Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ FİZİK PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ FİZİK PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 YENİ FİZİK PROGRAMI

2 FATSA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
NASIL FİZİK ÖĞRETİYORUZ! AKİF KAYA FATSA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

3 TAKİP ETTİĞİMİZ OLASI BASAMAKLAR
1.Öğrencilere kavramı ifade eden terimi vermek (Arkadaşlar bugün, Güç Kavramını göreceğiz, SORU CEVAP, TARTIŞMA, DÜZ ANLATIM). 2.Kavramın sözel bir tanımını ve buna bağlı olarak formülünü ve birimini vermek (Güç= Birim zamanda yapılan iş olarak tanımlanır, P= W/t dir.)

4 3.Tanımın ve formülün anlaşılması için kavramın tanımlayıcı ve ayırt edici özelliklerini belirtmek (Güç ile kuvvettin veya işin farkı nedir? SORU-CEVAP TARTIŞMA) 4.Eğer bu konu ile ilgili bir etkinlik yapılacaksa basamak basamak bu adımları tam olarak yazmak ve öğrenciye bu basamakları atması için süreçleri ezberlemeye yönlendirmek

5 5.Güç ile ilgili örnek veya örnekler sınıfta çözmek,
6.Yeterli zaman kalırsa öğrenciye bir örnek çözdürmek,

6 7.Bazı örnek testler veya alıştırmaları ödev olarak vermek,
8.Anlatılan konu veya materyali(dersin amacını)kapsayacak şekilde değerlendirme yapmak.

7 Bu tür öğrenmenin tanımı?
“İşlemsel Öğrenme”

8 Bu tür Öğrenme Işığında Fizik Öğreniminin Mevcut Durumu
İlk öğretimin ilk kademelerinden başlayarak fen derslerine olan ilgi kademelere bağlı olarak azalmakta, Fiziği seven öğrenci bulmakta zorlanmakta, Dünya standartlarında fiziği seven öğrenci yüzdesi % civarında iken, ülkemiz de bu oran % 5 veya daha az bir oranlara düşmekte, Ortak kanı, mevcut yapı ile fizik öğrenmek ve öğretmek oldukça zor (Bir şeyler yanlış yapılıyor veya yanlış gidiyor), Günlük hayat ile bağlantılarının kurulmadığı ve bir probleminin çözümüne katkı sağladığı yüzlerce kavram veya formülleri ezberlemek (Beş metreden iğnenin deliğinde ip geçirme sanatı),

9 ULUSLARARASI SINAVLARDA TÜRKİYE’NİN BAŞARI DÜZEYİ

10 Uluslararası Okuma Becerisi Uluslararası Fen ve Matematik Araştırması
PIRLS ve TIMSS Sonuçlarının İncelenmesi PIRLS Uluslararası Okuma Becerisi TIMSS Uluslararası Fen ve Matematik Araştırması 10 10

11 TIMSS Sonuçlarının Avrupa Birliği Ülkelerine Göre İncelenmesi
11 11

12 Öğretmenlerce Ölçme ve Değerlendirme Sonuçlarının Kullanılması
12 12

13 Yedi eksik Prof. Dr. Selçuk, araştırmalar sonucunda eğitim sisteminde saptanan yedi eksiği de şöyle sıraladı: 1- Problem çözme becerisi, Eleştirel düşünme becerisi, Yaratıcı düşünme becerisi, Araştırma - sorgulama becerisi, Türkçeyi etkili kullanma becerisi, Girişimcilik becerisi, İletişim becerisi." Prof. Dr. Selçuk, yeni sistemde bu beceri eksikliklerini giderecek eğitim modelinin esas alınacağını vurguladı.

14 SORU YENİ FİZİK PROGRAMININ DOĞRU ANLAŞILMASI VE DOĞRU UYGULANMASI İÇİN, TARİHSEL OLARAK YAPILANLARDAN FARKLI OLARAK NELER YAPILMALIDIR?

15 CEVAP 1.PROGRAMLARIN BAŞARIYA ULAŞMASINDA EN BÜYÜK GÖREV ÖĞRETMENLERE, ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE DÜŞMEKTEDİR. 2. AZ VURGU PROGRAM GELİŞTİRİCİLERİN TEORİK OLARAK NE YAZDIKLARINA,ÇOK VURGU GERÇEK UYGULAYICILAR OLAN ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRENCİLERİN PROGRAMDAN NE ANLADIKLARINA VE PROGRAMA İNANMALARI İÇİN NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNE

16 YETERSİZLİKLER VE SIKINTILAR

17 Fizik Öğretim Programları
İlköğretim de 2005 yılında tamamlanan öğretim programı reformunun ardından lise düzeyindeki temel derslerin programı da değiştirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda dört yıllık lise fizik dersi için öğretim programı geliştirme çalışmalarına 2006 yılı başında başlanmıştır.

18 Fizik 9-12 9. Sınıf öğretim programı Ekim 2007 ayında TTKB tarafından öğretim yılında tüm Türkiye genelinde uygulanmak üzere kabul edilmiştir. 10. Sınıf öğretim programı tamamlanmış olup Mart 2008 ayında TTKB tarafından öğretim yılında tüm Türkiye genelinde uygulanmak üzere kabul edilmiştir. 11. ve 12. sınıf öğretim programları da büyük oranda geliştirilmiş olup, en geç Haziran 2008 ayı itibari ile tamamlanması planlanmıştır.

19 2007 Fizik 9. Sınıf Öğretim Programı’nın Temel Yapısı
%12,5 %25,0 %14,0 %22,0 2007 Fizik 9. Sınıf Öğretim Programı’nın Temel Yapısı 19

20 9. Sınıf Fizik Öğretim Programının Yapısı
Ağaç modelinde; ağaç öğrenciyi, meyve bilgi öğrenme alanlarını ve kök ise becerileri temsil etmektedir. Bilgi ve becerilerin birbirini dönüşümlü olarak desteklediğini göstermek için ise yağmur damlası modeli kullanılmıştır.

21 Programın Temelleri – Öğretim Yöntemleri
Fizik 9-12 Programın Temelleri – Öğretim Yöntemleri Program; Öğretmen merkezliden öğrenci merkezliye doğru uzanan geniş yelpazedeki tüm yöntemlere olanak tanırken, Sorgulama ve araştırmaya dayalı yöntemlere, Laboratuar ve sınıf etkinliklerine, Kavramsal değişimi temel alan yöntemlere, Bireysel farklılıkları dikkate alan yöntemlere özel önem verir.

22 Öğretim Programı’nın Dayandığı Öğrenme Teorisi:
BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI 22

23 YENİ MÜFREDATIN ETKİLİ KULLANILMASI DURUMUNDAKİ TEMEL BEKLENTİLER
1- Öğrenciler fizik dersinde öğrendikleri KAVRAMLAR ile günlük hayatta karşılaştıkları OLAYLAR arasında ilişki kurma ve yorum yapma becerilerini geliştirmesi 2- Basit bilimsel makaleleri ve günlük haberleri okuyup yorumlayabilmeli becerileri geliştirmesi 3- Öğrencilerin fizikteki her kavramın hayatın içinde olduğunu kavrayabilmesi 23

24 Programın Sarmal Yapısı
Fizik 9-12 Programın Sarmal Yapısı Fizik öğretim programı yapılırken 9. sınıf için herkes için fizik (tüm bireylerin yaşamları boyunca karşılaşmaları olası fizik) konuları esas alınırken, üs sınıflara temel fizik konuları sarmal olarak verilmeye çalışılmıştır.

25 Programda Kavram Yanılgıları
Fizik 9-12 Programda Kavram Yanılgıları Programda her ünite ile ilgili olası kavram yanılgılarına açıklamalar sütununda yer verilmiştir. Ders kitaplarında bu kavram yanılgılarını gidermek için konu anlatımlarında ve etkinliklerde gerekli önlemler mutlaka alınmak durumundadır. Örneğin; ??? “Bir bardak sıcak çayın ısısı, bir bardak ılık çayın ısısından yüksektir.” ??? “Sıcaklık bir sistemdeki rastgele hareket eden moleküllerin ortalama kinetik enerjisidir.”

26 Programın Temelleri-Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımı
Fizik 9-12 Programın Temelleri-Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımı Programda; Sadece bilgiyi değil beceriyi de ölçen, Sonuçtan ziyade süreci değerlendiren, Sadece not verme amaçlı değil gruplama(Çoklu zeka, ön bilgi yoklama,...), dönüt verme(ünite sonu testler,...) ve tanılama amaçlı(1-2-3 aşamalı testler, tanılayıcı dallanmış ağaç, mülakat,...), Ölçme ve değerlendirme yaklaşımı esas alınmıştır.

27 SONUÇ OLARAK! 1. Bilgi vermenin yerine bilgiye ulaşma yolları etkinlikler,projeler ve performans ödevleri yardımıyla öğrenme esas alınmıştır. 2. İnternet ve bilgisayardan faydalanmak, bu alandaki deneyimleri artırmak için öğrenci birçok durumda bilişim teknolojilerine yönlendirilmiştir. 3. Kavram yanılgısını giderme ve kavramsal değişimi sağlamak için her bir ünitede olası kavram yanılgılarına özel vurgu yapılarak bunların etkinlikler yoluyla giderilmesi amaçlanmıştır.

28 4. Ünitelerdeki kazanımlar, bağlam temelli olacak şekilde yapısalcı öğrenme kuramına göre işlenerek, öğrencilerin olumlu beceri ve tutumlar geliştirmeleri amaçlanmıştır 5.Üniteler, disiplinler ve sınıflar arasında sarmal yapının doğasına uygun işlenmiştir. 6.Klasik ölçme-değerlendirmeyi dışlamamakla birlikte asıl vurgu alternatif ölçme-değerlendirmeye yapılmıştır.

29 !!!KİŞİSEL GÖRÜŞ!!!

30 YENİ FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMININ ARTI YÖNLERİ
1. Öğrenci bilgiyi hazır olarak almıyor. 2. Öğrenci fizik olaylarıyla ilgili daha çok yorum yapabiliyor. 3. Öğrenci Yaparak yaşayarak öğreniyor.

31 YENİ FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMININ EKSİ YÖNLERİ
1. Bu programdaki etkinlikleri 2 saatlik fizik dersinde yapmamız imkansız. Ya etkinlikler azaltılmalı yada fizik ders saati arttırılmalı. 2. 9.sınıf fizik programı aşırı basitleştirilmiş. (10,11 ve 12. sınıf fizik programını bilmiyoruz.) 3. Bu programa uygun ÖSS sorularının olup olmayacağı belli değil. (Yeni öğretim programındaki değişikliklerin ÖSYM sınavlarına yansıması kaçınılmazdır. Yeni sınavlar kademeli olarak yeni öğretim programına göre düzenlenecektir. Bu anlamda YÖK-ÖSYM ile MEB-TTKB arasında protokol yapımıştır. Sınavlarda hem içerik hemde yaklaşım olarak değişiklik yapılmasını beklemekteyiz. ÖSYM sınavları ile ilgili yapılacak değişikliklere ilişkin çalışmalar sürdürülmekte olup, bu yönde zaman zaman açıklamalar yapılmaktadır. Prof. Dr . Bilal GÜNEŞ)

32 MEB FİZİK KİTABININ ARTI YÖNLERİ
1. Her konuyla ilgili mutlaka bir etkinlik düzenlenmiş. 2. Eleştirel düşünmeye sevk eden bir kitap 3. Öğrenciyi daha aktif kılan bir kitap

33 MEB FİZİK KİTABININ EKSİ YÖNLERİ
1. Konuları aşırı basite indirgemişler. Bence 7. ve 8. sınıf fen derslerinde gösterilen fizik konuları bu kitaptaki ilk konulardan daha zor. 2. Etkinlikler çok basit olmuş. Gerçi zaten malzeme eksikliği bütün okullarda vardır. Ama ilköğretimde gösterilen deneylerin aynısını tekrar koymuşlar. 3. Gereğinden fazla etkinlik olan konular var. Örneğin sürtünme konusuyla ilgili 6 etkinlik konulmuş. Herhalde kitabı yazan arkadaşların fizik ders saatinden haberi yok. 4. Yorum sorularının bazıları çok basit. Öğrencilere soruyu yönelttiğim zaman öğrenciler bu kadar basit soru olmaz gibi bakıyorlar.

34 Fatsa Anadolu Öğretmen Lisesi
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. Hazırlayan:Akif KAYA Fatsa Anadolu Öğretmen Lisesi Fizik Öğretmeni

35 SON


"YENİ FİZİK PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları