Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012-ilkbahar KPDS (F5 tuşuna basın).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012-ilkbahar KPDS (F5 tuşuna basın)."— Sunum transkripti:

1 2012-ilkbahar KPDS (F5 tuşuna basın)

2 Burada başkalarını aldatmak niyetiyle yapılan sahtecilik yöntemleri anlatılmış.
gelişim istisna kararlılık niyet tahmin

3 Koku duyusu tatma duyusuna göre çok daha nasıl olabilir, diye sorarsak, sırasıyla elde
edilebilir, adamış, uygun ve dayanıklı sözcükleri doğru cevap olmaz, D’deki gibi “gelişmiş” sıfatı doğru olur.

4 Burada nokta nasıl kullanılır sorusunun cevabı bizi doğru şıkka götürür. Noktanın uygun şekilde (appropriately) kullanılacağını herkes bilir. Gereğinden fazla oldukça yoğun,derin

5

6 Burada merkez bankaları para sistemini ne yapar diye sorarsak, A’daki “düzenler” doğru cevap olur.
belirtir ifade eder kışkırtır Kazanır

7 Japonya’da farklı görüşteki siyasi liderler ekonomik durgunluktan çıkmak için cesur projeler başlatmışlar ama uzun vade de bu iş birbirlerine düşmeleriyle sona erebilirmiş. Kriz gibi birşey galiba

8 bize eylemin büuük olasalıkla geniş zaman bir fiille yapıldığını gösterir
zaman uyumu yok !would, bu bölüm sorularında eğer soruda “if” bağlacı yoksa % 90 yanlış şıkkı gösterir. zaman uyumu yok

9 zaman uyumu kuralına başvuralım
May have V3 geçmiş bir ihtimal belirtir.

10 The +isim……… isim, şeklinde bir yapı varsa , şıklarda “of” arıyorduk.
Burada kişiden (from) kişiye (to) değişen bir şeyden söz ediliyor.

11 ilk boşluğu bulmak daha zor, çünkü savaştan sonra da (after), savaşta (in) da savaş sırasında da (during) denebilir.

12 cevaba anlamdan hareket ederek ulaşıyoruz.

13 = because; okumayı desteklerse niye ortadan kalksın kütüphaneler
= but gibi = but gibi okullar okuma konusunda çocukları cesaretlendirmezse, kütüphaneler sonunda ortadan kalacakmış.

14 Bu şıkları tanıyor olmanız lazım
Bu şıkları tanıyor olmanız lazım. Son 4-5 sınavda çok kullanılmışlardı çünkü. + - - - - Dört tanesi zıtlık belirtiyor, o zaman 4 tane doğru cevap olamayacağına göre

15 Humanities bir şeydir. Boşluktan sonra hemen fiil olsaydı, WHICH THAT’e bakardık...ama BİRŞEY ve fiil var. Humanities ‘ a ait birşey!

16

17 iki boşluk ve bunlardan sonra birbirine benzeyen iki isim veya isim
öbeği olduğunda şıklarda both… and, either…or, neither…..nor, veya not only….but also arıyoruz.

18 V3+by

19 Kısaltılmış zaman cümlelerinde “while+V+ing” çok soruluyor.
While zıtlık bağlacı olarak da çok sorulur.

20 Olumsuzluk =any

21 Geçmiş! Zaman uyumu! verilirlerdi verilebilirler verilmişlerdi

22

23 Early childhood 2 yaşında başlar 6 yaşında biter, 4 yıllık uzun bir dönemin içinde

24 Zaman uyumu! Geçmiş hiç olmaz İf type 2 gibi birşey yok
Aynı cümlede 2 kere is to tuhaf

25 Sınava birkaç kez giren herkes, “bu görüş” ifadesinin önüne “-e göre” deyiminin geleceğini bilir.

26 Öğretmen bir şeyi nasıl gözler, yakından tabii ki, özellikle iyi bir öğretmense. Gözleme eylemi göze batar şekilde, zor kullanarak, aniden ve cömertçe yapılmaz

27 because

28 . O zaman olumlu olan sorudaki cümleden sonra olumsuz bir cümle gelebilir,
zıtlık bağlacı Olsa bile...

29 son zamanlarda IQ testlerinin kaynağı ve faydalı kullanımları vurgulanıyormuş ancak zekâ testlerinin ilk öncüleri daha çok zekânın doğası konusundaki kuramsal sorularla ilgileniyormuş. Sınavın en zor sorularından biri!

30 Çalışanları beceri ve ilgisi olmadığı zaman, diye çoğul bir özne ile başlayan bu cümlenin
şıklardaki yapısal bağı, özne uyumu tekniğine göre they, their veya them olabilir. Bu yalnızca B’de var.

31

32

33 Soruda hastane giderlerindeki %10’luk bir
artışın yoksul ailelerin hastaneye gitme imkanlarını %4.7 azaltacağı söyleniyor.

34 Yine çoğul bir özne ile başlayan bir soru.
Şıklarda özne uyumuna göre sırasıyla they, their veya them arayalım.

35 Sorudaki fiil “had V3” olduğuna göre doğru
şıktaki fiil “V2” olmalı. eskiden bazı meraklılar yıllar boyunca küçük roketler yaparak uzaya gitmeyi hayalleri kurmuşlar ama bu hayali gerçekleştiren Almanya’daki bir grup bilim adamı ve mühendis olmuş. Geçmişte birbirine bağlı ve birbirini izleyen iki eylemden ilki için past perfect (had+V3), ikincisi içinse simple past (V2) kullanılır. Bu nedenle olayların sıralaması açısından C de olmaz.

36 Bu soruda hangi şıkkın yapısal doğru olabileceğini tahmin edemiyoruz
Bu soruda hangi şıkkın yapısal doğru olabileceğini tahmin edemiyoruz. Ancak A ve B aynı bağlaçla başladığı için bunlardan biri doğru cevap diğeri de çeldiricisi olabilir. atletlerin altın, gümüş veya bronz madalya için şu anda yarışıyor olmalarından dolayı Londra kenti fakir bölgelerinde iyileştirme kararı almış olamaz.

37 “they” arayalım.

38 Bu bölüm soruları herkesin korkulu rüyasıdır.
Ancak buna gerek yok. Çünkü parçada sözü edilen olayın ne olduğunu anlayacak kadar İngilizce biliyorsak, o bilgiyi anadilimizde de Bildiğimiz için soruları cevaplamakta zorlanmayız.

39 İlk ve son cümlelerden hemen hemen her
zaman birer soru sorulur.

40 Parça içindeki bağlaçlı cümleler, tırnak içindeki cümleler, sıfat ve zarf içeren cümleler önemli bilgi içermektedir. İlk okuma sırasında bu cümlelerin altı çizilir.

41 Şıklar Türk hoca tarafından yazıldığı için
parçanın kendisindeki cümlelere göre çok daha anlaşılır cümleler olmaktadır.

42 (1) (2)

43 (3)

44 (4) (5)

45 Özetle, 1, 2) Yalan tanımadığımız kişiler tarafından söylediğinde ve nadiren karşılaşıldığında pek anlaşılmaz. 3, 4) Yalan söylerken sinirlerimiz gerildiğinden dışa vuran bir takım mimikler oluşur. 5) Kendimizi kendi yalanımıza daha kolay inandırdığımız için daha az belirti veririz.

46 genellikle parçanın sonlarına doğru anlatılır.
Yazarın yalan söyleme konusundaki fikri soruluyor. Son cümlede kendi yalanımıza daha kolay inandığımız, çünkü Başkalarına inandıracağız diye sıkıntıya girmediğimiz, buna bağlı olarak ta dışa vuran mimiklerimizin daha az olduğu söylenmişti.

47 Az önce sonuç cümlesinden soru
sorulmuştu. Şimdi de giriş cümlesinden soruluyor.

48 burada ne sorulduğu hiç belli değil
burada ne sorulduğu hiç belli değil. Bu durumda mecburen şıkları A’dan başlayarak okuyacak ve parçadan öğrendiğimiz bir bilgi arayacağız.

49 Şıkları anlam açısından eleyeceğiz.

50 (1)

51 (2) (3)

52 (4)

53 (5) (6)

54 1) Davranışın doğuştan geldiği ve organizmanın genetik yapısından bulunduğu kabul edilir.
2) Göz kırpmak gibi refleks hareketler kontrolsüz yapılan, basit ve doğuştan gelen davranışlardır, sonradan öğrenilmezler. 3) Öksürme, tiksinme, sıcak bir nesneden kaçınma gibi pek çok refleks hareket vücudu korumak içindir. 4) Refleks hareketler, diz kapağına vurunca verilen tepki gibi etki-tepki esasına göre oluşur. 5) Diz refleks testi omuriliği ve ona bağlı sinirleri test etmek için yapılır. 6) Bu refleksin amacı, insanı yürürken yaralanmalardan korumaktır.

55

56

57

58

59 (1) (2) (3)

60 (4)

61 (5)

62 1) İç turizme göre yurtdışına giden insan sayısı çok azdır.
2) İç turizm dış turizme göre 10 kat daha değerlidir. 3) Tuhftır ki, iç turizm hakkında birkaç ülke veri toplarken dış seyehatler için pek çok veri vardır. 4) Dış turizmin aksine iç turizm bir sınırdan geçmeyi gerektirmediği için ve iç turizm yapanlar her zaman belli otellerde kalmadıkları için kayıtlarını tutmak zordur. 5) Pek çok ülke iç turizm hakkında bilgi toplamaya gerek görmez. Çünkü yerli turistlerin çok azı otellerde kalır. Bu nedenle iç turizm dış turizmle boy ölçüşemez.

63

64

65

66

67

68

69

70

71 1990’larda Amerikalı ve diğer Batılı liderlerin demokrasi gelmesi için uğrştığı ülke Rusya’ydı.
Eski Sovyetler Birliği devletlerinde, özellikle Rusya’da demokrasi hareketinin başarılı olması Clinton yönetiminin önceliklerinden biriydi. Rusya gerek nüfusu gerekse bulunduğu yer v eyüz ölçümü ile ABD’den sonra sahip olduğu stratejik askeri gücünden dolayı Clinton yönetiminin dikkatini çekiyordu. ABD’nin eski rakibi ve demokrasi karşıtı olan Rusya kısa bir süre içinde demokrasiye kavuşturulup ABD’nin ideolojik dostu haline getirilebilse bunun sembolik etkileri yüksek olurdu.

72

73

74

75

76

77

78

79

80 1) Tür çeşitliliği eko sistemlerin kurulmasına imkân sağlar ve canlı yaşamının devamlılığı için çok önemlidir, çünkü besin ve tıpla ilgili ürünler için paha biçilmez bir kaynak oluşturur. 2) Aşırı balıkçılık, avlanma ve doğal yaşam alanlarının gittikçe artan yıkımı ve kirlenmesi ve buna bağlı olarak varlık kaynağını yok etmektedir. 3) Kaplan, balina ve dağ gorili gibi çok bilinen bir tür yok olma tehlikesi ile karşılaştığında bu insanların ilgisini çekmektedir. Ancak diğer pek çok türün yok olması kimsenin dikkatini çekmez. 4) Belli türlerin yok olması bir türün genetik çoğalmasını etkiler. Örneğin sağlam ağaçların kesilmesi kalan çürük ağaçların genetik malzemesinin bozulmasına yol açar. 5) Yeni Zelanda’nın uçmayan kuşu Kiwi örneğinde olduğu gibi bir yere oranın doğal ortamında olmayan canlıların getirilmesi doğal türleri olumsuz olarak etkiler.

81

82

83

84

85 Richard, insanlar siyah-beyaz filmlerde ne
bulurlar, anlamıyorum, dediği için Stacy bu konuda bir tahminde bulunmuş ve fikrini söylemiş. Bir konudaki düşüncemizi “I think, I suppose, I feel, I regard, I am of the opinion that” ifadeleriyle söyleriz. Bunların ikincisi B şıkkında var. İnsanlar filmin rengine değil içeriğine bakıyorlarmış.

86 Seyehat danışmanı 2. ifadesinde “Yapacak
çok şey var.”, diye söze başlayarak uzunca bir açıklama yapmış. Bu açıklamalar genellikle “what” veya “how” sorularından sonra yapılır. Böyle bir soru A’da var. Burada parkı özel yapan başka ne olduğu sorulmuş. Son yıllardaki sınavların bu bölümlerinde çok kullanılan bir soru sorma tekniğidir bu.

87 Burada 56.sorudaki durumun tersi var.
Yani “What” ile sorulmuş soruya şıklarda cevap arayacağız. Bu defa açıklama kısa, ve genellikle yapıldığı gibi “well” ile başlamış.

88 Burada Jane, okuduğu bir
araştırmada anne-babaların çocuklarından birini diğerlerinden daha çok sevdiği sonucuna varıldığını söylüyor. Ve arkadaşı Anna’e sen hangi çocuğunu daha çok seviyorsun, diye soruyor. Anna buna karşı çıkıyor. D şıkkında ise Jane, sen de araştırmada söylendiği gibi inkâr ediyorsun, diyor.

89 Bu bölüm sorularında şıklarda soruda
bulunan bağlaç, sıfat ve zarfların eş anlamlıları aranır. Bu arama eylemi en uzun şıktan başlanır.

90

91

92 Bu sorunun çözümü çok kolay çünkü zıtlık bağlacı “while” ile başlıyor.
bağlaçlar sebep (because ve since ile) bildirdiği için onları geçelim. Ülke ekonomik gelişmeye hazırmış ama devlet başkanı hiçbir gelişmenin ülkenin doğal kaynaklarının ve zengin biyo çeşitliliğin bozulmasını telafi edemiyeceğinin farkındaymış.

93

94

95 You got 100 in the exam! Kesin çok çalışmış olmalısın!
You must have studied. You should have studied. You got 30 in the exam! Çalışmalıydın ama çalışmamışsın!

96

97 Doktorda çok sıra beklemişsiniz. Herkes
muayene olup gitmiş bir siz kalmışsınız fakat hala içeri alınmıyorsunuz. Görevli sekretere bu durumda nazikçe nasıl bir ifade söylersiniz. “kalabalık ne zaman dağılacak, diyorsunuz ama zaten kimse kalmadı

98 Bir iş toplantısında arkadaşlarınıza sunum
yapıyorsunuz. Birkaç defa geç gelenleri için baştan başlamışsınız. Tekrar biri geliyor ve aynı şeyi yapmanızı istiyor. Fakat siz kesin birdille bunu reddediyorsunuz.

99 Bir arakdaşınızın bebeği değişik davranışlar gösteriyormuş
Bir arakdaşınızın bebeği değişik davranışlar gösteriyormuş. Siz bunu sık sık bakıcı değiştirilmesine bağlıyormuşsunuz. Bu düşün- cenizi arkadaşınızla paylaşacaksınız. “I think” ile başlayan A ve E şıkları düşünce belirtmek için yapı olarak uygun görünseler de sizin düşüncenizi taşımıyorlar. B ve C’de de sık bakıcı değiştirilmesinden söz edilmiyor. O nedenle D şıkkı doğru tek şık olarak kalıyor.

100 Eksik cümleden önce veya sonra gelen cümleye bakarak çözülebilirler.
AMA BEN KESİNLİKLE BÜTÜNÜ OKUMANIZI TAVSİYE EDİYORUM! Önceki yıllarda çıkmış sorular içinde bu bölüm sorularına bakılırsa zıtlık bağlacının doğru cevap olduğu pek çok sorunun sorulduğu görülür.

101 Bu parçada Aristo tarafından kurulan mantık
biliminden söz ediliyor. Eksik cümleden önce mantık biliminin Aristo tarafından oluşturulmasından önce de insanların mantık yürüttüğü söyleniyor. E’de ise Aristo’nun bu bilim dalına ilk çeki düzen veren kişi olduğu anlatılıyor.

102 Sonraki cümlede de yeni bir etmen olan hava kirliliğinden den söz edilmiş.
Bu paragrafın konusu kalp hastalığına yol açan etmenler. A’da yeni bir etmenden söz edilmemiş.

103 Evliya Çelebi için eskiden
Türkiye dışında az bilnmesine rağmen sonunda Dünya onu tanıyacak, deniyor. Sonra da UNESCO’nun onu 2011’ın Yılın Adamı ilan ettiği söyleniyor.

104 Dünyada en fazla cinayetin islendiği bir
ülkede yaşadıkları için Honduraslılar zamansız ölümlere alışmışlardır “Yine de 15 Şubat’ta ülkenin yüksek suç oranının sonuçlarını gösteren bir olayın raporunu duyunca çok şaşırdılar.”, deniyor. Sonrasında da bu olay anlatılıyor. Bir hapishane yangınında tüm mahkûmlar yanarak ölmüşler.

105 Çeviri sorularında şıklarda sorunun
1.özne veya 2. fiilinin karşılığını arayarak doğru şıkka kolayca ulaşmak mümkündür. Çünkü soru hazırlayanlar orijinal cümleyi genellikle kelime kelime, satır satır çevirmektedir.

106

107 “unless - medikçe, -madığı sürece”

108 zıtlık bağlacı (while) sorusu
zıtlık bağlacı (while) sorusu. Ancak karşılığı üç seçenekte birden var; B, D ve E

109

110

111

112 Bu paragrafın konusu “defne” isminin kökeni
Bu paragrafın konusu “defne” isminin kökeni. İlk 4 cümlede bu anlatılıyor. Özellikle üç ve dördüncü cümlelerde geçmiş olaylar anlatılıyor. Beşinci cümlede “Bu yüzden isim bu yüzyılda yaygınlaşmıştır.”, demesi hem bağlacın anlamı hem de önceki iki cümle ile zaman uyumu açısından anlamsız.

113 İlk cümlede “İyi bir et bulduğunuzda çok miktarda alıp saklamak istersiniz.”, deniyor.
2.cümlede ise “Hayvanlar çabuk büyüsün diye iyi besinlerle beslenir.”, diyor. İki cümlenin konuları farklı. İkinsinde de “a/an” ile başlayan sözcük var, yani yapı olarak ikiside giriş cümlesi olabilir. Ancak bir paragrafta iki tane giriş cümlesi olamayacağına göre, 3.cümleye bakalım. O bize paragrafın gerçek konusunu belirlememize yardım eder. Burada da besinleri saklamak için kullanılan dipfrizlerden söz edildiğinden farklı cümle II. Bir de bu bölüm sorularında daha önceki yıllarda sorulan soruların yanıtlarına bakılırsa ilk cümlenin yanlış olma ihtimalinin %10’da da az olduğu görülür. O nedenle de B yanlış.

114 Burada Galileo’nun ışığın hızını ölçmek için bir deney anlatılıyor. 2
Burada Galileo’nun ışığın hızını ölçmek için bir deney anlatılıyor. 2.cümlenin bu nedenle “he” ile başlaması gerekirdi. Ancak bu metin, daha uzun bir metnin kısaltılması ile cümle sayısı beşe düşürülerek oluşturulduğu için 2. cümle tekrar Galileo ismi ile başlamış. Bu doğal değil ancak doğallık açısından daha kötü durumda olan başka bir cümle var. 3.cümlenin öznesi “the person’s head”in 2.cümlede karşılığı yok. Ahmet-he’ye göre bu durumda farklı cümle bu. 4.cümledeki “he” 2.cümledeki Galileo’nun he”si.

115 Bu paragraf güncel bir konuyla ilgili; İngiltere’de basın patronu Murdoch’un telefon
dinleme skandalı. 4 cümle bu skandalla doğrudan ilgili. 2, 3 ve 5.cümlelerde “hacking” anahtar kelime olarak tekrarlanmış. Bu konuda yapılan toplantıdan sonra yenen yemekte Murdoch’un masada nereye oturduğunu söyleyen 4.cümlede bu sözcük yok, o nedenle konu dışı kalıyor.

116 Başarılar...


"2012-ilkbahar KPDS (F5 tuşuna basın)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları