.

10 DÜNYADAKİ YAŞAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR…
Sürdürülebilirlik konusu, her insanın gündeminde önemli bir yer işgal ediyor, etmeli... Sürdürülebilirlik, var olmanın en büyük şartıdır. Doğal kaynaklarımızın sınırsız olduğunu düşünerek hareket ettiğimizde, bazı yaptırımlarla karşılaşacağımız muhakkaktır. Son dönemde değişim çok hızlandı. Ayak uydurmakta bile zorlanıyoruz. Üstelik önümüzdeki 10 yılda tüm dünyada çok daha hızlı bir değişim yaşanacak.

11 DÜNYADAKİ YAŞAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR…
Ayrıca yoğun kullanımları nedeniyle enerji ve karbon yönetimi daha da önem kazanacak. Türkiye İMSAD olarak sektörümüzün ilk “Sürdürülebilirlik Raporu” nu hazırladık.

12 DÜNYADAKİ YAŞAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR…
Bu raporla amacımız, hem insana hem çevreye hem de ekonomiye daha fazla fayda sağlamak için sektörümüzü doğru yatırımlara yönlendirmek ve diğer sektörlere de örnek oluşturmak. Çünkü hepimizin geleceği sürdürülebilir üretimde.

13 Bu rapor ile bizim inşaat malzemesi sanayicileri olarak yapmaya çalıştığımız şudur;
Üyelerimizin ve paydaşlarımızın değişen şartlar karşısında verimliliğini, doğal kaynak kullanımını, üretim süreçlerini nasıl yönettiklerini ve dünyadaki riskler karşısında geliştirdikleri çözümleri ortaya koyuyoruz. Böylece şirketlerin gelecek stratejilerini belirlemesine ışık tutmak istiyoruz.

14 Nihai amacımız, daha az kaynak tüketerek, daha uzun ömürlü ve verimli ürünlere odaklanmak.
Yapılarda kullanılan enerjinin, insan konforunu azaltmadan düşürülmesi mümkündür. Bu konuda çok geç kalmamak için dünyaca kabul edilmiş değerleri bir an önce yakalamak gerekmektedir. Türkiye İMSAD bu konuda da üstüne düşen görevi yerine getirmek için önemli çalışmalar yapmaktayız.

15 Sürdürülebilirlik… Yapı malzemeleri üretiminde düşük karbon ekonomisi, atık ısıdan enerji üretimi gibi konuların ön plana çıktığı Sürdürülebilirlik Raporu, sürdürülebilir üretkenliğin kritik başarı faktörlerini ortaya koymuştur. Çalışma, ülkemiz yapı malzemeleri sanayiinde sürdürülebilirliğe önemli katkıları olan bir dizi örnek projeyi, başkalarına da örnek olması için tanıtmıştır. Ayrıca bu konularda Türkiye İMSAD, AB destekli projeleri 5 yıldır başarıyla yürütülmektedir.

16 Sürdürülebilirlik … Dünyanın en güncel ve acil konusu sürdürülebilirlik konusuna olumlu katkı yapan çalışmalar, ülkemizin rekabet gücünün artmasına yüksek yarar sağlar.

17 BİZ TÜRKİYE İMSAD OLARAK EN ETKİLİ ÇÖZÜMLERİ SUNUYORUZ
10 YILDIR CARİ AÇIĞIN TEHLİKELERİ ANLATILIYOR VE BİZ TÜRKİYE İMSAD OLARAK EN ETKİLİ ÇÖZÜMLERİ SUNUYORUZ Cari açık, son 10 yılın çözümü en zor gözüken ekonomi sorunumuz. Eğer bu on yılı ülkemiz, bu sorunu analiz etmek yerine başından beri sürdürülebilir yapılar üretmiş olsa idi ve mevcut sağlam yapılarımızı da sürdürülebilir yapılara dönüştürebilseydi belki bugün cari açık gündemimizden çıkmış olacaktı. Buna ek olarak sürdürülebilir yapılara da kavuşmuş olacaktık. Türkiye İMSAD olarak bu konuyu yıllardır gündemimizin en önünde tutuyoruz ve çalışma ve çözüm önerilerimizi her düzeyde sunmaya ve anlatmaya devam ediyoruz.

18 BU MODEL İNŞAAT FAALİYETİNİ ÖN PLANDA TUTAR
TÜRKİYE, İNSANI ÖN PLANDA TUTAN BİR MODELİ SEÇMİŞTİR: BU MODEL İNŞAAT FAALİYETİNİ ÖN PLANDA TUTAR Demokrasiler, halkın memnuniyetini ön planda tutar. Halkımızı mutlu eden ihtiyaçların başında en temel ihtiyaç olan “barınma” gelir. Rahat ve konforlu bir ev herkesin hakkıdır. Birçok nedenden dolayı inşaat faaliyeti vazgeçilmezdir. İnşaat faaliyetine hız vermek, başka konuları göz ardı etmek anlamına gelmemelidir. “Türkiye neden ikinci bir Güney Kore başarısı gösteremiyor?” sorusunun cevabı “İnşaata fazla ağırlık verdiği için.” değil, diğer konularda yeterince başarılı politikalar üretemediği, planlı kalkınma yolunda sıkıntı yaşadığı için olmalıdır.

19 PLANLAMA VE DENETİM TÜM FAALİYETLERDE VERİMLİLİK VE KALİTENİN ÖN ŞARTIDIR
Aynı anda 200 tane dünya markası çıkarma hedefimizin ne derece gerçekçi? Ülkemiz için en doğru yolun ne olması gerektiği üzerinde yeterince düşünülmeli, dengeli çözümler üretilmelidir. Hesapsız yapılan yatırımların oluşturduğu atıl sanayi kapasiteleri ve kısmen bunun sonucu oluşan kısır rekabet ve kalitesizlik kaynak israfıdır. AR-GE çalışmaları daha fazla desteklenmelidir, böylece inovatif çözümlerle inşaat malzemelerimizin dünyada yenilik ve kalitede akla ilk gelen ülkeler arasında olması sağlanabilir.

20 SONUÇ OLARAK: İnşaat malzemeleri sanayii, ulusal rekabet gücümüzün artması için ülkemizde en öncelikli desteklenmesi gereken sektörler arasındadır. Türkiye İMSAD, sektörün çatı derneği olarak yeni görevler üstlenmeye hazırdır.

21 Teşekkürler…


"İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları